EGE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2014-2015 EĞİTİM DÖNEMİ
GÜZ VE YILLIK BİTİRME TEZİ KONULARI
Danışman
Prof. Dr. Ali
GÜNGÖR
Prof. Dr. Ali
GÜNGÖR
Prof. Dr. Ali
GÜNGÖR
Tez Adı
Binalarda enerji verimliliğinin
artırılmasında kullanılan
teknolojiler ve termodinamik ve
ekonomik analizleri
Direkt evaporatif ve soğutma
serpantinli hava soğutma
sistemleri termodinamiği ve
örnek bir uygulama
Isı pompalı bir kurutucuda ön
soğutmanın nem alma verimine
etkisinin araştırılması
Prof. Dr. Ali
GÜNGÖR
Faz değişimli ısı depolamalı ısı
akümülatörü tasarımı
Prof. Dr. Ali
GÜNGÖR
Soğutma çevrimlerinde yeni
soğutucu akışkan
alternatiflerinin kullanımının
termodinamiksel olarak
incelenmesi: R-32 kullanımının
irdelenmesi
Prof. Dr. Ali
GÜNGÖR
Güneş enerjili-ısı pompalı
hibrit bir sistem ile otellerin
ısıtma, soğutma ve sıcak
suyunun sağlanması. Örnek
bir otel uygulaması
Prof.Dr. Necdet
ÖZBALTA
Prof.Dr. Necdet
ÖZBALTA
Prof.Dr. Necdet
ÖZBALTA
Prof.Dr. Vural
CEYHUN
Prof.Dr. Vural
CEYHUN
Dağıtımda
Notlarının
Dönem: D
Dikkate
Yıl: Y
Alınması İstenen
Dersler
Y
1.
2.
3.
Yasin BAKIRTAŞ
Y
1.
2.
3.
Enver YAŞAR
Y
D
Utku TUTAR
Şeref KERECİ
Y
Hakan Önder
ÇOLAK
Y
1.
2.
3.
Aytaç ÖZKAN
Y
Güneş bacası ısıl analizi
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
Isı pompalı kurutucu tasarımı
Yoğunlaştıran toplayıcıların ısıl
analizi
Özel İstekler
Y
Y
Gazaltı Kaynak Yöntemlerinde
Koruyucu Gazların Önemi,
İşlevleri ve Dikiş Formu
Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Y
Kaynakta Karbon Eşdeğerinin
Önemi ve Bilgisayar Yardımıyla
Optimizasyonu
Y
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.Malzeme Bilimi
2.Mühendislik
Malzemeleri
3Üretim
Yöntemleri
1.Malzeme Bilimi
2.Mühendislik
Malzemeleri
3Üretim
Yöntemleri
Doğan
KAYALAR
Korhan GÜNGÖR
Ömer RÜZGAR
Adem KURT
Ahmet SARIGÜL
Salih GÜRSEL
Ercenk ULUÇAM
Tutku
KABACAOĞLU
Prof.Dr. Vural
CEYHUN
Prof.Dr. Vural
CEYHUN
Prof. Dr.
Aydoğan
ÖZDAMAR
Prof. Dr.
Aydoğan
ÖZDAMAR
Prof. Dr.
Aydoğan
ÖZDAMAR
Prof. Dr.
Aydoğan
ÖZDAMAR
Prof. Dr.
Aydoğan
ÖZDAMAR
Prof. Dr. Rasim
İPEK
Prof. Dr. Rasim
İPEK
Prof. Dr. Rasim
İPEK
Prof. Dr. Hasan
YILDIZ
Prof. Dr. Hasan
YILDIZ
2 mm Kalınlığındaki DP600
Dual Fazlı Çelik Sacların
Gazaltı Kaynak Yöntemiyle
Bindirme Kaynağında Kaynak
Parametrelerinin Kaynaklı
Birleştirmenin Mekanik ve
Metalurjik Özellikleri Üzerine
Etkilerinin Araştırılması
2 mm Kalınlığındaki AA5754
ve AA6061 Aluminyum
Sacların Elektrik Direnç Nokta
Kaynağında Kaynak
Parametrelerinin Kaynaklı
Birleştirmenin Mekanik ve
Metalurjik Özellikleri Üzerine
Etkilerinin Araştırılması
H-Darrieus Tipi Bir Rüzgar
Türbininin Performansının
Nümerik Yöntemle
Belirlenmesi
H-Darrieus Tipi Bir Rüzgar
Türbininin Tasarımı ve
Üretimi
Su Pompası Tasarımı ve
Karakteristik Değerlerinin
Nümerik Yöntemle
Belirlenmesi
Fan Tasarımı ve
Karakteristik Değerlerinin
Nümerik Yöntemle
Belirlenmesi
Dalga Türbini Tasarımı ve
Karakteristik Değerlerinin
Nümerik Yöntemle
Belirlenmesi
Y
1.Malzeme Bilimi
2.Mühendislik
Malzemeleri
3Üretim
Yöntemleri
Etkin KAYA
Ömer
ÇIKMAZKARA
Y
1.Malzeme Bilimi
2.Mühendislik
Malzemeleri
3Üretim
Yöntemleri
Ali ÖZEN
Emin ÇELEN
Y
Y
Y
Y
Y
1. Akışkanlar
Mekaniği II
2.Diferansiyel
Denklemler
1. Akışkanlar
Mekaniği II
2. Diferansiyel
Denklemler
3. Makina
Elemanları I-II
1. Akışkanlar
Mekaniği II
2. Diferansiyel
Denklemler
1. Akışkanlar
Mekaniği II
2. Diferansiyel
Denklemler
1. Akışkanlar
Mekaniği II
2. Diferansiyel
Denklemler
Erman EDİS
Emre SEYREK
Rıdvan ALMAZ
A. Aybike
YURTSEVER
Erkin KORKMAZ
4000 Bar basınçlı yüksek
pompası tasarım ve analizi
1.
