KURUMSAL EĞİTİMLER
KATALOĞU
Bilge Adam Bilişim Eğitimleri
Bilge Adam Bilişim Hizmetleri A.Ş. bilişim eğitimlerinde alanında dünya lideri olan teknoloji sağlayıcılarıyla
çalışır. Bu lider firmaların teknolojileri için geliştirdikleri orijinal eğitim içerikleri orijinal yayınlarla ve bu
firmaların yetkilendirdikleri eğitmen-danışmanlarla verilir.
Bilge Adam eğitmenleri farklı projelerde danışman olarak da görev aldıklarından, teorik bilgileri güncel ve
pratik yetkinlikleriyle harmanlarlar.
Eğitimler genel katılıma açık veya firmaya özel grup eğitimleri şeklinde planlanabilir:
Genel Katılıma Açık Eğitimler
Bilge Adam teknoloji sağlayıcıların en yeni ve en çok talep edilen eğitimlerini seçerek yer ve tarih belirler. Bu
eğitimleri www.egitimtakvimi.com sitesinde duyurur. Farklı firmalardan katılımcılar bu sınıfları oluştururlar.
Böylelikle firmalar çalışanlarının yeni çıkan bir teknolojiin eğitimini alması için bir sınıf doldurmayı beklemek
durumunda kalmazlar. Genel katılıma açık eğitimler Bilge Adam Kurumsal sınıflarında (Istanbul: Fulya,
Kozyatağı; Ankara: Öveçler) düzenlenir ve sınıflara en fazla 10 katılımcı kabul edilir.
Genel katılıma açık eğitimler kişi bazında ücretlendirilir.
Eğitim Takvimi’nin firmanıza sağladığı avantajlar şöyle sıralanabilir:
• Maliyet avantajıyla en gerekli eğitimlere beklemeden ulaşmanıza fırsat verir,
• Eğitim bütçenizi netleştirir, yatırım getirisi sağlar,
• Belirlenmiş eğitim bütçeniz içerisinde size esneklik sağlar,
• Zaman ve maliyet açısından idari giderlerinizi asgariye indirir,
• Farklı firmalardan IT uzmanlarını aynı sınıflarda buluşturarak meslektaşlar arasında iletişim olanağı sağlar.
Firmaya Özel Grup Eğitimleri
egitimtakvimi.com’da yer alan genel katılıma açık eğitimlerin yanı sıra, Bilge Adam Eğitim katoloğunda yer
alan tüm eğitimleri dilediğiniz yerde, Bilge Adam Kurumsal sınıflarında (Istanbul: Fulya, Kozyatağı; Ankara:
Öveçler) ya da firma yerinizde ve dilediğiniz zaman alabilirsiniz. Bu eğitimlerde 12 kişiye kadar dilediğiniz
sayıda katılımcı yer alabilir.
Firmanıza özel grup eğitimleri grup bazında ücretlendirilir.
İhtiyaca Özel (Custom) Eğitimler
Grup eğitimlerinde, teknoloji sağlayıcıların belirlediği standard içeriklerden farklı olarak firmanızın ve
çalışanlarınızın ihtiyaçlarına özel eğitim içerikleri oluşturulabilir. Bu içerik birkaç farklı eğitimin karışımı,
hızlandırılmışı, kısaltılmışı vs şeklinde olabilir.
Güncel eğitim katalogumuz http://www.egitimtakvimi.com/BilgeAdamKurumsalEgitimKatalogu.pdf
adresinden temin edilebilir.
