VIRTUALIZACIJA
ZA MALE I SREDNJE KOMPANIJE
ŽARKO STUPAR
EMC Sales Engineer
RRC Srbija
Beograd, Novembar 2011
1
Agenda
Prezentacija:
Demonstracija:
• ViBRICK
• ViBRICK
– Pregled ViBRICK rešenja
• iOmega
– Osnovne ViBRICK konfiguracije • EMC DataDomain
– ViBRICK komponente
• iOmega
– iOmega portfolio
– iOmega StorCenter ix12
• EMC DataDomain
– Tehnologija Deduplikacije
– Prednosti backup-to-disk sistema
2
Tradicionalni Data Centar
•
•
•
•
•
•
Neefikasno iskorišdenje resursa
Izazov skalabilnosti
Komplikovan menadžment
Backup izazov
Izazov redundanse
Visoka cena održavanja
…
3
Virtuelizaciona platforma
ViBrick
Integrated Cloud Computing System
ViBrick - Kompletno konsolidovano Data Centar rešenje za male i
srednje kompanije
•
Efikasnost
•
Skalabilnost
•
Jednostavan menadžment
•
Ekonomično održavanje
ViBrick
ViBrick
Osnovne konfiguracije
ViBrick S
ViBrick M
ViBrick L
Storage
Storage
Storage
EMC Clariion AX4i Dual SP
2GB of cache memory
4 x iSCSI ports
8 x 1TB SATA 7.2k rpm
Navisphare Express
Snapshots
Compute
1 x Cisco UCS C200 M2 Rack
2 x Intel Xeon E5506, 4 cores
12 GB DDR3 DRAM
1 x Quadport 1 Gbps NIC
2 x 500 GB SATA Drives
Redundant PSU
EMC VNXe 3100 Dual SP
16GB of cache memory
4 x 1Gb Ethernet
6 x 300 GB SAS 15K rpm
6 x 1 TB SAS_NL 7.2K rpm
Protocols: iSCSI+NFS+CIFS
Unisphare Manager, VNX OE
Snapshots, ThinProvisioning
Deduplication, Commpression
Compute
2 x Cisco UCS C200 M2 Rack
2 x Intel Xeon E5620, 4 cores
24 GB DDR3 DRAM
1x Quadport 1 Gbps NIC
2x500 GB SATA Drives
Redundant PSU
EMC VNXe 3100 Dual SP
16GB of cache memory
4 x 1Gb Ethernet
6 x 600 GB SAS 15K rpm
6 x 2 TB SAS_NL 7.2K rpm
Protocols: iSCSI+NFS+CIFS
Unisphare Manager, VNX OE
Snapshots,ThinProvisioning
Deduplication, Commpression
Compute
2 x Cisco UCS C200 M2 Rack
2 x Intel Xeon E5620, 4 cores
48 GB DDR3 DRAM
1 x Quadport 1 Gbps NIC
1 x UCS VIC 2-port 10Gbps
2 x 600 GB SAS Drives + SAS Ctrl.
Redundant PSU
Switching
Switching
Switching
1 x Cisco Catalyst 2960-S
24 port with 1Gbps uplinks
2 x Cisco Catalyst 2960-S
24 port with 1Gbps uplinks
2 x Cisco Catalyst 2960-S
24 port with 1Gbps uplinks
Virtualization
Virtualization
Virtualization
VMware
VMware
VMware
6
ViBrick S
• 2 x Intel E5506 Procesor
ViBrick S
Storage
• 12GB RAM memorije
• 8 TB Raw storage prostora
VMWare ESXi
• 24 x 1Gbps Ethernet port
EMC Clariion AX4i Dual SP
2GB of cache memory
4 x iSCSI ports
8 x 1TB SATA 7.2k rpm
Navisphere Express
Snapshots
Compute
• iSCSI
1x Cisco UCS C200 M2 Rack
2 x Intel Xeon E5506, 4 cores
12 GB DDR3 DRAM
1 x Quadport 1 Gbps NIC
2 x 500 GB SATA Drives
Redundant PSU
Switching
EMC Clariion AX4
1 x Cisco Catalyst 2960-S
24 port with 1Gbps uplinks
Virtualization
VMware
ViBrick M
• 4 x Intel E5620 Procesor
• 48GB RAM
• 7.8 TB Raw storage prostora
• 48 x 1Gbps Ethernet port
ViBrick M
Storage
EMC VNXe 3100 Dual SP
16GB of cache memory
4 x 1Gb Ethernet
6 x 300 GB SAS 15K rpm
6 x 1 TB SAS_NL 7.2K rpm
Protocols: iSCSI+NFS+CIFS
