DUYURU
(04 Mart 2015)
2014 Nisan Dönemi
Doçentlik Sınavına Yayın Aşamasından Başvuran Adaylardan
Eser Đnceleme Sonucu Belli Olanların
Eser Đnceleme Sonucunun ve Sözlü Sınav Bilgilerinin Açıklanması
Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca 2014 Nisan Döneminde Yayın Aşamasından
doçentlik sınavına başvuran adaylardan, eser inceleme sonucu belli olanların, Eser Đnceleme Sonucu ve
Sözlü Sınav Bilgileri ÜAK’ın www.uak.gov.tr internet sayfasından adaylara duyurulmuştur.
Adaylar eser inceleme aşaması sonucunu ve eser inceleme aşaması sonucuna göre başarılı ise sözlü sınav
yer, tarih ve saat bilgilerini içeren sözlü sınav bilgilerini, http://dbs.uak.gov.tr adresinde bulunan
Doçentlik Bilgi Sistemi(DBS)’nden TC Kimlik No ve Şifre bilgileri ile “Aday Bilgi Açıklama Đşlemleri
> 2014 Nisan Dönemi Eser Đnceleme Sonucu Açıklama” menüsünden öğrenebileceklerdir.
Eser inceleme aşaması sonucuna göre başarılı olan adayların sınav bilgilerinde belirtilen yer, tarih ve
saatte yapılacak olan Sözlü Sınava katılması gerekmektedir.
Adaylara duyurulur.
ÜNĐVERSĐTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI
Download

DUYURU 2014 Nisan Dönemi Doçentlik Sınavına Yayın