KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU
ZEYİLNAME 2
6/2012 Elektronik Haberleşme Yasası’nda belirtilen elektronik kimlik bilgisini haiz
cihazlar ile ilgili teknik düzenlemeleri gerçekleştirmek için 12 Kasım 2014 tarihinde Mobil
Cihaz Kayıt Sistemi (MCKS) ihalesine çıkılmıştır. İhale sürecinde değişen teknolojiye cevap
verebilecek şekilde ve ihaleye katılan firmaların itirazları da değerlendirilerek, Yönetim
Kurulumuzca gerekli değerlendirmeler yapılmış olup ihale şartnamelerinde yapılması uygun
bulunan değişiklikler aşağıdadır:
1- İdari Şartnamenin “İhale için kapalı zarf içerisinde verilecek olan teklif ve istenen tüm
belgeler en geç 11 Aralık 2014 tarihine ve saat 14:00’e kadar Bilgi Teknolojileri ve
Haberleşme Kurumu’nun göstereceği teklif kutusuna atılmalıdır.” şeklinde olan 1.1.3.
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Değiştirilmiş şekli ile Madde 1.1.3. “İhale için kapalı zarf içerisinde verilecek olan teklif
ve istenen tüm belgeler en geç 15 Aralık 2014 tarihine ve saat 14:00’e kadar Bilgi
Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun göstereceği teklif kutusuna atılmalıdır.”
2- İdari Şartnamenin “Bakım, Onarım, İşletme ve Geliştirme Hizmeti haricindeki taahhüt
konusu tüm sistem, ürün ve hizmetler, sözleşmenin imzalandığı tarihi izleyen günden
itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günü içerisinde defaten (tek seferde) teslim edilecektir.”
şeklinde olan 1.2.1 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Değiştirilmiş şekli ile Madde 1.2.1. “Bakım, Onarım, İşletme ve Geliştirme Hizmeti
haricindeki taahhüt konusu tüm sistem, ürün ve hizmetler, sözleşmenin imzalandığı
tarihi izleyen günden itibaren 150 (yüz elli) takvim günü içerisinde defaten (tek seferde)
teslim edilecektir.”
3- İdari Şartnamenin “Taahhüt konusu tüm sistem, ürünler ve hizmetler için yapılacak
sözleşmenin süresi, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 42 (kırk iki) aydır.”
şeklinde olan 2.1. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Adres: Osman Paşa Caddesi, Feray Yağcıoğlu Apt Kat.2 Daire.1 Köşklüçiftlik/Lefkoşa KKTC Tel: (+90) 392 227 96 11 Faks: (+90) 392 227 96 11 mail:[email protected]
Değiştirilmiş şekli ile Madde 2.1 “Taahhüt konusu tüm sistem, ürünler ve hizmetler için
yapılacak sözleşmenin süresi, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 43 (kırk üç)
aydır.”
4- İdari Şartnamenin “İhaleyi kazanan isteklinin ihale kararının kendisine tebliği ile
birlikte 7 (yedi) takvim günü içerisinde ihale bedelinin %40 (yüzde kırk)’ı oranında 9
(dokuz) ay süreli kesin teminatı İdareye sunmak zorundadır. Mobil Cihaz Kayıt Sistemi
(MCKS) kurulumu (tüm donanım, yazılım ve kurulum hizmetleri dahil)
tamamlandıktan sonra, idarenin onayı ile birlikte ihale bedeli üzerinden alınan %40
oranındaki kesin teminat, ihale toplam bedeli üzerinden %10 (yüzde on) oranındaki ve
40 (kırk) ay süreli olacak yeni teminatla değiştirilecektir.” şeklinde olan 4.2.3. maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Değiştirilmiş şekli ile Madde 4.2.3. “ İhaleyi kazanan isteklinin ihale kararının kendisine
tebliği ile birlikte 7 (yedi) takvim günü içerisinde ihale bedelinin %40 (yüzde kırk)’ı
oranında 10 (on) ay süreli kesin teminatı İdareye sunmak zorundadır. Mobil Cihaz Kayıt
Sistemi (MCKS) kurulumu (tüm donanım, yazılım ve kurulum hizmetleri dahil)
tamamlandıktan sonra, idarenin onayı ile birlikte ihale bedeli üzerinden alınan %40
oranındaki kesin teminat, ihale toplam bedeli üzerinden %10 (yüzde on) oranındaki ve
41 (kırk bir) ay süreli olacak yeni teminatla değiştirilecektir.”
