EEEEM'
Laboratuvarlarr
BAKıRKoY
FİNDİKZADE
Kızılelma Cad. No: 6 lGt:2
(Denizbank Üstü) Fındıkzade-İST
Tel: (0212) 588 a2 a8 (Pbx)
Fax: (0212) 530 10 60
İncirli Cad. Asil|er Sok. No: 2/1
Bakrköy-İstANBUL
Tel:(0212) 571 53 38 (Pbx)
Fax: (0212) 543 03 83
Kuruluş 1984
ANALİZ BİLGİ FORMU
Tarih : 01lo712014
Sayı : ABF0-001
Laboratuvarımızda, Oyuncaklarda Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd) ve Arsenik (As) Miktar
göçü, Kategori 3) çalışması için numune kabulüne başlanmıştır. Çalışma için gerekli
şekli, analiz tekniği, çalışma ve raporlama günleri hakkındaki detaylar aşağıdadır.
(Element
miktarı, kabul
Bilgi|erinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Saygılarımızla,
Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd), Arsenik (As)
o(ıteoorİ_S AıGEDıTE TESTLER)
Oyuncak Ürünleri
1 adet
Oda sıcaklığı (24+3 eC)
EN 71-3
Spektrofotometrik (Flame ve Hidrür-AAS) / Kantitatif
Lütfen teklif isteyiniz.
Oyuncaklar çocukların sosyal ve psikolojik gelişimlerinde çok önemli bir
tutmaHadır. Günümüzde tüm çocuklar oyuncaklar ile temas etmek ve
korunması için güvenli oyuncak sunmak gereklidir. Aksi durumlarda ağır
bağlı zehirlenmelere yada mekanik birtakım bozukluklar boğulma ve yaralanma
istenmeyen durumlara neden olabilmektedir.
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 31 .,10.20,13 tarih ve 28807 sayılı yönetmeliğe
(88/378/EE konsey direktifi ve tadili 93/68 EEC konsey direktifi ile uyumlu olarak) oyuncaklar fiziksel
imyasal olarak güvenli olmak zorundadır ve oyuncak güvenliği dolayısı ile çocukların bu
masıancak laboratuvar analizleri ile kontrol edilebilmekte ve önlenebilmektedir.
kapsamda laboratuvarımızda EN71-3 Oyuncak Güvenliği: Bazı Elementlerin Göçü standardı
test olarak Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd) ve Arsenik (As) analizleri için hizmet verilmektedir.
üretimi yapılan oyuncak|arın iç denetimi gerekse ithal edilen oyuncak ürünlerinin kontrolü
BİLİM Sağlık
ve Lab. Hiz. Tiç.
:
K.M.PaşaV.D.1'75
6 K: 2 (Denizbank Ustti) 34 093 Fınd*zade - İsılNsul
İncirli Cad. Asiller Sokak No: 2l| 34l4o Bakırköy - İSTANBUL
FINDIKZADE : Kızılelma Cad. No:
sıxınrÖy
Ltd.Şti
OO54
686 - Tic.Sic. No:
i
ŞXffifPazz:O
Tel: (0212) 588 42 a8 (Pbx) Fax: (02|2) 530 10 60
TeI: (02|2) 57| 53 3s (Pbx) Fa* (0212) 543 03 83
Download

ABFO-001 Oyuncaklarda Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd) ve Arsenik