PREVÁDZKOVATEĽ: W PRESS a.s.
Partizánska 2, 811 03 Bratislava,
Tel.: +421 2 59 30 36 11, fax.: +421 2 59 30 36 99
OBCHODNÉ ODDELENIE:
e-mail: [email protected]
Tel.: + 421 2 59 303 690, 691, Fax: + 421 2 59 303 699
IČO: 35 90 72 66
IČ DPH: SK 2021 898 538
č. účtu: Tatra banka, a.s. 292 690 7780/1100
Cenník inzercie na www.tyzden.sk
ŠTANDARD
Rozsah
SQUARE
SQUARE PLUS
MAIN BANNER (pod stránku)
SCREEN UP (nad stránku)
MAIN BANNER (pod text)
300 x 300
300 x 600
450 x 50
990 x 100
660 x 200
Cena za
1000 videní
40 €
50 €
30 €
50 €
40 €
Formát
.gif, .swf
.gif, .swf
.gif, .swf
.swf
.gif, .swf
Umiestnenie, špecifikácie
hlavná stránka, podstránky, blogy, videá a ostatné sekcie
hlavná stránka, podstránky, blogy, videá a ostatné sekcie
hlavná stránka
hlavná stránka, podstránky, blogy, videá
podstránky, blogy, videá
NEŠTANDARD
ACTIVE PILOT
50 €
.swf
ACTIVE PILOT PLUS
70 €
.swf
INTERACTIVE BENT
60 €
.swf
LAYER
70 €
.swf
INTERSTITIAL
80 €
.swf
BRANDING
80 €
.swf
REKLAMNÝ ČLÁNOK
60 €/deň
hlavná stránka
vedľa stránky vpravo, mimo obsahu , posúva sa pri scrollovaní stránky. Musí povinne obsahovať zatvárací krížik.
Prevádzkovateľ má právo stanoviť obmedzenie počtu zobrazení na 1 užívateľa až do max. 1 zobrazenie na 1 užívateľa/za 8 hod
hlavná stránka, podstránky
rozbaľovací formát prekrývajúci obsah stránky, veľkosť formátu 600x400 (rozbalený formát) musí povinne obsahovať zatvárací
krížik, rozbalenie max. 6 sekúnd.
Po aktivovaní zatváracieho krížika sa formát zmení na Active pilot, ktorý taktiež musí obsahovať zatvárací krížik.
Prevádzkovateľ má právo stanoviť obmedzenie počtu zobrazení na 1 užívateľa až do max. 1 zobrazenie na 1 užívateľa/za 8 hod
hlavná stránka, podstránky
rozbaľovací formát - umiestnenie v ľavom hornom rohu stránky, musí obsahovať zatvárací krížik vpravo hore, rozbalenie
max. 6 sekúnd. Veľkosť rozbaleného formátu max. 200x200, veľkosť nerozbaleného formátu 110x90
hlavná stránka, podstránky
rozbaľovací formát neprekrývajúci obsah stránky, veľkosť formátu 600x400 (rozbalený formát) musí povinne obsahovať
zatvárací krížik.
Prevádzkovateľ má právo stanoviť obmedzenie počtu zobrazení na 1 užívateľa až do max. 1 zobrazenie na 1 užívateľa/za 8 hod
hlavná stránka
pred načítaním stránky, na celú šírku a výšku obrazovky. Musí od začiatku obsahovať možnosť preskočenia na požadovanú
stránku (odkazu, zatvárací krížik, čas do 5 sekúnd).
Prevádzkovateľ má právo stanoviť obmedzenie počtu zobrazení na 1 užívateľa až do max. 1 zobrazenie na 1 užívateľa/za 8 hod
hlavná stránka, podstránky
3x banner, horný 990x100 a 2x bočné 120x800
hlavná stránka (potrebná konzultácia)
SPONZORING RUBRÍK
BANNER SPONZORING
300 x 100
950 €/
týždeň
.png, .gif, .jpeg
podstránky – Denník, Videá, Blogy, pevná pozícia počas obdobia
strana 1
Cenník inzercie na www.tyzden.sk
VIDEO REKLAMA
PRE-ROLL SPOT (PRED VIDEOM)
odporúčaná dĺžka 10 sek., max. 30 sek.
