Technická specifikace reklamních formátů
Podporované reklamní formáty jsou GIF, JPG, Flash, HTML, Javascript.
Reklamní formát
Leaderboard
Double Leaderboard
Big Square
Skyscraper
Fullbanner
Hypertext
Formát
Maximální velikost
Image / flash
Image / flash
Image / flash
Image / flash
Image / flash
Image + text
40
40
30
40
20
10
kB
kB
kB
kB
kB
kB
Rozměr v pixelech
750x100
750x200
250x250 / 300x300
120x600
468x60
60x40, max. 75 znaků
Nastavení prokliku:
Flashové bannery by měly obsahovat parametry "clickthru" nebo "clickTag", aby reklamní systém
mohl počítal počet kliknutí na banner. Pokud bude ve flashovém banneru URL nastaveno přímo,
kliknutí se nebudou počítat.
Způsob definice prokliku vychází z oficiální definice SPIR. V banneru musí být definován proklik
v actionscriptu ve tvaru:
on (release) {
if (_root.clickthru == undefined && _root.clickTag) {
_root.clickthru = _root.clickTag;
}
if (_root.clickthru == undefined && _root.clickTAG) {
_root.clickthru = _root.clickTAG;
}
if ( _root.clickTarget == undefined) {
_root.clickTarget = "_top";
}
getURL(_root.clickthru, _root.clickTarget);
}
Stickyboard
Formát musí obsahovat viditelný křížek na zavření a ve Flashi na tlačítko nastavit volání
funkce Sticky_close () přes akci GetURL ().
on (release) {
getURL("javascript:sticky_close()");
}
Formát: image / flash
Max. velikost: 40 kB
Rozměr v pixelech: 750x100
Goldbach Czech Repubiic I Janáčkovo nábřeži 51 I 150 00 Praha 5 I Česká republika I T +420 277 775 670 I F +420 222 540 975 I www.goldbach.cz
Interstitial
Délka zobrazení maximálně 10 sekund. Do této doby se musí vejít také celá animace. Přísné
dodržování velikosti formátu do 40 kB (čím menší velikost tím uživatel uvidí reklamní sdělení
déle).
Formát: image / flash
Max. velikost: 40 kB
Rozměr v pixelech: do 800x600
iLayer
Skládá se ze dvou flashových formátů. Jeden jako "základní" umístěný na standardní pozici,
který vyvolá zobrazení druhého "iLayer". Volání se provadí pomocí Javascriptové funkce.
Zobrazený "iLayer" je nutné opatřit viditelným tlačítkem na zavření po celou dobu přehrání.
Maximální delka zobrazení "iLayeru" je 7 vteřin (této době by měla být přizpůsobena délka
animace).
Max. velikost: 40 kB
Rozměr v pixelech: dle formátu banneru
Videobanner
Formát se skládá ze dvou kreativ: přehrávač (SWF) a video (FLV).
Přehrávač:
- formát: SWF,
- rozměry (šířka x výška): dle velikosti kreativy,
- datová velikost: 100 kB
Technické specifikace:
důležité: přehrávač nahraje video uložené ve stejném adresáři pod určeným názvem, název si
určuje klient.
Video:
- formát: FLV 1.1 (Flash Video) verze 7 nebo 8,
- rozměry (šířka x výška): dle zadání klienta v rámci rozměru banneru,
- datová velikost: max. 1,5 MB,
- max. délka animace (zobrazení): 30s,
- zvuková stopa: pouze po najetí myši,
- další specifikace: banner musí obsahovat tlačítka „play/pause“ a „mute“,
- velikost tlačítka „mute“: min. velikost 21 x 21 pixelů
- bit rate zvuku: 256 kb/s.
2/5
Goldbach Czech Repubiic I Janáčkovo nábřeži 51 I 150 00 Praha 5 I Česká republika I T +420 277 775 670 I F +420 222 540 975 I www.goldbach.cz
Pre-roll
Umístění Pre-roll reklamy je před zhlédnutím vyžádaného obsahu.
Techická specifikace:
Formát videa: .mp4, .mov, .avi, .mpeg, .wmv
Min. rozlišení: 1024x576 px (19:9) resp. 720x540 px (4:3)
Poměr strán: 16:9 / 4:3
Max. délka video spotu: 30s (ČT – max. 20s)
Možnost přeskočit reklamu po: 10s (ČT – 5s)
PR článek
Formát:
- nadpis: maximálně 50 znaků včetně mezer,
- anotace: maximálně 80 znaků včetně mezer,
- hlavní poutací obrázek článku: obrázek ve formátu: statický GIF/JPG/PNG.
Doporučený rozměr hlavního obrázku je 300x300 pixelů, může se lišit dle konkrétního serveru.
Délka textu: maximálně 2000 znaků včetně mezer.
Celkový počet uveřejněných obrázků či jejich výběr posoudí redaktor dle délky a formátování
textu.