Microsoft Sistem
Eğitim
Kod
Gün
Seviye
Installing and Configuring Windows Server 2012
20410
5
2
Administering Windows Server 2012
20411
5
2
Configuring Advanced Windows Server 2012 Services
20412
5
2
Designing and Implementing a Server Infrastructure
20413
5
2
Implementing an Advanced Server Infrastructure
20414
5
3
Implementing a Desktop Infrastructure
20415
5
3
Implementing Desktop Application Environments
20416
5
3
Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012
20417
5
2
Deploying Windows Server 2008
6418
3
2
Configuring, Managing and Maintaining Windows Server 2008-based Servers
6419
5
2
Configuring and Troubleshooting a Windows Server 2008 R2 Network Infrastructure
6421
5
2
Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Active Directory Domain Services
6425
5
2
Automating Administration with Windows PowerShell 2.0
10325
5
2
Configuring Windows 8
20687
5
2
Managing and Maintaining Windows 8
20688
5
2
Installing and Configuring Windows 7 Client
6292
3
2
Planning and Managing Windows 7 Desktop Deployments and Environments
6294
5
2
Monitoring and Operating a Private Cloud with System Center 2012
10750
5
3
Configuring and Deploying a Private Cloud with System Center 2012
10751
5
3
BA SCSM
5
3
System Center Orchestrator 2012
55007
3
3
Administering System Center 2012 Configuration Manager
10747
5
2
Deploying System Center 2012 Configuration Manager
10748
3
2
BS SCOM
5
2
BA SCCM-OSD
3
3
Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013
20341
5
2
Advanced Solutions of Microsoft Exchange Server 2013
20342
5
2
Core Solutions of Microsoft Lync Server 2013
20336
5
3
Enterprise Voice and Online Services with Microsoft Lync Server 2013
20337
5
3
Configuring, Managing and Troubleshooting Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2
10135
5
2
Designing and Deploying Messaging Solutions with Microsoft Exchange Server 2010
10233
5
3
Deploying, Configuring, and Administering Microsoft Lync Server 2010
10533
5
2
Windows Server
Windows Server Client System
System Center
Realworld – System Center 2012 Service Manager (SCSM 2012) Bootcamp
Installing, Configuring and Managing Microsoft System Center 2012 Operations Manager
Operation Systems Deployment Microsoft System Center 2012 Configuration Manager
Exchange Server ve Lync
Planning and Designing a Microsoft Lync Server 2010 Solution
Office 365 for IT Professionals
10534
5
3
BA MS OF 365
3
2
Microsoft Sanallaştırma
Real-World Windows Server 2012 Hyper-V virtualization
BA MS HyperV
3
2
Implementing and Managing Microsoft Server Virtualization
10215
5
2
Implementing and Managing Microsoft Desktop Virtualization
10324
5
2
www.egitimtakvimi.com web sitemizde genel katılıma açık eğitimlerimizi bulabilirsiniz. Listelermizde yer almayan eğitimlerimiz için lütfen
Sayfa 1
müşteri yöneticinizle iletişime geçiniz. 444 36 00
VMWare
Eğitim
Kod
Gün
VM vS ICM51
5
4
VMware vSphere - Troubleshooting [V5.1]
VM vS TS51
5
4
VMware vSphere - Optimize & Scale [V5.1]
VM vS OS51
5
4
Vmware vSphere Design Workshop [V5.0]
VM vS Dsgn5
3
4
Vmware Horizon View - Install, Configure, Manage [V5.2]
VM vw ICM51
4
4
VM vw Dsgn
3
4
VM vCntr ICM51
2
4
Mware vCloud Automation Center: Install, Configure, Manage [V5.2]
