Hpv Tarama Testi Web Servisi
Uygulaması
Amaç :
Hpv Tarama Testi web servisi uygulamasının temel amacı; Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
tarafından yapılan hizmet alımı ihalesi neticesinde; Üreme çağındaki yaş gruplarına yönelik
serviks tarama programlarının desteklenmesi amacıyla, ülkemizdeki kadın populasyonunda,
İnsan Papilloma Virus(İPV ya da HPV) sıklığının ve genotiplerinin ortaya konması amacıyla; 30-65
yaş arasındaki, hedef kadın nüfusunun, 5 yıl içinde, HPV açısından taramalarının yapılması
hizmeti satın alınmıştır. Türkiye genelinde hizmet veren Aile hekimleri ve Ketem birimlerince
yapılacak olan HPV isteminin kendi kullandıkları AHBS- HSBS yazılımının haricinde ek uygulamaya
gerek kalmadan ilgili web servis aracılığı ile Hpv Tarama uygulamasına kayıt işleminin kolay ve
güvenli yoldan yapılmasını amaçlar.
Sistem İşleyişi

Ahbs firmalarına hpv webservisine bilgi gönderim için Kanser Daire Başkanlığı tarafından
kullanıcı adı ve şifresi verilecektir. Sağlık Bakanlığı KTS’de kayıtlı AHBS firmalarının mail
adreslerine otomatik olarak şifre oluşturularak gönderilecektir. Şifre alamayan, şifre ile
ilgili sorun yaşayan ya da aşağıdaki kurumturkodu’na hizmet veren firmaların;
([email protected]) mail adresi ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.

Numune kitleri için illere göre özel barkod basılarak kitlerle birlikte illere dağıtılmış olup,
test istemleri için aile hekiminin kurumunun bulunduğu il telefon kodu başlayan ve 200
ile biten barkod aralığı kullanılabilir.(örn: Ankara için; 3120000001-3120000200) Firmalar
bu barkodlar ile bildirimlerini yapabilirler. Barkod çakışması durumunda servis hata
dönecektir, bu durumda barkodu değiştirip tekrar denenmesi hatayı giderecektir.

15 Haziran 2014 tarihine kadar test ortamında çalışacak olan test web servislerine ilgili
firmaların entegre olması gerekmektedir. Aksi halde HPV istemi için bütün illere dağıtılan
numune kitlerini aile hekimleri kullanamayacaktır.

Hasta, Aile hekimine ya da TSM (KETEM/AÇSAP) merkezine başvurur.
o Skrs3 Kurumlar Tablosunda KurumTurKodu : 10, 76, 88, 98 numaralı kurumlardan
istem yapılabilir.

Tetkik isteği yapılmadan önce HPV taraması ile ilgili gerekli sorgulamalar yapılır.
o (SağlıkNET kişiye ait Tetkik Sonuç veri seti) (Daha önce negatif sonucu bulunan
hasta için 5 yıl içinde tekrar istem yapılamaz, pozitif sonucu olan hasta 5 yıl
içinde en fazla 2 tekrar istem yaptırabilir ve en son sonuç tarihinin üzerinden 1
yıl geçmiş olmalıdır , yetersiz metaryal sonucu bulunan hasta için 3 ay içinde
yeni bir istem yapılamaz)

Hekim HPV Tarama testini ister.

Hekim gerekli tetkik talep veri setini oluşturur ve SağlıkNET’e gönderir.(Tekik Sut kodu:
908230 Human papilloma virüs (HPV) olarak gönderilir. Tetkik istenen kurum kodu
İstanbul il geneli için 746353, İstanbul dışında tüm iller 746302 kodlu Ankara
Laboratuvarına gönderim yapar. )

Hekimlerin hastayı kabul, online protokol alım ve SağlıkNET tetkik talep veri seti
gönderimlerine müteakip HPV Tarama Testi isteminde bulunacak ve numuneyi aldıktan
sonra, barkodu tüpe yapıştırarak kendi sistemlerinde HPV barkod alanına
girecektir.(firmalar kendi yazılımlarında ayrıca HVP Barkod alanı oluşturmaları tavsiye
edilir, aksi halde hem kan hem Hpv isteminde ayrı barkodlar olacağından sıkıntı
yaşanabilir.) İşlemin tamamlanıp kayıt edilmesi ile istek NumuneBildir metodu ile HPV
sistemine bildirilir.
o Gönderilen bilgilerin tutarlılığı SağlıkNet tablosundan kontrol edilecektir, dolayısı
ile önce sağlıknete muayene paketi ile birlikte tetkiktalep paketi gönderilmelidir.
Aksi halde numune bildirimi yapılamaz.
Hasta için öncelikle istek yapılmış fakat yapılan istek hatalı veya işlemden vazgeçilmiş ve
tetkik isteği Halk Sağlığı müdürlüğünce kabul edilmemiş ise NumuneIptal metodu ile iptal
edilebilir.
o Bu durumda SağlıkNET Tetkik istek veri seti de iptal edilmelidir.
o İstek Halk Sağlığı müdürlüğünce kabul edilmiş ise Numuneiptal metodu
kullanılamaz.


