MERKEZ VE HASTANE
LABORATUVARLARI
ANALİTİK EVRELER
Mart 2014
Ahmet Rıza Uras
• Merkez Laboratuvarı
• Hastane Laboratuvarları
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH
Haydarpaşa Numune EAH
Ümraniye EAH
Fatih Sultan Mehmet EAH
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi EAH
Zeynep Kamil Kadın Doğum ve Çocuk EAH
Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları EAH
Erenköy Fizik tedavi ve Rehabilitasyon hastanesi
Üsküdar Devlet Hastanesi
Beykoz Devlet Hastanesi
Şile Devlet Hastanesi
• PREANALİTİK EVRE
–
–
–
–
TEST İSTEĞİ
BARKOD BASIMI
ÖRNEK ALIMI
ÖRNEK KABUL
• ANALİTİK EVRE
– HASTANE LABORATUVARLARI
– MERKEZ LABORATUVAR
– KALİTE KONTROL
• İÇ KALİTE KONTROL
• DIŞ KALİTE KONTROL
• POST ANALİTİK EVRE
PREANALİTİK EVRE
TEST İSTEKLERİ
BARKOD BASIMI
(Acil servis)
BARKOD BASIMI
(Yatan hasta)
BARKOD BASIMI
(Poliklinik)
ÖRNEK ALIMI
(Acil servis)
ÖRNEK ALIMI
(Yatan hasta)
ÖRNEK ALIMI
(Poliklinik)
ÖRNEK KABUL
(Acil servis)
ÖRNEK KABUL
(Yatan hasta ve Poliklinik)
TEST İSTEKLERİ
Doktor tarafından test istekleri 3 ekran aracılığı ile
yapılır:
 ACİL TEST İSTEM EKRANI
 RUTİN TEST İSTEM EKRANI
 DIŞ LABORATUVAR TEST İSTEM EKRANI
Doktor, Acil servisde sadece acil test istem ekranını
kullanabilir.
Doktor, Yatan hasta için rutin test, acil test ve dış
laboratuvar test istem ekranlarını kullanabilir.
Doktor poliklinik hastaları için rutin test ve dış
laboratuvar test istem ekranlarını kullanabilir.
ACİL TEST İSTEM EKRANI
GRUP
ACİL
BİYOKİMYA
SUT
KODU
TEST ADI
901500 GLUKOZ
901940 ÜRE
902210 KREATİNİN
904120 ÜRİK ASİT
903240 TOTAL PROTEİN
900210 ALBUMİN
900690 T.BİLİRUBİN
900690 D.BİLİRUBİN
900690 İND.BİLİRUBİN
900580 AST
900200 ALT
902260 LDH
902190 CK
900880 CK-MB
900370 AMİLAZ
902320 LİPAZ
901910 KALSİYUM
902420 MAGNEZYUM
901260 FOSFOR
903670 SODYUM
903130 POTASYUM
902090 KLOR
900410 AMONYAK
901790 DİGOKSİN
902350 LİTYUM
901180 ETİL ALKOL
901790 ASETAMİNOFEN
912890 SALİSİLAT
LOINC
KODU
ETİKET
2345-7
3094-0
2160-0
3084-1
2885-2
1751-7
1975-2
1968-7
1971-1
1920-8
1742-6
14804-9
2157-6
32673-6
1798-8
3040-3
17861-6
19123-9
2777-1
2951-2
2823-3
2075-0
22763-7
10535-3
14334-7
5643-2
3298-7
4024-6
A-BİO
A-BİO
A-BİO
A-BİO
A-BİO
A-BİO
A-BİO
A-BİO
A-BİO
A-BİO
A-BİO
A-BİO
A-BİO
A-BİO
A-BİO
A-BİO
A-BİO
A-BİO
A-BİO
A-BİO
A-BİO
A-BİO
A-AMONYAK
A-BİO
A-LİTYUM
ALKOL
A-BİO
A-BİO
TÜP
RST Tüp
RST Tüp
RST Tüp
RST Tüp
RST Tüp
RST Tüp
RST Tüp
RST Tüp
RST Tüp
RST Tüp
RST Tüp
RST Tüp
RST Tüp
RST Tüp
RST Tüp
RST Tüp
RST Tüp
RST Tüp
RST Tüp
RST Tüp
RST Tüp
RST Tüp
EDTA Tüp
RST Tüp
EDTA Tüp
EDTA Tüp
RST Tüp
RST Tüp
GRUP
SUT
KODU
TEST ADI
LOINC
KODU
ETİKET
TÜP
KARDİYAK&
ACİL HORMON
904030 TSH
900650 B-HCG
903160 BNP
904010 TROPONİN I
902240 Kütle CKMB
11580-8
21198-7
71425-3
49563-0
13969-1
A-HOR
A-HOR
A-HOR
A-HOR
A-HOR
RST Tüp
RST Tüp
RST Tüp
RST Tüp
RST Tüp
ACİL
KOAGÜLASYON
905320 PT
905320 INR
904290 APTT
904610 FİBRİNOJEN
904400 D-DİMER
5902-2
6301-6
14979-9
3255-7
7799-0
A-KOAG
A-KOAG
A-KOAG
A-KOAG
A-D-DİMER
Sitratlı Tüp
Sitratlı Tüp
Sitratlı Tüp
Sitratlı Tüp
Sitratlı Tüp
ACİL İDRAR
901780 İdrar analizi tam otomatik LOINC KODLAR A-TİT
İdrar Kabı
ACİL GAİTA
901070 Dışkıda Hb (monoklonal)
29771-3
A-GGK
İdrar Kabı
BOS
901500 GLUKOZ (BOS)
903260 PROTEİN (BOS)
902260 LDH (BOS)
902090 KLORÜR (BOS)
2342-4
2880-3
60024-7
2070-1
BOS-BİO
BOS-BİO
BOS-BİO
BOS-BİO
Düz Tüp
Düz Tüp
Düz Tüp
Düz Tüp
KAN GAZI
901920 KAN GAZLARI
Kan gazı
LOINC KODLAR KANGAZI Enjektörü
RUTİN TEST İSTEM EKRANI-1
BİYOKİMYA
SUT
KODU
TEST ADI
901.500 Glukoz
LOINC
KODU
2345-7
ETİKET
TÜP
ON-BİO Jelli tüp
901.520 Glukoz Tolerans testi LOINC KOD OGTT
901.450 Hb A1C (HPLC)
20636-7 HbA1c
901.940 BUN
3094-0 ON-BİO
902.210 Kreatinin
2160-0 ON-BİO
904.120 Ürik Asit
3084-1 ON-BİO
903.670 Sodyum
2951-2 ON-BİO
903.130 Potasyum
2823-3 ON-BİO
902.090 Klorür
2075-0 ON-BİO
901.910 Kalsiyum
17861-6 ON-BİO
901.260 Fosfor
2777-1 ON-BİO
902.420 Magnezyum
19123-9 ON-BİO
901.020 Demir
2498-4 ON-BİO
901.040 TIBC
2500-7 ON-BİO
UIBC
2501-5 ON-BİO
902.110 Kolesterol
2093-3 ON-BİO
901.580 HDL Kolesterol
2085-9 ON-BİO
902.290 LDL (Direkt yöntem)
2089-1 ON-BİO
LDL (hesaplamalı)
13457-7 ON-BİO
VLDL
13458-5 ON-BİO
903.990 Trigliserid
2571-8 ON-BİO
903.240 Total Protein
2885-2 ON-BİO
1751-7 ON-BİO
•900.210 Albumin
900.690 Total Bilirubin
1975-2 ON-BİO
Jelli tüp
EDTA tüp
Jelli tüp
Jelli tüp
Jelli tüp
Jelli tüp
Jelli tüp
Jelli tüp
Jelli tüp
Jelli tüp
Jelli tüp
Jelli tüp
Jelli tüp
Jelli tüp
Jelli tüp
Jelli tüp
Jelli tüp
Jelli tüp
Jelli tüp
Jelli tüp
Jelli tüp
Jelli tüp
Jelli tüp
SUT
KODU
TEST ADI
900.690 Direkt Bilirubin
900.690 İndirekt bilirubin
900.580 AST
900.200 ALT
900.340 ALP
901.390 GGT
902.190 CK
900.880 CK-MB
902.260 LDH
900.370 Amilaz
902.320 Lipaz
903.140 Prealbumin
907.621 IgA Türbidimetrik)
907.631 IgG (Türbidimetrik)
