ISTQB Uluslararası Sertifikalı Yazılım Test
Uzmanı Eğitimi
3 Gün
Eğitim İçeriği
Yazılım Testinin Temelleri
Dinamik Testler
»» Test Nedir?
»» Kara Kutu Test Teknikleri (Black Box Test Techniques)
»» Yazılım Hataları, Hataların Sebepleri ve Sonuçları
ìì
Denklik Sınıfı Test Tekniği (Equivalence Class Partitioning)
»» Test Kapsamının Oluşturulması
ìì
Uç Nokta Test Tekniği (Boundary Value Analysis)
»» Test Projesinin Başarısını Etkileyen Faktörler
ìì
Karar Tablosu Test Tekniği (Decision Table Testing)
»» Testin Limitleri
ìì
Sistem Durumu Test Tekniği (State Transition Testing)
ìì
İş Senaryosu Test Tekniği (Use Case Testing)
»» Testlerin Önceliklendirilmesi
»» Kalite Risk Analiz Teknikleri
»» Beyaz Kutu Test Tekniği (White Box Test Techniques)
»» Proje Risk Haritasının Hazırlanması
ìì
Kodun Kontrol Akış Grafiklerine (Control Flow) Çevrilmesi
»» Test Senaryolarının (Test Case) Tasarlanması, Yazılması ve
ìì
Talimat Test Tekniği (Statement Testing)
ìì
Talimat Test Tekniği Kod Kapsama Yüzdesinin Belirlenmesi
»» Örnek Uygulama Seçimi (Oracle Problem)
Dokümantasyonu
ìì
Karar Test Tekniği (Decision Testing)
»» Test Sonlandırma Kriterlerinin Belirlenmesi
ìì
Karar Test Tekniği Kod Kapsama Yüzdesinin Belirlenmesi
ìì
Tüm Kodun Kapsanması için Gerekli en az Test Senaryosu Sayısının
Yazılım Geliştirme Döngüsünde Testin Yeri
(Test Case) Belirlenmesi
»» Test Psikolojisi
»» Temel Test Süreçleri
»» Farklı Yazılım Geliştirme Süreçlerine Testin Entegrasyonu (Waterfall,
Spiral, RAD, Extreme Programming, V-Model, Agile, Scrum vb.)
‹‹
Cyclomatic Complexity Technique
‹‹
Manual Technique
»» Araştırmacı Test Tekniği (Exploratory Test Techniques)
»» Doğrulama ve Onaylama (Verification and Validation)
Statik Testler
»» Test Seviyeleri (Birim, Sistem, Entegrasyon, Kullanıcı Kabul Testleri)
»» Statik Test Teknikleri ve Test Süreci
»» Test Çeşitleri (Fonksiyonel, Performans, Yapısal, Onay Testleri)
»» Gözden Geçirme Süreci (Review Process)
Test Projesinin Yönetimi
»» Roller ve Sorumluluklar
»» Test Takımının Organizasyonu
»» Test Ortamının Kurulması (Test Laboratuvarı)
»» Test Stratejisi ve Planının Oluşturulması
ìì
Aktiviteler
ìì
Rol ve Sorumluluklar
ìì
Gözden Geçirme Çeşitleri
ìì
Başarı Faktörleri
»» Statik Analiz Araçları
»» Kapsam, Test Proje Planı ve Risklerin Belirlenmesi
Test Otomasyon Araçları
»» Test Projesi Çıktıları (Testware)
»» Test Otomasyonunda Dikkat Edilmesi Gereken Konular
»» Kritik Perfomans Göstergeleri
»» Test Otomasyon Araçları Seçim Süreci
»» Test ve Kalite Kontrol
»» Test Planlama ve Yönetim Araçları
»» Hataların Önceliklendirilmesi ve Raporlanması
»» Statik Test Otomasyon Araçları
»» Dinamik Test Otomasyon Araçları
+90 212 290 76 60 | [email protected] | www.keytorc.com
Eğitim İçeriği – Devamı
Eğitimde Yapılacak Pratik Uygulamalar
»» Risk Haritasının Çıkartılması
»» Test Planı Yazılması
»» Test Senaryosu (Test Case) Yazılması
»» Fonksiyonel Test
»» Performans Testi
»» Kara Kutu Test Tekniğinin Uygulanması
»» Beyaz Kutu Test Tekniğinin Uygulanması
ìì
Hata Girişi ve Raporlanması
Eğitime Kimler Katılmalı
»» Test Mühendisleri ve Kalite Güvence Uzmanları
»» İş Analistleri
»» Sistem Analistleri
Eğitimin Faydaları
»» Dünyadaki en son yazılım test ve kalite metodolojileri, teknikleri ve
otomasyon araçları konusunda uzmanlaşın.
»» Uluslararası test mühendisliği alanındaki en önemli sertifikasyon
»» Programcılar
programı olan International Software Testing Qualifications Board
»» Yazılım Uzmanları
(ISTQB - www.istqb.org) Certified Tester sertifikasyon sınavına
»» Proje Yöneticileri
hazırlanın.
»» Kurumsal Mimari Uzmanları
»» Yazılım Mimarları
»» Projelerin başarıya ulaşması için test aşamasında kullanılması gereken
dünyadaki en iyi uygulamaları ve uluslararası yetkinlikleri pratik
uygulamalarla edinin.
+90 212 290 76 60 | [email protected] | www.keytorc.com
Download

ISTQB Uluslararası Sertifikalı Yazılım Test Uzmanı Eğitimi