Kabul ve bildirim işlemi biten numuneler, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından belirli
periyotlarla Aile hekimlerinden toplanır.

İl Halk Sağlığı, toplanan numuneleri Hpv Laboratuarına gönderimini yapar.

Numuneleri kabul eden Laboratuar testleri çalışır.

Labratuvar test sonuçlarını onaylamasına müteakip, Laboratuar tarafından SağlıkNET
tetkik sonucu veri setini oluşturulur ve Tetkik sonuç gönderim paketi ile SağlıkNET e
gönderir.

Aile hekimi Hastası için yapılan tetkik işlemlerini SağlıkNET tetkik sonuç sorgulama servisi
ile görebilir.
o Tetkik Sonucunu sorgulamak için yardımcı web servisleri dökümanından
faydalanarak HastayaAitMsvsleriniGetir metodu ile Tetkiksonucu sorgulanabilir.
o 15 Haziran 2014 tarihine kadar test ortamı açık kalacaktır. Daha sonra gerçek
ortam üzerinden servislere ulaşılabilir.
Yardımcı web servisi Gerçek Ortam
https://yws.sagliknet.saglik.gov.tr/ESaglikYardimciServislerApp-WSHariciWebServisleri/WSHastaKartiPort?WSDL
Yardımcı web servisi Test Ortamı
https://ywstest.sagliknet.saglik.gov.tr/ESaglikYardimciServislerApp-WSHariciWebServisleri/WSHastaKartiPort?WSDL
HPV Web Servisi Dökümanı
1
Hpv Web Servis Adresleri
Adı
Servis Adresi
Test Servis Adresi
SağlıkNet Servis Adresleri
Adresi
http://hpvtarama.saglik.gov.tr/hpvtarama/hpv.svc?wsdl
http://hpvtarama.saglik.gov.tr/testhpvtarama/hpv.svc?wsdl
http://www.e-saglik.gov.tr/SaglikNet/
SaglikNetDokumanlari.aspx linkinden ilgili adreslere
ulaşılabilir
http://www.esaglik.gov.tr/dosyalar/SaglikNET_EntegrasyonKila
vuzu_YWS_V2.1.pdf linkinden ilgili adreslere ulaşılabilir
http://hpvtarama.saglik.gov.tr/duyurular
SağlıkNet Yardımcı Web
Servisler
Hpv Duyuruları
2
Metodlar
Metod Adı
HastaHpvKontrol
Parametre
Sonuç
ServisSonucu
string kullaniciAdi
string parola
hasta
NumuneBildir
ServisSonucu
string
string
long
int
kullaniciAdi
parola
hekimTcKimlikNo
kurumKodu
numune
hasta
NumuneIptal
ServisSonucu
string
string
long
string
kullaniciAdi
parola
hekimTcKimlikNo
protokolNo
Açıklama
Hastadan Numuneyi almadan
önce Hpv taraması yapılmış mı
durumunu kontrol eder. Sonuç
“Uygun” gelmiş ve hata yoksa
numune alınabilir.
Firmaya ait kullanıcı Adı
Firmaya ait kullanıcı Şifresi
Hasta Bilgisi
Hastadan Alınan Numuneyi
"Numune" ve "Hasta" tiplerini
kullanarak bildirir.
Firmaya ait kullanıcı Adı
Firmaya ait kullanıcı Şifresi
Hekim Kimlik Numarasi
Hekimin görev yaptığı SKRS
(Kurumlar) Kodu
Numune Bilgisi
Hasta Bilgisi
İstemi yapılmış numuneyi iptal
eder
Firmaya ait kullanıcı Adı
Firmaya ait kullanıcı Şifresi
Hekim Kimlik Numarasi
Sağlık Net Online Protokol
Numarası
long barkodNo
NumuneBarkodDegistir
ServisSonucu
string
string
long
string
long
long
kullaniciAdi
parola
hekimTcKimlikNo
kaynakProtokolNo
kaynakBarkodNo
hedefBarkodNo
Numunenin Alındığı Tüpün
Barkod Numarası(Aile Hekimine
Hazır Gelecektir)
Alınan numune barkodu yanlış
girilmiş ise doğrusu ile
