Sağlıkta Birlikte Çalışabilirlik ve Standartlar
Filiz İŞLEYEN, PhD
Standart Geliştirme Daire Başkanlığı
Antalya, 2015
Sunum Planı
Birlikte çalışabilirlik
Birlikte çalışabilirlik için standartlar
Standartların önemi
Sağlık Bilgi Sistemleri çalışmaları
Devam eden faaliyetlerimiz
Birlikte Çalışabilirlik
Veriyi alan sistemin, gönderen sistemden aldığı veriyi
başka bir işleme gerek kalmadan işleyebilmesi,
kullanabilmesidir.
Birlikte Çalışabilirlik farklı sistemlerin aynı standartları
kullanmasıyla sağlanır.
Japonya’da imal edilmiş bir otomobilin, Amerika’da imal edilmiş bir
benzin pompasından, Türkiye’de rafine edilmiş benzini alarak
çalışabilmesi standartlar sayesinde mümkündür.
Standartlar
 Ürünü,
 Üretilecek miktarı,
 Çalışma yöntemini
belirlemek için konulmuş kural, kurallar
Standartların Önemi
DİYABET
D.MELLİTUS
DM
DİABET
DİABETES MELLİTUS
DİABETES MELLİTÜS
ŞEKER
ŞEKER HASTALIĞI
E14.9
Standartların Birlikte Çalışabilirliği
Çapraz Haritalama
Kullandığımız Standartlardan Bazıları
 USVS (Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü)
 SKRS (Sağlık Kodlama Referans Sunucusu)
 LOINC
(Mantıksal Gözlem Tanımlayıcıları İsimleri ve
Kodları-Logical Observation Identifiers Names and
Codes)
 ICD-O
(Uluslararası Hastalık Sınıflandırması-OnkolojiThe International Classification of Diseases- Oncology)
https://skrs3.sagliknet.saglik.gov.tr
LOINC
Laboratuvar ve klinik test sonuçlarının isimlendirilmesi ve
kodlanması için geliştirilmiştir bir standarttır.
LOINC Sisteminin Sağlayacağı Faydalar
Laboratuvar verilerinin detaylı değerlendirilmesi
Her bir tetkik için hem ulusal hem de uluslararası bir
kimlik oluşturulması
Laboratuvarlar
dil kullanılması
arası bilgi alışverişlerinde ortak bir
LOINC Süreci
Biyokimya ve mikrobiyoloji kodlarının Türkçe tercüme
Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile ilişkilendirme işlemi
SKRS’de «LOINC» ve «LOINC-SUT İlişkisi»
Radyoloji kodları Türkçe tercümesi
http://loinc.saglik.gov.tr/
ICD-O3
Kanser hastalıkları verilerinin
standart bir biçimde toplanması
için kullanılan bir sınıflandırma
sistemidir.
Kanser izleme merkezleri
tarafından yaygın olarak kullanılır.
ICD-O3 Süreci
USVS’ye Patoloji Veri Seti adında yeni bir veri seti
(Veri setinde yer alan) Histoloji / Davranış Kodu
veri elemanı olarak SKRS’ye eklenmesi
Türkçe tercümesi yapılan ICD-O3 için web
sitesinde ağaç yapısı
Sahadan Patoloji Veri Seti&ICD-O kodları gelmesi
http://www.icd-o3.saglik.gov.tr/
Devam Eden Faaliyetlerimiz
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi
Minimum Veri Modeli
Sağlık Bilişim Standartları Kılavuzu
Sağlık Bilişim Terimleri ve
Kısaltmalar Sözlüğü
Teşekkür ederim
Filiz İŞLEYEN, PhD
Tel
: 0 312 585 23 78
E-Posta : [email protected]
[email protected]
Download

Filiz Isleyen