Test 3 51
177
Trigonometri - Konu Tarama Testleri
1
5
tan 2 x  cot x  8 cos x
2 sin 2 3 x  sin 2 6 x  2
denkleminin çözüm kümesi nedir?
  5


A)  x x    
 2k , k   
3 6
6




5



B)  x x    
 2k , k   
2 6
6


  5


C)  x x    
 2k , k   
4 6
6


  5


D)  x x    
 2k , k   
2 3
6


  5


E)  x x    
 2k , k   
2
6
7


denkleminin çözüm kümesi nedir?
 k
 2k 

A)  x1,2 x1   
; x2   
, k   
12 3
6
3


5

k


2
k


B)  x1,2 x1  

; x2   
, k   
12 3
6
3



k

5

2
k


C)  x1,2 x1   
; x2   
, k   
12 3
6
3


7 k 
 2k 

D)  x1,2 x1  

; x2   
, k   
12 3
6
3


11 k 
 2k 

E)  x1,2 x1  

; x2   
, k   
12
3
6
3


2
6
2
cos 3 x  sin 3 x  sin x  cos x
cos 2 a  cos 2 b  2 cos a.cos b.cos x  sin 2 x
denkleminin çözüm kümesi nedir?
denkleminin çözüm kümesi nedir?
C)
 2a  b   2k , k   B)  a  2b   2k , k 






A)  x x   k , k   B)  x x   k  , k  
3
2




 3a  b   k , k   D)   a  2b   4k , k  
E)   a  b   2k , k  
3
 
5 

cot  x   cot  2 x 
  1 denkleminin çözüm
9 
18 

kümesi nedir?






A)  x x   k , k   B)  x x   2k , k  
3
2




2 k 


C)  x x 

, k   D)  x x   k , k  
9
3
5




 k


E)  x x  
, k  
9 2


4
6 sin x cos 2 x  7 sin 2 x denkleminin çözüm
kümesi nedir?
1
1
A) A rccos  2k  2k B)  A rccos  2k  2k
3
2
1
1
C)  A rccos  2k  2k D) A rccos
 2k  2k
3
2
1
E) A rccos
 2 k   2 k
3
Ahmet YAZICI
A)






C)  x x   k  , k   D)  x x   k  , k  
4
5




3


E)  x x 
 k , k  
4


7
cos x.cot10  sin  90  x   1 ise
x aşağıdakilerden hangisidir?

70



A) 70  270  360 k B)
 270  360 k
3
50



C) 70  270  360 k D)
 270  360 k
3

270

E) 70 
 360 k
7
8
2 sin x  cos x  2 denkleminin çözüm kümesi nedir?






A)  x x   2k , k   B)  x x   k  , k  
6
2










C)  x x   2k , k   D)  x x   2k , k  
4
3







E)  x x   2k , k  
2


B
A C C

A C
A E
178
ELEMENTLER
9
6.CİLT
13


cot   x   5 tan x  5
4

denklemini sağlayan x aşağıdakilerden hangisidir?

A)  x1,2


B)  x1,2


C)  x1,2


D)  x1,2


E)  x1,2

sin 2 x  2 sin x cos x  2 cos 2 x 
aşağıdakilerden hangisidir?



A)  x x   Arctan  5   k  , k  
4





B)  x x   Arctan  5   k , k  
3





C)  x x   Arctan  5   k , k  
2





D)  x x   Arctan  5   k , k  
6





E)  x x   Arctan  5   k  , k  
4



4
x1  Arctan  2   2k  ; x2   k  , k  

4
3


x1  Arctan    2k  ; x2   k  , k   
4
5


3


x1  Arctan  2   2k  ; x2   k  , k  
2


x1  Arctan  2   2k  ; x2   k  , k  
6

x1  Arctan  2   2k  ; x2   k  , k  
14
10
sin x cos82  cos  70  x  cos 78
tan 3x  tan x  4 sin x denkleminin
 0, 2  aralığındaki çözüm kümesi nedir?
denkleminin çözüm kümesi nedir?
4
5

 2k  
 2k , k  
5
5


3

x  k   2k   2k , k  
5
5

7
8
x  2k   2k   2k , k  
5
5

3
7
x  k   2k   2k , k  
5
5

6
8
x  k   2k   2k , k  
5
5

x  k 
Ahmet YAZICI

A)  x


B)  x


C)  x


D)  x


E)  x

1
ise x ’in eşiti
2
A)
x
x1  24   360  k ; x2  24   360  k , k  
B)
x
x1  8   360  k ; x2  30   360  k , k  
C)
x
x1  6   360  k ; x2  8   360  k , k  
D)
x
x1  20   360  k ; x2  30   360  k , k  
E)
 x x  12
1,2
1,2
1,2
1,2






 360 k
; k  
15
11
3
3
cos x sin 3 x sin x cos 3 x

 3sin 2 x cos x
cos 2 x
cos 2 x
denklemini sağlayan x aşağıdakilerden hangisidir?
sin  x  30  . tan  2 x  10   sin  60  x  denklemi
nin çözüm kümesi nedir?
50  60 k , k  
k

   2k  , k   B)
2
4

C) k     2k  , k   D)
3
12
16
aralığında kaç farklı kökü vardır?
tan 2 x  2 tan 3 x  tan 2 3 x. tan 2 x denkleminin
 0, 2  aralığında kaç farklı kökü vardır?
k

   2k  , k  
2
3
k

   2k  , k  
4
3

E) 2k     2k  , k  
3
A)
sin 7 x  sin 3 x  2 sin 2 x denkleminin  0, 2 
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9
50


 60 k , k  
D) 20  60 k , k  
3
40
 60 k , k  
E)
3
C)
A)
B)
50
 60 k , k  
4
A)
2
B) 3
B
C)
E
4
D C
D) 8

A
E
E) 9
C
B
Yazarla iletişim: 0532 257 0140
Download

örnek sayfalar - Ezbersiz Matematik