5- İdari Şartnamenin “Teklif Kutusu ve gelen teklifler noter huzurunda 11 Aralık 2014
tarihinde saat 14:15’de Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nda açılacaktır.”
şeklinde olan 7.6.3. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Değiştirilmiş şekli ile Madde 7.6.3. “Teklif Kutusu ve gelen teklifler noter huzurunda
15 Aralık 2014 tarihinde saat 14:15’de Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nda
açılacaktır.”
6- Teknik Şartnamenin “Sunucu üzerinde her biri en az 3.5 GHz hızında en az 6 çekirdekli
ve en az 25 MB cache belleğe sahip 2 adet işlemci bulunacaktır.” şeklinde olan 4.1.1.4.
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Değiştirilmiş şekli ile Madde 4.1.1.4. “Sunucu üzerinde her biri en az 3.4 GHz hızında
en az 6 çekirdekli ve en az 20 MB cache belleğe sahip 2 adet işlemci bulunacaktır.”
7- Teknik Şartnamenin “Sunucu üzerinde Advanced ECC özelliğine sahip en az 1866 MHz
hızında en az 16GB’lık ram tipinden oluşmuş toplam en az 256GB bellek olmalıdır.”
şeklinde olan 4.1.1.6. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Değiştirilmiş şekli ile Madde 4.1.1.6. “Sunucu üzerinde Advanced ECC özelliğine sahip
en az 2133 MHz hızında en az 16GB’lık olan tümü ayni kapasitede ram tipinden
oluşmuş toplam en az 256GB bellek olmalıdır.”
Adres: Osman Paşa Caddesi, Feray Yağcıoğlu Apt Kat.2 Daire.1 Köşklüçiftlik/Lefkoşa KKTC Tel: (+90) 392 227 96 11 Faks: (+90) 392 227 96 11 mail:[email protected]
8- Teknik Şartnamenin “Sunucu üzerinde yukarıda belirtilen portlardan farklı olarak en az
1Gbps hızındaki uzaktan yönetim portu bulunacak ve tüm özellikleri kullanılacak
şekilde lisanslandırılmalıdır. Bu lisanslama sınırsız olup, süreye bağımlı olmamalıdır.”
şeklinde olan 4.1.1.20. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Değiştirilmiş şekli ile Madde 4.1.1.20. “Sunucu üzerinde yukarıda belirtilen portlardan
farklı olarak en az 1 adet uzaktan yönetim portu bulunacak ve tüm özellikleri
kullanılacak şekilde lisanslandırılmalıdır. Bu lisanslama sınırsız olup, süreye bağımlı
olmamalıdır.”
9- Teknik Şartnamenin “Sunucu üzerinde her biri en az 2 GHz hızında en az 8 çekirdekli
ve en az 20 MB cache belleğe sahip 2 adet işlemci bulunacaktır.” şeklinde olan 4.1.2.4.
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Değiştirilmiş şekli ile Madde 4.1.2.4. “Sunucu üzerinde her biri en az 2.3 GHz hızında
en az 12 çekirdekli ve en az 30 MB cache belleğe sahip 2 adet işlemci bulunacaktır.”
10- Teknik Şartnamenin “Sunucu üzerinde Advanced ECC özelliğine sahip en az 1866 MHz
hızında en az 16GB’lık ram tipinden oluşmuş toplam en az 256 GB bellek olmalıdır.”
şeklinde olan 4.1.2.6. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Değiştirilmiş şekli ile Madde 4.1.2.6. “Sunucu üzerinde Advanced ECC özelliğine sahip
en az 2133 MHz hızında en az 16GB’lık olan tümü ayni kapasitede ram tipinden
oluşmuş toplam en az 256 GB bellek olmalıdır.”
11- Teknik Şartnamenin “Sunucu üzerinde yukarıda belirtilen portlardan farklı olarak en az
1 Gbps hızındaki uzaktan yönetim portu bulunacak ve tüm özellikleri kullanılacak
şekilde lisanslandırılmalıdır. Bu lisanslama sınırsız olup, süreye bağımlı olmamalıdır.”
