GlassHouse Türkiye danışmanlığında yedekleme altyapısını yenileyen Eko Faktoring, basit
ve kolay erişilebilir bir yedekleme ortamına kavuştu.
Proje Özeti
Müşteri EKO FAKTORİNG A.Ş.
Sektör
Faktoring
Çözüm
EMC Networker
Sağlanan Avantajlar
• Basit ve yönetimi kolay bir
yedekleme altyapısı
• Maksimum verimlilik
• Disk teknolojisi kullanımı ile
daha güvenli yedekleme
• Yedekleme ve geri dönüş
sürelerinde yüksek oranda
hızlanma
• Maliyetlerde düşüş
Kuruluşundan itibaren faktoring ürün ve hizmetlerini çok sayıda
endüstriye sunan Eko Faktoring, yaygın şube ağı ve güçlü kadrosu ile
Türkiye'nin tüm bölgelerinde faaliyetlerini sürdürmektedir.
Sürekli yenilenen teknolojik altyapısı sayesinde müşterilerine kaliteli ve
hızlı hizmet vermeyi hedefleyen Eko Faktoring, GlassHouse Türkiye
danışmanlığında EMC’nin Networker çözümüyle yedekleme altyapısını
destekledi.
Neden Bu Proje ve GlassHouse Türkiye?
Eko Faktoring BT ekibi, var olan yedekleme yazılımının verimli
çalışmaması ve ciddi boyutta sıkıntılar yaşatması nedeniyle sistemlerini
iyileştirme konusunda yeni bir arayış içine girdi. En önemli ihtiyaçlarının
uzman bir ekipten profesyonel bir yedekleme yazılımı desteği almak
olduğunu belirleyen Eko Faktoring BT ekibi, kullanmakta oldukları
EMC’nin DataDomain çözümüne ek olarak GlassHouse Türkiye’nin
danışmanlığında EMC Networker çözümüyle yedekleme altyapısını
güncelledi.
Kaliteli bir yedekleme altyapısı oluşturabilmek için alanının uzmanı bir
ekipten destek almanın önemli olduğunu vurgulayan Eko Faktoring Bilgi
İşlem Yöneticisi Vehap Deniz, süreçle ilgili şu bilgileri verdi:
“Var olan EMC DataDomain
çözümünü desteklemek amacıyla
GlassHouse Türkiye danışmanlığında
EMC Networker çözümünü
kullanarak yedekleme altyapımızı
yeniden yapılandırdık. Alanının
uzmanı bir ekipten hızlı ve etkili
bir şekilde destek almak
bizi fazlasıyla memnun ediyor.”
VEHAP DENİZ
Eko Faktoring Bilgi İşlem Yöneticisi
“Bu zamana kadar yedekleme hizmeti aldığımız şirketlerin konuya olan
hakimiyetlerinin zayıflığı çalışmalarımızın verimli yürümemesine ve
işlerin aksamasına sebep oluyordu. Bu nedenle sadece altyapımızın
yenilenmesinin yeterli olmadığını, projeyi gerçekleştiren ekibe proje
sonrasında da dilediğimiz her an rahatlıkla ulaşıp gereken desteği
alabilmeyi umduk. GlassHouse Türkiye danışmanlığında yedekleme
altyapımızı güncellemeye karar vermemizdeki en önemli etkenlerden biri
budur. Artık uzman bir ekibin desteğiyle yedeklerimizi kolay ulaşılabilir
ve güvenli bir ortamda saklamanın rahatlığıyla çalışmalarımızı
sürdürüyoruz.”
Projeyle Sağlanan Avantajlar
 EMC Networker ve Emc DataDomain entegrasyonu ile
yedekleme süreleri daha da kısaldı,
 Kolay erişilebilir, güvenli bir yedekleme ortamı oluştu,
 Yedeklemede sorunsuz bir ortam ve kesintisiz iş sürekliliği
sağlandı,
 Tekilleştirme teknolojileri sayesinde çok sayıda versiyon
saklayabilme ve çok eski zamanlara dönülebilme yeteneği
kazanıldı.
Download

Eko Faktoring - GlassHouse Türkiye