Atilla Yunusoğlu’nun Blogu
Kaynak Doküman-4
3AWG – DEMİR DİREK – ZİNCİR İZOLATÖRLÜ
2.BÖLGE ‘de ag  aw ( İzolatör Salınımı) FORMÜLLERİ
TİP PROJE : İller Bankası yayınlarından “2.Buz Yükü Bölgesi, 3xSwallow , 15 –
34,5kV , Zincir İzolatörlü , Taşıyıcı Direk Hesap ve Resimleri” Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığının 18.11.1981 gün ve 162/15865 sayılı yazıları ile tasdik edilmiştir.
Tip projede hesaplar H 15m için yapılmıştır. Bu durumda
alınmış demektir.
wi  cqd.103 = 1,2x53x7,14 x103 = 0,4541 kg/m
q  53kg / m2
p5 C%70w  0,1082  (0,7 x0,4541)2 = 0,3357 kg/m
Hesaplar :
aw  200m için : Wi  wi xaw  0,4541xaw ve
aw  200m için : Wi  wi x(80  0,6aw )  0,4541(80  0,6aw ) için yapılmıştır.
SİLİKON İZOLATÖR için :
TA  Giz = 2,815 kg
ÇA  Giz = 10,775 kg
Liz = 0,700 m ,
,
Wiz = 3 kg
Liz = 0,956 m ,
,
Wiz = 6 kg
3AWG, 2.Bölgede f max  5 C  %100 Buzda meydana gelir. ( aort = 150m )

p fmax  0,6424 kg / m
,
p5 C %70w  0,3357 kg / m
T fmax  342,54 kg
,
T5 C %70w  165,54kg
a) TA (Silikon) , aw  200m için :
iz  76,31767  yine aynı olduğu için,
tgiz  tg 76,31767   4,10767 =
0,7 x0,4541aw  3 / 2
0,108 xag 5 C %70w  2,815 / 2
ag 5 C%70w  0,71652 .aw  9,6483 = 0,9248 .ag
ag
f max
f max
 0,0752 .aw
 0,69347 .aw  10,43 bulunur.
© Atilla Yunusoğlu, 2014
1/2
atillayunusoglu.wordpress.com
Atilla Yunusoğlu’nun Blogu
Kaynak Doküman-4
b) TA (Silikon) , aw  200m için :
iz  76,31767 
yine aynı olduğundan ;
tgiz  4,10767 
0,7 x0,4541(80  0,6aw )  3 / 2
0,108 xag 5 C %70w  2,815 / 2
ag 5 C%70w  0,4299.aw  47,677 = 0,9248 .ag
ag
f max
f max
eşitliğinden ;
 0,0752 .aw eşitliğinden ;
 0,38354 .aw  51,55 bulunur.
c) ÇA (Silikon) , aw  200m için :
iz  56,2624 yine aynı olduğundan,
tgiz  tg 56,2624   1,4973 =
0,7 x0,4541aw  6 / 2
0,108 xag 5 C %70w  10,775 / 2
ag 5 C%70w  1,9658.aw  31,3324 = 0,9248 .ag
ag
f max
f max
 0,0752 .aw
 2,04433 .aw  33,88
d) ÇA (Silikon) , aw  200m için :
iz  56,2624 yine aynı olduğundan,
tgiz  tg 56,2624   1,4973 =
0,7 x0,4541(80  0,6aw )  6 / 2
0,108 xag 5 C %70w  10,775 / 2
ag 5 C%70w  1,179422 .aw  125,92 = 0,9248 .ag
ag
f max
 1,19401 .aw  136,16
© Atilla Yunusoğlu, 2014
f max
 0,0752 .aw
bulunur.
2/2
atillayunusoglu.wordpress.com
Download

Dokümana erişmek için buraya tıklayınız…