2.
3.
Ayşe Nur
KALENDER
Görkem
SARIKAYA
Abrasi-korozif Aşınma
(slurry) test dananımı tasarım
ve uygulması
Yüksek Alaşımlı Beyaz
Dökme Demir (Taş Toprak
Makine Parçası-şiddettli
aşınma) Aşınma direncinin
araştırılması
1.
2.
3.
Yasin UTAR
1.
2.
3.
Leyla SARAK
Hatice KESKİN
Elastik Zemin üzerindeki
Yapıların Davranışları
1.
2.
3.
1.
2.
3.
Çamaşır Makinası Parametrik
Tasarım
Y
Y
Vedat ŞENOL
Mahir GÜLER
Prof. Dr. Hasan
YILDIZ
Prof. Dr. Hasan
YILDIZ
Prof. Dr. Hasan
YILDIZ
Çamaşır Makinası Üzerinde
Topolojik Optimizasyon
Kaçıklığı olan dövme
parçaların burulma
davranışının lineer sonlu
elemanlar analizi ile tespit
edilebilmesi için nonlineer
sonuçlara uyumlu method
geliştirilmesi
Kafa Travmalarının Nümerik
İncelenmesi
Prof. Dr. Hasan
YILDIZ
Plastik ve Metallerde
Sürünme Davranışlarının
Karşılaştırılması
Doç.Dr. Yeliz
PEKBEY
Helikopter parçasında hasar
tolerans analizi.
Doç.Dr. Yeliz
PEKBEY
Uçak parçalarında kullanılan
Karbon-epoksi kompozit
malzemelerin Yorulma
davranışı
Doç.Dr. Yeliz
PEKBEY
Hızlandırılmış yorulma
analizleri
Doç.Dr. Yeliz
PEKBEY
Doç.Dr. Hüseyin
ÖZDEN
Doç. Dr. Hüseyin
GÜNERHAN
Doç. Dr. Hüseyin
GÜNERHAN
Piston-biyel kolunun kırılma
analizi (Çatlak ilerlemesinin
nümerik modellenmesi)
PLM / Laser kaynağı &
kesme -Lasertekniği/ topoloji
optimizasyonu & / Makine
Tasarımı / Tersine
mühendislik , konularında ilgi
duyan 4-5 öğrenciye lisans
bitirme tezi verebilirim. Tez
konusu detaylarını 8, 9
Eylülde öğrencilerin
kendilerine bildireceğim,
ayrıca her herhangi bir iş
yerinde çalışan
öğrencilerimize çalıştığı iş
yerinde ki üretim, tasarım,
gibi sorunlarla ilgili tezde
verebileceğimi hatırlatmak
istiyorum.
Güney Yönüne Bakan Güneş
Hücrelerinin Değişik
Eğimlerdeki Verimlerinin
Hesaplanması
Konut İçi Aydınlatma için
Rüzgar Enerjili Elektrik
Üretimi
Y
1.
2.
3.
Ercüment YAHŞİ
Y
1.
2.
3.
Burak ATAKAN
Y/D
1.
2.
3.
Programlama
Bilgisine Sahip
Olmak
Y
1.
2.
3.
Y
1.
2.
3.
Hasan Aykut
AYDIN
Y
1.
2.
3.
Berk KARAKAŞ
Y
Y
1.
2.
3.
1.
2.
3.
