YEMEKHANE TEMİZLİK GÜVENLİK
ve TEKNİK HİZMETLER
Ömer KERSEN
154
Temizlik personel
sorumlusu
Salih KARADAĞ
154
5.KAT Yemekhane
Hizmetleri
4.KAT
GENEL SEKRETERLİK
3.KAT
TIBBİ HİZMETLER
2.KAT
İDARİ HİZMETLER
1.KAT
MALİ HİZMETLER
Elif SAĞLAM
Selçuk GÖĞTAŞ
Levent ASLAN
Sibel ÇİNTİMAR
Uzm.Fırat YAVUZ
101
103
105
107
205
Sekreterya hizmetleri
Sekreterya hizmetleri
Sekreterya hizmetleri
Sekreterya hizmetleri
Muhasebe Yetkilisi
Dr. Şahin YAZICI
Uzm. Baydettin
KARAGÖZ
Faruk CAN
124
170
Ali Rıza Yaralı
132
Sivil Savunma Uzmanı
Bilgi işlem sorumlusu
Necip TEPELER
200
Sekreterya hizmetleri
İsmail ÖZGÖRAL
Uzm. Hüseyin
KUMBASAR
139
197
Network işlemleri
Satın alma birim
sorumlusu
Uzm. Fatma ÜNVER
Onur KÜLEKÇİ
Zafer BIYIK
135
169
139
196
4.Kat Temizlik
Hizmetleri
Askerde
Eğitim işlemleri
Yazılım işlemleri
ihale işlemleri
Adem KAVAZ
Okan KAVALCI
157
129
Uzm. Hatice ÇAKIR
ŞAHİN
Müh.Fulya ZOR
Mustafa KOÇAK
3.Kat Temizlik
hizmetleri
Avukatlık Büro
Yazışmaları
160
201
Yazılım işlemleri
İhale işlemleri
Uzm. Ahmet KILIÇ
Uzm.Erkan SOYKAN
145
151
Verimlilik ve karne
işlemleri
Yoğun bakım ü. ile
ilgili işlemler
Mehmet Ali
SELİMOĞLU
Av. Ömer ÇİFTÇİ
154
Murat YAHŞİ
154
5.Kat Çay Ocağı
Kayhan
ATEŞOĞULLARI
194
149
Kalite işlemleri
Mehmet Fatih
BİNGÖL
148
Uzm.Reşit BİNGÖL
155
Uzm. Raci KILIÇ
İlyas EMİNER
143
163
198
1. Kat çay ocağı
İş Sağlığı ve güvenliği
ile ilgili işlemler
Ödemelerde ön mali
kontrol işlemleri
Tıbbi malzeme
alımları ihale işlemleri
Selim EREN
Murat TÜFEKÇİ
194
127
1.Kat Temizlik
hizmetleri
Tıbbi hizmetler genel
yazışma işlemleri
Veysi TAŞDEMİR
Ayşegül TEKEŞ
100
174
Saymanlık evrak
işlemleri
Kalite ve Eğitim
yazışmaları
Mehmet Nuri ÇALER
Vijdan BOZHALİL
100
125
Müh. Oğuz İlhan
SERATLI
Zemin kat temizlik
hizmetleri
Kalite ve Eğitim
yazışmaları
167
İbrahim ÖZDEMİR
Müh. Sibel ÇİLTAŞ
156
Çevre mühendisliği
100
158
Danışma
Hizmetiçi eğitim ve
sertifikalı kurs
yazışmaları
Arif CEYLAN
Merve IŞIKTAŞ
164
159
Elektrik ve diğer
teknik işler
TSİM ve istatistik
işlemleri
193
Tıbbi malzeme
alımları doğrudan
temin işlemleri
210
Hınıs Horasan
Tekman Hst.
muhasebe işlemleri
209
ADSM Karaçoban
Tortum Hst.
Muhasebe işlemleri
212
Palansöken
Nenehatun Hst.
Muhasebe işlemleri
207
BEAH muhasebe
işlemleri
İbrahim ERTEK
206
Vezne Bankaclık
Genel Sekreterlik
muhasebe işlemleri
Mustafa ŞEKEROĞLU
136
Çat Oltu Karayazı Hst.