VM ACICM 5.1
3
4
VMware vSphere with Operations Management: Fast Track [V5.1]
VM Vc OPMF51
5
4
VMware vCenter Operations Manager: Analyze and Predict [V5.x]
VM VCops5x
2
4
Kod
Gün
DP0157
5
Özel
VMware vSphere - Install, Configure, Manage [V5.1]
Vmware View Design Best Practices [V5.1]
VMware vCenter Site Recovery Manager - Install, Configure, Manage [V5.1]
Seviye
Symantec
Eğitim
Seviye
Data Protection
Symantec Backup Exec 2012 Administration
Symantec Enterprise Vault 10.x for Exchange: Administration
DP0165
5
Özel
A2NBUW-100
5
Özel
HA0442
2
Özel
HA3496D
5
Özel
HA1497
5
Özel
Symantec Endpoint Protection 12.x: Administration
SC1444
5
Özel
Symantec Brightmail Gateway 9.x: Administration
SC2999
2
Özel
Symantec NetBackup 7.5 for Windows Administration Standard Training Bundle
Storage, Server and Automation
Veritas Storage Foundation 5.1 for Windows
High Availability
Veritas Cluster Server 6.0 for HP-UX
Veritas Cluster Server 6.0 for Windows
Security
www.egitimtakvimi.com web sitemizde genel katılıma açık eğitimlerimizi bulabilirsiniz. Listelermizde yer almayan eğitimlerimiz için lütfen
müşteri yöneticinizle iletişime geçiniz. 444 36 00
Sayfa 2
Güvenlik Eğitimleri
Eğitim
Temel Seviye ve Farkındalık
Kod
Gün
CVA - Certified Vulnerability Assesor
CVA
5
3
CSS - Certified Securtiy Sentiel
CSS
5
3
BAG 1001
3
3
CPEH - Certified Professional Ethical Hacker
CPEH
5
4
CEH - Certified Ethical Hacking
CEH
5
4
CPTE - Certified Penetration Testing Engineer
CPTE
5
4
LPT - Licensed Penetration Tester
LPT
5
4
CIHE - Certified Incident Handling Engineer
CIHE
5
4
ECIH - Certified Incident Handler
ECIH
5
4
CDFE - Certified Digital Forensics Examiner
CDFE
5
4
CHFI - Computer Hacking Forensics Investigator
CHFI
5
4
CDRE - Certified Disaster Recovery Engineer
CDRE
5
4
CWSE - Certified Wireless Security Engineer
CWSE
5
4
CISSO
5
4
ECSA - Certified Security Analyst
ECSA
5
4
CNFE - Certified Network Forensics Examiner
CNFE
5
4
Bilge Adam Network Forensics
BAG 2001
5
4
Bilge Adam Malware Analysis
BAG 2002
5
4
CSLO - Certified Security Leadership Officer
CSLO
5
Özel
CISSO - Certified Information Systems Security Officer
CISSO
5
Özel
CISSP - Certified Information Systems Security Professional
CISSP
5
Özel
CISA - Certified Information Systems Auditor
CISA
5
Özel
CISM
5
Özel
Kod
Gün
ITILF
3
4
COBIT v5 Foundation
COBITF
3
Özel
Cobit For Risk
COBITR
3
Özel
Cobit For Security
COBITS
3
Özel
Windows Client Güvenliği
Seviye
Teknik Seviye
İleri Seviye
CPTC – Certified Penetration Testing Consultant
Yönetici
Risk Yönetimi
CISM - Certified Information Security Manager
BT Yönetim ve Denetim
Eğitim
ITIL v3 Foundation
Seviye
Checkpoint
Kod
Gün
Check Point Certified Security Administrator (CCSA) R75
Eğitim
CCSA R75
5
4
Check Point Certified Security Expert (CCSE) R75
CCSE R75
5
4
Seviye
Redhat Linux
Kod
Gün
Linux Fundamentals
Eğitim
LX101
5
Özel
Enterprise Linux System Administration
LX201
5
Özel
Enterprise Linux Networking Services
LX202
5
Özel
Enterprise Linux Security Administration
LX203
5
Özel
Linux Troubleshooting
LX204
5
Özel
LX205
2
Özel
LX206
5
Özel
Linux Shell Scripting
Linux for Unix Administrators
Seviye
