KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ - YECDER - KONYA İL MÜFTÜLÜĞÜ -– N.E.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ
VI. ULUSAL DİN GÖREVLİLERİ SEMPOZYUMU
KATILIM ÇAĞRISI
“Cami ve Cemaatinin İnşâ ve İhyâsı”
25–26 Nisan 2015, Konya
YECDER (İstanbul Sancaktepe Sarıgazi Yunus Emre Camii Külliyesi Eğitim ve Kültür Derneği) olarak
organize ettiğimiz “Ulusal Din Görevlileri Sempozyumu”nun altıncısını bu yıl Konya’da düzenlemeyi kararlaştırmış
bulunuyoruz. “Cami ve Cemaatinin İnşa ve İhyâsı” konulu sempozyumumuz Konya İl Müftülüğü, Konya Büyükşehir
Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi işbirliği ile 25–26 Nisan 2015 tarihlerinde
gerçekleştirilecektir.
Kâbe’nin birer şubesi olan camiler, mü’minleri biraraya getirerek kaynaşmalarını sağlayan, farklı yaş, ırk,
cinsiyet, renk, mevki ve makamdan insanları buluşturan mekânlardır. Bu güzide mekânlarda gerçekleştirilecek olan
kaliteli ve etkin din hizmetleri, camilerin ve camilerin süsü olan cemaatin inşa ve ihyâsı ile mümkün olacaktır.
YECDER, Konya İl Müftülüğü, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi olarak, cami görevlilerinin, bu görevlileri yetiştiren din eğitimcilerimiz ve bu alanda faaliyet gösteren tüm
sivil toplum kuruluşlarının bu alandaki çalışmalarını önemsemekte, bu çalışmaların ve başarılı hizmetlerin daha da
yaygınlaşmasını arzu etmekteyiz.
Sempozyum organizatörleri olarak, yaygın ve örgün din hizmetlerinin paydaşları olan din görevlilerini; bu
alanda faaliyet gösteren akademisyenleri, müftü, vâiz, imam hatip, müezzin kayyım, Kur’an kursu öğreticilerini, din
kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri ve İHL meslek dersleri öğretmenlerini, yapmış oldukları özgün çalışmalarını
anlattıkları bildiri özetleriyle, VI. Ulusal Din Görevlileri Sempozyumu’na başvuruda bulunmaya davet ediyoruz.
SEMPOZYUMDA BİLDİRİ SUNULABİLECEK ÖRNEK KONU BAŞLIKLARI:
















Ülkemizde Camilerin ve Cami Cemaatinin Mevcut Durumu
Erdemli Toplumun İnşasında Camilerin Rolü ve Önemi
Günümüzde Cami Merkezli Din Hizmetlerinin İcrasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Cami Cemaatinin Bilgi, Amel, Ahlak, Görgü Kuralları vb. Yönlerden Niteliği ve Seviyelerin Bölgesel Mukayesesi
Çocuk ve Gençlerin Cami Algılarının Geliştirilmesi (Anketler, Olumlu Algının Önündeki Engeller ve Öneriler)
Çocukların Ruhi Gelişiminde Camilerin Önemi
Kur’an ve Sünnet Eksenli Yeni Bir Toplumun İnşasında “Cami Merkezli Okul Öncesi Dönemi Eğitimi”nin Önemi
Günümüzde İşlevi ve İhyasıyla Örnek Camiler ve Din Görevlileri
Tarihsel Süreçte Cami Çeşitleri ve Külliyelerin Toplumu İhyâsı
Günümüzde Mahalle Mescitlerinin Toplumun Eğitim, Kültür ve Sosyal Hayatına Katkıları
Ülkemizde İHL ve İlahiyat Fakültelerinin Cemaatin İhyasında Öncü Rolü
Din Görevlilerinin Yetişmesinde Çevrenin, Toplumsal Yapının ve Cemaatin Rolü
İl-İlçe Merkezlerine Toplumun Her Kesimine Hitap Eden Camilerin Kazandırılması (Çocuk-Genç-Yaşlı-KadınEngellilere Yönelik Fizikî Donanım Ve Programlar)
Din Görevlilerinin Yetişmesinde ve Din Hizmetlerinde İHL-İlahiyat-Diyanet İşbirliğine Yönelik Teklifler
Cami Hizmetlerinde STK ve Yerel Yönetimlerle İşbirliği
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Din Hizmetleri ve Din Eğitimi Faaliyetlerinin Analizi
1
SEMPOZYUM TAKVİMİ:
Sempozyum Bildiri Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi
06 Şubat 2015
Kabul Edilen Bildirilerin ve Sempozyum Programının İlanı
23 Şubat 2015
Sempozyum Tam Bildiri Metinlerinin Son Gönderilme Tarihi
10 Nisan 2015
Sempozyum Tarihi
25–26 Nisan 2015
SEMPOZYUM KATILIM ESASLARI:

Sempozyum Dili Türkçe’dir.

Sempozyum ülkemiz ve yurtdışından yapılacak başvurulara açıktır.

Sempozyuma, resmi ya da fahri Din Görevlileri; bu alanda faaliyet gösteren Müftü, Vâiz, İmam Hatip,
müezzin-kayyım, Kur’an Kursu Öğreticileri, Akademisyenler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İHL Meslek Dersleri
Öğretmenleri ile çalışmaları bulunan kimseler başvurabilir.

Sempozyumda bildirilerin sunumu 20 dakikadır. Bildiri özeti kabul edilen tebliğcilerin sunum metinlerini bu
süreye göre yazmaları gereklidir. Yayın metni ise daha uzun tutulabilir. Özet başvurusu kabul edilen
tebliğcilerden sunum metni, yayın metni ve sunumunda kullanacağı Powerpoint sunuları istenecektir.

Bildiri özeti başvuruları başvuru süresi içerisinde yapılmalıdır.

Sempozyum iş ve işleyişi Sempozyum Düzenleme Kurulu tarafından takip edilecektir. İletişimi bu kurulun
Sekreteryası sağlayacaktır.

Sempozyuma şehir dışından katılacak tebliğcilerin otobüs bilet ücretleri ve konaklama masrafları (Azami 2
gece) karşılanacaktır.
BAŞVURU SÜRECİ

Sunulmak istenilen konuyu en etkili biçimde ifade eden özet hazırlanarak www.yecder.org adresinden

06 Şubat 2015 tarihine kadar başvuru yapılır. Bildiri özeti 400 kelimeyi aşmayacaktır. Özet, imla ve dilbilgisi
kurallarına uygun olmalıdır. Ayrıca başvuru esnasında kısa özgeçmiş bilgisi de yazılmalıdır. Özgeçmişin de
150 kelimeyi aşmaması önemlidir.

Sempozyum sunumlarının görsel olarak zenginleştirilebilir nitelikte olması, somut ve özgün uygulama ve
gözlemlere dayanması önemli ve tercih edilen bir durumdur.

Sempozyuma gönderilen bildiriler özgün ve daha önce başka bir yerde sunulmamış olmalıdır.

