ERZURUM HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV DAĞILIMI
Halk Sağlığı Müdürüne Bağlı Birimler
 Sekreterlik
 Avukatlık Hizmetleri
 Halk Sağlığı Laboratuvarı
 Sivil Savunma
 Projeler ve Kalite Yönetimi
ERZURUM HALK SAĞLIĞI MÜDÜR YARDIMCILARI GÖREV DAĞILIMI
Dr. Mehmet Akif ERYİĞİT
Kimyager Erhan DUDU
 Aile Hekimliği Uygulama ve Eğitim Birimi
 Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme Birimi
 Çocuk ve Ergen Sağlığı Birimi
 Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi
 Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar Birimi
 Obezite, Diyabet ve Metebolik Hastalıklar Birimi
 Kanser Kayıt Birimi - KETEM
 Evde Sağlık Hizmetleri
 Ruh Sağlığı Programları Birimi
 Disiplin Sicil
 SABİM-BİMER
 Hasta Hakları Birimi
 İnsan Kaynakları Birimi
 İdari - Mali İşler Birimi
 Toplum Sağlığı Hizmetleri Birimi
 Bilgi İşlem ve İstatistik Birimi
 Yemekhane Birimi
 Güvenlik Birimi
 İnşaat Bakım Onarım
 Teknik İşler Birimi (Şoförler, Marangozhane, Santral)
 Misafirhane
 Basın Yayın
 Evrak Kayıt- Arşiv
Dr. Enver AVAL
 Bulaşıcı Hastalıklar Birimi
 Aşı Programları
 Tüberküloz Birimi
 Çevre Sağlığı Birimi
 Çalışan Sağlığı Birimi
 Fuhuşla Mücadele Komisyonu
 Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Birimi
ERZURUM HALK SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLERİ VE BİRİM SORUMLULARI ŞUBE DOKTORLARI GÖREV DAĞILIMI
Dr. Engin KURT
 Kanser Kayıt Birimi
 Çocuk ve Ergen Sağlığı Birimi
 Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi
 Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme Birimi
Uz Hemş.Meltem SERTTAŞ
 Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar Birimi
 Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Birimi
 KETEM - Projeler ve Kalite Yönetimi
 Ruh Sağlığı Programları Birimi
 Disiplin Sicil
 SABİM-BİMER
 Hasta Hakları Birimi
Dt. Feridun İLDAY
 Çevre Sağlığı Birimi
 Çalışan Sağlığı Birimi
 Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Birimi
Hikmet YAVİLİOĞLU
 Bilgi İşlem ve İstatistik Birimi
 Toplum Sağlığı Hizmetleri Şubesi
 Basın Yayın
Zinnur KON YALI
 İdari - Mali İşler Birimi
 İnsan Kaynakları Birimi
 Güvenlik Birimi
 İnşaat Bakım Onarım
 Teknik İşler Birimi (Şoförler, Marangozhane, Santral)
 Yemekhane Birimi - MİSAFİRHANE
 Evrak Kayıt
 Arşiv
Dr. Tuncay AĞKURT
 Tüberküloz Birimi
 Bulaşıcı Hastalıklar Birimi
 Aşı Proğramları
 Fuhuşla Mücadele Komisyonu
Dr. Mihriban YAZICI
 Aile Hekimliği Uygulama ve Eğitim Birimi
 Evde Sağlık Hizmetleri
Dr.Mesut FAKİRULLAHOĞLU
 Tüberküloz Birimi
 Bulaşıcı Hastalıklar Birimi
 Aşı Proğramları
Dr. Gıda Müh. Elif ATSAN
 Halk Sağlığı Laboratuvarı
Download

erzurum halk sağlığı müdürlüğü görev dağılımı