Hüseyin ÖZYURT
İstanbul Halk Sağlığı Şube Müdürlüğü Çevre Sağlığı Şube Müdürü 1967 Erzurum Doğumlu, Evli 3
kız babası, Eğitim: Erzurum Sağlık Meslek Lisesi, Anadolu Ü. (Sağlık Proğramları), İstanbul Ü.
(Tarih-Eğitim devam ediyor), Anadolu Ü. (Türk Dili ve Edebiyatı- Eğitim Devam ediyor.)Görev
Yaptığı Yerler:Erzurum Köprüköy Sağlık Ocağı (1988), Atatürk Üniv. Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Başkanlığı Eğitim Araştırma Sağlık Grup Başkanlığı (1989-1990), Erzurum Sağlık Müdürlüğü Gıda
ve Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü (1990-1998), İstanbul Sağlık Müdürlüğü Gıda ve Çevre Kontrol
Şube Müdürlüğü (1998- 2012), İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü Çevre Sağlığı Şube Müdürü.Almış
Olduğu Mesleki Eğitimler ve Sertifikalar: 2.Sağlık Projesi Uyum ve Formasyon Eğitimleri,
Biyosidal Ürünler Mesul Müdür Sertifikası,Biyosidal Ürünler Eğitici Eğitimi, İlkyardım Eğitimci
Sertifikası ,Elektro Manyetik Alanlar Sempozyumu,Çevre Sağlığı ve Gıda Güvenliği ve
Laboratuvar Hizmetleri Eğitimi Oyuncaklarda Piyasa Gözetimi ve Denetimi Eğitimi Sağlık
Bakanlığı Biyosidal Ürünlerine İlişkin Mesul Müdür Eğitimi İstanbul Tıbbi Atık Sempozyumu
Katıldığı Kongre ve Bildirimler: Halk Sağlığı Kongresi ( Bursa 2012) "İstanbul İlinde 2011 Yılı
Biyosidal Ürün Kullanan Firma Çalışanlarının Sağlığının Değerlendirilmesi" Yurt Dışı Eğitim ve
Görevler:
İspanya ve Portekiz ülkelerinde Tıbbi ve Tehlikeli Atıklara İlişkin Eğitim (TAMEP PROJESİ) ve
Uluslararası Sertifika .Yürütülen Eğitimler: Sağlık Sektörü Atık Yönetimi Konusunda Hastane
Yöneticilerinin Uzaktan Eğitimi Projesi, Biyosidal Ürün Uygulayıcıları Eğitimi.
Download

Hüseyin ÖZYURT İstanbul Halk Sağlığı Şube Müdürlüğü Çevre