907.641 IgM (Türbidimetrik)
903.890 Total lgE
900.340 ALP
901.390 GGT
902.190 CK
900.880 CK-MB
902.260 LDH
900.370 Amilaz
902.320 Lipaz
903.140 Prealbumin
LOINC
KODU
1968-7
1971-1
1920-8
1742-6
6768-6
2324-2
2157-6
32673-6
14804-9
1798-8
3040-3
14338-8
2458-8
2465-3
2472-9
2462-0
6768-6
2324-2
2157-6
32673-6
14804-9
1798-8
3040-3
14338-8
ETİKET
ON-BİO
ON-BİO
ON-BİO
ON-BİO
ON-BİO
ON-BİO
ON-BİO
ON-BİO
ON-BİO
ON-BİO
ON-BİO
ON-BİO
ON-BİO
ON-BİO
ON-BİO
ON-BİO
ON-BİO
ON-BİO
ON-BİO
ON-BİO
ON-BİO
ON-BİO
ON-BİO
ON-BİO
TÜP
Jelli tüp
Jelli tüp
Jelli tüp
Jelli tüp
Jelli tüp
Jelli tüp
Jelli tüp
Jelli tüp
Jelli tüp
Jelli tüp
Jelli tüp
Jelli tüp
Jelli tüp
Jelli tüp
Jelli tüp
Jelli tüp
Jelli tüp
Jelli tüp
Jelli tüp
Jelli tüp
Jelli tüp
Jelli tüp
Jelli tüp
Jelli tüp
RUTİN TEST İSTEM EKRANI-2
HORMON ,TÜMÖR BELİRTEÇ
SUT
KODU
TEST ADI
904.030 TSH
903.470 FT3
903.480 FT4
906.880 Anti tiroglobulin antikor
900.480 Anti TPO
902.410 LH
901.280 FSH
903.210 Prolaktin
901.160 E2 (Estradiol)
903.180 Progesteron
901.000 DHEA-SO4
900.650 HCG (Total veya BETA)
903.930 Total Testosteron
901.840 İnsülin
902.980 PTH
902.170 Kortizol
Deksametazon supresyon
testi(0,5 mg doz ile)
Deksametazon supresyon
testi(1 mg doz ile)
Deksametazon supresyon
testi(2 mg doz ile)
903.220 PSA
903.280 Serbest PSA
LOINC
KODU
11580-8
3051-0
3024-7
8098-6
8099-4
10501-5
15067-2
2842-3
2243-4
2839-9
2191-5
21198-7
2986-8
20448-7
2731-8
2143-6
ETİKET
TÜP
ON-HOR Jelli tüp
ON-HOR Jelli tüp
ON-HOR Jelli tüp
ON-HOR Jelli tüp
ON-HOR Jelli tüp
ON-HOR Jelli tüp
ON-HOR Jelli tüp
ON-HOR Jelli tüp
ON-HOR Jelli tüp
ON-HOR Jelli tüp
ON-HOR Jelli tüp
ON-HOR Jelli tüp
ON-HOR Jelli tüp
ON-HOR Jelli tüp
ON-HOR Jelli tüp
ON-HOR Jelli tüp
47848-7 ON-HOR Jelli tüp
47844-6 ON-HOR Jelli tüp
47846-1 ON-HOR Jelli tüp
2857-1 ON-HOR Jelli tüp
10886-0 ON-HOR Jelli tüp
SUT
TEST ADI
KODU
904.030 TSH
903.470 FT3
903.480 FT4
900.250 AFP
902.030 CEA
900.810 CA 125
900.820 CA 15-3
900.830 CA 19-9
901.220 Ferritin
901.240 Folat
904.150 Vitamin B12
907.101 CCP
900.740 Büyüme hormonu
900.180 ACTH
900.750 C peptit
903.830 Tiroglobulin
901.680 Homosistein
903.680 IGF-1
901.850 IGFBP-3
900.020 Androstenedion
903.410 SHBG
900.130 25-Hidroksi Vit D
LOINC
KODU
11580-8
3051-0
3024-7
53962-7
2039-6
10334-1
6875-9
24108-3
20567-4
2284-8
2132-9
33935-8
2963-7
2141-0
1986-9
3013-0
13965-9
2484-4
2483-6
1854-9
13967-5
62292-8
ETİKET
TÜP
ON-HOR Jelli tüp
ON-HOR Jelli tüp
ON-HOR Jelli tüp
ON-HOR Jelli tüp
ON-HOR Jelli tüp
ON-HOR Jelli tüp
ON-HOR Jelli tüp
ON-HOR Jelli tüp
ON-HOR Jelli tüp
ON-HOR Jelli tüp
ON-HOR Jelli tüp
ON-HOR Jelli tüp
OF-HOR Jelli tüp
ACTH EDTA tüp
ON-HOR Jelli tüp
OF-HOR Jelli tüp
ON-HOR Jelli tüp
OF-HOR Jelli tüp
OF-HOR Jelli tüp
OF-HOR Jelli tüp
OF-HOR Jelli tüp
VİT D EDTA tüp
RUTİN TEST İSTEM EKRANI-3
İLAÇ
SUT
KODU
TEST ADI
900.930 Cyclosporin
903.810 Takrolimus
901.790 Valproik Asit
901.790 Karbamazepin
901.790 Asetominofen
912.890 Salisilat
901.790 Digoksin
901.790 Fenobarbital
901.790 Fenitoin
902.350 Lityum
KOAGÜLASYON
LOINC
KODU
3520-4
74096-9
14946-8
14639-9
3298-7
4024-6
10535-3
3948-7
3968-5
14334-7
ETİKET
TÜP
CYC
EDTA tüp
TAC
EDTA tüp
ON-BİO Jelli tüp
ON-BİO Jelli tüp
ON-BİO Jelli tüp
ON-BİO Jelli tüp
ON-BİO Jelli tüp
ON-BİO Jelli tüp
ON-BİO Jelli tüp
LİTYUM EDTA tüp
PRENATAL TARAMA
SUT
LOINC
TÜP
KODU
TEST ADI
KODU ETİKET
904.090 Üçlü test (E3-HCG-AFP) 47222-5 PRENAT Jelli tüp
Down sendrom1 (PAPP901.120
A+Serbest beta HCG)
49030-0 PRENAT Jelli tüp
SUT
KODU TEST ADI
905320 PT
905320 INR
904290 APTT
904610 FİBRİNOJEN
904400 D-DİMER
905.260 Protein C
905.280 Protein S
LOINC
KODU
5902-2
6301-6
14979-9
3255-7
7799-0
LOINC KOD
LOINC KOD
ETİKET
KOAG
A-KOAG
KOAG
KOAG
D-DİMER
M-KOAG
M-KOAG
TÜP
Sitratlı Tüp
Sitratlı Tüp
Sitratlı Tüp
Sitratlı Tüp
Sitratlı Tüp
Sitratlı Tüp
Sitratlı Tüp
ELEKTROFOREZ
SUT
KODU
LOINC
KODU
ETİKET
TEST ADI
Protein
903.250
elektroforezi
LOINC KOD OF-ELEK
İmmün fiksasyon
901.820
(serum)
25700-6 OF-ELEK
İmmün fiksasyon
901.820
(idrar)
13440-3 OF-ELEK-İD
TÜP
Jelli tüp
Jelli tüp
İDRAR
KABI
HEMOGLOBİN VARYANT
SUT
KODU
LOINC
ETİKET
TÜP
TEST ADI
KODU
Hemoglobin elektroforezi
904.690
HPLC ile
LOINC KOD HbVAR EDTA tüp
RUTİN TEST İSTEM EKRANI-4
DENETİMLİ SERBESTLİK
SUT
KODU
TEST ADI
901.790 Amfetamin
901.790 Opıat
901.790 Kokain
901.790 Ekstazi
901.790 Cannabinoid
901.790 Eroin Metabolıtı
901.790 Etilglukuronid
901.790 Benzodiazepin
901.790 Buprenorfin
LOINC
KODU
20410-7
17384-9
20519-5
18358-2
20413-1
19593-3
58378-1
20412-3
49752-9
ETİKET
METABOLİTLER
TÜP
TEST ADI
Monoklonal antikor
905.080
(herbiri)
904.920 Lenfosit alt grupları
LOINC
KODU
ETİKE
T
TÜP
LOINC KOD flow EDTA tüp
LOINC KOD flow EDTA tüp
TROMBOSİT FONKSİYON TESTLERİ
SUT
KODU
TEST ADI
904.880 Kollajen ADP
904.890 Kollajen epinefrin
ETİKET
TÜP