www.egitimtakvimi.com web sitemizde genel katılıma açık eğitimlerimizi bulabilirsiniz. Listelermizde yer almayan eğitimlerimiz için lütfen
müşteri yöneticinizle iletişime geçiniz. 444 36 00
Sayfa 3
IBM
Eğitim
Kod
Gün
Power Systems for AIX I: LPAR Configuration and Planning
AN110
3
Özel
Power Systems for AIX II: AIX Implementation and Administration
AN120
5
Özel
Power Systems for AIX - Virtualization I: Implementing Virtualization
AN300
4
Özel
Power Systems for AIX - Virtualization II: Advanced PowerVM and Performance
AN310
4,5
Özel
AIX 6 Jumpstart for UNIX Professionals
AN140
5
Özel
PowerHA SystemMirror 6.1 Planning, Implementation and Administration
AN410
5
Özel
Power Systems for AIX III: Advanced Administration and Problem Determination
AN150
5
Özel
POWER7 Systems and AIX 7.1 Differences Workshop
AN080
3
Özel
System Operator Workshop for IBM i
AS240
4
Özel
IBM BladeCenter Fundamentals
XTR30
2
Özel
IBM System x Technical Principles
XTR11
3
Özel
IBM Systems Director 6.2 for IBM System x and BladeCenter Servers - Base
XTR47
2
Özel
IBM Storwize V7000 Implementation Workshop
SSE00
3,5
Özel
IBM Tivoli Storage Productivity Center Implementation and Configuration
SN856
4
Özel
IBM Lotus Domino 8.5 System Administration Fundamentals
D8L75TR
1
Özel
Building the IBM Lotus Domino 8.5 Infrastructure
D8L76TR
2
Özel
Managing IBM Lotus Domino 8.5 Servers and Users
D8L77TR
3
Özel
Developing Lotus Domino 8.5.2 Applications: Intermediate XPage Design
D8L53TR
3
Özel
Developing IBM® Lotus® Domino® 8.5.2 Applications: Advanced XPage Design
D8L54TR
2
Özel
IBM WebSphere Application Server V7 Administration on Windows
WA370TR
5
Özel
IBM WebSphere Application Server V7 Administration on Linux
WA570TR
5
Özel
IBM WebSphere Application Server V7 Problem Determination
WA572TR
5
Özel
IBM FileNet P8 Platform 5.0: System Implementation and Administration
F1420TR
5
Özel
IBM FileNet P8 Platform 5.0: Installation
F1480TR
4
Özel
Developing Software with IBM Rational Team Concert V3.0
RS840TR
1
Özel
Mastering IBM Rational ClearCase Administration for Windows, V7.0
RS602TR
2
Özel
Mastering Rational ClearCase Multisite Administration, v7.0
RS622TR
2
Özel
Mastering IBM Rational ClearQuest Administration, V7.1
RS633TR
3
Özel
IBM Rational DOORS Foundation, V9.3
QN163TR
1
Özel
Essentials of Test Management with IBM Rational Quality Manager, V2.0
RT271TR
1
Özel
Essentials of Manual Testing with IBM Rational Quality Manager V2.0
RT281TR
1
Özel
DB2 9 Administration Workshop for Linux
CL202TR
4
Özel
DB2 9 Administration Workshop for Windows
CL232TR
4
Özel
DB2 9 for LUW Performance Tuning and Monitoring Workshop
CL412TR
4
Özel
Oracle to DB2 Enablement Workshop
CL720TR
2
Özel
IBM Tivoli Storage Manager 6.2 Implementation and Administration for Windows
TS611TR
5
Özel
IBM Tivoli Storage Manager 6.2 Advanced Administration, Tuning and Troubleshooting
TS621TR
5
Özel
Seviye
Server
Storage
Software
www.egitimtakvimi.com web sitemizde genel katılıma açık eğitimlerimizi bulabilirsiniz. Listelermizde yer almayan eğitimlerimiz için lütfen
müşteri yöneticinizle iletişime geçiniz. 444 36 00
Sayfa 4
EMC
Eğitim
Kod
Gün
EMC VNX Unified
5
Özel
VNX Unified Storage Implementation(EMC Partners)
EMC VNX Uni
5
Özel
CLARiiON Host Integration and Management with SnapView