değiştirmeye yarar. Doğru barkod
boş olmalıdır.
Firmaya ait kullanıcı Adı
Firmaya ait kullanıcı Şifresi
Hekim Kimlik Numarası
Değişecek Numunenin Prot. Nosu
Değişecek Numunenin Barkodu
Doğru Barkod No(önceden istem
yapılmamış olmalı)
2.1 Tipler
TiTip Adı
Numune
Parametre
string ProtokolNo
long BarkodNo
Açıklama
Sağlık Net Online Protokol Numarası
Numunenin Alındığı Tüpün Barkod Numarası(Aile
Hekimine Hazır Gelecektir)
Hasta
string AdiSoyadi
datetime DogumTarihi
long KimlikNo
Tip Adı
ServisSonucu
Özellikler
string Mesaj
ServisHatasi ServisHatasi
ServisHatasi
string Kodu
string Aciklama
Hasta Adı Soyadı
Hasta Doğum Tarihi
Hasta Kimlik Numarası
Açıklama
Servis Sonucunda Dönen Mesaj örnk “Başarılı”, “Hatalı”
Herhangi Hata Dönerse Hata Bilgilerini Getirir
Hata Mesajının Kod Bilgisini Tutar
Hata Mesajının Açıklamasını Tutar
Web servis metodları sonucunda dönecek “ServisSonucu” objesinin içerisinde “ServisHatasi “ objesinden
herhangi bir hata mesajı dönmezse istenen talep başarılı olmuş demektir.
3 Hata Kodları
Webservisler geriye bazı hata kodları döndürür. Bunlar şu şekilde olacaktır.
100 Kullanıcı Adı Alanı Boş Bırakılamaz
101
Parola Alanı Boş Bırakılamaz
102
Hekim KimlikNo, Tc Kimlik Numarası Formatında Değildir.
103
Hasta KimlikNo, Tc Kimlik Numarası Formatında Değildir.
104
Protokol Numarası Boş Gönderilemez.
105
Barkod No 10 Karakter Olarak Girilmelidir.
106
Hpv Testi Ancak 30-65 Yaş Arası Kadın Hastalarda Uygulanabilir.
107
Firma Kullanıcı Adı veya Şifresi Geçersiz
108
Göndermiş olduğunuz protokol numarasına ait SağlıkNet üzerinde paket bulunamadı !
Lütfen tetkik isteminizi sağlıknete bildiriniz.
109
Göndermiş olduğunuz hasta tc kimlik numarası SağlıkNet üzerindeki pakete ait değildir !
Lütfen tetkik isteminizi sağlıknete doğru bir şekilde bildiriniz.
110
Göndermiş olduğunuz hekim tc kimlik numarası SağlıkNet üzerindeki pakete ait değildir !
Lütfen tetkik isteminizi sağlıknete doğru bir şekilde bildiriniz.
111
Göndermiş olduğunuz kurum kodu SağlıkNet üzerindeki
tetkik isteminizi sağlıknete doğru bir şekilde bildiriniz.
112
İptal Edilmiş Barkod İçin Tekrar Bildirim Yapılamaz.
113
Hpv İstemi İçin uygun kurum değildir
114
Sistemde Kayıt Olmayan (Paket Girilmemiş) Barkod Numarasıyla İşlem Yapılamaz.
115
Kullanılmış Protokol Numarası({0}) Kabul Edilemez.
116
Hastanın Sonucu Çıkmamış İstemi Bulunmaktadır. Yeni İstem Yapılamaz. Barkod No : {0}
, İstem Tarihi : {1} , Protokol No : {2}
117
Kullandığınız Barkod İlinize Ait Değildir.
118
Kullandığınız Barkod İl Halk Sağlığı Tarafından Onaylanmamış.
119
{0} Kimlik numaralı hastanın {1} tarihinde sonuçlanan negatif sonucu mevcuttur. Hasta
için, 5 yıl geçmeden yeni istem yapılamaz
120
121
{0} Kimlik numaralı hastanın 2 kez pozitif sonucu çıkmıştır. Pozitif Sonucu Bulunan
Hastalara Üçüncü İstem Yapılamaz.
İstem Yapılmamış Barkod İptal Edilemez.
122
İptal Edilmiş Barkod Bir Daha İptal Edilemez.
