Doçentlik Sınav Duyurusu
31.01.2009 tarih ve 27127 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Doçentlik Sınavı Yönetmeliği’nin
6. maddesi uyarınca Nisan 2014 döneminde yayın aşamasından Doçentlik Sınavı’na başvuran ve başarılı olan
adayın sözlü sınavı Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde aşağıda belirtilen yer ve saatte yapılacaktır.
Sıra No
Temel Alan Kodu
1115
Temel Alan Adı
İletişim Çalışmaları
Toplantı Yeri
Galatasaray Üniversitesi / İletişim
Fakültesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplantı
Salonu
Toplantı Tarihi ve
Saati
10.04.2015
Saat: 10:00
Aday
Ünvanı, Adı, Soyadı
Dr. Yüksel Gökçen Karanfil
Üniversitesi / Fakültesi
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Download

İletişim Fakültesi Doçentlik sınav duyurusu