24H-HCL 24 saatlik idrar kabı
24H-HCL 24 saatlik idrar kabı
24H-HCL 24 saatlik idrar kabı
24H-HCL 24 saatlik idrar kabı
24H-HCL 24 saatlik idrar kabı
AMİNO ASİT
FLOW SİTOMETRİ
SUT
KODU
LOINC
SUT
TEST ADI
KODU
KODU
902.790 Oksalat
2701-1
903.660 Sitrat (idrarda)
6687-8
Katekolaminler ve
902.040
LOINC KOD
metabolitleri
Vanil mandelik asit
904.130
(VMA)
3122-9
5 Hidroksi İndol
900.135
Asetik Asit
1695-6
LOINC
ETİKET
TÜP
KODU
24472-3 TROMB Sitratlı Tüp
24471-5 TROMB Sitratlı Tüp
LOINC
TEST ADI
KODU
Kantitatif aminoasit
901.950 analizi (20 aminoasit) LOINC KOD
SERUM
BOS
İDRAR
Fenilanin yükleme
901.210
testi
59247-7
SUT
KODU
ETİKET
TÜP
AASİT EDTA tüp
AASİT Düz tüp
AASİT İdrar kabı
EDTA tüp
RUTİN TEST İSTEM EKRANI-5
24 SAATLİK İDRAR
SPOT İDRAR
LOINC
SUT
TÜP
TEST ADI
KODU ETİKET
KODU
903260 PROTEİN
2889-4 24H
24 saatlik idrar kabı
902540 MİKRO ALBUMİN 14956-7 24H
25 saatlik idrar kabı
902210 KREATİNİN
2162-6 24H
26 saatlik idrar kabı
903670 SODYUM
2956-1 24H
27 saatlik idrar kabı
903130 POTASYUM
2829-0 24H
28 saatlik idrar kabı
902090 KLORÜR
2079-2 24H
29 saatlik idrar kabı
901910 KALSİYUM
6874-2 24H
30 saatlik idrar kabı
901260 FOSFOR
2779-7 24H
31 saatlik idrar kabı
SUT
LOINC ETİKE
T
TÜP
KODU
TEST ADI
KODU
901780 İdrar analizi tam otomatik LOINC KOD TİT İdrar Kabı
LOINC KOD TİT İdrar Kabı
901.750 İdrar tetkiki (Strip ile)
904.075
tertesti
ETİKET
SPOT-İDR
SPOT-İDR
SPOT-İDR
SPOT-İDR
SPOT-İDR
SPOT-İDR
SPOT-İDR
SPOT-İDR
TÜP
İdrar Kabı
İdrar Kabı
İdrar Kabı
İdrar Kabı
İdrar Kabı
İdrar Kabı
İdrar Kabı
İdrar Kabı
SUT
KODU
TEST ADI
902220 Kreatinin klerens testi
LOINC
ETİKET
KODU
LOINC KOD
TÜP
LOINC
KODU
TÜP
GAİTA
TER TESTİ
TEST ADI
LOINC
KODU
14959-1
14959-1
2161-8
2955-3
2828-2
2078-4
17862-4
3095-7
KREATİNİN KLİRENS
İDRAR ANALİZİ
SUT
KODU
SUT
TEST ADI
KODU
903260 PROTEİN
902540 MİKRO ALBUMİN
902210 KREATİNİN
903670 SODYUM
903130 POTASYUM
902090 KLORÜR
901910 KALSİYUM
901940 ÜRE
LOINC
KODU
ETİKET
TÜP
Hasta
LOINC KOD TERTESTİ Gönderilecek
SUT
KODU
TEST ADI
Dışkıda Hb
901070 (monoklonal)
29771-3
ETİKET
GGK
Gaita Kabı
RUTİN TEST İSTEM EKRANI-6
SEROLOJİ
VÜCUT SIVILARI
SUT
KODU
TEST ADI
901500 GLUKOZ
901940 ÜRE
902210 KREATİNİN
903240 TOTAL PROTEİN
900210 ALBUMİN
902260 LDH
900370 AMİLAZ
902320 LİPAZ
900690 T.BİLİRUBİN
900690 D.BİLİRUBİN
900690 İND.BİLİRUBİN
901260 FOSFOR
901910 KALSİYUM
903670 SODYUM
903130 POTASYUM
902090 KLOR
900250 AFP
902030 CEA
900810 CA 125
900820 CA 15-3
900830 CA 19-9
LOINC
KODU
2344-0
3093-2
12190-5
2881-1
1747-5
14803-1
1795-4
15212-4
1974-5
14152-3
29210-2
12242-4
15155-5
2950-4
2821-7
2072-7
11207-8
12515-3
11210-2
29153-4
26924-1
ETİKET
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS-M
VS-M
VS-M
VS-M
VS-M
TÜP
Jelli tüp
Jelli tüp
Jelli tüp
Jelli tüp
Jelli tüp
Jelli tüp
Jelli tüp
Jelli tüp
Jelli tüp
Jelli tüp
Jelli tüp
Jelli tüp
Jelli tüp
Jelli tüp
Jelli tüp
Jelli tüp
Jelli tüp
Jelli tüp
Jelli tüp
Jelli tüp
Jelli tüp
SUT
TEST ADI
KODU
900.900 CRP,türbidimetrik
Romatoid faktör (RF)
903.380
(Türbidimetrik)
900.570 ASO (Türbidimetrik)
900.780 C3
900.790 C4
LOINC
TÜP
KODU ETİKET
1988-5 ON-BİO Jelli tüp
11572-5
5370-2
4485-9
4498-2
ON-BİO
ON-BİO
ON-BİO
ON-BİO
Jelli tüp
Jelli tüp
Jelli tüp
Jelli tüp
HASTANE LABORATUVARLARI
MERKEZ LABORATUVAR
HASTANE LABORATUVARLARI
ACİL LABORATUVAR
RUTİN LABORATUVAR
ACİL LABORATUVARLAR İŞ AKIŞ ŞEMASI
ACİL SERVİS TEST İSTEMİ
BARKOD BASIMI
ÖRNEK ALIMI
ÖRNEK KABUL
HEMOGRAM
ANALİZÖR
KAN GAZI
ANALİZÖR
İDRAR
KAN
GAİTA
ANALİZÖR
SANTRIFÜJ
OTOANALİZÖR
UZMAN ONAYI
MANUEL ÇALIŞMA
KOAGÜLASYON
ANALİZÖRÜ
ACİL SERVİS TEST İSTEMİ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Glukoz
BUN
Kreatinin
AST
ALT
LDH
CK
CK-MB
Amilaz
Lipaz
Albumin
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
T.Bilirubin
D.Bilirubin
Kalsiyum
Lityum
Sodyum
Potasyum
Klorür
Amonyak
Alkol
BOS protein
LDH (BOS)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Troponin I
Kütle CK-MB
BNP
BetaHCG
CRP
İlaç düzeyleri
D-dimer
Protrombin Z
APTT
Gaita
Acil Kültür
ACİL SERVİS BARKOD BASIMI
 Barkodlar Kan, idrar, gaita örnekleri
için acil servis kan alma hemşiresi
tarafından basılır.
 Barkod basımından hemen sonra kan
örneği alınır.
 İdrar örneği için 2 barkod basılır. (idrar
kabı ve tüpü)
ACİL SERVİS ÖRNEK ALIMI
 Kan örneği acil servis kan alma hemşiresi tarafından alınır.
 Alınan kan örneğinin barkodu okutularak kan alma saati
sisteme girilir.
 Serumda çalışılacak acil testler için RST (Trombin aktivatörlü
jelli tüp, turuncu kapaklı) tüplere alınır, tüp vakum bitinceye
kadar doldurulur ve hemen en az 5 defa yavaşça alt üst
ederek karıştırılır.
 Antikoagülanlı kan örnekleri için, tüp üzerindeki işarete
kadar kan alınıp hemen en az 5 defa yavaşça alt üst ederek
karıştırılır.
 Kan örneklerinin hemen laboratuvara gönderilmesi sağlanır.