123
HSM Tarafından Kabul Edilmiş Barkod İptal Edilemez.
124
Barkod No ile Protokol No Eşleşmiyor.
pakete ait değildir ! Lütfen
125
126
127
Hekim Tc Kimlik Numarasına Ait Kişi Bulunamadı. Barkod İptal Edilemez.
Hekim Tc Kimlik Numarasına Ait Hekim Bulunamadı. Barkod İptal Edilemez.
Göndermek İstediğiniz Barkod İçin Daha Önce Talepte Bulunulmuştur.
128
130
131
132
133
Kurum Kodu Boş Geçilemez
Numune Bilgisi Null Gönderilemez
Hasta Bilgisi Null Gönderilemez
Hasta KimlikNo ile Hekim KimlikNo Aynı Olamaz
Lütfen Hastanın Doğum Tarihi Bilgisini Doldurunuz.
134
135
Hastanın Yaş Bilgisi Hesaplanamadı.
Göndermiş olduğunuz protokol numarasına ait Sağlık.Net üzerinde paket var ! Lütfen
tetkik isteminizi sağlık netten siliniz ve İptal İşlemini Tekrarlayınız.
136
Gönderdiğiniz Barkod Numarası ile İlişkili Değilsiniz, (Doktor Tc Kimlik No) Devam
Edilemez.
137
138
139
İstemGeriAl dan Gelebilecek Hatalar.
Kaynak Protokol Numarası Boş Gönderilemez.
Kaynak Barkod 10 karakter olarak girilmelidir.
140
Hedef Barkod 10 karakter olarak girilmelidir.
141
Sistemde Kayıt Olmayan (Paket Girilmemiş) Kaynak Barkod Numarasıyla İşlem
Yapılamaz.
142
Sistemde Kayıt Olmayan (Paket Girilmemiş) Hedef Barkod Numarasıyla İşlem Yapılamaz.
143
144
Kaynak Barkod No ile Protokol No Eşleşmiyor.
İstem Yapılmamış Kaynak Barkod Değiştirilemez.
145
İstem Yapılmış Hedef Barkod Değiştirilemez.
146
İptal Edilmiş Kaynak Barkod Değiştirilemez.
147
148
149
İptal Edilmiş Hedef Barkod Değiştirilemez.
HSM Tarafından Kabul Edilmiş Hedef Barkod Değiştirilemez.
Gönderdiğiniz Kaynak Barkod Numarası ile İlişkili Değilsiniz (Doktor Tc Kimlik No) Devam
Edilemez.
150
BarkodDegistir den Gelebilecek Hatalar.
155
{0} Kimlik numaralı hastanın {1} tarihinde sonuçlanan yetersiz materyal sonucu
mevcuttur. Hasta için, 3 ay geçmeden yeni istem yapılamaz
{0} Kimlik numaralı hastanın {1} tarihinde sonuçlanan pozitif sonucu mevcuttur. Hasta
için, 1 yıl geçmeden yeni istem yapılamaz
156
Önemli Uyarı:
Numune sonuçları Laboratuvar tarafından sağlıknete gönderilirken Tetkiksonucu Metin alanına
skrs3 tablosunda aşağıdaki formata göre gönderilecektir.
Skrs Numarası
140
141
278
Skrs Adı
Hpv Tarama Testi
Hpv Tipi
ServikalSitoloji Sonucu
Skrs Sistem Kodu
a1edee3c-cdb4-4b36-810e-ae461b6faeeb
fe6835a3-5ee1-4d18-bb50-1f0cc336136a
197c1232-2886-47de-9a38-0d5401fe6510
Json Formatında aşağıdaki şekilde SağlıkNet Tetkik sonucu Metin alanına gönderimi yapılır
[{"SistemAdi":"HPV Tarama
Testi","SistemKodu":"a1edee3c-cdb4-4b36-810e-ae461b6faeeb","Kodu":2,"Adi":"Pozitif"},{"Sist
emAdi":"Hpv
Tipi","SistemKodu":"fe6835a3-5ee1-4d18-bb50-1f0cc336136a","Kodu":1,"Adi":"Hpv Tıp
16"},{"SistemAdi":"Servikal Sitoloji
Sonucu","SistemKodu":"197c1232-2886-47de-9a38-0d5401fe6510","Kodu":4,"Adi":"Asc-H"}]
Açılımı aşağıdaki şekilde pars edilerek görülebilir.
Download

Hpv Web Servisleri Entegrasyon Kılavuzu V2.2 İndir