şeklinde olan 4.1.2.20. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Değiştirilmiş şekli ile Madde 4.1.2.20. “Sunucu üzerinde yukarıda belirtilen portlardan
farklı olarak en az 1 adet uzaktan yönetim portu bulunacak ve tüm özellikleri
kullanılacak şekilde lisanslandırılmalıdır. Bu lisanslama sınırsız olup, süreye bağımlı
olmamalıdır.”
12- Teknik Şartnamenin “Harici depolama birimi üzerinde en az 2 adet denetleme birimi
bulunmalıdır. Denetleme birimleri birbirini yedekleme özelliğine sahip olmalıdır.
Herhangi bir denetleme birimi arızası durumunda yazma belleği (write-cache) özelliği
devre dışı bırakılmamalıdır.” şeklinde olan 4.1.3.2. maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir:
Adres: Osman Paşa Caddesi, Feray Yağcıoğlu Apt Kat.2 Daire.1 Köşklüçiftlik/Lefkoşa KKTC Tel: (+90) 392 227 96 11 Faks: (+90) 392 227 96 11 mail:[email protected]
Değiştirilmiş şekli ile Madde 4.1.3.2. “Harici depolama birimi üzerinde en az 2 adet
denetleme birimi bulunmalıdır. Denetleme birimleri birbirini yedekleme özelliğine
sahip olmalıdır.”
13- Teknik Şartnamenin “Teklif edilen harici depolama birimi üzerindeki denetleme
birimleri gerçek aktif-aktif çalışma özelliğine sahip olmalıdır. Bir mantıksal disk alanına
tüm denetleme birimleri aynı anda erişip üzerindeki yükü paylaşabilmelidir.” şeklinde
olan 4.1.3.4. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Değiştirilmiş şekli ile Madde 4.1.3.4. “Teklif edilen harici depolama birimi üzerindeki
denetleme birimleri aktif-aktif çalışma özelliğine sahip olmalıdır.”
14- Teknik Şartnamenin “Teklif edilen harici veri depolama biriminde RAID hesaplamaları,
her bir denetleme birimi üzerinde denetleme birimi işlemcilerinden ayrı olarak, en az 1
adet olarak bulunacak özel donanımsal birimler tarafından yapılmalıdır. Teklif edilen
harici veri depolama birimi bu özelliği desteklemiyor ise önbellek kapasitesi 3.1.3.8
maddesinde belirtilen kapasitenin en az 2 katı olarak teklif edilecektir.” şeklinde olan
4.1.3.9. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Değiştirilmiş şekli ile Madde 4.1.3.9. “Teklif edilen harici veri depolama biriminde
RAID hesaplamaları, her bir denetleme birimi üzerinde denetleme birimi
işlemcilerinden ayrı olarak, en az 1 adet olarak bulunacak özel donanımsal birimler
tarafından yapılmalıdır. Teklif edilen harici veri depolama birimi bu özelliği
desteklemiyor ise önbellek kapasitesi 4.1.3.8 maddesinde belirtilen kapasitenin en az 2
katı olarak teklif edilecektir.”
15- Teknik Şartnamenin “Denetleme birimleri üzerinde bulunan önbellek, elektrik
kesintilerinde veri kaybını önlemek adına bir koruma mekanizmasına sahip olmalıdır.”
şeklindeki
4.1.3.10.
maddesi
şartnameden
çıkarılmıştır.
16- Teknik Şartnamenin “Harici denetleme birimi üzerinde Thin Provisioning kullanılarak
yaratılan LUN’ların kesintisiz ve çevirimiçi olarak Thin Provisioning özelliğine sahip
olmayan LUN’lara çevrilmesi ve Thin Provisioning kullanılmadan yaratılan LUN’ların
yine kesintisiz ve çevirimiçi olarak Thin Provisioning özelliğine sahip LUN’lara
çevrilmesi desteklenmelidir. Bu özellik için lisans gerekiyorsa sistemin desteklediği
maksimum kapasite için teklif edilmelidir.” şeklindeki 4.1.3.17. maddesi şartnameden
çıkarılmıştır.
17- Teknik Şartnamenin “Yedekleme ünitesi üzerine en az 4 adet 3,5” disk takılmalıdır.”
şeklinde olan 4.1.4.2. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Adres: Osman Paşa Caddesi, Feray Yağcıoğlu Apt Kat.2 Daire.1 Köşklüçiftlik/Lefkoşa KKTC Tel: (+90) 392 227 96 11 Faks: (+90) 392 227 96 11 mail:[email protected]
Değiştirilmiş şekli ile Madde 4.1.4.2. “Yedekleme ünitesi üzerine en az 4 adet disk
takılmalıdır.”
