TRİGONOMETRİ-3
A) 0
TRİGONOMETRİK DENKLEMLER
B) 
C)

3
D)
3
4
E)
2
3
1
olduğuna göre sin 2x
2
aşağıdakilerden hangisidir?
6. 2cos2x-5 cos x+2=0 denkleminin genel çözümü aşağıdakilerden hangisidir?
1
A)
4
A) 2k 
1. sin x  cos x 
2.
3
B)
4
1
2
sin A

5
C)
4
1
tg2 A
3
D)
2
1
E) 
4
B) 1
1
2
C)
B) 450

4
E) (4k  1)
C) (2k1)

2

3 a
 sin2

olduğuna göre, a nın
8
8
2
değeri aşağıdakilerden hangisidir?
7. cos2
D) sin2A
E)
1
sin2 A
3. 2x2-3x+tg A=0 denkleminin kökleri x1
ve x2 dir. x1=2x2 olması için açısının ölçüsü ne olmalıdır?
A) 300
B) 2k 
ifadesi aşağıdakilerden
hangi ifadeye özdeştir?
A) 2

3

D) 2k 
6
C) 600
D) 900
A)
1
2
5 1
2
A)

3
, x2 
 2k
2
2

3
B) x1  (2k  1) 
, x2 
 2k
2
2

3
C) x1  (2k  1) 
, x2  
 2k
2
2


D) x 1  (2k  1) 
, x 2    2k
3
3
E) Denklemin çözümü yoktur.
A) x1  (2k  1) 
2
2
C) 2  2
D) 1
E)
2 1
8. cos2x+cos2x=sin2x+sin2x denklemini sağlayan en küçük dar açının tanjantı kaçtır?
E) 1200
4. sin2x-4sinx+4=0 denkleminin kökleri
aşağıdakilerden hangisidir?
B)
5
C) 1  5
2
5 1
E)
2
B)
D) 2  5
1
1

 8 denkleminin dar açı olan
cos2 x sin2 x
çözümü nedir?
9.
A)

8
B)

6
C)

5
D)

4
E)

4
1
1
4


1  cos x 1  cos x 3
denklemini sağlayan x dar açısı kaç derecedir?
10.
5. a.b=1 ise, aşağıdaki verilen x değerlerinden hangisi asin x  b cos x eşitliğini sağlar?
A) 25
B) 30
C) 45
D) 60
E) 75
TRİGONOMETRİ-3
1
2
olduğuna göre, cos2x in değeri aşağıdakilerden hangisidir?
11.
cos x  sin x 
7
4
A)
B)
1
4
C)
1
2
D) 
1
4
E) –1

olmak üzere
2
sin x
cot x 
2
1  cos x
olduğuna göre x açısı aşağıdakilerden hangisidir?
12. 0  x 
A)

2
B)

3
C)

4
D)

6
E)
3
 x  2 olmak üzere,
2

cos x  tan sin x  3
3
denkleminin kökü aşağıdakilerden hangisidir?
9
B)
5
8
7
C)
D)
5
4
hangisidir?
A)
7
6
2-B 1968 ÜSS
7-C 1984 ÖYS
12-D 1995 ÖYS
4
3
C)
3
2
D) 2
E) 
TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR
15.
5
E)
3
Yukarıda grafiği çizilmiş olan fonksiyonun aşağıdakilerden hangisidir?
A) y=cos x
E) cotg x
B) y=sin x C) y=tg x D) sec x
16. cos(arcsin x) ifadesi aşağıdakilerden
hangisine eşittir?
A) cos x
sin x
1-B 1967 ÜSS
6-A 1979 ÜSS
11-A 1994 ÖYS
16-D 1976 ÜSS
B)

8
13.
11
A)
6
14. sin2 x  10 cos x  10  0 denkleminin
  5 
 2 , 2  aralığındaki kökü aşağıdakilerden


3-B 1973 ÜSS
8-E 1986 ÖYS
13-A 1997 ÖYS
B)
x2  1
4-E 1974 ÜSS
9-A 1990 ÖYS
14-D 1998 ÖYS
C)
1  x2
D) x
5-D 1978 ÜSS
10-D 1993 ÖYS
15-B 1968 ÜSS
E)
Download

trigonmetri.3 - www.omersencar.com