T.C.
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
JÜRİ ÜYELİĞİ ÜCRET BEYAN FORMU
Seçiniz
Üniversitenize başvuran aşağıda ismi yazılı adayın bilimsel çalışmalarını değerlendirme üzere
Üniversitenizce oluşturulan jüride görevlendirildim.
“Doçentlik Sınav Jüri Üyeleri ile Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör Atama Jürilerinde Görev
Alan Öğretim Üyelerine Ödenecek Ücrete İlişkin Usül ve Esaslar” çerçevesinde, tarafıma yapılacak
ödemeye ilişkin bilgilerim aşağıdaki gibidir.
Seçiniz
Mali yılı içerisinde ücret aldığım Sınav/Atama Jüri Üyeliği sayıları toplamının 6 (altı) yı
geçmediğini ve aşağıda verilen bilgilerin doğruluğunu kabul ve beyan eder, gereğini bilgilerinize arz
ederim.
ADAYIN:
Adı Soyadı
Başvurduğu Kadro Unvanı
Üniversitesi
Dekanlık/Müdürlük
Profesör
Doçent
Yrd. Doçent
Ahi Evran Üniversitesi
Seçiniz
JÜRİ ÜYESİNİN:
T.C. Kimlik No
Adı Soyadı
Üniversite
Kurum Sicil No
Ünvanı
Birimi
Bölüm/Anabilim Dalı
Banka Adı/Şubesi
IBAN Numarası
Telefon
Fax
E-Mail
Jürilikleri
1.Juri Üyeliği
2.Juri Üyeliği
3.Juri Üyeliği
4.Juri Üyeliği
5.Juri Üyeliği
6.Juri Üyeliği
Tarihi
Adayın Adı Soyadı
Bşv. Kadro. Ünvanı
Seçiniz
Seçiniz
Seçiniz
Seçiniz
Seçiniz
Seçiniz
Tarih:
Ad Soyadı:
İmza:
*Formun doldurularak ilgili birime(Fakülte/Yüksekokul/Enstitü) gönderilmesi gerekmektedir.
Ahi Evran Üniversitesi - Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
Download

Atama Jürisi Ücret Talep Formu