Sercan KAYNAK
Ergun MUTLU
Safa HOŞGÖR
Mustafa Semih
DOĞAN
Erdi GÖKALP
Murat
SÜTŞURUP
Aydın ELBİRLİK
Y
EKREM AKTAŞ
ve NAİM
ATMAN
Y
TARIK YÜKSEL
Doç. Dr. Hüseyin
GÜNERHAN
Konutlarda Kullanım için
Rüzgar Enerjisi ile Elektrik
Üretimi Sağlayabilecek
Küçük Boyutlu Farklı
Kanatçıkların Enerji
Kıyaslamaları
Doç. Dr. Hüseyin
GÜNERHAN
Güneş Enerjili Bir Sistemle
Madeni Yağların Su
İçeriğinden Arındırılması
Doç. Dr. Hüseyin
GÜNERHAN
Yrd.Doç.Dr. M.
Turhan ÇOBAN
Yrd.Doç.Dr. M.
Turhan ÇOBAN
Yrd.Doç.Dr. M.
Turhan ÇOBAN
Yrd.Doç.Dr. M.
Turhan ÇOBAN
Farklı kullanım alanlarına
gore EPS yoğunluğunun
Batchtype Şişirme
Makinasında kararlı duruma
getirilmesi
CO2 soğutkanlı klimasistemi
modellenmesi
ve
optimizasyonu
Güneş enerjisi destekli kalina
çevrimli jeotermal santral
dizaynı
Sonradan monte edilebilir,
polymer bazlı tromb duvarı
dizaynı
Güneş enerjisiyle kurutma ve
enerjinin depolanması
Yrd. Doç. Dr.
Serdar
KARAOĞLU
Catia - Excel iletişimli
parametrik istasyon tasarımı 3
B modelleme yazılımı
geliştirilmesi
Yrd. Doç. Dr.
Serdar
KARAOĞLU
Atmosfer Konrtollü bir sıcak
presleme ünitesinin tasarım
ve imalatı
Yrd. Doç. Dr.
Serdar
KARAOĞLU
Yrd. Doç. Dr.
Aysun BALTACI
Yrd. Doç. Dr.
Aysun BALTACI
Yrd. Doç. Dr.
Aysun
BALTACI,
Öğr.Gör.
Uzun transmisyon civatası
açma makinası tasarımı ve
imalatı
Y
Varol
TEMELTAŞ
Y
Kaya Emre
KIZILÇAY
Onur Ziya
TAŞDEMİR
Y
Orhun IRVANA
Tunç YAZICI
Y
Y
Y
Y
D&Y
D&Y
D&Y
3B Inkjet Baskı Teknolojisi ile
Doku Fabrikasyonu
Y
Mikromanipülatör Tasarımı ve
Üretimi
Y
Havacılık sanayi bağlantı
elemanları için diş
kalibrasyonunda
kullanılan makinanın tasarımı ve
Y
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1. Üretim
Yöntemleri I
2. Üretim
Yöntemleri II
3. Mühendislik
malzemeleri
1. Üretim
Yöntemleri I
2. Üretim
Yöntemleri II
3. Mühendislik
malzemeleri
1. Üretim
Yöntemleri I
2. Üretim
Yöntemleri II
3. Mühendislik
malzemeleri
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
Nur
ÇOBANOĞLU
Büşra FERAH
Vahit KÖSE
İsmail Cem
YÜRÜŞEN
Tuğçe TEKİN
Oğuz ELLİKÇİ
Çetin Berk
GÜVEL
Özgür DENİZ
Bilge CAN ve
Melih ÖZGÜR
İrem AYDIN ve
Oğulcan
IŞIDMAN
Arda ÇAKIRCI
V.Çağlar
EMİROĞLU
uygulaması
Faz Değişimli Isı
Yrd.Doç.Dr. Özay Depolamasının Elektrikli
AKDEMİR
Termosifonlarda
Y
1.
2.
3.
Barış KURBAN
Kullanılmasının Araştırılması
Yrd.Doç.Dr. Özay Buhar Üretiminde Enerji
AKDEMİR
Verimliliğinin Artırılması
Y
Yrd.Doç.Dr. Özay Gövde Borulu Isı
AKDEMİR
Değiştiricilerde Şaşırtma
Plakalarının Performansa
Etkisinin Analitik ve Sayısal
İncelenmesi
Yrd.Doç.Dr. Özay Otto / Stirling Kombine
AKDEMİR
Çevrimin Termodinamik
Analizi
Yrd.Doç.Dr.
Biyomedikal Uygulamalar
Mehmet
için Ultra Yüksek Molekül
SARIKANAT
Ağırlıklı Polietilen Kaplama
Malzemesi Geliştirilmesi
Yrd.Doç.Dr.
Boy uzatmada
Mehmet
kullanılabilecek intramedüler
SARIKANAT
çivi tasarımı ve üretimi
Yrd.Doç.Dr.
Tarımsal Atık Takviyeli
Mehmet
Termoplastik Kompozitlerin
SARIKANAT
Üretimi ve Karakterizasyonu
Yrd.Doç.Dr.
