Atilla Yunusoğlu’nun Blogu
Kaynak Doküman-1
3AWG – DEMİR DİREK – ZİNCİR İZOLATÖRLÜ
1.BÖLGE’de
ag  aw
( İzolatör Salınımı) FORMÜLLERİ
TİP PROJE : İller Bankası yayınlarından “1.Buz Yükü Bölgesi, 3xSwallow , 15 –
34,5kV , Zincir İzolatörlü , Taşıyıcı Direk Hesap ve Resimleri” Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığının 18.11.1981 gün ve 162/15865 sayılı yazıları ile tasdik edilmiştir.
Tip projede hesaplar H 15m için yapılmıştır. Bu durumda q  53kg / m2 alınmış demektir.
wi  cqd.103 = 1,2x53x7,14 x103 = 0,4541 kg/m
p5 C%70w  0,1082  (0,7 x0,4541)2 = 0,3357 kg/m
Hesaplar :
aw  200m için : Wi  wi xaw  0,4541xaw ve
aw  200m için : Wi  wi x(80  0,6aw )  0,4541(80  0,6aw ) için yapılmıştır.
PORSELEN İZOLATÖR : TA(4K1) ve ÇA(2x4K1) için :
TA  Giz = 12,315 kg ,
ÇA  Giz = 29,775 kg ,
Liz = 0,700 m , Wiz = 5 kg
Liz = 0,956 m , Wiz = 10 kg
a) TA (4K1) , aw  200m için :
e = 1,3 – (0,2 + 0,025) = 1,075 m
e  R 1,075  0,28

Gövdeye Yaklaşma : sin iz 
Liz
0,700
© Atilla Yunusoğlu, 2014
1/3
 iz  90
atillayunusoglu.wordpress.com
Atilla Yunusoğlu’nun Blogu
Kaynak Doküman-1
Traverse Yaklaşma : cosiz 
tgiz  4,10767 
R  (b  c) 0,28  (0,022  0,135)
 iz  76,31767 

Liz  a
0,700  0,180
0,7 xWiz  Wiz / 2
0,7 x0,4541aw  5 / 2
=
p0 xag 5 C %70w  Giz / 2 0,108 xag 5 C %70w  12,315 / 2
ag 5 C%70w  0,71652 .aw  51,37
3AWG ,1.Bölgede fmax   5 C  %100 Rüzgarda meydana gelir ancak proje tmax  50 C
için hazırlanan sehim eğrisi ile yapıldığından ; ( aort = 150m )
f max  50 C ……..
p fmax  0,108kg / m  p0
p5 C %70w  0,3357 kg / m
ag 5 C%70w  0,71652 .aw  51,37 =
Tfmax  99,06 kg
,
T5 C %70w  279,5kg
,
T5 C%70w. p fmax
(ag
Tfmax. p5 C%70w
f max
 aw )  aw
279,5x0,108
(ag f  aw )  aw
max
99,06 x0,3357
= 0,907728 .ag f  0,092272 .aw eşitliğinden ;
=
max
ag
f max
 0,6877 .aw  56,6
bulunur.
b) TA (4K1) , aw  200m için :
iz  76,31767 
yine aynı olduğundan ;
0,7 x0,4541(80  0,6aw )  5 / 2
tgiz  4,10767 
0,108 xag 
 12,315 / 2
eşitliğinden ;
5 C %70w
ag 5 C%70w  0,4299.aw  5,95 = 0,907728 .ag
ag
f max
f max
 0,092272 .aw eşitliğinden ;
 0,37195 .aw  6,55 bulunur.
c) ÇA (2x4K1) , aw  200m için :
e  R 1,075  0,28
 iz  56,2624 
sin iz 

Liz
0,956
R  (b  c) 0,28  (0,022  0,135)
 iz  79,058
cosiz 

Liz  a
0,956  0,308
© Atilla Yunusoğlu, 2014
2/3
atillayunusoglu.wordpress.com
Atilla Yunusoğlu’nun Blogu
Kaynak Doküman-1
tgiz  tg 56,2624   1,4973 =
0,7 x0,4541aw  10 / 2
0,108 xag 5 C %70w  29,775 / 2
ag 5 C%70w  1,9657.aw 106,82
ag 5 C%70w  1,9657.aw 106,82 = 0,907728 .ag
ag
f max
f max
 0,092272 .aw
 2,06386 .aw  117,68 bulunur.
d) ÇA (2xK1) , aw  200m için :
iz  56,2624
tgiz  tg 56,2624   1,4973 =
0,7 x0,4541(80  0,6aw )  10 / 2
0,108 xag 5 C %70w  29,375 / 2
ag 5 C%70w  1,179422 .aw  50,335 = 0,907728 .ag
ag
f max
 1,19766 .aw  55,45
© Atilla Yunusoğlu, 2014
f max
 0,092272 .aw
bulunur.
3/3
atillayunusoglu.wordpress.com
Download

Dokümana erişmek için buraya tıklayınız…