Unisphare Manager, VNX OE
Snapshots, ThinProvisioning
Deduplication, Commpression
• CIFS, NFS i iSCSI
Compute
2 x Cisco UCS C200 M2 Rack
2 x Intel Xeon E5620, 4 cores
24 GB DDR3 DRAM
1 x Quadport 1 Gbps NIC
2 x 500 GB SATA Drives
Redundant PSU
Switching
2 x Cisco Catalyst 2960-S
24 port with 1Gbps uplinks
Virtualization
VMware
ViBrick L
• 4 x Intel E5620 Procesor
• 96GB RAM
• 15.6 TB Raw storage prostora
• 48 x 1Gbps Ethernet port
• CIFS, NFS i iSCSI
ViBrick L
Storage
EMC VNXe 3100 Dual SP
16GB of cache memory
4 x 1Gb Ethernet
6 x 600 GB SAS 15K rpm
6 x 2 TB SAS_NL 7.2K rpm
Protocols: iSCSI+NFS+CIFS
Unisphare Manager, VNX OE
ThinProvisioning
Deduplication, Commpression
Compute
2 x Cisco UCS C200 M2 Rack
2 x Intel Xeon E5620, 4 cores
48 GB DDR3 DRAM
1 x Quadport 1 Gbps NIC
1 x UCS VIC 2-port 10Gbps
2 x 600 GB SAS Drives + SAS
Ctrl.
Redundant PSU
Switching
2 x Cisco Catalyst 2960-S
24 port with 1Gbps uplinks
Virtualization
VMware
EMC CLARiiON AX4
CLARiiON AX4
Veličina
2U
Maksimalan broj
diskova
60
Tip diskova
3.5” SAS, SATA
Protokoli
iSCSI
Broj portova
4 x 1Gbps Ethernet
port
Storage procesori
2
Sistemska memorija
2GB
Software:
• Navisphere Express
• Snapshots
• Powerpath
EMC VNXe 3100
VNXe3100
Veličina
2U
Maksimalan broj
diskova
96
Tip diskova
3.5” SAS, NL-SAS
Protokoli
NFS, CIFS, iSCSI
Broj portova
4 x 1 Gbps Ethernet
port
Storage procesori
2
Sistemska memorija
16GB
Software:
• Unisphere Manager
• Snapshots
• ThinProvisioning
• Deduplication
• Commpression
ViBrick: Lokalna zaštita podataka –
Snapshot funkcionalnost
Dnevni Backup: Zaštita podataka na svaka 24 sata
Snapshots: Zaštita podataka na svaka 4 sata
12
ViBrick: Thin Provisioning,
Deduplikacija i Kompresija
DEDUPLIKACIJA I KOMPRESIJA
THIN PROVISIONING
1 TB
Tradicionalna veličina podatka
Korisnik A
10 GB
Korisnik B
10 GB
Logički Alociran
prostor
Fizički Alociran
prostor
4 GB
2 GB
2 GB
Korisnik C
10 GB
~100 GB
~900 GB
Aktivni deo
Neaktivni deo
~100 GB
~400 GB
Aktivni deo Dedupliciran i
Kompresovan
Deo
~ 500 GB
Do 500 GB
uštede
Do 50%
uštede
13
Intuitivan GUI EMC Unisphere
VMware Wizard
Set up 1 TB VMware
datastore in 10 minutes
GUI intuitivan i
jednostavan za
korišćenje
Optimizovanost za virtuelizaciju
VAAI* offload
Storage
administrator
* VAAI = VMware vStorage
APIs for Array Integration
Unisphere
10X
Manje I/O
zahteva
Više VM - brži
odziv
vCenter Server
Integracija
Virtual server
administrator
Cisco UCS C200
Prednji Panel
 Taster za napajanje & LED
 UID taster and LED
 Statusni indikatori za:
Zdravlje servera, NIC aktivnost,
aktivnost servera
 Dva USB porta
 DB15 video
DVD-ROM
1 RU
 Četiri - 3.5” diska
 SAS-2 & SATA-2
 Hot Plug
Procesori:
•Dvoprocesorska Westmere-EP arhitektura
12 DDR3 DIMM
 Maksimalno 16GB/DIMM
 Ukupna memorija od 192GB
Tri opcije HDD kontrolera
1. Opcija
•
•
Integrisani SATA kontroler
Maksimalno osam diskova
•
•
•
•
SAS, SATA I SSD
LSI 1064 mezanin karta
RAID 0 & 1
Maksimalno osam diskova
2.