ACİL SERVİS ÖRNEK ALIMI
İdrar ve gaita kapları hastaya verilir ve alınan
örneğin laboratuvara gönderilmesi sağlanır.
Kan gazları için örnek alındıktan hemen sonra
buz üzerinde laboratuvara gönderilir.
Tüp temin eden Firma tarafından periyodik
olarak eğitim düzenlenir.
ACİL LAB ÖRNEK KABUL
Laboratuvara gelen örnekler işleme alınmadan
barkodları okutularak laboratuvar kabulü yapılır.
Hemşire tarafından numune alış saati her
tüp/kap barkodu okutularak sisteme girilmediği
taktirde numune LIS tarafından laboratuvara kabul
edilemez.
Kan örneklerinde kan alım saati ile laboratuvar
kabul saati arasında 30 dakikadan fazla süre olur
ise örnek LIS tarafından laboratuvara kabul
edilemez.
ACİL LAB ÖRNEK KABUL
 Kan gazları için alınan örneklerde kan alım saati ile
laboratuvar kabul saati arasında 5 dakikadan fazla
süre olur ise örnek LIS tarafından laboratuvara kabul
edilmez.
 LIS' de kan alım ve laboratuvara gelme süresi
belirtilerek kabul edilmeme nedeni kaydedilir,
laboratuvar teknisyeni tarafından istek yapan birime
haber verilir.
 Kan alım saati ve laboratuvar kabul saati arasındaki
süre nedeniyle LIS kabulü yapılamayan örnekler için
yeni barkod basılamaz, tetkik girişleri yeniden yapılıp
barkod basılır, alınan kan belirtilen süreler içinde
laboratuvar gönderilir.
ACİL LAB ÖRNEK KABUL
 Yetersiz örnekler kabul edilmez, istek yapan birime
haber verilir.
 Pıhtılı, yanlış tüp ve uygun seviyede alınmamış
koagülasyon test örnekleri kabul edilmez, laboratuvar
teknisyeni tarafından istek yapan birime haber verilir.
 Örneğin laboratuvara kabulünden itibaren 1 saatte tüm
acil testlerin sonuçlandırılması gerektiğinden,
 RST ve sitratlı tüpler hemen santrifüj edilerek analize
hazırlanır, ilgili laboratuvar bölümüne iletilir.
 İdrar, Hemogram, kangazları örnekleri hemen ilgili
laboratuvar bölümüne iletilir.
ACİL LABORATUVAR KAN ÖRNEKLERİ
Serum ve plazmada çalışılacak testler için
aşağıdaki tüpler kullanılır:
RST tüp (biyokimya testleri)
Sodyum Sitratlı tüp (Koagülasyon testleri)
K3 EDTA (Amonyak, Lityum, BNP)
Tam kanda çalışılacak testler için aşağıdaki
tüpler kullanılır:
K3 EDTA ( Hemogram)
Li-Heparinli kan gazı enjektörü
ACİL BİYOKİMYA TESTLERİ
(OTOANALİZÖR)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Glukoz
BUN
Kreatinin
AST
ALT
CK
CK-MB
Amilaz
Lipaz
Albumin
CRP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
T.Bilirubin
D.Bilirubin
Kalsiyum
Lityum
Sodyum
Potasyum
Klorür
Amonyak
Alkol
BOS protein
LDH (BOS)
• Troponin I
• Kütle CK-MB
• BNP
• BetaHCG
KOAGÜLASYON
•
•
•
•
Protrombin Zamanı
APTT
Fibrinojen
D-Dimer
GAİTA
Biyokimya
 Gaitada monoklanal Hb + transferrin
Mikrobiyoloji
RUTİN LABORATUVARLAR İŞ AKIŞ ŞEMASI
YATAN HASTA
POLİKLİNİK
HASTA KABUL
BARKOD BASIMI
BARKOD BASIMI
ÖRNEK ALIMI
ÖRNEK ALIMI
ÖRNEK KABUL
İDRAR
KAN
TAM KAN (EDTA)
SEDİMANTASYON
GAİTA
KÜLTÜR ÖRNEKLERİ
ANALİZÖR
SANTRIFÜJ
KOAGÜLASYON
ANALİZÖRÜ
MİKROBİYOLOJİ
KURYE
HAZIRLIK
UZMAN ONAYI
KURYE
MERKEZ
LABORATUVAR
YATAN HASTA BARKOD BASIMI
Barkodlar, Kan, idrar, gaita,kültür örnekleri için
servis hemşiresi tarafından basılır.
Barkod basımından hemen sonra tüpler
etiketlenip kan örneği alınır.
YATAN HASTA ÖRNEK ALIMI
 Kan örneği servis hemşiresi tarafından alınır.
 Serumda çalışılacak testler için jelli tüplere kan
alınır, tüp vakum bitinceye kadar doldurulur ve
hemen en az 5 defa yavaşça alt üst edilerek
karıştırılır.
 Antikoagülanlı kan örnekleri için, tüp üzerindeki
işarete kadar kan alınıp hemen en az 5 defa
yavaşça alt üst ederek karıştırılır.
 Alınan kanların barkodları okutularak kan alma
saati HBYS’ye kaydedilir.
YATAN HASTA ÖRNEK ALIMI
 İşlemi yapan hemşire adı sistemde görülür.
 Kan örneklerinin hemen laboratuvar gönderilmesi
sağlanır.
 İdrar ve gaita örneklerinin barkodları okutularak örnek
alma saati HBYS’ ye kaydedilir, örneklerin hemen
laboratuvara gönderilmesi sağlanır.
 Kan gazları için örnek alındıktan sonra barkotları
okutularak kan alma saati HBYS’ ye kaydedilir, örnek
hemen buz üzerinde laboratuvara gönderilir.
 Tüp temin eden Firma tarafından periyodik olarak kan
alma eğitimi düzenler.
POLİKLİNİK HASTA KABUL
 Veri giriş elemanı, HIS üzerinden Doktor tarafından
verilen barkod veya vatandaşlık no ile hasta dosyasına
ulaşır.
 HBYS deki istekleri LBYS‘ye aktarılır.
 Otomatik barkod basma sistemi olan hastanelerde Kan
için bir barkod basılarak hastaya verilir. Diğer
hastanelerde örnek tipine göre tüplere barkod basılır
ve tüplere yapıştırılır.
 Diğer test grupları için barkod numune kabına
yapıştırılıp hastaya verilir:
İdrar (idrar kabı ve vakumlu idrar tüpü için 2 barkod basılmalı)
24 saatlik idrar
Gaita
Kültür
POLİKLİNİK HASTA KABUL
Hastadan kan alınacak ise kan alma bölümüne
yönlendirilir.
Diğer test örnekleri için hastaya bilgi verilir ve
yönlendirilir.
Bazal kortizol için sabah saat 9 dan sonra
barkod basımı HBYS /LBYS 'de engellenir .
POLİKLİNİK BARKOD BASIMI
Veri giriş elemanı tarafından:
Otomatik tüp barkodlama cihazı olan
hastanelerde, kan örnekleri için 1 adet
barkod basılıp hastaya verilir.
Diğer hastanelerde tüm tüpler için barkod
basılır ve tüpe yapıştırılır.
Diğer test gruplar için barkodlar basılıp
Tüp/kap üzerine yapıştırılıp hastaya verilir.
POLİKLİNİK ÖRNEK ALIMI
 Kan örneği kan alma hemşiresi tarafından poliklinik kan
alma bölümünde alınır.
 Hasta kan örnekleri için verilen barkod ile kan alma
bölümüne başvurur.
 Otomatik barkod cihazı olan hastanelerde, hasta
barkodu okutularak gerekli tüplerin etiketlenmesi
sağlanır.
 Hemşire, hasta barkodunu okutarak önündeki
bilgisayar ekranında kan alınacak tüpleri görür.
 Kan aldıktan sonra hemşire tarafından tüplerin barkodu
okutularak LBYS’ ye kan alma saatini kaydedilir.
POLİKLİNİK ÖRNEK ALIMI
 Kan, jelli tüplere, tüpün vakumu bitinceye kadar
doldurulur ve hemen en az 5 defa yavaşça alt üst
ederek karıştırılır.
 Antikoagülanlı kan örnekleri için, tüp üzerindeki işarete
kadar kan alınıp hemen en az 5 defa yavaşça alt üst
ederek karıştırılır.