EMC Clariion
4
Özel
MirrorView & SAN Copy Configuration & Management
EMC Mirror
1
Özel
EMC Sym Config
5
Özel
RecoverPoint Implementation
EMC Recover
5
Özel
Avamar Administration, Installation and Configuration
EMC Avamar
3
Özel
VPLEX Operations and Management
EMC Vplex
4
Özel
Data Domain System Administration
EMC DataDomain
3
Özel
Kod
Gün
VNX Unified Storage Deployment & Management
Symmetrix Configuration Management
Seviye
HP
Eğitim
Seviye
Server
Implementing HP BladeSystem
HP-ImpBlade
5
Özel
HP-Proliant MLDL
5
Özel
Integrating and Managing HP BladeSystem in the Enterprise
HP-BladeEnt
5
Özel
Integrating and Managing HP ProLiant ML/DL Servers in the Enterprise
HP-MLDLEnt
5
Özel
HP E-Series Networking Technologies
HP-E
4
Özel
HP A-Series Networking Technologies
HP-A
2
Özel
Implementing HP E-Series Networks
HP-ImpE
4
Özel
Implementing HP ProLiant ML/DL Servers
Procurve
Implementing HP A-Series Networks
HP-ImpA
5
Özel
Implementing HP Network Infrastructure Security
HP-ImpSecurity
2
Özel
Implementing HP E-Series Wireless LANs
HP-ImpE_wless
3
Özel
HP ProCurve Son Kullanıcı
HP-ProcEnduser
5
Özel
Kod
Gün
ICND1 - Interconnecting Cisco Networking Devices-1
ICND 1
5
2
ICND 2 - Interconnecting Cisco Networking Devices-2
ICND 2
5
2
CCNA Bootcamp
CCNA
7
3
Implementing Cisco IP Routing
ROUTE
5
3
Implementing Cisco IP Switched Networks
SWITCH
5
3
Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks
TSHOOT
5
3
Implementing Cisco MPLS
MPLS
5
3
Configuring BGP on Cisco Routers
BGP
5
3
Implementing Cisco Quality of Service
QoS
5
3
Cisco
Eğitim
Seviye
CCNA
CCNP
CCIP (Cisco Internet Provider)
CCSP (Cisco Security)
IINS
5
3
SECURE
5
3
FIREWALL
5
3
IPS-Implementing Cisco Intrusion Prevention System
IPS
5
3
VPN-Deploying Cisco ASA VPN Solutions
VPN
5
3
IINS- Implementing Cisco IOS Network Security
Securing Networks with Cisco Routers and Switches
FIREWALL-Deploying Cisco ASA Firewall Solutions
www.egitimtakvimi.com web sitemizde genel katılıma açık eğitimlerimizi bulabilirsiniz. Listelermizde yer almayan eğitimlerimiz için lütfen
müşteri yöneticinizle iletişime geçiniz. 444 36 00
Sayfa 5
Microsoft Yazılım
Eğitim
Microsoft SharePoint
Kod
Gün
Seviye
Core Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013
20331
5
3
Advanced Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013
20332
5
3
Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Core Solutions
20488
5
3
Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Advanced Solutions
20489
5
3
SharePoint, Design and Branding
Custom
2
2
SharePoint Server 2010, For The Site Owner / Power Users
50470
2
2
SharePoint 2010, Configuring and Administering
10174
5
2
SharePoint 2010, Application Development
10175
5
2
SharePoint 2010, SharePoint Designer
50354
2
2
Microsoft SharePoint Server 2013 for the Site Owner/Power User
55035
3
2
SharePoint 2013 Site Collection and Site Administration
55033
5
3
SharePoint 2013 Business Intelligence
55042
3
2
Introduction to SharePoint 2013 for Collaboration and Document Management
55029
1
1
SharePoint 2013 Search Inside Out
55037
5
3
SharePoint 2013 End User
55031
3
1
Software Development Fundamentals
40361
3
1
Microsoft .NET Fundamentals
40372
