Predbežný časový harmonogram
CRC 2014
RH T -A
P.č.
Psovod
Pes
Klub
Poslušnosť
Rozhodca
1
2
3
4
5
6
7
Jaššová Monika
Abagio, Z Bolradických pasek
PZŽ SR
AO
09:40
Ing. Slačková
14:15
Bc.Adamčiaková
Šiška Matej, Mgr.
Arieta z Babanovho Vŕška
BKZB
BDB
10:10
Ing. Slačková
15:15
Bc.Adamčiaková
Kališová Daniela, Ing.
Bono
KEKZB
LR
10:40
Ing. Slačková
14:45
Bc.Adamčiaková
Poláková Jana,Mgr.art.
Dun Laoghaire Gloria Leones
KEKZB
BSKS
11:10
Ing. Slačková
14:45
Bc.Adamčiaková
Reková Martina, Mgr.
Eman
PZŽ SR
kríženec
11:40
Ing. Slačková
15:15
Bc.Adamčiaková
Jeremiáš Kamil
Domini canis
KEKZB
LR
12:10
Ing. Slačková
16:15
Bc.Adamčiaková
Šlížek Martin, Ing.
Sára
PZŽ SR
BSP
12:40
Ing. Slačková
16:15
Bc.Adamčiaková
*13:45 – obed. prestávka 30min.
Plemeno Špeciálky Rozhodca
RH T –B
P.č.
Psovod
Pes
Klub
1
Stacho Ladislav, MVDr.
Pira z Ladsteina
KEKZB
*13:45 – obed. prestávka 30min.
Plemeno Špeciálky Rozhodca
BO
13:10
Ing. Slačková
Poslušnosť
Rozhodca
14:15
Bc.Adamčiaková
RH FL –A
P.č.
Psovod
Pes
Klub
1
Ďurej Ján
PZŽ SR
BVČ
2
Valentovičová Lucia
Oregon Triumetal
Candy's Eyes You're The
Inspiration
BZKB
LR
*13:45 – obed. prestávka 30min.
Plemeno Špeciálky
Rozhodca
Poslušnosť
Rozhodca
08:40
Bc.Adamčiaková
13:15
Bc.Adamčiaková
09:10
Bc.Adamčiaková
13:15
Bc.Adamčiaková
RH FL –B
P.č.
Psovod
Pes
1
Čontošfalský Marek, Bc.
2
Ďurnek Martin
Balboa Semper cum
corde
Dora
*13:45 – obed. prestávka 30min.
Klub
Plemeno Špeciálky
Rozhodca
Poslušnosť
Rozhodca
KEKZB
BDB
09:40
Bc.Adamčiaková
15:45
Bc.Adamčiaková
PZŽ SR
BSP
10:20
Bc.Adamčiaková
15:45
Bc.Adamčiaková
RH-E T
P.č.
Psovod
Pes
Klub
1
2
3
4
Boka Martin, Ing.
Zara
PZŽ SR
kríženec
08:00
Liptáková Anna
Crazy Cristall Aramisova farma
KEKZB
BC
Pivková Dagmar, Ing.
Beki
PZŽ SR
Prasličáková Tímea
Pappy
Quenn Bee od Himalájskeho
cedru
5
Tiefenbacher Ján, Ing.
*13:45 – obed. prestávka 30min.
Plemeno Špeciálky Rozhodca
Poslušnosť
Rozhodca
Ing. Slačková
11:45
Bc.Adamčiaková
08:20
Ing. Slačková
11:45
Bc.Adamčiaková
LR
08:40
Ing. Slačková
12:15
Bc.Adamčiaková
PZŽ SR
LR
09:00
Ing. Slačková
12:15
Bc.Adamčiaková
PZŽ SR
LR
09:20
Ing. Slačková
12:45
Bc.Adamčiaková
RH-E FL
P.č.
Psovod
Pes
Klub
1
Krajčíková Michaela
PZŽ SR
ZR
2
Krajčovičová Andrea
Beny
Cedra z Babanovho
Vŕška
KEKZB
BDB
*13:45 – obed. prestávka 30min.
Plemeno Špeciálky
Rozhodca
Poslušnosť
Rozhodca
08:00
Bc.Adamčiaková
11:15
Bc.Adamčiaková
08:20
Bc.Adamčiaková
11:15
Bc.Adamčiaková
Download

File