MALATYA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
Sıra
No
Hizmetin
Adı
İstenilen Bilgi / Belgeler
Hizmetin En Geç
Sunulma Süresi
1
Gelen Evrak Kaydı
1.Dilekçe
2.Özel ve Resmi Kurumlardan gelen Yazılar
3.Yazıların imzalı ve yazışma kurallarına uygun olması
1 iş günü içinde
2
Kişi ve Kurumlardan Gelen Evrakların
Sınıflandırılarak İç Birimlere Dağıtım
İşlemlerinin Tamamlanması
Girişi yapılmış ve birimi belirlenmiş yazının aslı ve zimmet defteri
1 iş günü içinde
3
Giden Evrak Kaydı
2 iş günü
4
Kurum dışına gönderilecek evrakların
elden götürülmesi, posta veya kargoya
verilmesi işlemleri
Resmi Yazışma Kurallarına uygun, paraf ve imzaları tamamlanmış
resmi yazılar.
Resmi Yazışma Kurallarına uygun, paraf ve imzaları tamamlanmış
resmi yazılar.
5
Terfi,
İntibak,
Sendika
6
Naklen atama işlemleri
1.Dilekçe
2.Noter Tasdikli Diploma Fot.
3.Kurum üst yazısı
1.Üyelik Formu
2.İstifa Formu
Dilekçe
7
Yıllık izin
Dilekçe
1 iş günü
5 gün
İstifa
1-Kurum üst yazısı
2-Dilekçe
3-Makam onayı
8
1 iş günü
Terfi; 30 gün,
İntibak; 1-2 ay
Sendika; 1 iş günü
15 gün
9
Kongre, izin işlemleri
10
Pasaport(Çalışan ve Emekli) İşlemleri
11
Yurtdışı izinler
Ücretsiz izinler
12
13
Bilimsel Çalışma İzinleri
1.Dilekçe
2.Kongre davetiyesi
3 Kongre izin formu
4.Makam Onayı
Dilekçe
1-Kurum üst yazısı
2-Dilekçe
3-İzin Formu
4-Makam Onayı
1-Kurum üst yazısı
2-Dilekçe
3-Makam onayı
1.Ön İzin Formu
2.Çalışma Protokolü Özeti
3.Klinik Araştırma Etik Kurul Onay yazısı
4.Klinik Araştırma Etik Kurul Bütçesi
5 iş günü
1 iş günü
5 gün
5-7 gün
30 gün
14
Bilimsel Çalışma Destek Puanı
1.Yayınlanan Makalenin Orijinal Metni veya Fotokopisi
2.Yayınlanan Makaleye Yapılan Atıflarda makalenin metni ve
atıfta bulunan makale örneği
3.Başvuru yapan kişinin sunduğu makaleler ve atıflarda kendisinin
olduğunu belirten taahhütnamesi
15
Şikâyet başvurusuna cevap verilmesi
Dilekçe (Kimlik ve adres bilgilerini içeren)
30 gün
16
Bilgi Edinme
İnternet sitemiz üzerinden ya da bireysel dilekçe (kimlik ve adres
bilgilerini içeren)
15 gün
30 gün
Şikâyet sahibinin yazılı ve sözlü başvurusu
30 gün
Eğitim talebi; Hizmet içi Eğitim,
Anket İzin İşlemleri
Kurum/Kuruluş resmi yazısı
Dilekçe
Cevap yazısı; 5 iş
günü
Eğitim; kurumların
istediği tarihte verilir.
19
SABİM üzerinden Gelen Başvuruların
Takibi, Koordinasyonu
184 nolu telefonla veya SABİM üzerinden başvuru
30 gün
20
BİMER üzerinden Gelen Başvuruların
Takibi, Koordinasyonu
BİMER üzerinden başvuru
30 gün
21
Basınla İlgili Talepler
Dilekçe ile yazılı bilgi verme,
Eğitici, Sosyal konularda bilgi verme
30 gün
17
18
Sağlık Çalışanlarının, Çalışan Hakları ve
Güvenliğine Yönelik Şikâyet ve
Başvurularını Değerlendirilmesi,
22
İhale İşlemleri
1. Teklif Mektubu
2. SSK Prim Borcu Olmadığına Dair Belge
3. Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge
4. İhalelerden Yasaklı Olmadığına Dair Belge
5. Vekâletname (vekâleten Katılım Olması Durumunda)
6. Teminat Mektubu
7. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler
8. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler
23
Doğrudan temin işlemleri
Doğrudan teminde istenen fiyat teklifi belgesi
3 ay
5 iş günü
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde hizmetin
belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
Adı Soyadı : Dr. Harun KURT
İkinci Müracaat Yeri
Adı Soyadı
: Uzm. Dr.Şükrü ÖZDEMİR
Unvan
Adres
: İdari Hizmetler Başkanı
: Malatya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
MALATYA
Unvan
Adres
: Genel Sekreter
: Malatya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
MALATYA
Tel
: 0 (422) 324 56 03
Tel
: 0 (422) 324 56 03
Faks
: 0 (422) 324 56 01
Faks
: 0 (422) 324 56 01
e-Posta
: [email protected]
e-Posta
: [email protected]
Download

MALATYA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL