SpotSOS Satellite GPS Messenger
SPOT Satellite GPS Messenger je ideálne zariadenie pre
aktívnych ľudí, ktorý majú radi dobrodružstvo a radi trávia čas
vo voľnej prírode a na horách. Malé praktické zariadenie, ktoré
Vám umožní sledovať vašu trasu, informovať svojich známych
o svojej polohe a v prípade potreby si zavolať pomoc. Vďaka
svojej satelitnej technológii má toto zariadenie pokrytie všade,
aj tam kde mobily zlyhávajú. Vďaka svojej vodotesnosti
a nárazuvzdornosti je možné ho požiť vo všetkých prostrediach
a tak je ideálne na všetky outdoorové aktivity.
SPOT Messenger poskytuje satelitné pokrytie pre
komunikáciu s priateľmi a rodinou, kedykoľvek chcete a keď ju
potrebujete. Použitím 100% satelitnej technológie, SPOT
pracuje prakticky kdekoľvek na svete, aj na miestach, kde
mobilné telefóny nefungujú. Pomocou tohto zariadenia
môžete cestovať kdekoľvek. Zariadenia zaznamenáva Váš
pohyb a ako náhle
sa dostane do problémov, tak
jednoduchým stlačením tlačidla odošlete sms správu záchrannému stredisku alebo priateľom. To
závisí od nastavenia zariadenia.
Zariadenie je vodotesné a nárazu vzdorné, takže je vhodné najmä na outdoorové aktivity..
SpotSOS možnosti:
SOS záchrana: Táto funkcia sa používa v prípade ohrozenia života alebo v prípade inej
núdzovej udalosti. Monitorovacej stanici oznámi vašu GPS polohu a takisto oznámi, že
potrebujete pomoc. Monitorovacia stanica potom zorganizuje potrebnú záchrannú akciu.
Volať Pomoc: V prípade udalosti, ktorá neohrozuje život, či už na vode alebo na súši, je
možné použiť túto funkciu na oznámenie vašim osobným kontaktom, že potrebujete pomoc.
Som OK: Táto možnosť dovoľuje oznámiť vašej rodine a priateľom, že ste v poriadku .
Zariadenie odošle naprogramovanú správu spolu s vašou GPS polohou. Stlačením tlačidla sa
odošle SMS správa alebo e-mail až 10 definovaným kontaktom.
Správa: Táto funkcia odošle vašej rodine a priateľom správu, ktorú ste si predtým
naprogramovali spolu s vašou GPS polohou.
GPS poloha: Táto funkcia vám umožňuje odosielať a ukladať vašu polohu a umožniť
kontaktom sledovať váš pokrok v takmer reálnom čase pomocou aplikácie Google Maps. S
vaším SPOTSOS účtom máte možnosť nastaviť SPOTSOS zdieľanú stránku, ktorá vám umožní
zobraziť vaše GPS umiestnenie ostatným na Google Map.
IRIS SH, s.r.o., Mládežnícka 36, 974 01 Banská Bystrica
www.spotsos.sk
Spot SOS výhody:







Zariadenie je malé a ľahké.
Poskytuje dôležitú komunikáciu s rodinou a s priateľmi, kedy budete chcieť.
Pomoc pri mimoriadnych udalostiach, keď je potrebná.
Posiela predprogramované správy spolu s GPS polohou.
Zariadenie komunikuje tam, kde ostatné nemôžu.
Je možné zobraziť svoju polohu ostatným na www.spotsos.com.
Nonstop online podpora z monitorovacieho centra.
TECHNOLÓGIA
GPS Satelity:
Presnosť lokalizácie 6.4 m
LEO Satelity:
1610-1620 MHz L-band frekvencia
Rýchlosť satelitov:
17,000 M/H
Obkrúženie zeme za 114 min.
Vzdialenosť:
1414 km nad povrchom Zeme
Nadmorská výška je 20 krát nižšie ako pevné
satelity
Vyžaduje menej energie:
• Nižšia spotreby energie umožňuje častejšie
aktualizácie
• Nižšia spotreby energie umožňuje ostatné
použitia
Viditeľnosť:
Od 1 do 4 kedykoľvek
Viac satelitov pre SOS signály ako ktokoľvek iný
Viac satelitov znamená skoršiu detekciu signálu
Uhol detekcie:
Neustále sa meniaci, pomáha v hustom pokrytí
Rozsah lúčov:
Prekrývajúci, zvýšená pravdepodobnosť detekcie
Komunikácia:
Ak nie je nájdený GPS signál, SPOT pošle správu
bez pozície GPS
LED diódy:
Zapnúť/Vypnúť
Message
SOS
GPS Zachytené
Check-in / OK
Track
Help
Správa poslaná
Cena Zariadenia SPOT
ŠPECIFIKÁCIE
Exportné dáta:
CSV (spreadsheet), KML (Google Earth™), GPX (GPS data)
SPOT Adventures.com
Certifikáty:
FCC, IC, WEEE, SAR, RoHS, CE
Ostatné špecifikácie:
-Veľkosť: 9.4 x 6.6 x 2.5 cm
-Váha: 147.4 g
-GPS Lat. Lon. datum format: WGS-84
Operačné prostredie:
Teplota: od -30°C do +60°C
Nadmorská výška: -100 m to +6500 m
Vlhkosť: MIL-STD 810E (Method 509.3), 5% NaCl, 95%
destilovaná voda
Vibrácie: Per SAE J1455, Random, od 20 Hz do 2000 Hz,
0.04g_/Hz
Vodotesnosť: Do hĺbky 1 metra po dobu 30 minút
Batéria:
3 plne nabité AAA Energizer® Ultimate Lithium 8x batérie (L92),
Môžete zvýšiť životnosť batérie v špecifických prostrediach:
Mód
100% viditeľnosť oblohy
50% viditeľnosť oblohy
Zapnuté
3 mesiace
3 mesiace
SOS
6 dní
3 dni
Sledovanie
7 dni
3,5 dňa
Chek – in
700 správ
350 správ
Vypnuté Niekoľko rokov so správne nainštalovanými
batériamiAA Energizer® Ultimate Lithium 8x batérie
(L92)
144 € bez DPH
Základná služba
115,20 € bez DPH/rok
Cena zahŕňa aktiváciu zariadenia a služieb, prenos dát pomocou siete satelitov a odosielanie správ.
Sledovanie trasy
37,60 € bez DPH/rok
Špeciálna SOS služba
16,80 € bez DPH/rok
Cena zahŕňa 24 hodinový monitoring zariadenia Monitorovacou stanicou. V prípade núdzovej situácie a stlačení
SOS tlačidla Monitorovacia stanica kontaktuje primárny a sekundárny kontakt nastavený v systéme
a zorganizuje záchrannú akciu za pomoci záchranných zložiek v danej krajine alebo pomocou ambasády alebo
konzulátu.
UPOZORNENIE: Cena nezahŕňa poistenie na zdravotné náklady, cestovné poistenie a poistenie na nákladov
spojených so záchranou akciou v krajine. Odporúčame si poistenie zriadiť pred cestou do cudzej krajiny.
IRIS SH, s.r.o., Mládežnícka 36, 974 01 Banská Bystrica
www.spotsos.sk
Download

SPOT produktový list (SK)