Tecvid Testi 2
Bu test 20 sorudan oluşmaktadır.
Her soru 5 puandır.
Slayt başladığında her soru 30 sn. ekranda
kalacaktır. Bu süre içerisinde doğru şıkkı cevap
kağıdınıza kodlayınız.
Toplam süre 10 dakikadır.
Başarılar.
?
A
İhfa
B
İdğam Bila Ğunne
C
Medd-i Tabii
D
İzhar
1
?
A Medd-i Tabii
B İdğam Bila Ğunne
2
C İhfa
D İzhar
?
A
Medd-i Tabii
B
İzhar
C
İdğam Bila Ğunne
D
İhfa
3
?
A
Medd-i Lin
B
İdğam Bila Ğunne
C
İhfa
D
İzhar
4
?
A
İhfa
B
İdğam Bila Ğunne
C
İzhar
D
Medd-i Tabii
5
?
A
Medd-i Arız
B
İzhar
C
İdğam Bila Ğunne
D
İhfa
6
?
A
İklab
B
İdğam Maal Ğunne
C
İhfa
D
İzhar
7
?
A
İhfa
B
İdğam Bila Ğunne
C
İklab
D
İzhar
8
?
A
İhfa
B
İklab
C
Kalkale
D
İzhar
9
?
A
İzhar
B
İdğam Maal Ğunne
C
Medd-i Lin
D
Kalkale
10
?
A
İhfa
B
İdğam
C
İklab
D
İzhar
11
?
A
İklab
B
İdğam Bila Ğunne
C
İdğam Maal Ğunne
D
İzhar
12
?
A
İhfa
B
İdğam Bila Ğunne
C
Medd-i Tabii
D
İzhar
13
?
A
İklab
B
İdğam Bila Ğunne
C
Medd-i Lazım
D
İhfa
14
?
A
İdğam Bila Ğunne
B
İhfa
C
Medd-i Tabii
D
İzhar
15
?
A
Medd-i Tabii
B
İdğam Bila Ğunne
C
İhfa
D
İzhar
16
?
A
İhfa
B
İklab
C
Medd-i Arız
D
İzhar
17
?
A
İhfa
B
İdğam Bila Ğunne
C
İdğam Maal Ğunne
D
İzhar
18
?
A
Kalkale
B
İdğam Bila Ğunne
C
İklab
D
İzhar
19
?
A
İhfa
B
İzhar
C
Medd-i Tabii
D
İdğam Bila Ğunne
20
Download

Bu test 20 sorudan oluşmaktadır. Her soru 5 puandır. Slayt