Multipl Skleroz
(MS)
- hasta okulu Prof. Dr. Mehmet ÖZMENOĞLU
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
09 Mayıs 2015, Trabzon
Grand Zorlu Hotel
MS-tarihçe
Sir Augustus D’Este
(İngiltere Kralı III.George’un
büyük oğlu)
15y,Saint-Lidwina-Holland buzda düşüp
kaburgasını kırmış,19y bacaklarda
kuvvetsizlik+görme kaybı
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Bacaklarda
kuvvetsizlik
Dengesizlik
Bacaklarda
sertlik ve
kuvvetsizlik
Cinsel sorunlar
Çift görme
Görme bulanıklığı
9
Görme bulanıklığı
10
Sir Augustus d’Este’nin günlüklerine göre MS seyri
Sakatlık
Ölüm
MS-tarihçe
Jean Martin Charcot (1860)
MS tarihçe Jean-Martin Charcot (1825-1893)
MS epidemiyolojisi
Kimlerde risk fazla





Beyaz ırk
Kadınlarda
Genç yaş
Ailede MS+
Soğuk iklim kuşağı
MS Epidemiyolojisi
Ne zaman?
20 – 40 yaş arası
ort. başlangıç yaş aralığı : 27-33
( kadınlarda biraz daha erken)
Bilgisayarlı Beyin Tomografisi(BBT)
1981, MR dönemi
0.15 T, UBC, 1983
(Türkiyede ilk MRI 1989 İzmir
Dokuz Eylül Üniv.Tıp Fak)
(3 Tesla MRI 2002 HÜTF)- 1 Nisan 2015 KTÜ TIP FAKÜLTESİ
MSBase: 30 bin hasta
KTÜ ve OMÜ
MS cinsiyet dağılımı
120
100
80
Erkek
60
40
Kadın
20
0
KTÜ
Dünya
Yüzde
MS başlangıç yaşı
MS'in başlangıç yaşı
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
KTÜ
Dünya
<20
20-29
30-39
Yaş aralıkları
40-49
>50
MS epidemiyolojisi
Dünyada 2.5 milyon,TC de
40bin,Doğu Karadenizde 2
bin,Tüm Karadeniz bölgesinde
6-7 bin
60-80
Yüzde
MS tipleri dağılımı
80
70
60
50
40
30
20
10
0
KTÜ
Dünya
RR
SP
PP
MS tipi
PR
CIS
EDSS dağılımı
MS Tedavisi
1-Akut Atak tedavisi
2- Koruyucu-hastalık aktivitesini
baskılamaya yönelik-uzun süreli
tedaviler
- hastalığı modifiye edici tedaviler
- oral tedaviler
3- semptomatik tedavi /rehabilitasyon
Atak/ Akut Alevlenme- Tedavi
Tedavi Uygulaması
 Methylprednisolone 1000mg/gün IV 3-10 gün
 Ambulatuar tedavi 1g IVMP- 100ml %5 Dx
da, 30-45 dk içinde İV perfüzyonla
 IVMP sonrası oral steroid verilmesi koşul değil
 + proton pompa blokörleri (İV veya oral);
tuzsuz-tatsız diyet
 ACTH uygulaması: 28 günde total 12 mg İM
MS’TE KULLANILAN ORAL TEDAVİLER
 Fingolimod (GLENYA)
 Teriflunamid (ABAGİO)
 Dimetil fumarate (TECFİDERA)
Download

MS-tarihçe - Prof. Dr. Mehmet Özmenoğlu