Sempozyuma gönderilen bildiri özetleri Sempozyum
Danışma
ve Hakem Kurulu
tarafından
değerlendirilecek, ardından, Sempozyum Düzenleme Kurulu tarafından programlama ve ilan yapılacaktır.
SEMPOZYUM ONUR KURULU
Tahir AKYÜREK, Büyükşehir Belediye Başkanı, Konya
Nazif YILMAZ, MEB Din Öğretimi Genel Müdürü, Ankara
Prof. Dr. Ali AKPINAR, İl Müftüsü, Konya
Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü, Konya
Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ, N.E.Ü. İlahiyat Fakültesi Dekanı, Konya
2
SEMPOZYUM DANIŞMA VE HAKEM KURULU
Dr. Mücahit Sami KÜÇÜKTIĞLI, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya
Gökhan YILMAZ, YECDER Yönetim Kurulu Başkanı, İstanbul
Prof. Dr. Abdullah KAHRAMAN, Marmara Ünv. İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi, İstanbul
Prof. Dr. Ahmet KOÇ, Marmara Ünv. İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi, İstanbul
Prof. Dr. Ahmet YÜCEL, Marmara Ünv. İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi, İstanbul
Prof. Dr. Halit ÇALIŞ, Karamanoğlu Mehmet Bey Ünv. İslami İlimler Fakültesi Dekanı, Karaman
Prof. Dr. İsmail TAŞPINAR, Marmara Üniv. İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi, İstanbul
Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN, Marmara Ünv. İlköğretim Din Kült. ve Ahl. Bil. Eğitimi Bölüm Bşk., İstanbul
Prof. Dr. Mehmet Halil ÇİÇEK, Yıldırım Beyazıt Ünv. İslami İlimler Fak. Öğretim Üyesi, Ankara
Prof. Dr. Muhsin DEMİRCİ, Marmara Üniv. İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi, İstanbul
Prof. Dr. Süleyman TOPRAK, Necmettin Erbakan Ünv. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, Konya
Doç. Dr. Ahmet GÜZEL, Akdeniz Ünv. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, Antalya
Doç. Dr. Behlül DÜZENLİ, Laleli Camii İmam Hatibi, Fatih, İstanbul
Yrd. Doç. Dr. Veysel AKKAYA, Sabahattin Zaim Ünv. İslamî İlimler Fak. Öğretim Üyesi, İstanbul
Yusuf DOĞAN, İl Müftüsü, Rize
Muharrem BİÇER, İl Müftü Yardımcısı, Konya
Vehap KAPICIOĞLU, İl Müftü Yardımcısı, İstanbul
Mehmet KESKİN, Sarıgazi Yunus Emre Camii İmam Hatibi, İstanbul
SEMPOZYUM DÜZENLEME VE YÜRÜTME KURULU
Hüseyin ALAGÖZ, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya
Şadettin GÖKSU, DKAB Öğretmeni, YECDER Eğitim Sorumlusu, İstanbul
Âdem BAHÇIVAN, İl Müftülüğü Din Hizmetleri ve Eğitim Şube Müdürü, Konya
Yrd. Doç. Dr. Ali ÇİFTCİ, NEÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, Konya
Arş. Gör. Mustafa BAŞKONAK, Karamanoğlu Mehmet Bey Ünv. İslami İlimler Fakültesi, Karaman
Alpaslan KATRANCI, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya
Enver GÜNAYDIN, DKAB Öğretmeni, İstanbul
Yasin GÜNGÖR, İzmir İl Müftülüğü Vaizi, İzmir
Yücel ATASOY, YECDER Genel Sekreteri, İstanbul
Zeynep A. ÖZBEK, Kadıköy Vâizesi, İstanbul
SEMPOZYUM İLETİŞİM VE SEKRETERYA
Şadettin GÖKSU, YECDER Eğitim Sorumlusu, İstanbul / 0 505 370 86 44 [email protected]
Âdem BAHÇIVAN, İl Müftülüğü Din Hizmetleri ve Eğitim Şube Müdürü, Konya
Alpaslan KATRANCI, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya / 0 536 655 11 51
Arş. Gör. Ahmet Mekin KANDEMİR, Necmettin Erbakan Ünv. İlahiyat Fakültesi, Konya / 0 505 268 61 21
Ömer KAYADİBİ, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya / 0 506 315 54 59
SEMPOZYUM BİLDİRİ BAŞVURU ADRESİ
www.yecder.org/oneri.php
SON BAŞVURU TARİHİ: 06 Şubat 2015
SEMPOZYUM TARİHİ, YERİ: 25-26 NİSAN 2015, Konya
SEMPOZYUM İZLEYİCİ KATILIM BAŞVURU ADRESİ
www.yecder.org/basvuru.php
3
Download

vı. ulusal din görevlileri sempozyumu katılım çağrısı