 Kan örnekleri 30 dakikada bir kan alma bölümünden
laboratuvar kabul bölümüne taşınır.
 Tüp temin eden Firma tarafından periyodik olarak
eğitim düzenlenir.
 İdrar ve gaita örneklerinin laboratuvara gönderilmesi
sağlanır.
 Kültür örnekleri .............
ÖRNEK KABUL
Merkez laboratuvara gönderilecek örnekler
hastane acil laboratuvar alanı dışında,
poliklinik kan alma bölümüne yakın bir alanda
kabul edilir.
Laboratuvara gelen örnekler işleme alınmadan
barkodları okutularak laboratuvar kabulü
yapılır.
Kan alan hemşirenin adı LBYS’ de görülür.
ÖRNEK KABUL
 Laboratuvara gelen örnekler işleme alınmadan
barkodları okutularak laboratuvar kabulü yapılır.
 Servis hemşiresi tarafından numune alış saati
her tüp/kap barkodu okutularak sisteme
girilmediği taktirde numune LBYS tarafından
laboratuvara kabul edilemez.
 Yatan hastaların Jelli tüplere alınan Kan
örneklerinde kan alım saati ile laboratuvar kabul
saati arasında 90 dakikadan fazla süre olur ise
örnek LBYS tarafından laboratuvara kabul
edilemez.
ÖRNEK KABUL
Yatan hastaların Sitratlı tüplere alınan Kan
örneklerinde kan alım saati ile laboratuvar
kabul saati arasında 90 dakikadan fazla süre
olur ise örnek LBYS tarafından laboratuvara
kabul edilemez.
Yatan hastaların EDTA'lı tüplere alınan Kan
örneklerinde kan alım saati ile laboratuvar
kabul saati arasında 90 dakikadan fazla süre
olur ise örnek LBYS tarafından laboratuvara
kabul edilemez.
ÖRNEK KABUL
 Yatan hastalardan Kan gazları için alınan örneklerde
kan alım saati ile laboratuvar kabul saati arasında 10
dakikadan fazla süre olur ise örnek LBYS tarafından
laboratuvara kabul edilemez.
 LBYS' de kan alma saati ve laboratuvara gelme süresi
belirtilerek kabul edilmeme nedeni LBYS‘ye kaydedilir,
 Kan alım saati ve laboratuvar kabul saati arasındaki
süre nedeniyle LBYS kabulü yapılamayan örnekler için
yeni barkod basılamaz, tetkik girişleri yeniden yapılıp
barkod basılır, alınan kan belirtilen süreler içinde
laboratuvar gönderilir.
ÖRNEK KABUL
Poliklinik hastalarından alınan kanlar için, kan
alma saati ile laboratuvar kabul saati
arasındaki süre takip edilir. Sürenin en fazla 30
dakika olacağı şekilde numune taşınması
düzenlenir.
Az alınabilmiş kan örnekleri
 Test istemleri kontrol edilip örnek yeterli ise kabul
edilir.
RUTİN İDRAR ÖRNEKLERİ
Tam idrar analizi
24 saatlik idrar
 Total protein
Mikroalbumin
Acil test menüsünde bulunan testler:
 Kreatinin
 Elektrolitler
 Kalsiyum
 vb
Acil test menüsünde bulunmayan testler
 Merkez laboratuvara gönderilir.
RUTİN KAN ÖRNEKLERİ
Serum ve plazma elde etmek için kan örneği
santrifüj edilir.
santrifüj sonrası hemoliz, lipemik ve ikterik
örnekler merkeze gönderilmek üzere ayrı
olarak gruplandırılır.
OGTT için glukoz, hastane laboratuvarlarında
çalışılır. OGTT ile birlikte istenen diğer testler
(insulin vb) Merkez laboratuvara gönderilir.
RUTİN KOAGÜLASYON TESTLERİ
•
•
•
•
Protrombin Zamanı
APTT
Fibrinojen
D-Dimer
MİKROBİYOLOJİ
 EKİM YAPILMAMIŞ DİREKT KÜLTÜR ÖRNEKLERİ
 Kan Kültürü
 Anareop Kültürler (Aerop kültürü ile birlikte)
 Balgam Kültürleri
 Gaita Kültürleri
 Trekeal Aspirat ve BAL Kültürü
 BOS Kültürü
 Pürülan aspirasyon ve yara kültürleri
 Kateter Kültürü
 Doku biyopsisi Kültürleri
 Steril vucut sıvısı (periton sıvısı, plevra sıvısı, Eklem sıvısı safra sıvısı)
Kültürleri
 Mikoplazma-Üreplasma kültürü
 Vajen –serviks Kültürü
MİKROBİYOLOJİ
 MİKROSKOPİ
Boyalı Boyasız Mikroskopi
Direkt parazit inceleme
Hücre Sayımı
Kanda Parazit Arama
 MANUEL SEROLOJİK TESTLER
Grup A Streptokok tayini
Gaita örneklerinde
•
•
•
•
Clostridium Difficile Toksin A
Rota –Adenovirus Antijeni
Helicobacter pylori Direkt antijen
Criptosporodium Antijeni
KURYE HAZIRLIK
 Merkez laboratuvara gönderilecek örnekler
gruplandırılarak paketlenir.
 Hemoliz, lipemik ve ikterik örnekler ayrı olarak
paketlenir.
 Her pakete bir barkod verilir. Barkod
okutulduğunda paketteki örnekler LBYS ekranında
listelenir.
 Paket Kuryeye teslim edilmeden paket barkodu
okutularak paket içindeki tüm tüpler için ayrı ayrı
kurye teslim saati LBYS' ye kaydedilir.
KURYE HAZIRLIK
Merkez laboratuvara gönderilecek örnek
grupları:
Serum
Plazma
Tam kan
İdrar
Kültür
SERUM ÖRNEKLERİ
 santrifüj edilmiş serum örnekleri test gruplarına göre
sınıflandırılıp paketlere yerleştirilir:
Sadece online sistemde çalışılacak test grupları
Hem online hem de online dışı sistemlerde
çalışılacak test grupları
Sadece online sistem dışında çalışılacak test
grupları
Ayrı olarak alınmış kanlardan elde edilmiş serum
örnekleri
Sadece online sistemde çalışılacak test grupları
• Biyokimya
• İmmünoassay
• Makro ELISA
Hem online hem de online dışı sistemlerde
çalışılacak test grupları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Biyokimya
İmmünoassay
Makro ELISA
Mikro ELISA
IFA
Serum elektroforezi,Immunfiksasyon
Allerji
Amino asit
Spesifik testler (Immulite)
Manuel seroloji
Sadece online sistem dışında çalışılacak test grupları
•
•
•
•
•
•
•
Mikro ELISA
IFA
Serum elektroforezi,Immunfiksasyon
Allerji
Amino asit
Spesifik testler (Immulite)
Manuel seroloji
Ayrı olarak alınmış kanlardan elde edilmiş serum
örnekleri
• PCR örnekleri
• Prenatal tarama
Plazma
• Sitratlı plazma
Faktör analizleri
• EDTA'lı plazma
LC-MS
TAM KAN ÖRNEKLERİ
• Sodyum Sitratlı kan
– Sedimantasyon
• EDTA’ lı kan
– Hemogram
– HbA1c
– Hb Varyant
– Takrilumus
– Siklosporin
İDRAR ÖRNEKLERİ
•
•
•
•
•
24 saatlik idrarda acilde çalışılmayan testler
Metabolitler
Uyuşturucu paneli
Amino asit
İmmünfiksasyon
KÜLTÜR ÖRNEKLERİ
• Ekim yapılmamış kültür örnekleri
• İdentifikasyon ve antibiyogram işlemi için
gönderilecek ekilmiş plaklar
BİYOKİMYA
SUT
TEST
SUT
TEST
SUT
TEST
SUT
TEST
901.500
Glukoz
902.290
LDL (Direkt yöntem)
902.320
Lipaz
901.790
Fenitoin
901.940
Kan Üre Azotu
(BUN)
903.990
Trigliserid
902.540
Mikroalbumin
900.900
CRP (Türbidimetrik)
902.210
Kreatinin
903.240
Total Protein
903.260
Protein Kantitatif
(İdrarda)
900.570
ASO (Türbidimetrik)
904.120
Ürik Asit
900.210
Albumin
903.140
Prealbumin
903.380
RF (Türbidimetrik)
903.670
Sodyum
900.690
Total Bilirubin
900.410
Amonyak
903.130
Potasyum
900.690
Direkt Bilirubin
901.790
Valproik Asit
902.090
Klorür
900.580
AST
901.790
Karbamazepin
901.910
Kalsiyum
900.200
ALT
902.350
Lityum
901.260
Fosfor
900.340
ALP
901.180
Etil Alkol
902.420
Magnezyum
901.390
GGT
901.790
Asetominofen
901.020
Demir
902.190
CK
912.890
Salisilat
901.040
Demir Bağlama
Kapasitesi
900.880
CK-MB
901.790
Benzodiazepin
902.110
Kolesterol
902.260
LDH
901.790
Digoksin
901.580
HDL
900.370
Amilaz
901.790
Fenobarbital
SUT
IMMUNOASSAY
TEST
SUT
TEST
SUT
TEST
904.030
TSH
902.980
PTH
900.740
Growth Hormon* *
903.470
FT3
902.170
Kortizol
900.180
ACTH **
903.480
FT4
903.220
PSA
900.750
C-Peptid
906.880
Anti TG antikor
903.280
Serbest veya Kompleks PSA
903.830
TG **
900.480
Anti TPO
900.250
AFP
903.680
Somatomedin-C**
902.410
LH
902.030
CEA
901.850
IGFBP-3**
901.280
FSH
900.810
CA 125
907.101
Cyclic citrullinated peptide (CCP)
903.210
Prolaktin
900.820
CA 15-3
900.020
1,4-Delta androstenedion **
901.160
E2
900.830
CA 19-9
901.680
Homosistein
903.180
Progesteron
901.220
Ferritin
903.410
SHBG **
901.000
DHEA-SO4)
901.240
Folat
900.650
HCG (Total veya Beta)
904.150
Vitamin B12
903.930
Total Testosteron
903.810
Takrolimus*
901.840
İnsülin
900.930
Cyclosporin*
*Takrolimus ve Cyclosporin
tam kanda ön işlemli çalışılacak.