3
1
Programming in C# with Microsoft Visual Studio 2010
10266
5
2
Developing Data Access Solutions with Microsoft Visual Studio 2010
10265
5
2
Windows Workflow Foundation
6462
2
2
Windows Development Fundamentals
40362
3
1
Developing Windows Applications with Microsoft Visual Studio 2010
10262
5
2
WPF (Windows Presentation Foundation) Application Development
6460
3
2
Custom WM8
5
2
Web Development Fundamentals
40363
3
1
Programming in HTML with Javascript and CSS3
20480
5
2
Introduction to Web Development with Microsoft Visual Studio 2010
10267
5
2
Developing Web Applications with Microsoft Visual Studio 2010
10264
5
2
Develoing ASP.NET MVC 4 Web Applications
20486
5
2
OOP ve Design Patterns
Custom OOP1
5
2
Design Patterns ve Enterprise Design Pattern
Custom OOP2
5
2
Developing Windows Azure and Web Services
20487
5
2
Developing Windows Communication Foundation Solutions with Visual Studio 2010
10263
3
2
50430
3
2
Custom IIS
2
2
.Net / C#
Windows
Windows 8 Mobile Development
Web
Architecture & Management
Administering Team Foundation Server 2010
IIS (Internet Information Services) For Developers
www.egitimtakvimi.com web sitemizde genel katılıma açık eğitimlerimizi bulabilirsiniz. Listelermizde yer almayan eğitimlerimiz için lütfen
müşteri yöneticinizle iletişime geçiniz. 444 36 00
Sayfa 6
Java
Eğitim
Kod
Gün
Java Programming
JAVA101
5
2
Effective java Programming ( Design Patterns in Java)
JAVA102
3
3
Java Enterprise Edition
JAVA103
5
3
Java Server Faces & Primefaces
JAVA202
3
2
Spring MVC with Web Flow
JAVA203
3
2
Developing Web Applications using JSF, EJB and JPA
JAVA204
5
3
Developing Web Applications using JSF, Spring and Hibernat
JAVA205
5
3
Developing Web Applications using GWT
JAVA206
3
3
Developing Enterprise Applications using Oracle ADF
JAVA207
5
3
Developing Android Applications
JAVA209
5
3
Developing Mobile Applications with Oracle ADF Mobile
JAVA210
5
3
Developing Web Services Using Java
JAVA301
5
3
Building Database Driven Applications with JPA
JAVA302
3
2
Hibernate Training
JAVA303
3
2
Spring Core Framework Training
JAVA304
4
2
Performance Optimized Back-end Development using Spring Core and Hazelcast
JAVA401
2
3
RESTFul Web Service Development using Jersey, Maven and Aspect Oriented Programming
JAVA402
3
3
Application Security Training
JAVA403
2
3
Continous Integration using Maven, Junit and Jenkins
JAVA404
2
3
Web Service Test Automatization using SOAP UI, Maven and JUnit
JAVA405
2
2
Web UI test automatization using TestNG and Selenium
JAVA406
2
2
Oracle Certified Associate Java SE 7
JAVA501
3
2
Oracle Certified Professional Java SE 7
JAVA502
4
2
Eğitim
Kod
Gün
Microsoft Mobile Development Fundamentals
40373
3
1
iApp101
6
3
HTML5 Uygulama Geliştirme
html5
5
2
Android Uygulama Geliştirme
android
5
2
Phone 8 Mobile Development
Seviye
Java & Java EE
Web
Mobil Teknolojiler
Middleware
Architecture, Security and Testing
Certification
Mobil Uygulama Geliştirme
iPhone, iPad Uygulama Geliştirme
Seviye
Custom WM8
5
2
Essentials of Developing Windows Store Apps Using HTML5 and Javascript
20481
5
2
Advenced Windows Store App Development Using HTML5 and Javascript
20482
5
2
Essentials of Developing Windows Store Apps Using C#