Perlit Takviyeli Termoplastik
Mehmet
Kompozitlerin Üretimi ve
SARIKANAT
Karakterizasyonu
Kompozit Parabolik
Yrd. Doç. Dr.
Kollektör Tasarımı
Seçkin ERDEN
Yrd. Doç. Dr.
Seçkin ERDEN
Yrd. Doç. Dr.
Seçkin ERDEN
Yrd. Doç. Dr.
Seçkin ERDEN
Gıda Atıklarının Polimerik
Kompozit Özelliklerine
Etkileri
Rüzgar Türbini Kanadında
Kullanılan Kompozit
Malzemelerin
Karşılaştırılması
Çok Kişilik Modüler Bisiklet
Yrd. Doç. Dr.
Seçkin ERDEN
Hasta Aktarma Sistemleri
Yrd. Doç. Dr.
Utku ŞENTÜRK
Bir Isı Geri Kazanım
Cihazının Esanjör Giriş
Yuzeyindeki Hız Dağılımının
Cihaz Performansına Etksinin
Sayısal ve Deneysel
İncelenmesi
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y/D
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1. 2. 3. -
Emrah YALÇIN
Murat CANBAZ
Tolga
ALTINOLUK
Müslüm
ERBEKTAŞ
Emre YAYLACI
Ali DÜDÜK
Ozan POLAT
Mert ÇAYLAK
Çağatay MEŞELİ
Y/D
1. 2. 3. -
Hasan UĞUROL
Gizem ERSAVAŞ
Y
1. 2. 3. -
Serhat Öztürk
Y
Y/D
Y
1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. Akışkanlar
Mekaniği I
2. Akışkanlar
Mekaniği II
3. Isı Transferi II
Barış Kurt ve
Ozan Burtan
Olgay ÇAKIR
İsmet OCAK
Yrd. Doç. Dr.
Utku ŞENTÜRK
Yrd. Doç. Dr.
Utku ŞENTÜRK
Yrd. Doç. Dr.
Utku ŞENTÜRK
Yrd. Doç. Dr.
Lütfiye ALTAY
H-Darrieus Tipi Bir Rüzgar
Türbininin Performansının
Analitik ve Deneysel
Yöntemlerle Belirlenmesi
Rüzgar Tüneli Tasarımı ve
Üretimi
Dalga Enerjisi Dönüşümünde
Kullanılan Wells Tipi Bir
Hava Türbininin
Performansının Belirlenmesi
Şehir içi sıcak suyu kullanılan
ısı
eşanjörlerinde
kireç
etkisinin azaltılması
Yrd. Doç. Dr.
Lütfiye ALTAY
Bulaşık Makinelerinde enerji
verimliliğin arttırılması için
alternatif
kondensor
geliştirilmesi
Klima dış ünite atık suyunun
kullanılarak ortam neminin
istenilen düzeyde tutulması
Yrd. Doç. Dr.
Lütfiye ALTAY
Enerji
depolama
ve
dönüşümü uygulamaları için
nanoyapıda karbonlar
Öğr.Gör.Dr.
Mesut TURAN
Diyaframların
mekanik
uygulamaları ve analizi
Yrd. Doç. Dr.
Lütfiye ALTAY
Öğr.Gör.Dr.
Mesut TURAN
Öğr.Gör.Dr.
Mesut TURAN
Helisel bir yayda geometrik
parametrelerin çeki ve bası
yüklerine etkilerinin analizi
Uçak gövdesinde oluşan
gerilmelerin farklı yükleme
tipleri için analizi
Y
Y
Y
Y/D
Y
Y
Y/D
1. Akışkanlar
Mekaniği I
2. Akışkanlar
Mekaniği II
1. Akışkanlar
Mekaniği I
2. Akışkanlar
Mekaniği II
1. Akışkanlar
Mekaniği I
2. Akışkanlar
Mekaniği II
1.Isı Transferi
2.Thermodinamik
3.Akışkanlar
Mekaniği
1.Isı Transferi
2.Thermodinamik
3.Akışkanlar
Mekaniği
1.Isı Transferi
2.Thermodinamik
3.Akışkanlar
Mekaniği
1.Isı Transferi
2.Thermodinamik
3.Akışkanlar
Mekaniği
Cemal TABAN
Mertcan MUT
Haluk ŞAKİR
Ömer Kemal
ÇELİK
Erdal ÖNER
Harun NARİN
Sertaç
SERDUMAN
Serhat SAYDAM
Furkan
KADAKAL
Burak Onur
COŞKUN
Y
2 veya 3 Öğrenci
Y/D
Nail
YAKUPOĞLU
Ender YILDIRIM
Y
2 veya 3 Öğrenci
Download

Bitirme Dersi Dağılımları - Makine Mühendisliği Bölümü