Muhasebe işlemleri
Elif YATAR
Müh. Yaşar Nuri
AKAN
Mehmet DURAK
171
199
Çevre mühendisliği
208
Tüm Hst. Ödeme
emirleri TDMS giriş
işlemleri
Asiye ÖZTÜRK
Hüsniye FERAH
İbrahim ARPAT
Adem SAĞOL
Talip TOHUMCU
Kasım YILMAZ
Satınalma evrak
işlemleri
Gamze ARSLAN
194
İspir Pasinler Aşkale
Hst. muhasebe
işlemleri
Muhammet KUMRU
Ticari alanlar MHRS
ve SUT
Dursun ÖZDOĞAN
213
Nurbaki TOPÇU
Hasta hakları işlemleri
2. Kat temizlik
hizmetleri
ZEMİN KAT
SAYMANLIK EVRAK KAYIT ARŞİV ve
ŞÖFÖRLER
Engin CANDAN
221
Maaş Mutemetliğİ
Şahin ÖNPOLAT
Müh. İrfan YILDIZER
161
Uzm. Vahdettin
SEZER
189
Personel birim
sorumlusu
173
Tıbbi hizmet ve mal
alım işlemleri
Yunus KAPLAN
178
Tıbbi hizmet ve mal
alım işlemleri
203
Tüm Hst. Ödeme
emirleri TDMS giriş
işlemleri
Derya ALEMDAR
204
Tüm Hst. Ödeme
emirleri TDMS giriş
işlemleri
Sebahaddin
ÖZYILDIRIM
134
Evrak kayıt sorumlusu
Yaşar AYVALI
Zeynep ÖZDEMİR
Uzm. Nurettin KÜÇÜK
Murat CİNİSLİ
164
144
181
190
Tesisat ve diğer teknik
işler
Özellikli birim yazı
işlemleri
Doktor personel
işlemleri
Mali hizmetler
sözleşme işlemleri
Mustafa LAZ
222
Güvenlik
Murat AĞIRMAN
140
Gelen evrak işlemleri
Yavuz Selim YILMAZ
137
Cevat Süsli
Doktor personel
işlemleri
Tıbbi hizmet ve mal
alımları sözleşme
işlemleri
Giden Evrak İşlemleri
Uzm. Gevher ÖZLÜ
Serkan KARABACAK
180
202
Sağ.Mem, Diş hekimi,
Ecz, Fizyoterapist,
Biyolog
Tıbbi hizmet ve mal
alımları sözleşme
işlemleri
165
Uzm. Bülent DAĞCI
DİĞER BİRİMLER
Mehmet HAS
182
Ebe Hemşire 663
Sözleşmeli personel
işlemleri
140
Nurullah DAĞ
140
Posta dağıtım
işlemleri
Uzm.Mehmet FİDAN
Veysal SAYAL
187
150
Arşiv
Ersin KUL
Uzm. Ömer AKSU
Taşınır kayıt işlemleri
Murat AKBULUT
176
Ahmet AKBAŞ
150
186
Ömer ÖZOĞUL
Muharrem ÖZASLAN
175
Bünyamin BEŞİK
191
131
Personel istatistik
işlemleri
Ecz. Özgün
MISIRLIOĞLU
Hikmet ÖNALAN
Genel idari ve teknik
hizmetler personel
işlemleri
Ferhat AKBULUT
Somali de
Arşiv
Şöför
İbrahim YAZICI
Nurullah ARAÇ
192
131
Şöför
Lokman YALÇIN
Aziz TERZİ
Ertan OĞUŞ
Köksal HASÇITRAZ
133
179
131
Depo sorumlusu
Ecz. Zeynep BULUT
Şöför
Uzm. Erkan OKANLI
Halil İbrahim KARACA
177
Selçuk YAĞANOĞLU
179
100
Koordinasyon
işlemleri
Ecz. Alkan DEMİRTAŞ
Uzm. Kenan KAŞIKÇI
Akın MORKOÇ
Ahmet SUCU
185
146
100
İhtiyaç tespit işlemleri
Serhat ÖZBEK
Ecz. Işık AVCIOĞLU
188
Disiplin BİMER SABİM
birim işlemleri
Emre ÖZ
Ecz. Rabia Nilüfer
BARIN
Seda EKMEKÇİ
Nöbetçi memurluk
172
Disiplin BİMER SABİM
birim işlemleri
Nöbetçi memurluk
Mustafa KOÇAK
100
Nöbetçi memurluk
Sıtkı KARAKUŞ
100
Nöbetçi memurluk
Download

BİRİMLERİMİZ ve PERSONELLERİMİZ