20484
5
2
Advenced Windows Store App Development Using C#
20485
5
2
www.egitimtakvimi.com web sitemizde genel katılıma açık eğitimlerimizi bulabilirsiniz. Listelermizde yer almayan eğitimlerimiz için lütfen
müşteri yöneticinizle iletişime geçiniz. 444 36 00
Sayfa 7
Microsoft SQL Server & Business Intelligence
Eğitim
Kod
Gün
Seviye
Querying Microsoft SQL Server 2012
10774
5
2
Database Administration Fundamentals
40364
3
1
Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases
10775
5
2
Developing Microsoft SQL Server 2012 Databases
10776
5
2
Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012
10777
5
2
Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server 2012
10778
5
2
MSSQLPERF
3
3
Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server2008 Analysis Services
6234
3
2
Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Integration Services
6235
3
2
Microsoft SQL Server Performance & Query Tuning
Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services
6236
3
2
Data Mining with Microsoft SQL Server & Ms Excel
MSDM
3
2
Designing Database Solutions for Microsoft SQL Server 2012
20465
5
3
Designing Business Intelligence Solutions with Microsoft SQL Server 2012
20467
5
3
MSSQLORA
5
3
PowerBI
2
2
Microsoft Sql Server 2012 - High Availability with Always On
MSSQLHA
2
3
What is new in Microsoft Sql Server 2014
2014INTRO
2
3
Microsoft SQL Server Administration for Oracle DBAs
Microsoft PowerBI
Oracle
Kod
Gün
Seviye
Oracle Database 11g: Introduction To SQL
Eğitim
BA-ORA101
5
2
Oracle Database 11g: Programming With PL/SQL
BA-ORA102
5
2
Oracle Database 11g: Administration I
BA-ORA201
5
2
Oracle Database 11g: Administration II
BA-ORA202
5
3
Oracle Database 11g: Performance Tuning
BA-ORA401
3
3
Oracle Database 11g: SQL Tuning Workshop
BA-ORA402
3
3
Oracle Database 11g: Tuning (Performance&SQL Tuning bundle)
BA-ORA403
5
3
Oracle Database 11g: Security
BA-ORA503
5
3
Backup & Recovery with RMAN Workshop
BA-ORA504
3
3
Oracle Database Administration for Microsoft SQL Server DBAs
BA-ORA901
5
3
www.egitimtakvimi.com web sitemizde genel katılıma açık eğitimlerimizi bulabilirsiniz. Listelermizde yer almayan eğitimlerimiz için lütfen
müşteri yöneticinizle iletişime geçiniz. 444 36 00
Sayfa 8
Yazılım Projeleri Kalite ve Yönetim
Eğitim
PROJE ve SÜREÇ YÖNETİMİ
Proje Yönetiminin Temelleri, PMI Uyumlu
Proje Yönetiminin Temelleri ve Microsoft Project Professional Uygulamaları, PMI Uyumlu
Kod
Gün
Seviye
PM-F
3
2
PM-F-MS
5
2
PMP
5
2
SCRUM
2
4
MSF Microsoft Solutions Framework
1846
3
4
Proje Yönetimi Ofisi Nasıl Kurulur? (PMO Temelleri + Microsoft Project Server + Microsoft Sharepoint Server)
PMO
5
2
PRINCE2 Proje Yönetimi Metodolojisi
PRINCE2
3
4
Süreç Yönetimi
BPM 101
3
4
ISTQB FL – Temel Test Yetkinliği
ISTQB-F
3
3
ISTQB AL – İleri Test Yetkinliği
ISTQB-A
3
4
NET-P
3
3
UAT Kullanıcı Kabul Testleri
UAT-K
2
2
Usability Kullanışlılık Testi
USEAB
2
4
Yazılım Test Otomasyonu
STA
3
3
İş Analizinin Temelleri
BAP
3
3
ÇEVIK Süreçlerde Gereksinim Yönetimi
ARM
3
4
UML Use Case ile Modelleme
UML
3
3
Gereksinim Mühendisliği
REQ
3
4
DPDM
3
3
CBAP
3
5
UXD01
2
4
PMP Sertifikası Hazırlık
SCRUM Master
TEST
.NET Performans Testleri
ANALİZ