5 sekúnd
10 sekúnd
15 sekúnd
20 sekúnd
25 sekúnd
30 sekúnd
Cena na 1 týždeň
250 €
300 €
350 €
400 €
450 €
500 €
pred nové videá (hlavná stránka, podstránka)
zobrazuje sa pri každom spustení videa počas daného obdobia
Cenník inzercie pre iPad
Rozsah
BANNER SCREEN
BANNER CLASSIC
WEB URL LINKA
GALÉRIA
(fotky, obrázky, dokumenty)
VIDEO, VIDEOSPOT
768 x 60
468 x 60
Cena
Formát
Umiestnenie, špecifikácia
400 €/týždeň
400 €/týždeň
.jpeg, .png, animovaný .gif (kB optimálne do 100 kB)
.jpeg, .png, animovaný .gif (kB optimálne do 50 kB)
150 €/ks
700 €/ks
.jpeg, .png, .doc.
900 €/ks
fixne v hornej casti Library, dĺžka zobrazenia – neobmedzene
fixne, spodná časť obrazovky už v danom vydaní časopisu
dĺžka zobrazenia – po 2 sek. sa banner vysunie, po 5 sek sa zasunie
musí byť súčasťou printovej inzercie, nalinkovať sa dá akákoľvek plocha v inzercii
„prilepí“ sa na obsah dodaný do printu
„prilepí“ sa na obsah dodaný do printu
Aplikácia týždenníka .týždeň pre iPad je realizovaná v spolupráci so spoločnosťou MONOGRAM Interactive
Cenník inzercie pre newsletter
Rozsah
MAIN BANNER
450 x 100
Cena
100 €/1 ks
Formát
.jpeg, .jpg, .png, .gif
Umiestnenie, špecifikácia
banner včlenený do newslettera s upútavkami na nové príspevky na www.tyzden.sk
strana 2
Technické podmienky na dodanie podkladov pre web
Animovaný GIF
Animovaný FLASH
Reklamný článok
Video reklama
1 – súbor typu GIF
2 – URL prekliku
3 – rozmery GIFu majú mať štandardný rozmer
podľa typu bannera
4 – limit veľkosti podkladov odporúčame
do 35 kB
1 – súbor typu SWF, verzia 9
2 – názov premennej zabezpečujúcej preklik
(clikshru, clicktag...)
.swf banner musí obsahovať preklikávací kód:
Obrázky je možné dodať v súbore jpg (400x300
alebo 800x600 pix).
Nadpis článku: cca 74 znakov.
Perex: 365 znakov (aj s medzerami),
60 slov, 5 riadkov.
Text: max. 4000 znakov (aj s medzerami).
Reklamný spot sa spúšťa pred videom.
Trvanie odporúčané: 10 sek. (max. 30 sek.). Video
formát: MPEG 4 v pomere strán 16:9.
Maximálny video bitrate 2 000 kBit/sek. Audio
stopa: mono alebo stereo. Rozlíšenie 1920×1080.
on (release) {
if (typeof _root.click != "undefined")
{
getURL(_root.click, _root.clickTARGET);
}
else if (typeof _root.clickTAG != "undefined")
{
getURL(_root.clickTAG, _root.clickTARGET);
}
else if (typeof _root.clickthru != "undefined")
{
getURL(_root.clickthru, _root.clickTARGET);
}
}
3 – rozmery SWF majú mať štandardný rozmer
podľa typu bannera
4 – URL prekliku, ak je v bode 2 určené, že flash
nemá v sebe premennú na preklik
Technické podmienky na dodanie podkladov pre iPad
H.264 video up to 720p
30 frames per second, Main Profile level 3.1
With AAC–LC audio up to 160 Kbps
Pre Video, Videospot
MPEG-4 video up to 2,5 Mbps
640 by 480 pixels, 30 frames per second Simple Profile
with AAC–LC audio up to 160 Kbps per channel 48 kHz,
stereo audio in .m4v, .mp4, and .mov file formats
Motion JPEG (M-JPEG) up to 35 Mbps
1280 by 720 pixels, 30 frames per second Audio in ulaw,
PCM stereo audio in .avi file format
Online reklamu je možné dojednať aj na časové obdobie aj na počet klikov.
www.tyzden.sk je súčasťou projektu
Cenník je platný od 1. októbra 2012, ceny sú uvedené bez DPH.
strana 3
Download

Cenník reklamných produktov pre tyzden.sk a na iPad 2014