İHALE ONAY BELGESİ
AHMET BABACAN
DÖNER SERMAYE BÜTÇE BİRİMİ
SUNUM İÇERİĞİ
• İHALE ONAY BELGESİ
• İHALE YÖNETİMİ
2
İHALE SÜRECİ
3
İHALE SÜRECİ
BÜTÇEMİZİ
HAZIRLADIK
Saymanlık
kapanış - açılış
YAPILACAK OLAN İHALENİN ÖDENEĞİ
VAR MI ? YOK MU?
• İHALE ONAY BELGESİ
•
•
•
TDMS M1 RAPORU GERÇKLŞ.
ANALİTİK BÜTÇE MODÜLÜ
GERÇEKLEŞMLERİ
ANALİTİK BÜTÇE MODÜLÜ AKTARMALAR
ANALİTİK BÜTÇE MODÜLÜ
MEVZUATLAR BÖLÜMÜNDEN;
İHALE YAPILACAK TERTİBİN
YANSIMA KODU VAR MI ?
YOK MU? ONA BAKILIR.
ÖDENEĞİ YOKSA NE YAPACAĞIM ???
HİZMET ALIMLARININ TOPLU OLARAK GİR VE
AKTARMA YAP EKSİ KALEMLERİNİ GÖR ..…
İHALE SÜRECİ
Süreç No
Mal Alımı İhale Süreci
1
İhtiyacın ortaya çıkması
2
Teknik Şartnamenin Hazırlanması (md./12)
3
Yaklaşık Maliyet (md./9)
4
İhale usulünün tespiti
5
İhale Dokümanı
6
İhale Onayının alınması
İHALE ONAY BELGESİNİN
SİSTEM ÜZERİNDEN DÜZENLENMENİ NEDEN
İSTİYORUZ…
• 2012 – 2013 SAYIŞTAY RAPORLARINA GÖRE % 10 LUK DOĞRUDAN TEMİN
LİMİTLERİNİN TAKİP EDİLMESİ…
• BÜTÇEDEN M1 GERÇEKLEŞMENİN DIŞINDA; FATURALAŞTIRILMAMIŞ İHALESİ
YAPILMIŞ MİKTARLARIN GÖRÜLMESİ…
• SAĞLIK TESİSLERİNE ÖDENEKLER İLE İLGİLİ ANALİZ YAPABİLME İMKANI SUNMASI VE
ÖDENEKLER İLE İLGİLİ YIL SONUNU TAHMİN YAPILABİLMESİ
• SİSTEME GİRİLEN İHALELERİN EXCEL AKTARMASI SONUCU; YIL SONU SAĞLIK TESİSİ
ve BİRLİK OLARAK ANALİZ ÇALIMASI YAPILMASI.
ANALİTİK BÜTÇE MODÜLÜNDEN
İHALE ONAY BELGESİ
ve
İHALE YÖNETİMİ
7
İHALE ONAY BELGESİ
• Analitik Bütçe Modülü /Kullanıcı Menüsü/İhale Onay Belgesi/ ihale
Yönetimi menülerinden giriş yapılır…
• İHALE KAYDI 2 AŞAMALIDIR..
• İhale onay belgesini: ilk ihale kaydının yapılması
• İhale Yönetimi de: İhalenin sonucunda ödenmesi gereken faturadaki
KDV hariç tutar, toplam ödenecek tutar , İhale alım şekli değişikliği ve
alınan malzeme miktarlarının güncellemek için kullanılır.
İHALE ONAY BELGESİ
•
•
•
•
•
•
İhale Onay belgesine giriş yapılır.
Mal/Hizmet/Yapım grubu seçilir.
İşin adı tanımı niteliği yazılır.
İhale usulü /ihale şekli
İhale alım türü
Hangi tertip/malzeme alınacaksa o
satır bulunur.
• Ayrılan bütçe yerine o alım için
harcanacak miktar yazılır.
• İşin miktarı bölümüne rakam ve yazı
girilir.
• Alt kısımda ihaleyi kaydet butonu
seçilir.
İHALE ONAY BELGESİ
•
•
İhale kaydet butonu ile ihale kaydı •
yapılır.
Geçmiş ihale butonu ile yeni girilen
onaysız halde olan ihale onaylı hale
getirilir.
ONAYSIZ ihale kaydında
kullanılabilir miktarda bloke
başlamaz ancak ; doğudan temin
alımları için 21-f ve 22 d girilen
miktardaki ilk ayrılan bütçe kdv siz
miktarlarını toplamaya başlar.
İHALE ONAY BELGESİ
•
•
•
Sarı alanlar bu bölümde doldurulur ve bir daha izin
verilmez..
Kırmızı kaydet butonuna basılır.
Kaydetmek için tamam denir ve ihale onaylı hale
getirilerek tertipde bloke bu alım için kullanılan limit
ödenekten düşülmüş olur. Görünen veya kalan miktar
kullanılabilir miktardır.
İHALE SONUÇ AŞAMASI
•
İhale Yönetim bölümünden faturası gelen kayıtlı ihale Referans koduna göre
çağrılır ve sol tarafta bulunan işareti tıklanarak DÜZELT bölümüne geçilir.
