DUYURU
(11 Temmuz 2014)
2013 Ekim Dönemi
Doçentlik Sınavına Yayın Aşamasından Başvuran Adaylardan
Eser Đnceleme Sonucu Belli Olanların
Eser Đnceleme Sonucunun ve Sözlü Sınav Bilgilerinin Açıklanması
Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca 2013 Ekim Döneminde Yayın Aşamasından
doçentlik sınavına başvuran adaylardan, eser inceleme sonucu belli olanların, Eser Đnceleme Sonucu ve
Sözlü Sınav Bilgileri ÜAK’ın www.uak.gov.tr internet sayfasından adaylara duyurulmuştur.
Adaylar eser inceleme aşaması sonucunu ve eser inceleme aşaması sonucuna göre başarılı ise sözlü sınav
yer, tarih ve saat bilgilerini içeren sözlü sınav bilgilerini, başvuru sırasında edindikleri kullanıcı adı(eposta) ve şifre ile ÜAK’ın internet sayfasında http://www.uak.gov.tr/sonuc adresinden
öğrenebileceklerdir.
Eser inceleme aşaması sonucuna göre başarılı olan adayların sınav bilgilerinde belirtilen yer, tarih ve
saatte yapılacak olan Sözlü Sınava katılması gerekmektedir.
Adaylara duyurulur.
ÜNĐVERSĐTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI
Download

DUYURU 2013 Ekim Dönemi Doçentlik Sınavına Yayın