VETA D Eğitim, Meslek İçi Eğitim
Proğramları Eylül’de Başlıyor
Geçen dönem 339 kişinin katıldığı, Haziran ayında ara verilen VETA D
Eğitim meslek içi eğitim programları, Eylül ayında yeni döneme
başlıyor. Küçük Hayvan Hekimliğine yönelik programlı eğitimler,
Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası adına düzenlenecek.
VETA D Eğitim, meslek içi eğitim organizasyonlarına yeni dönemde de
devam ediyor. Eğitimler, geçtiğimiz yıl ilk olarak 26 Ekim 2013 tarihinde
Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası adına düzenlenen “Veteriner
İlaçlarının Kullanımında Temel İlkeler ve Küçük Hayvan Kliniklerinde
Antibiyotik Kullanımı” konulu eğitimle başlanılmıştı. 2013-2014 döneminde gerçekleştirilen 21
eğitimde 339 meslek mensubuna meslek içi eğitim imkanı sağlanmıştı. Bu eğitimler içerisinde
Uygulamalı Veteriner Stomatoloji Temel eğitimleri ise 7 farklı bölgede küçük gruplar halinde
tekrarlandı ve temel veteriner diş hekimliği konusunda 87 Veteriner Hekim uygulamalı eğitim alma
fırsatı yakaladı. Geçen dönem yapılan eğitimlere ilişkin eğitim bilançosu tabloda gösterildiği şekilde
gerçekleşti.
Toplam
Ankara
Diğer İller
Küçük Hayvan
Büyük baş ve HACCP
Veteriner Stomatoloji
Eğitim
Sayısı
21
12
9
17
4
7
Katılımcı
Sayısı
339
197
142
273
66
87
Küçük Hayvan Hekimliğine Yönelik Yıllık Program; Ankara’da 18 Eğitim!
VETA D Eğitim, yeni eğitim döneminde küçük hayvan hekimliğine yönelik 18 eğitim programında, 20
farklı konuda eğitim planlandı. Yıllık olarak hazırlanan eğitim programına göre Ankara Bölgesi
Veteriner Hekimleri Odası adına düzenlenecek eğitimler, Eylül 2014-Mayıs 2015 döneminde ayda iki
defa yapılacak. Her ayın ikinci ve dördüncü hafta sonu Pazar günleri VETA D Eğitim günü olacak. Buna
göre oluşturulan takvim çerçevesinde eğitim programına kayıt ve katılım durumuna göre katılımcılara
fırsatlar sağlanıyor ve indirimler uygulanıyor.
Kayıtlar ve Özel Kayıt İndirimleri
Yıllık olarak açıklanan programa kayıtlar için üç farklı dönem tanımlanıyor. Eğitim tarihi öncesi 2-14
günlük süre normal kayıt dönemi olarak tanımlanırken, 15-30 gün öncesi erken kayıt dönemi olarak
tanımlanıyor ve % 5 indirimle kayıt imkanı sağlanıyor. Bir aydan(30 gün) daha önce yapılan kayıtlar, %
10 luk çok erken kayıt indiriminden yararlanırken, öğrenciler ve 2014 mezunlarına da %10 indirim
sağlanıyor. Ayrıca 5 kişi ve daha fazla sayıdaki grup kayıtlarına da %10 indirim uygulanıyor.
En önemlisi ise eğitim paketi kayıtlarına sağlanan ayrıcalıklarla % 35 e varan indirimlerden yararlanma
imkanı sunuluyor.
Eğitimlere ilişkin detayları www.veta-d.com adresinde görmek ve kayıt formu bağlantısından
tercihlerini yapmak suretiyle kayıt işlemlerini gerçekleştirmek mümkün.
VETA D Eğitim kayıt indirimleri;
Erken kayıt /Eğitim tarihinden 2-14 gün önce kayıtlar; %5 İndirimli,
Çok erken kayıt/Eğitim tarihinden 15-30 gün öncesi kayıtlar; %10 İndirimli,
Grup kaydı/ 5 ve daha fazla kişi toplu kayıtlar; % 10 indirimli,
Öğrenci ve 2014 mezunları; %10 indirimli
Paket 4/ 3-4 eğitime çok erken kayıt; % 15 indirimli,
Paket 6 / 5-6 eğitime çok erken kayıt; %20 indirimli,
Paket 8/ 7-8 eğitime çok erken kayıt ; % 25 indirimli,
Paket 10 / 9-10 eğitime çok erken kayıt; % 30 indirimli,
Paket 18 / 11 ve daha fazla eğitime çok erken kayıtlarda ise % 35 İndirim sağlanıyor.
İndirimler için ödemenin yapıldığı kesin kayıt tarihleri esas alınıyor. Eklemeli indirim ve bunun
dışındaki özel durumlar için ise mutabakat sağlanması gerekiyor.
“Küçük Gruplar, İnteraktif Eğitim, Etkin Uygulama”
VETA D Eğitimleri, katılımcıların meslek içi eğitimlerden optimal düzeyde yararlanmasını temin etmek
için küçük gruplar halinde düzenleniyor ve azami 25 kişi ile katılım sınırlanıyor.
Eğitimin özelliği ve fiziki şartlara bağlı çok özel durumlar dışında bu sayının üzerinde teorik eğitimler
için kayıt yapılmıyor ve eğitimlerin interaktif olarak gerçekleşmesi esas alınıyor.