•
Düzelt bölümünde gerekli güncellemeleri yapılır.
•
Yazdır bölümünden ihale onay belgesi çıktısı alınır.
İHALE SONUÇ AŞAMASI
•
Düzelt butonu ile kayıtlı ihale açılır ve ihaleye son hali verilerek kapatılır.
•
Bu bölümde: KDV hariç tutar, toplam ödenecek tutar , İhale alım şekli değişikliği ve alınan
malzeme miktarlarının güncellemeleri yapılır.
•
Sağ alt bölümdeki Güncelleme butonu ile ihale kaydı güncellenir…
13
İHALE SONUÇ AŞAMASI
•
•
•
İhaleye son şeklini verirken ihale sonucunu, KDV hariç miktarı ve ihale maddesini doğru
tanımlayınız bloke ve doğrudan temin tablosu güncellemesi yapılıyor.
İhale alım şekli değişikliği yapabilirsiniz…
Alım şekli değişikliği yapıldığı zaman ihale maddesi 21 /f ve 22 /d işaretlemesi yapılıyorsa
doğrudan temin limitlerindeki tabloda artış veya 22 f ve diğerleri seçilirse eksilme
yapılıyor.
İHALE ONAY BELGESİ
•
İhale kaydı güncellemesi yapıldıktan sonra yazdırma işlemi gerçekleştirilir.
•
Burada Sağlık Tesisi ismini ve onay verecek ihale yetkilisinin ismini girebilirsiniz..
•
Yazdırı tıklayın ve belgeyi yazdırın..
15
İHALE ONAY BELGESİ
•
•
İhale Onay belgesi çıktı örneği
Buradan kaydet yaparak bilgisayarınıza
kayıt yapabilirsiniz.
16
DOĞRUTAN TEMİN TAKİP TABLOSU
•
•
•
•
•
Doğrudan temin tablosu; 21 /f ve 22/ d maddelerine göre alım yapılıp ihaleyi kaydet yapıldığı
zaman ayrılan kdv siz miktarlar doğrudan temin tablosunda toplanmaya başlar.
İhale onaysız iken bloke başlamamış olsa bile; doğrudan temin limitlerine o yapılan alım kadar
ayrılan bütçe miktarı doğrudan teminde toplama yapılır güncellemede değişir artar veya eksilir..
Yapılan kırtasiye ve t. İlaç alımları için ayrılan bütçe KDV hariç bölümüne girilen miktarlar doğrudan
temin tablosunda toplanmaya başlar ihale sonuçlanana güncellenene kadar bu miktarları tutar.
Eğer ihale sonuçlanmamış düzelt işleminden güncelleme yapılmamış ise; tertip blokesi de KDV siz
girilen ayrılan bütçe miktarını tutulur…
Aşağıdaki tabloda; sonuç girilmemiş ayrılan kdv siz miktarları olan bir alımın doğrudan temin
tablosu görülmektedir.
TERTİP KALAN BÜTÇE - BLOKE TABLOSU
•
•
•
•
İhale yapılmadan önceki ve yapıldıktan sonraki bloke hali görülmekte..
Tertipde ne kadar kullanılabilir ödeneğin olduğu görülmekte..
Yapılacak ihale bu miktardan az olmalıdır fazla ise aktarma yapılmalıdır.
İhale sonuçlandı ve güncellemesi yapıldı ; ayrılan bütçe kdv siz miktar, ihale usulü veya ihale sonucu
girildikten sonra hem doğrudan temin hem de tertip blokesinde tutulan miktarların da değişerek
güncellenecektir.
18
KALEMDE ÖDENEK OLMAZ İSE
•
•
Ödeneği olmayan kalemden alım yapılacağı zaman sisteme giriş yapılıp kaydet aşamasına
gelindiği zaman sistem uyarı vermektedir.
Ç ö z ü m ; aktarma yapılarak ödenek aktarılarak ihaleye çıkılması..
İHALE KAYIT LİSTESİ
•
•
•
Yapılan ihalelerin listesini görmek için ;
İhale yönetimi menüsünden Excele aktarma
yapılarak görülebilir.
Filtreleme yaparak analiz yapabilirsiniz..
İhale kaydı yapılmış,
alıma çıkılmış;
ancak ihale
sonuçlanmamış
İHALENİN İPTALİ
İLGİLİ TERTİBE MİKTARIN İADESİ BLOKELERİN KALKMASI
•
İptal edilen veya yanlış girilen ihaleye
miktarlarının 0 girilmesi halinde, tel
veya e posta ile ulaşarak sistemden
silme işlemleri yapılmaktadır..
%10 Doğrudan Temin Tablosu
Sınıfı
Onaylı Bütçe
Onaylı
Gerçekleşme Gerç. Oranı
Bütçenin %10
Kalan
HIZMET
139.346.271
13.934.627
2.688.822
% 19
11.245.805
MAL
134.207.207
13.420.721
8.115.444
% 60
5.305.277
4.040.687
404.069
225.563
% 56
178.506
YAPIM
22
Download