ZEYİLNAME-1
Konu: 04.12.2014 tarihinde yapılacak olan “Rezidüel Lökosit Sayım Kiti” alım ihalesinde;
Teknik Şartnamenin 6.4 maddesinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmıştır.
Madde 6.4 Eski Hali:
Sistemin kurulumu ve çalıştırılması sözleşme tarihinden itibaren 30 (otuz) iş günü içerisinde
gerçekleştirilmelidir.
Madde 6.4 Yeni Hali:
“Sistemin kurulumu ve çalıştırılması sözleşme tarihinden itibaren 60 (altmış) iş günü içerisinde
gerçekleştirilmelidir.”
İdari Şartnamenin 9.maddesinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmıştır.
Madde 9 Eski Hali:
Söz konusu Rezidüel Lökosit Sayımı sisteminin kurulumu ve çalıştırılması, ekli Teknik
Şartnamenin 6.4 maddesinde belirtildiği üzere, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 30
(Otuz) iş günü içerisinde gerçekleştirilecektir. Firma, kullanıcı eğitimi ve cihazın çalışabilirliğinin
kontrolü için cihazla birlikte bir kutu numuneyi ve sarf malzemelerini de ücretsiz olarak teslim
edecektir.
Madde 9 Yeni Hali:
“Söz konusu Rezidüel Lökosit Sayımı sisteminin kurulumu ve çalıştırılması, ekli Teknik
Şartnamenin 6.4 maddesinde belirtildiği üzere, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 60
(Altmış) iş günü içerisinde gerçekleştirilecektir. Firma, kullanıcı eğitimi ve cihazın
çalışabilirliğinin kontrolü için cihazla birlikte bir kutu numuneyi ve sarf malzemelerini de
ücretsiz olarak teslim edecektir.”
İdari Şartnamenin 10.maddesinin 1.bendinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmıştır.
Madde 10 Eski Hali:
Söz konusu Rezidüel Lökosit Sayımı sisteminin kurulumu ve çalıştırılmasının, ekli Teknik
Şartnamenin 6.maddesinde belirtildiği üzere, sözleşme imzalandığı tarih itibariyle 30 (Otuz) iş
günü içerisinde gerçekleştirilmemesi durumunda beher gecikme günü için günlük 100,00 TL cezai
şart olarak uygulanır. Gecikme 20 (Yirmi) günü aştığı takdirde Türk Kızılayı sözleşmeyi fesih ile
bil cümle zarar ve ziyanı istemekte veya teslim edilmemiş olan sistem kurulumu ve çalıştırılması
işini firma nam ve hesabına üçüncü şahıslardan teminde veya cezalı süreyi uzatmakta serbest
olacaktır.
Madde 10 Yeni Hali:
“Söz konusu Rezidüel Lökosit Sayımı sisteminin kurulumu ve çalıştırılmasının, ekli Teknik
Şartnamenin 6.maddesinde belirtildiği üzere, sözleşme imzalandığı tarih itibariyle 60 (Altmış) iş
günü içerisinde gerçekleştirilmemesi durumunda beher gecikme günü için günlük 100,00 TL
cezai şart olarak uygulanır. Gecikme 20 (Yirmi) günü aştığı takdirde Türk Kızılayı sözleşmeyi
fesih ile bil cümle zarar ve ziyanı istemekte veya teslim edilmemiş olan sistem kurulumu ve
çalıştırılması işini firma nam ve hesabına üçüncü şahıslardan teminde veya cezalı süreyi
uzatmakta serbest olacaktır.”
Download

ZEYİLNAME-1 Konu: 04.12.2014 tarihinde yapılacak