Uygulamalı eğitimlerde ise katılım sınırlaması eğitimin özelliğine bağlı olarak 15 / 18 / 20 kişi ile
sınırlandırılıyor. Eğitim programlarında taban ve tavan katılımcı sayı sınırlamalarını görmek mümkün
ve kayıtlarda bu sayılara uyulmaya özen gösterilecek.
Tercih ve Taleplere Göre Hazırlanan Eğitim Programı
Yeni dönem eğitim programları, veteriner hekimlerin tercih ve talepleri doğrultusunda oluşturuldu.
Geçen dönemde yapılan eğitimlerde katılımcıların talep ve önerileri doğrultusunda konu belirlemeleri
yapılırken, meslek kamuoyu ile paylaşılan eğitim tercihleri anketi programın son halini almasında ve
yeni konuların eklenmesinde önemli rol oynadı.
Eğitimin organizasyonlarının gerçekleştirileceği yer konusunda da eğitim tercihleri anketinde yer
verildi. Anket sonuçlarının değerlendirilmesi sonucunda ise programlı eğitimlerin Ankara’da
gerçekleştirilmesi en uygun yer olarak belirlendi. Ankara’da yapılacak eğitimler, Ankara Bölgesi
Veteriner Hekimleri Odası adına gerçekleştirilecek.
Küçük hayvan hekimliğine yönelik diğer yerlerden yeterli sayıda talep gelmesi durumunda ise özel
programlar oluşturularak eğitimler organize edilecek. Aynı durum farklı eğitim konularına ilişkin
taleplere için de söz konusu olacak.
Büyükbaş Hekimliği ve Diğer Eğitimler
Büyükbaş hekimliği, sürü sağlığı ve üretim yönetimi, gıda güvenliği başta olmak üzere diğer mesleki
alanlara yönelik olarak eğitim programları münferit olarak hazırlanılacak ve paylaşılacak.
Büyükbaş hayvan hekimliğine yönelik olarak bilhassa sürü sağlığı ve üretim yönetimine ilişkin
eğitimlere öncelik verilecek ve birbirini tamamlayan eğitimler şeklinde hazırlanmasına özen
gösterilecek. Gıda Güvenliğine yönelik eğitimler de programda yer alacak.
Bu yönde yapılacak eğitimlere ise Ağustos ayı sonunda Reproduktif Sürü Sağlığı ve Reproduktif USG
Uygulamaları kursu ile başlanılması planlanıyor.
28
Çene Kırıklarının Non İnvaziv Fiksasyonları
(İntraoral Akrilik Cebire Teknikleri)
Dr.Efe Onur
12
Prof.Dr.Mahmut Ok
26
Veteriner Hekimlikte Kan Analizleri ve Klinik
Yorumu
Kedi ve Köpeklerde Klinik Pratikte
Ekokardiografi
Doç.Dr.Turan Civelek
9
Kedi ve Köpeklerde Kırıklarda Acil Müdahale
ve Fiksasyon Teknikleri
Prof.Dr.Hasan Bilgili
23
Göz Hastalıklarını Anlamak
Prof.Dr.Murat Şaroğlu
14
Kedi ve Köpeklerde Abdominal USG
Prof.Dr.Mahmut Ok
28
Kedi ve Köpeklerde Dermotolojik Hastalıklar
Doç.Dr.Kerem Ural
11
Vet. Hek.de Kan Gazları Analizi, SıvıElektrolit ve Asit-Baz Tedavisi
Doç.Dr.Turan Civelek
Yrd.Doç.Dr.Ali.E.Hdedeoğlu
25
Küçük Hayvan Klinik İşletme ve yönetimi
Mustafa Yıldız
8
Pratik Klinik Laboratuar Tetkikleri ve
Yorumu
Doç.Dr.Kerem Ural
22
Kedi ve Köpeklerde Sık Görülen Üriner
Sistem Hastalıkları
Doç.Dr.Çağrı Çıngı
Veteriner İlaçlarının Kullanımında Temel İlkeler ve
Küçük Hayvanlarda Antibiyotik kullanımı + KH
Solunum Sistemi Hastalıkları
Prof.Dr.Ender Yarsan
Prof.Dr.Arif Kurtdede
Kafes Kuşlarının Muayenesi Ve Kafes
Kuşlarında Görülen Başlıca Bozukluklar
Kedi ve Köpeklerde EKG ve Antiaritmik
Tedavi
Mayıs 15
Dr.Efe Onur
Nisan 15
Uygulamalı Veteriner Stomatoloji
Mart 15
14
Şubat 15
Doç.Dr. M.Çağrı Karakurum
Ocak 15
Veteriner Acil Hekimliği-Dahiliye
Aralık 14
Eğitimci
Kasım 14
Konu
Eylül 14
Ekim 14
VETA D Eğitim 2014-2015 Eğitim Programları Takvimi (Küçük Hayvan)
8
22
Prof.Dr.Arif Kurtdede
12
Prof.Dr.Abdullah Başoğlu
26
KH İnfertilite Olgularına Klinik Yaklaşım ve
Uygulamalı Reproduktiv USG Kursu
Prof.Dr.Rıfat Vural
10
Dental Hastalıkların
Restoratif Sağaltımı
Dr.Efe Onur
24
Download

VETA D Eğ itim, Meslek İ çi Eğ itim Proğramları