* * Testler off line immünolojik analizörde (İmmulite) çalışılacak.
MAKRO ELISA
SUT KODU
TEST
SUT KODU
TEST
907.450
HBsAg
906.930
Anti Toxoplazma IgM
906.640
Anti HCV
906.360
Anti CMV IgG
906.670
Anti HIV
906.370
Anti CMV IgM
906.620
Anti HBs
907.420
HBeAg
906.600
Anti Hbe
906.510
Anti HAV IgG veya Total
906.530
Anti HAV IgM
906.560
Anti HBc IgG veya Total
906.580
Anti HBc IgM
906.820
Anti Rubella IgG
906.840
Anti Rubella IgM
906.910
Anti Toxoplazma IgG
MİKRO ELISA
SUT KODU
TEST
906.290
VDRL
907.440
HBsAg
906.630
Anti HCV
906.660
Anti HIV
906.610
Anti HBs
IFA
SUT KODU
TEST
906.780
ANA
906.790
APA
906.410
Anti dsDNA
906.720
Anti Jo-1
906.850
Anti Scl 70
907.000
Anti-Sm (İmmunoblotting)
906.870
Anti Sm D1
907.010
Anti-Sm/RNP (İmmunoblotting)
907.020
Anti-SSA (İmmunoblotting)
907.030
Anti-SSB (İmmunoblotting)
SERUM ELEKTROFOREZİ-IMMUNFİKSASYON
SUT KODU
TEST
903.250
Protein elektroforezi
901.820
İmmün fiksasyon (serum)
901.820
İmmün fiksasyon(idrar)
ALLERJİ
SUT KODU
TEST
903.720
Spesifik Ig E
903.710
Spesifik IgE (5'li miks)
904.450
Eozinofilik katyonik protein
SPESİFİK TESTLER
SUT KODU
TESTLER
900.740
Growth Hormon
900.180
ACTH
903.830
TG
903.680
Somatomedin-C (IGF-1)
901.850
IGFBP-3
900.020
androstenedion
903.410
SHBG
AMİNO ASİT PANELİ
SUT KODU
901.950
901.210
TEST
Amino Asid Paneli
Fosfoserin, taurin, fosfoetanolamin, aspartik asit,
hidroksiprolin, theronin, serin, asparajin, glutamik asit,
glutamin, sarkozin, α amino adibik asit, prolin, glisin, alanin,
sitrulin, α amino bütirik asit, valin, sistin, metionin, sistationin,
izolösin, lösin, tirozin, fenilalanin, β alanin, β amino bütirik
asit, homosistein, aminobütirik asit, triptofan, etanolamin,
hidroksilizin, ornitin, lizin, histidin, 3- metil histidin, 1-metil
histidin, karnozin, anserin, arjinin
Fenilanin yükleme testi
MANUEL SEROLOJİ
SUT KODU
TEST
907.070
Brucella Agl. Testi.(Rose-Bengal)
907.080
Brucella aglütinasyonu (Cooınbs antiserumu ile)
907.350
Entamoeba Hıstolytıca Adezin Antijeni (Dışkı)
907.730
Kist Hidatik (indirekt Hemaglütinasyon)
907.830
Monotest
906.290
VDRL-RPR
908.090
Treponema Pallidum Hemaglütinasyon (TPHA)
PCR
SUT KODU
TEST
908.150
HBV DNA
908.170
HCV RNA
908.220
H1V RNA
908.140
CMV PCR
908.290
Mikobakteri PCR
908.300
Mikobakteri Tiplendirmesi
908.160
HCV Genotıp
PRENATAL TARAMA
901.120
Down sendrom1 ( PAPP-A , Serbest veya Total Beta HCG)
904.090
Üçlü Test, Serbest veya Total Beta HCG, AFP, E3
Zeynep Kamil EAH de çalışılacak.
Hastanelerde elektronik ortamda form doldurulduktan
sonra istek yapılabilir, form laboratuvar tarafından görülür .
Alınacak örnekler merkez laboratuvarında kabul edilir.
Merkez laboratuvardan zeynep kamil EAH' ne kurye ile
gönderilir.
Örnekler saat 16:00 dan önce Zeynep Kamil EAH’ ne
ulaştırılır.
FAKTÖR ANALİZLERİ
SUT KODU
TEST
905.320
Protrombin zamanı (koagülometre)
904.290
APTT
904.610
Fibrinojen
904.400
D-Dimer (Kantitatif)
905.260
Protein C
905.280
Protein S
Yeterli sayıda örnek gelirse aşağıdaki testler Dış laboratuvar yerine
Merkez laboratuvarda çalışılabilir.
SUT KODU
TEST
904.330
Anti Faktör II a
904.340
Anti Faktör X a
904.530
Faktör 2-13 (Her bir faktör için)
905.000
Lupus antikoagülan (doğrulama testi ile)
905.010
Lupus antikoagülan taraması
LC-MS
SUT KODU
900.130
TEST
25-Hidroksivitamin D
SEDİMANTASYON
SUT KODU
903.400
TEST
Sedimantasyon
HEMOGRAM
SUT KODU
901.620
TEST
Tam kan (Hemogram)
HbA1C-Hb VARYANT
SUT KODU
TEST
901.450
Glikozile hemoglobin (Hb A1C) (HPLC ile)
904.690
Hemoglobin elektroforezi HPLC ile
Hemogram ve HbA1c aynı örnekten
çalışılır.
Gruplama cihazı kullanılarak hemogram
ve HbA1c örnekleri ayrılır.
Hb varyant için ayrı örnek alınır.
TAKRİLUMUS ve SİKLOSPORİN
SUT KODU
TEST
903.810
Takrolimus*
900.930
Cyclosporin *
Ön işlem sonrası online sistemde çalışılır.
İlaç kullanım formu doktor tarafından elektronik
ortamda doldurulur.
Form doldurulmadan istek yapılamaz.
Form laboratuvar tarafından görülür.
