Müşteri Bilgileri
TEST/ANALİZ TALEP FORMU
Sektör
Firma/Kurum/Şahıs
Adres
Telefon
Faks
Vergi Dairesi - No
(1)
Fatura
Bilgileri
Firma / Kurum / Şahıs
:
:
:
:
:
:
İstenilen Test/Analizler
Metot / Standart
Numune
Tanım(lar)ı
Numuneyi Alan
Numunenin AlındığıYer
Numune Alınış Tarihi
Numune Alınış Saati
Numune Alınış Şekli
Koruma Koşulları
T.C. Kimlik No (Müşteri şahıs ise)
Rapor Dili
(1)
(*)
Tercih Yapınız
Rapor Teslim Şekli
Tercih Yapınız
Fatura Teslim Şekli
Tercih Yapınız
Faks : Tercih Yapınız
Faturanın kesileceği firmanın/kurumun unvanı veya şahısın adı-soyadı mutlaka belirtilmelidir.
Raporun ve faturanın ödemeli kargoya verilmesini istiyorum.
1) Test/analizler için standart/metodun verilmesi zorunluluğu olup, verilememesi halinde Endüstriyel Hizmet Kataloğunda yer alan
standart/metot müşteri ile belirlenerek uygulanacaktır.
2) Bu form eksiksiz doldurularak imzalandıktan ve hizmet bedelinin ödendiğini gösteren banka dekontu Endüstriyel Hizmet
Bürosuna (EHB) iletildikten sonra hizmetin iş giriş süreci başlatılır.
3) Numune veya analizi ile ilgili İİş Sağlığı ve Güvenliği açısından alınması gereken önlemler var mı?
Varsa açıklayınız ……..………………………………………………………………………………….……………………………............
Endüstriyel Hizmet Bürosu’na teslim edilen ……..... adet
test/analizlerin yapılmasını talep ederiz.
............................................
numunesinde yukarıda belirtilen
Test/analiz sonuçlarının, reklamlarda TÜBİTAK adı zikredilerek ve/veya söz konusu ürünün TÜBİTAK tarafından onaylandığı
anlamına gelecek şekilde kullanılmayacağını, aksi halde TÜBİTAK tarafından gerek reklamların yayınlanmasının durdurulacağını,
gerekse maddi ve manevi zararın tazmini amacıyla yargı yoluna başvurulacağını kabul, beyan ve taahhüt ederiz. Ayrıca,
Endüstriyel Hizmet Kataloğunda ve bu formun 2. sayfasında belirtilen şartları kabul ediyoruz.
Tarih :
Yetkili
isim, imza ve kaşe :
YAZDIR
Bu kısım TÜBİTAK BUTAL Endüstriyel Hizmet Bürosu tarafından doldurulacaktır.
Numune Geliş Tarihi
Numune Geliş Şekli
Elden [
]
Kargo [
]
Mühürlü Elden Teslim [
]
Mühürlü Kargo [
]
Posta [
]
İş Giriş No (Rapor No)
Alınan Ücret Tutarı (TL)
T-3.01.F01-Rev.12, Sayfa 1/2
Gaziakdemir Mah. Merinos Cad. No:11, 16190, Osmangazi/BURSA
T: (224) 234 01 81 (EHB) / (224) 233 94 40 (Santral), F: (224) 234 57 06 (EHB) / (224) 233 94 45
e-posta: [email protected], [email protected]
Banka Bilgileri: T.C. Ziraat Bankası Altıparmak Şb. IBAN: TR580001000750097332595001
TEST/ANALİZ HİZMETLERİ – HİZMET ŞARTLARI
Müşterilerimiz, yapılmasını istedikleri test/analiz hizmetini Endüstriyel Hizmet Kataloğundan belirledikten sonra,
Test/Analiz Talep Formunu doldurarak Endüstriyel Hizmet Bürosuna (EHB) başvurmalıdır.
Hizmet bedeli analiz başvuru talebi ile birlikte peşin alınır. Hizmet bedelinin belirtilen banka hesabına yatırılması,
ilgili dekontun EHB’ye fakslanması ya da hizmet bedelinin elden yatırılmasını takiben iş giriş süreci başlatılır.
Ödemeler TÜBİTAK BUTAL veznesine hafta içi her gün 08:00 ile 17:00 saatleri arasında yapılabilmektedir.
Endüstriyel Hizmet Kataloğunda belirtilmeyen test/analiz isteklerinde, müşteriye teklif verilir. Teklifin kabul edilmesi
ve hizmet bedelinin banka hesap numarasına yatırılarak EHB’ye fakslanmasını ya da elden TÜBİTAK BUTAL
veznesine yatırılmasını takiben hizmet iş giriş süreci başlatılır.
Numuneler, EHB ’ye üç yöntemle ulaştırılabilir: (a) Müşteri numuneyi elden teslim edebilir, (b) Müşteri numuneyi
kargo veya posta ile gönderebilir, (c) TÜBİTAK BUTAL personeli müşterinin gösterdiği yerde numune alabilir.
Numuneler, Endüstriyel Hizmet Kataloğunda belirtilen miktar ve ambalaj içinde getirilmeli, üzerinde numune ile ilgili
açıklayıcı bilgiler (numunenin adı, kodu, numune alınış tarihi gibi) bulunmalıdır. Numunelerin miktarı ve ambalaj
türü belirtilmemiş ise insan sağlığı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde ambalajlanmasına özen gösterilmelidir.
TÜBİTAK BUTAL’de radyoaktif numune analizleri yapılmamaktadır. Radyoaktif madde içeren numune tespit
edildiğinde, TAEK bilgilendirilir ve TAEK’in önerileri doğrultusunda işlem yapılır.
Yapılacak analizlere ait numune alma işlemi için TÜBİTAK BUTAL personelinin görevlendirilmesi halinde; yol,
konaklama ve iaşe bedelleri müşteri tarafından karşılanır.
Müşteri, ücretini kendisi ödemek koşuluyla rapor ve faturanın kargo ile gönderilmesini isteyebilir. Bu durum başvuru
formunda belirtilmelidir.
Rapor ve fatura başvuru sırasında belirtilen adrese gönderilmektedir.
Test ve analiz raporları kalite sertifikası niteliği taşımamaktadır. Sonuçlar sadece deneyi yapılan numuneye aittir.
Rapor ve sonuçları, talepte bulunan müşteri tarafından reklâm amaçlı kullanılamaz.
Rapor bir bütün halinde verildiğinden, rapordan bölümler halinde alıntı yapılamaz. TÜBİTAK BUTAL ‘in izni
olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
Raporun İngilizce olması ya da birden fazla numune için ayrı ayrı rapor isteniyor ise başvuru formunda
belirtilmelidir.
______________________________________________________________________________________________
T-3.01.F01-Rev.12, Sayfa 2/2
Gaziakdemir Mah. Merinos Cad. No:11, 16190, Osmangazi/BURSA
T: (224) 234 01 81 (EHB) / (224) 233 94 40 (Santral), F: (224) 234 57 06 (EHB) / (224) 233 94 45
e-posta: [email protected], [email protected]
Banka Bilgileri: T.C. Ziraat Bankası Altıparmak Şb. IBAN: TR580001000750097332595001
Download

TÜBİTAK BUTAL TEST/ANALİZ BAŞVURU FORMU