GÖNEN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
1
1-Başvuru dilekçesi
Şikâyetlerin Alınması ve Takibi2-SABİM başvurusu
3-BİMER başvurusu
2
Hekim Seçme (İlk Kayıt)
1.Kayıtlanacağı aile hekiminin onayladığı dilekçe
2.Kimlik fotokopisi
5 İş Günü
3
Hekim Seçme (Hekim
Değiştirme)
1.T.C.Kimlik Numarası
2.Seçilen hekimin onayladığı dilekçe
3.Kimlik fotokopisi
5 İş Günü
4
Defin raporu için:
Adli İşlemler (Yerinde Otopsi,
1.Vefat edenin nüfus cüzdanı
Defin Raporu)
2.Yerinde Otopsi için savcılık tarafından istek
5
Evrak Kayıt/takip/dağıtımı
İlgili evrak
6
Gıda ve Çevre Kontrol
Şikâyet dilekçesi, talep formu
Özel talep edilen Su analizleri için su numunesi ve analiz için tespit edilmiş tutarın ödendi belgesi.
7
Bilgi İşlem ve Sağlık
İstatistikleri İşlemleri
İlgili yazı.
8
Müdürlükten gelen evrak ve aile hekimlerinin talep formları
Bulaşıcı Hastalıklar İşlemleri,
Vatandaşlar İçin:
Bağışıklama Faaliyetleri (okul
1.T.C. Kimlik Belgesi
aşıları, hac-umre aşıları)
2.Aşı Kartı
9
Eğitim İşlemleri
Müdürlükten gelen yazı
Halk Sağlığı Eğitimleri, Hizmet içi eğitim için T.C. kimlik numarası.
10
Ruh Sağlığı ve Sosyal
Hastalıklar İşlemleri
Şahıs talepleri, resmi kurum bildirimleri, müdürlüğün ilgili yazısı, RS formları
Sigara ihbarı için şikâyet dilekçesi
5 Gün
Müdürlükten gelen yazı,
Şahıs için (İlgili Aile Hekiminden onaylı ek-1 formu)
15 Gün
11 Evde Sağlık Hizmetleri
15 Gün
8 Saat
3 İş Günü
7 Gün
2 İş Günü
5 Gün
3 İş Günü
“Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdaki
tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz”
İlk Müracaat
İkinci Müracaat
Adı ve Soyadı
Dr.Cem ERYILMAZ
Hüseyin PARLAK
Görev Ünvanı
Gönen TSM Başkanı
Gönen Kaymakamı
Adresi
Gündoğdu Mah. Abdullah Duman Cd. No:4
GÖNEN/BALIKESİR
Malkoç Mh. Hükümet Konağı K:2
GÖNEN/BALIKESİR
0266 7629985
0266 7621001
0266 7629984
0266 7620835
[email protected]
[email protected]
Telefon Numarası
Fax Numarası
E-posta Adresi
Download

gönen toplum sağlığı merkezi hizmet standartları tablosu