Analistler İçin Süreç ve Veri Modelleme
CBAP İş Analizi Sertifikası Hazırlık
UXD Kullanıcı Deneyim Tasarımının Temelleri
Microsoft Project Professional - Microsoft Project Server
Kod
Gün
Microsoft Project Temel
Eğitim
MSP101
2
1
Microsoft Project İleri
MSP102
2
1
MSPS-PM
2
3
Microsoft Project Server
MSPS-EU
1
2
Installing & Configuring Microsoft Project Server 2013
Custom PS
2
2
Kod
Gün
Microsoft Word
Word Temel - İleri
2
1
Microsoft Excel
Excel Temel - İleri- Expert
2
1
Outlook Temel - İleri
1
1
Powerpoint Temel - İleri
1
1
Access Temel - İleri
2
1
Visio
1
1
Proje Yöneticileri İçin Microsoft Project Server
Seviye
Microsoft Office
Eğitim
Microsoft Office
Microsoft Outlook
Microsoft Powerpoint
Microsoft Access
Microsoft Visio
Microsoft OneNote
Visual Basic for MS Excel (Excel ile programlama)
Visual Basic for MS Access
Seviye
OneNote
1
1
VBA for Excel
4
1
VBA for Access
4
2
Outlook Zaman Yönetimi
2
1
Powerpoint Sunum
2
1
Excel Veri
2
1
Excel Finans
2
1
Microsoft Office ile İş Yönetimi
Outlook ile Zaman Yönetimi
Powerpoint ile Etkili Sunum Teknikleri
Excel ile veri analizi
Excel ile Finans
www.egitimtakvimi.com web sitemizde genel katılıma açık eğitimlerimizi bulabilirsiniz. Listelermizde yer almayan eğitimlerimiz için lütfen
müşteri yöneticinizle iletişime geçiniz. 444 36 00
Sayfa 9
Dijital Tasarım
Kod
Gün
Autocad - Temel
Eğitim
ACAD01
3
1
Autocad - İleri
ACAD02
3
2
3DS Max Modelleme
A3D101
4
2
3DS Max Organik Modelleme
A3D102
4
2
3DS Max + VRay ile Malzeme, Işıklandırma ve Render
A3D103
2
2
3DS Max Animasyon
A3D104
4
2
3DS Max Karakter Animasyon
A3D105
4
2
Revit
ARV101
6
2
Archicad
GAR101
6
2
Solidworks - Temel
DSW101
3
2
Solidworks - İleri
DSW101
3
2
Inventor
AIN101
3
2
Rhino
RHI101
3
2
After Effects - Temel
AFX101
4
1
After Effects - İleri
AFX102
4
2
Premiere
APR101
3
1
Zbrush
ZBR101
4
2
SketchUp
SKU101
2
1
Photoshop - Temel
ADP101a
4
1
Photoshop - İleri
ADP101b
4
1
Photoshop (Fotoğrafçılara Yönelik)
ADP101c
4
1
Photoshop (3D Görselleştirmeye Yönelik)
ADP101f
3
1
Photoshop (Web Tasarımcılara Yönelik)
ADP101g
3
1
Photoshop Lightroom
ADP105
3
2
InDesign - Temel
ADP103a
4
1
InDesign - İleri
ADP103c
5
1
InDesign - Dijital Yayıncılık
ADP103d
3
2
Illustrator - Temel
ADP102a
4
1
Illustrator - İleri
ADP102c
4
1
Acrobat Professional
ADP104
3
1
Flash - Temel
ADW103a
4
1
Flash - İleri
ADW103b
4
1
ActionScript 3.0 - Temel
ADW104a
4
1
ActionScript 3.0 - İleri
ADW104b
4
2
Dreamweaver - Temel
ADW102a
4
1
Dreamweaver - İleri
ADW102c
4
2
Flashbuilder - Temel
AFL200a
4
3
Flashbuilder - İleri
AFL200b
4
3
Fireworks
ADW105a
4
1
Seviye
Dijital Pazarlama
Eğitim
Kod
Gün
Google Advertising Professional
GAP1
2
1
Google Analytics
GAP2
2
1
Search Engine Optimization and Marketing
DP201
4
2
Social Media Marketing
DP202
3
2
Seviye
Apple
Kod
Gün
Introduction to Mac OS 10.8
Eğitim
Mac100
1
1
Mac Integration 10.8
9L0-408
2
1
Mac Management 10.8
9L0-414
2
1
OS X Support Essentials 10.8
9L0-412
5
2
OS X Server Essentials 10.8
9L0-518
5
2
Seviye
www.egitimtakvimi.com web sitemizde genel katılıma açık eğitimlerimizi bulabilirsiniz. Listelermizde yer almayan eğitimlerimiz için lütfen
müşteri yöneticinizle iletişime geçiniz. 444 36 00
Sayfa 10
Download

KURUMSAL EĞİTİMLER KATALOĞU