18- Teknik Şartnamenin “Yedekleme ünitesinde donanımsal RAID 5 desteği bulunmalıdır.”
şeklinde olan 4.1.4.4. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Değiştirilmiş şekli ile Madde 4.1.4.4. “Yedekleme ünitesinde donanımsal RAID 5 veya
RAID 6 desteği bulunmalıdır.”
19- Teknik Şartnamenin “Yedekleme ünitesinde depolanan veri 20:1 oranında
tekilleştirilebilmelidir.” şeklinde olan 4.1.4.5. maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir:
Değiştirilmiş şekli ile Madde 4.1.4.5. “Yedekleme ünitesinin data deduplication
(tekilleştirme) özelliği bulunmalıdır.”
20- Teknik Şartnamenin “Yedekleme ünitesi iSCSI, NFS, CIFS protokollerini desteklemeli
ve üzerinde en az 4 port 1 Gbps Ethernet kartı bulunmalıdır.” şeklinde olan 4.1.4.6.
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Değiştirilmiş şekli ile Madde 4.1.4.6. “Yedekleme ünitesi üzerinde en az 4 port 1 Gbps
Ethernet kartı bulunmalıdır.”
21- Teknik Şartnamenin “Virtual Tape Library teknolojisini kullanarak sanal tape drive ve
kartuşlar oluşturup, yedekleme yazılımı ile bu kartuşlara verinin aktarımı
sağlanmalıdır.” şeklinde olan 4.1.4.7. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Değiştirilmiş şekli ile Madde 4.1.4.7. “Yedekleme ünitesi Virtual Tape Library
teknolojisini veya iSCSI, NFS, CIFS protokollerinden en az ikisini desteklemelidir.”
22- Teknik Şartnamenin “Oluşturulan bu kartuşlar maksimum 768 adete kadar
ulaşabilmelidir.” şeklindeki 4.1.4.8. maddesi şartnameden
çıkarılmıştır.
23- Teknik Şartnamenin “Yedekleme ünitesi üzerinde yedekli güç kaynağı bulunacaktır.”
şeklindeki 4.1.4.9. maddesi şartnameden çıkarılmıştır.
24- Teknik Şartnamenin “En az iki (2) GB SDRAM belleği olmalıdır. En az dört (4) GB
Flash belleği olmalıdır.” Şeklinde olan 4.4.1.9. maddesi aşağıdaki şekilde
değiştrilmiştir.
Değiştirilmiş şekli ile Madde 4.4.1.9. “En az iki (2) GB SDRAM belleği olmalıdır. En
az iki (2) GB Flash belleği olmalıdır.”
Adres: Osman Paşa Caddesi, Feray Yağcıoğlu Apt Kat.2 Daire.1 Köşklüçiftlik/Lefkoşa KKTC Tel: (+90) 392 227 96 11 Faks: (+90) 392 227 96 11 mail:[email protected]
25- Teknik Şartnamenin “Anahtarlar 10/100/1000 Base-Tx portları için en az 8 adet
önceliklendirme kuyruğuna sahip olmalıdır.” şeklindeki 4.4.1.10. maddesi
şartnameden çıkarılmıştır.
26- Teknik Şartnamenin “Anahtarlar IEEE 802 1.p etiketlemesini IP, protokol, TCP/UDP
port numarası ve DiffServ bazlı yapabilmelidir.” şeklinde olan 4.1.4.12. maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Değiştirilmiş şekli ile Madde 4.1.4.12. “Anahtarlar IEEE 802 1.p etiketlemesini
yapabilmelidir”
27- Teknik Şartnamenin “Anahtar en az 65500 MAC adresini desteklemelidir.” şeklinde
olan 4.1.4.21. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Değiştirilmiş şekli ile Madde 4.1.4.21. “Anahtar en az 64000 MAC adresini
desteklemelidir.”
Adres: Osman Paşa Caddesi, Feray Yağcıoğlu Apt Kat.2 Daire.1 Köşklüçiftlik/Lefkoşa KKTC Tel: (+90) 392 227 96 11 Faks: (+90) 392 227 96 11 mail:[email protected]
Download

Zeyilname 2 – 06.12.2014 (PDF)