129
Trigonometrik Denklemler
Test 3 27
1
5






cos   x   sin   x  olduğuna göre, cot x
2

2


sin 2 x  cos 35 denkleminin 0 , 60  aralığındaki
kökü kaç derecedir?
kaçtır?
A) 70
B)
67, 5
C) 30
D)
27, 5
17, 5
E)
A)
2
C)
4
D) 5
E) 6
3
sin 3 x  sin x  0 denkleminin  0, 2  aralığındaki
çözümü aşağıdakilerden hangisidir?
A)



A)



B)  x1,2 x1 
D)
x
1,2
B)

4
C)

3
D)
7
cos x  cos 2 x  0
denkleminin

2

8
E)
0, 2  aralığındaki
A)
 23 , 3 , 57  B) 3 ,  , 53  C) 4 , 57 
D)  , 3 , 5  E)   , 7  , 11 
2 6
6
6 2
6


aşağıdakilerden hangisidir?
A)
x
1,2

x1  2  2 k  ; x 2     2k  , k 
15 5
3

3


 2k  ; x2 
 2k  , k  
2
2






C)  x1,2 x1   2k  ; x2   2k  , k  
4
3


B)  x1,2 x1 

x1    k  ; x2   7  1 k  , k 
24
48 2




E)  x1,2 x1 
 2k  ; x2   2k  , k  
12
6



6
cos 3 x   = sin 2 x denkleminin genel çözümü
6
x1,2 x1  2  2 k  ; x 2     2k  , k 
15 5
3

3


 2k  ; x2 
 2k  , k  
2
2






C)  x1,2 x1   2k  ; x2   2k  , k  
4
3


3
3 E)
sin 2 x  sin x
8
cos 3 x   = cos x   denkleminin genel
4
3
çözümü aşağıdakilerden hangisidir?
1 D) 1
çözümü aşağıdakilerden hangisidir?
 23 , 3 , 57  B) 0, 3 , 53  C) 4 , 57 
D) 0,  ,  , 3 , 2  E)   , 7  , 11 
2 6
6
2
2
4
A)
Ahmet YAZICI
B) 3
C)
denkleminin dar açı olan kökü aşağıdakilerden
hangisidir?
kaç kökü vardır?
2
3
6
sin 6 x  cos 70 denkleminin 0 ,180  aralığında
A)
 3 B) 2
D)
x
1,2



x1    k  ; x2  7  k  , k 
12
24
E)  x1,2 x1 



 2k  ; x2   2k  , k  
12
6

D
E
D D

C
C
B
A
130
ELEMENTLER
9

6.CİLT
13

sin  2 x  = sin 45  7 x denkleminin genel çözümü
cos
2
 3 x   sin 2  4 x   0 denkleminin genel
aşağıdakilerden hangisidir?
çözümü aşağıdakilerden hangisidir?




 2k  ; x2   2k  , k  
6
2


11
3


B)  x1,2 x1 
 2k  ; x 2 
 2k  , k  
6
2






C)  x1,2 x1   2k  ; x2   2k  , k  
4
2


A)
x
B)  x
C)  x
A)  x1,2 x1 
x
D)
1,2
1,2
1,2





14
cos 2 x  cos 3 x  0 denkleminin  0, 2  aralığındaki
 
 
2 ,  , 5 B)  ,  , 5 C)  , 5
3 3 7
3
3
4 7
D)  , 3 , 5
E)  , 3 , , 7  , 9 
5 5
5 5
6 2
6





5

 2k  ; x 2 
 2k  , k  
12
6



aralığındaki çözümü aşağıdakilerden hangisidir?
 7 , 57 , 97 , 137 B)  8 , 58 , 98 , 138
C)   , 5 , 9 , 13  D)   , 5 , 2 , 11
5 9
5
11 11 11 11
8
E)   ,  , 5 , 7  , 3 
6 2 6
6 2
A)
11
15




cos   3 x   sin   x  denkleminin köklerinden
2

6

çözümü aşağıdakilerden hangisidir?
biri aşağıdakilerden hangisidir?

A)
6
3
B)
8

C)
3
5
D)
12
7
E)
15



A)
2 k 
2
3
D)
B)
2 k 
  1 k
72 6

6
E)
C)
 2k  1 
5  k 
12
tan  3x   cot x  0 denkleminin  0,   aralığındaki
tan x  tan 2 x  1 denkleminin genel çözümü
aşağıdakilerden hangisidir?
x
B)  x
C)  x
D)  x
E)  x

tan x   = tan 7 x   denkleminin genel
6
4
16
12
A)

tan  3 x  cot x    1 denkleminin  0, 2 
4
Ahmet YAZICI

 

E)  x1,2 x1 
10
A)





 2k  ; x2   2k  , k  
2
6

çözümü aşağıdakilerden hangisidir?

x1  4  2k  ; x2     2k  , k 
3
3
x1     2 k  ; x2     2k  , k  
14 7
2
x1  5  2k  ; x2     2k  , k 
4
4
D)  x1,2 x1    k  ; x2   k  , k  
12
2


x1  4  2 k  ; x2     2 k  , k 
45 9
25 5
E)  x1,2 x1 
1,2





2
x    12 k , k  1  3k1 ,  k , k1   
6
2
x    1 k , k  1  2k1 ,  k , k1   
6 3
2
x  4  1 k , k  1  3k1 ,  k , k1   
3
2
x    1 k , k  1  4k1 ,  k , k1   
6 3
2
x    1 k , k  1  3k1 ,  k , k1   
6 3
çözümü aşağıdakilerden hangisidir?
5 , 9 , 17 
 7 , 57 , 97 , 137 B) 13 , 13
13 13 
C)   , 5 , 9 , 13  D)   , 5 , 2 , 11
5 9
5
11 11 11 11
8
E)   , 3 , 5 , 7 
8 8
8
8
A)
D
E
D
E

B
B
B
E
Download

örnek sayfalar - Ezbersiz Matematik