İDRARDA METABOLİTLER (LC-MS)
SUT KODU
TEST
904.130
VMA (idrar)
900.135
5 HİAA
902.040
Katekolaminler ve metabolitleri
902.790
Oksalat (idrar)
903.660
Sitrat (idrar)
İDRARDA UYUŞTURUCU PANELİ( LC-MS)
SUT KODU
901790
901790
901790
901790
901790
901790
901790
901790
901180
902210
TEST
Opiat
Cannabinoid
Kokain
Amfetamin
Ekstazi
Benzodiazepin
Eroin Metaboliti
Buprenorfin
Etil Glikuronid
Kreatinin (idrarda)
İDRARDA AMİNO ASİT PANELİ
SUT KODU
901.950
TEST
Amino Asid Paneli
Fosfoserin, taurin, fosfoetanolamin, aspartik asit,
hidroksiprolin, theronin, serin, asparajin, glutamik asit,
glutamin, sarkozin, α amino adibik asit, prolin, glisin, alanin,
sitrulin, α amino bütirik asit, valin, sistin, metionin, sistationin,
izolösin, lösin, tirozin, fenilalanin, β alanin, β amino bütirik
asit, homosistein, aminobütirik asit, triptofan, etanolamin,
hidroksilizin, ornitin, lizin, histidin, 3- metil histidin, 1-metil
histidin, karnozin, anserin, arjinin
İDRAR IMMUNFİKSASYON
SUT KODU
901.820
TEST
İmmün fiksasyon(idrar)
EKİM YAPILMAMIŞ KÜLTÜR ÖRNEKLERİ
905.670
Boğaz Kültürü
905.671
İdrar Kültürü
905.673
Kulak Kültürü
905.677
Burun Kültürü
906.221
Nazofarenks Kültürü
905.674
Swaplı Yara Kültürü
906.170
Mikobakteri Kültürü
906.150
Mikobakteri Antibiyotik Duyarlılık Testi
906.140
Mantar tanımlaması ve antifungal duyarlılık testi*
ARB istenen Balgam örnekleri
VRE
KURYE
Merkez laboratuvara gönderilmek üzere
hastane laboratuvarında hazırlanan örnek
paketleri kurye tarafından teslim alınır.
Kuryenin örnekleri merkez laboratuvara
taşıma süresi takip edilir. Gerekirse güzergah
kurye saatlerinde düzenleme yapılır.
MERKEZ LABORATUVARLAR İŞ AKIŞ ŞEMASI
ÖRNEK KABUL
PCR
ONLINE
PREANALİTİK
SERUM
ONLINE –OFFLINE
PREANALİTİK
PRENATAL
TARAMA
PLAZMA
PRİMER
TÜP
POSTANALİTİK
GRUPLAMA
OFFLINE
PREANALİTİK
TEKRAR
SEKONDER
TÜP
ANALİZÖRLER
İDRAR
KÜLTÜR
DIŞ
LABORATUVAR
ANALİZÖRLER
KOAGÜLASYON
ANALİZÖRLER
TAM KAN
(EDTA)
MANUEL
SEROLOJİ
UZMAN ONAYI
LC-MS
LC-MS
MİKROBİYOLOJİ
MERKEZ LABORATUVAR ÖRNEK KABUL
 Kurye tarafından getirilen örnek paketlerinin
barkodu okunur ve LBSY ekranında paket içindeki
tüpler ekranda listelenir.
 Paket içindeki tüpler tek tek barkod okutularak
kabul edilir ve ekranda işaretlenir.
 Kabul edilmiş örnekler ilgili birimlere yönlendirilir.
 Dış laboratuvara gönderilecek örnekler :
Kontrol edilip kabul edilir.
Dış laboratuvar için kurye hazırlığı yapılır (paketleme,
paket barkodlama vs).
MERKEZ LABORATUVAR ÖRNEK KABUL
 Kabul edilmiş ve çalışılacak serumlar:
Sadece online sistemde çalışılacak serumlar online
sisteme yüklenir.
Hem online hem de online dışı sistemlerde çalışılacak
serumlar önce offline preanalitik cihaza yüklenir,
online sistem dışındaki cihazlar için sekonder tüp /
tüplere bölünür. Primer tüp online sisteme yüklenir.
Sadece online sistem dışında çalışılacak serumlar
offline preanalitik cihaza yüklenir ve gerekirse cihazlar
için sekonder tüp / tüplere bölünür.
DIŞ LABORATUVAR
 Dış laboratuvarda çalışılacak örnekler merkez
laboratuvarda kabul edilip dış laboratuvara
gönderilir.
 Gönderilen örnekler LYBS üzerinden takip edilir.
 Dış laboratuvar sonuçları, dış laboratuvarda
onaylandıktan sonra LBYS‘ye otomatik olarak
aktarılır.
 Dış laboratuvar irtibatı ve bilgi alış verişi merkez
laboratuvarında bir biyokimya ve bir mikrobiyoloji
uzmanı tarafından takip edilir.
POSTANALİTİK
• Online sistemde çalışılan test tüpleri,
postanalitik ünitede saklanır.
• Online sistem dışında çalışılan testlerin primer
örnek tüpleri online sisteme yüklenerek
postanalitik ünitede saklanır.
GRUPLAMA
• Hem online hem de online sistem dışında
çalışılacak test örnekleri, offline preanalitik
üniteye yüklenmeden online sisteme yüklenirse,
online sistemde testler çalışıldıktan sonra diğer
sistemler için gruplandırılır.
• Sadece online sistem dışında çalışılan test
örnekleri online sisteme yüklenirse doğrudan
gruplandırılır.
• Gruplandırılmış örnekler gerekiyorsa offline
preanalitik cihaza yüklenir ve gerekirse cihazlar
için sekonder tüp / tüplere bölünür.
UZMAN ONAYI
Uzman onayı merkez laboratuvar uzmanları
tarafından yapılır.
Onaylanan sonuçlar HBYS’ ye aktarılarak
klinik/poliklinik doktorları tarafından görülür.
TEKRAR
• Uzman tarafından onay verilmeyen ve tekrarı
istenen test/testler LBYS üzerinden işaretlenir.
• Tekrar için işaretlenmiş test örnekleri
postanalitik bölümden sistem tarafından
bulunur ve analiz tekrarı için online sisteme
gönderilir.
ONLINE CİHAZLAR
ONLİNE CİHAZ REAKTİF DAĞILIMLARI
Online sistemde 8 biyokimya analizörü
17 immunoassay analizörü (3’ü makro
ELIZA) mevcuttur.
Online sistem analizörlerinde reaktif
dağılımı hız ve verimlilik açısından takip
edilir. Gerekirse düzenleme yapılır.
İÇ KALİTE KONTROL
Reaktif , kalibratör ve kontrolların miyad ve LOT
numaraları cihaz sorumlu uzmanı tarafından takip
edilir.
Lot değişikliklerinde kontrol aralıklarının cihazlara
girilmesi cihaz sorumlu uzmanı tarafından kontrol
edilir.
Lot değişikliklerinde LBYS ‘ye kontrol aralıklarının
girilmesi kalite sorumlu uzmanı tarafından kontrol
edilir.
İÇ KALİTE KONTROL
İç kalite kontrol sonuçları, cihaz sorumlu uzmanı
tarafından değerlendirilir ve analize başlama onayı
verilir.
Tüm cihazların iç kalite kontrol sonuçları LBYS de
onay yapan tüm uzmanlar tarafından görülebilir.
Hastane laboratuvarlarında iç kalite kontrol sormlu
uzmanlar tarafından yürütülür.
DIŞ KALİTE KONTROL
Dış kalite kontrol programları kalite kontrol ile
sorumlu uzman tarafından takip edilir:
Kalite sorumlu uzmanı ile birlikte çalışacak bir
teknisyen görevlendirilir.