Opcija
3.
Opcija
• LSI 1078
opciona karta
• SAS, SATA, SSD
• baterisjki bekap
• RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50
Cisco UCS C200
Dva redudantna, hot plug napajanja
• 650W
• Balansiranje opterecenja kada su oba aktivna
• Hot Plug sa zadnje strane šasije
• Efikasnost: Energy Star 80+ Gold
• 88% eff. @ 20% load, 92% eff. @ 50% load
Dva PCIe 2.0 slota:
Jedan standardne visine, Half Length slot
 x8 PCIe Gen 2 interfejs, x16 konektor
 Jedan niskoprofilni Half Length slot
 x8 PCIe Gen 2 interfejs, x8 konektor
Integrisani:
•USB slot
• za hipervizor but
• Dijagnostika
• LED za CPU, DIMMs, diskove i fanove
Interfejsi:
• DB15 video port
• Dva USB 2.0 porta
•Dva 10/100/1000BaseT interfejsa bazirana na Intel NIC
• Jedan 10/100BaseT Out-of-Band manadzment interfejs
Cisco UCS – Extended Memory modul
6 memorijskih
modula po procesoru
Xeon 5600
Xeon 5600
Or
Cisco UCS
Memory Extension
Xeon 5600
Xeon 5600
24 memorijska
modula po procesoru
18
Cisco UCS C200 – VIC za UCS C seriju
Za UCS C seriju
 2x10Gb, puna visina, half length CNA
 PCIe Gen2x8
Konsolidovano: Unified I/O* and NIV**
 Unified Fabric ka FCoE sviču (Nexus 5K podrška*)
 Network Interface Virtualization **
 Mogucnost za kreiranje128 PCIe interfejsa (NICs or HBAs)
 Potpuna mrežna separacija za svaki interfejs
 Hardverski redudansa za svaki interfejs
Jednostavno: VN Link u hardveru **
 Integracija virtualnog I fizičkog svičinga
 Poboljšana performansa aplikacija
Bolje:
 VMDirectPath (Hypervisor bypass) ***
 Performanse bez kompromisa
* Dostupno sada
** Dostupno sa UCS 6100 verzije 1.4
*** vMotion dostupan sa ESX 5.0
Cisco UCS C Serija – Povezivost
Zaključak
 Integracija između komponenti
 Lako Skalabilno rešenje
 Jednostavan menadžment
 Snapshot funkcionalnost
•
•
•
•
 Potpuna redundansa uz vMotion •
 Ekonomično održavanje
•
Neefikasno iskorišdenje resursa
Izazov skalabilnosti
Komplikovan menadžment
Backup izazov
Izazov redundanse
Visoka cena održavanja
Pitanja?
iOmega Portfolio
iOmega StorCenter ix12
Network File Protokoli Podržani:
• Microsoft (CIFS/SMB/Rally) FTP
• Linux/UNIX (NFS) HTTP
• Apple AFP/Bonjour support SNMP
• Windows DFS WebDAV
• VLAN tagging
Kapacitet: 4TB >
RAID Nivoi:
• RAID 0
• RAID 1
• RAID 5
• RAID 6
• RAID 10
iOmega StorCenter ix12 - Funkcionalnost
Tradicionalan Backup
Clients
Server
Primary
storage
Backup/
media
server
Backup
Mane tape-based rešenja:
• Spor i često nepouzdan backup
• Neefikasno iskorišdenje storage resursa
• Komplikovan transport na Off-Site lokaciju
Tape library
Retention/Restore/Cloning
Offsite Storage
DR
Archive
EMC DataDomain
EMC DataDomain je vodedi backup-to-disk sistem koji koristedi in-line
deduplikaciju na nivou blokova varijabilne veličine najefikasnije koristi
raspoloživi diskovni prostor.
Backup uz EMC DataDomain
Archive to tape
As required
Clients
Server
Primary
storage
Onsite
Onsite
Retention
Retention
Storage
Storage
WAN
Offsite
Offsite
Disaster
Disaster
Recovery
Recovery
Storage
Storage
Backup/
media
server
Backup
Prednosti DataDomain Backup rešenja:
• Brz i pouzdan backup
• Ušteda u pogledu storage resursa
• Automatska replikacija preko WAN
Retention/Restore
Replication
DR
Hvala!
ps. Ostanite sa nama i u narednih pola sata
[email protected]
Download

VIRTUALIZACIJA ZA MALE I SREDNJE KOMPANIJE - RRC-u