Doporučený způsob předání podkladů:
text článku připravený a formátovaný na odstavce s vyznačením zvýrazněných (tučných) pasáží,
odkazů směřujících mimo článek (včetně cílových URL), uložený ve formátu .doc(x) nebo .rtf,
soubory obrázků pojmenované podle tématu článku, typu a rozměru, případné měřící kódy v
samostatném .txt souboru s popisem a označním jednotlivých kódů a skriptů.
Direct mail
Doba nutná pro otestování a nasazení podkladů: 3 pracovní dny po dodání podkladů.
Potřebné údaje:
- datum spuštění direct mailu,
- e-mailová adresa, na kterou přijde testovací e-mail
- předmět e-mailu,
- e-mailová adresa pro odpovědi (při odpovědi na e-mail se tato adresa předvyplní do
Příjemce)
Podklady:
- HTML dokument (můžete poslat i textovou verzi, pokud nepošlete, vytvoříme ji z HTML
dokumentu. V textové verzi nebudou obrázky.),
- doporučená šířka těla emailu je 550 pixelů,
- povolené HTML tagy naleznete v tabulce níže, strukturu emailu doporučujeme tvořit pomocí
tabulek, použití elementu <style> v hlavičce není povoleno, styly musí být definovány u
jednotlivých tagů
- všechny odkazy musí vést do nového okna,
- dokument nesmí obsahovat animace ve formátu SWF a JavaScript,
- obrázky zašlete v samostatném adresáři (poučení: obrázky budou vloženy jako součást emailu).
3/5
Goldbach Czech Repubiic I Janáčkovo nábřeži 51 I 150 00 Praha 5 I Česká republika I T +420 277 775 670 I F +420 222 540 975 I www.goldbach.cz
-
podklady je nutné dodat minimálně 3 pracovní dny před rozesláním, poté vytvoříme a
odešleme testovací e-mail na určenou adresu. Direct mail bude rozeslán až po schválení
klientem.
Limity:
maximální velikost HTML dokumentu: 40 kB
maximální velikost všech grafických prvků: 200 kB
Rozměry:
Doporučená šířka: 550px (od rozlišení 1024x768 a výš se vždy DM zobrazí celý).
Omezení statistik:
u tohoto druhu formátu je možné zjistit pouze počet otevřených e-mailů přes webové rozhraní
(počet zobrazení emailu). U HTML formátu lze sledovat počet kliknutí na jednotlivá URL.
Obecné podmínky:
- text nesmí obsahovat vulgarismy či jiné neetické prvky,
- email nesmí překročit povolené datové limity,
- garantujeme datum odeslání pouze při dodržení podmínek přjetí podkladů.
Seznam povolených tagů a jejich atributů:
Tag
a
b
br
div
font
form
h1
h2
h3
h5
hr
i
img
input
li
ol
option
p
select
span
strong
table
tbody
th
td
tr
ul
Atributy
href, style, target
style
style
align, style
color, face, size, style
action, enctype, method, style
style
style
style
style
style
style
align, alt, border, height, hspace, src, style, width
name, style, type, value
style
style
style, value
align, style
name, style
style
style
align, bgcolor, border, cellspacing, cellpadding, style, width
style
align, bgcolor, colspan, height, rowspan, style, valign, width
align, bgcolor, colspan, height, rowspan, style, valign, width
bgcolor, style, valign
style
Seznam povolených tagů a jejich atributů:
Texty a fonty:
font, font-family, font-style, font-variant, font-size, font-weight, letter-spacing, line-height, textalign, text-decoration, text-indent, text-transform, white-space, word-spacing, vertical-align
4/5
Goldbach Czech Repubiic I Janáčkovo nábřeži 51 I 150 00 Praha 5 I Česká republika I T +420 277 775 670 I F +420 222 540 975 I www.goldbach.cz
Barvy a pozadí:
Background, color
Velikosti a okraje:
Border, margin, padding, width
Pozicování:
overflow
Seznamy:
list-style-position, list-style-type
Tabulky:
border-collapse, border-spacing, caption-side, empty-cells, table-layout
Full-brand
Reklama se skládá ze tří kreativ: leaderboard a 2x skyscraper (levý a pravý)
Leaderboard:
Formát: image / flash
Max. velikost: 40 kB
Rozměr v pixelech: dle specifikace serveru
Skyscraper:
Formát: image (jpg / gif / png)
Max. velikost: 40 kB
Rozměr v pixelech: 120x600 nebo 160x600
Leaderboard se na stránce zobrazí na své standardní pozici (nahoře) na celou šířku stránky, po
stranách se zobrazí 2 skyscrapery které naváži na leaderbord. U Full-brandu je možné nastavit
na každý banner jiný odkaz.
5/5
Goldbach Czech Repubiic I Janáčkovo nábřeži 51 I 150 00 Praha 5 I Česká republika I T +420 277 775 670 I F +420 222 540 975 I www.goldbach.cz
Download

Technická specifikace reklamních formátů Stickyboard