Sorumlu uzman, dış kalite kontrol programları için
aşağıdaki görevleri yerine getirir:
DIŞ KALİTE KONTROL
Dış kalite kontrol materyalinin takvim içinde çalışma zamanın
belirlenmesi
Kontrol örneğinin analize hazırlanması ve analizinin
sağlanması
Kalite kontrol sonuçlarının kontrol program / programlarına
doğru olarak girilmesi
Sonuç raporlarının takibi ve ilgili cihaz uzmanı ile birlikte
değerlendirilmesi
Sonuç raporları ve değerlendirmelerinin kalite
toplantılarında sunumu
Hastane laboratuvarlarına dış kalite kontrol raporlarının
iletilmesi
Sonuçların arşivlenmesi
İDRAR LOINC KODLARI
SUT KODU
901.780
TEST
İdrar analizi tam otomatik
pH
Glukoz
Protein
Lökosit
Bilirubin
Hemoglobin
Ketone
Nitrit
Dansite
Ürobilinojen
Lökosit
Eritrosit
Epitel
Kristal
Bakteri
Fungi
Silendir
Sperm
Mukus
LOINC KOD
SUT KODU
901.750
50560-2
53328-1
50561-0
60026-2
53327-3
50559-4
50557-8
50558-6
53326-5
50563-6
46702-7
46419-8
33342-7
53322-4
33218-9
51481-0
43755-8
51479-4
50235-1
TEST
LOINC KOD
İdrar tetkiki (Strip ile)
Vitamin C
Bilirubin
Glukoz
Hemoglobin
Keton
Ürobilinojen
Dansite
Nitrit
pH
Protein
Lökosit Esteraz
Mikroskopi
Acil
5768-7
5770-3
25428-4
5794-3
5797-6
62487-4
5811-5
5802-4
5803-2
20454-5
5799-2
12235-8
Rutin
KAN GAZLARI LOINC KODLARI
SUT KODU
901.920
TEST
LOINC KOD
Kan gazları
pH
pO2
pCO2
SO2
Sodyum
Potasyum
Klor
İyonize kalsiyum (mmol/l)
Hematokrit
CtHemoglobin
O2Hb
COHb
MetHb
Glukoz
Laktat
Bikarbonat
2744-1
2703-7
2019-8
19214-6
32717-1
32713-0
41650-3
34581-9
32354-3
30313-1
2714-4
2030-5
2615-3
39481-7
2518-9
1960-4
OGTT LOINC KODLARI
SUT KODU TEST
901.520
LOINC KOD
Glukoz Tolerans testi
Glukoz Tolerans testi 3 saat (gestational panel ) 100gr
BAZAL
1 SAAT
2 SAAT
3 SAAT
Glukoz Tolerans Testi (gestasyonel) 50 gr
1 SAAT
Glukoz Tolerans testi 3 saat 75 gr
BAZAL
30 DAKİKA
1 SAAT
2 SAAT
3 SAAT
Glukoz Tolerans testi 3 saat 75 gr (İNSÜLİN DÜZEYİ)
BAZAL
30 DAKİKA
1 SAAT
2 SAAT
3 SAAT
Tokluk Kan Şekeri (Kahvaltı sonrası)
2.SAAT
1558-6
1501-6
1514-9
1530-5
1504-0
1558-6
1527-1
1507-3
1518-0
1533-9
27873-9
30362-8
27830-9
27860-6
27861-4
1521-4
PROTEİN ELEKTROFOREZ LOINC KODLARI
SUT KODU
903.250
TEST
Protein elektroforezi
ALBUMİN
ALFA-1 GLOBULİN
ALFA-2 GLOBULİN
BETA-GLOBULİN
BETA1-GLOBULİN
BETA2-GLOBULİN
GAMA-GLOBULİN
LOINC KOD
12851-2
13980-8
13978-2
13981-6
13982-4
32732-0
32733-8
13983-2
Hb VARYANT LOINC KODLARI
SUT KODU
904.690
TEST
Hemoglobin elektroforezi HPLC ile
Hemoglobin A
Hemoglobin A2
Hemoglobin F
Hemoglobin S
Hemoglobin C
Hemoglobin D
Hemoglobin E
Hemoglobin DİĞER
LOINC KOD
42244-4
42245-1
42246-9
44923-1
44920-7
44921-5
44922-3
42248-5
FLOW SİTOMETRİ LOINC KODLARI
SUT KODU
TEST
LOINC KOD
905.080
Monoklonal antikor (herbiri)
904.920
Lenfosit alt grupları
CD45
8130-7
CD3
CD3+CD4
CD3+CD8
CD16+CD56
CD19
8124-0
8123-2
8101-8
18267-5
8117-4
KATEKOLAMİN VE MET. LOINC KODLARI
SUT KODU
902.040
TEST
Katekolaminler ve metabolitleri
Normetanefrin
Metanefrin
İdrar volümü (24 saatlik)
LOINC KOD
2671-6
19049-6
3167-4
AMİNO ASİT LOINC KODLARI
SERUM
SUT KODU
901.950
TEST
Kantitatif aminoasit analizi (20
aminoasit)
metil histidin SERUM
3- metil histidin SERUM
Alanin SERUM
α amino adibik asit SERUM
α amino bütirik Asit SERUM
Anserin SERUM
Arjinin SERUM
Asparajin SERUM
Aspartik Asit SERUM
Etanolamin SERUM
Fenilalanin SERUM
Fosfoetanolamin SERUM
Fosfoserin SERUM
γ amino bütirik Asit SERUM
Glisin SERUM
Glutamik Asit SERUM
Glutamin SERUM
Hidroksilizin SERUM
Hidroksiprolin SERUM
Histidin SERUM
LOINC KOD
SUT KODU
901.950
20633-7
20635-9
20636-7
26600-7
20634-2
26599-1
20637-5
20638-3
20639-1
26608-0
14875-9
26612-2
20654-0
26609-8
20644-1
20642-5
20643-3
26610-6
20647-4
20645-8
TEST
Kantitatif aminoasit analizi (20
aminoasit)
İzolösin SERUM
karnozin SERUM
Lizin SERUM
Lösin SERUM
Metionin SERUM
Ornitin SERUM
Prolin SERUM
Sarkozin SERUM
Serin SERUM
Sistation SERUM
Sistin SERUM
Sitrulin SERUM
Taurin SERUM
Theronin SERUM
Tirozin SERUM
Triptofan SERUM
Valin SERUM
β alanin SERUM
β amino bütirik Asit SERUM
β amino izobütirik Asit SERUM
LOINC KOD
20648-2
26606-4
20650-8
20649-0
20651-6
20652-4
20655-7
26613-0
20656-5
26607-2
22672-0
20640-9
20657-3
20658-1
20660-7
20659-9
20661-5
26604-9
39457-7
26973-8
AMİNO ASİT LOINC KODLARI
İDRAR
SUT KODU
901.950
TEST
Kantitatif aminoasit analizi (20
aminoasit)
1- metil histidin İDRAR
3- metil histidin İDRAR
Alanin İDRAR
alfa amino adibik asit İDRAR
alfa amino bütirik Asit İDRAR
Anserin İDRAR
Arjinin İDRAR
Asparajin İDRAR
Aspartik Asit İDRAR
Etanolamin İDRAR
Fenilalanin İDRAR
Fosfoetanolamin İDRAR
Fosfoserin İDRAR
Gamma amino bütirik Asit
İDRAR
Glisin İDRAR
Glutamik Asit İDRAR
Glutamin İDRAR
Hidroksilizin İDRAR
Hidroksiprolin İDRAR
Histidin İDRAR
LOINC KOD
SUT KODU
901.950
27044-7
27046-2
27326-8
26725-2
27341-7
28596-5
27296-3
27317-7
30061-6
28605-4
26967-0
28604-7
28600-5
28593-2
27325-0
30348-7
27043-9
30050-9
28601-3
27904-2
TEST
Kantitatif aminoasit analizi (20
aminoasit)
İzolösin İDRAR
karnozin İDRAR
Lizin İDRAR
Lösin İDRAR
Metionin İDRAR
Ornitin İDRAR
Prolin İDRAR
Sarkozin İDRAR
Serin İDRAR
Sistation İDRAR
Sistin İDRAR
Sitrulin İDRAR
Taurin İDRAR
Theronin İDRAR
Tirozin İDRAR
Triptofan İDRAR
Valin İDRAR
β alanin İDRAR
β amino bütirik Asit İDRAR
β amino izo bütirik Asit İDRAR
LOINC KOD
26965-4
27294-8
27304-5
27323-5
26963-9
27292-2
26726-0
28610-4
26741-9
26964-7
26962-1
27056-1
30563-1
27322-7
26966-2
28608-8
26961-3
26968-8
26590-0
KREATİNİN KLİRENS LOINC KODLARI
SUT KODU TEST
902.220
Kreatinin klerens testi
Kreatinin (SERUM/PLAZMA)
Kreatinin( 24 SAATLİK İDRAR)
İDRAR HACMİ ( 24 SAATLİK İDRAR)
LOINC
KOD
2164-2
2160-0
1452-2
3167-4
TER TESTİ LOINC KODLARI
LOINC
KOD
SUT KODU TEST
904.075
Ter testi
Sodyum
Klor
2954-6
2077-6
Download

SUT KODU TEST