Test Otomasyon Stratejisi ve Planlama Eğitimi
1 Gün
Eğitim İçeriği
Test Otomasyon Planlaması ve Yönetimi
Test Otomasyon Kodlama Teknikleri
»» Sorumluluklar: Test Uzmanları vs. Test Otomasyon Uzmanları
»» Test Otomasyon Kodlamasının Amacı
»» Test Otomasyonunda Pilot Projenin Önemi
»» Kodlamaya Farklı Yaklaşımlar: Doğrusal, Yapısal, Veri-Güdümlü, Aksiyon
»» Test Otomasyon Hedefleri: Zayıflıkların ve iyi uygulamaların farkında
Kelimesi-Güdümlü
»» İleri Seviye Teknikler
olmak
»» Test Otomasyon Metrikleri
»» Test Otomasyonunun Getirisi (ROI)
Test Yazılım Mimarisi
»» Test Yazılım Mimarisinin Önemi
»» Mimari İhtiyaçların Belirlenmesi
Test Otomasyonunun Değerlendirilmesi
»» Otomatize Edilmiş Testlerin Doğrulanması
»» Test Hassaslığı: Hassas vs. Dirençli Testlerin Karşılaştırılması
Öneri ve Yönlendirmeler
»» Edinilen Deneyimler
Test Otomasyon Öncesi ve Sonrası Süreçleri
»» Test Otomasyon Stratejisinin kurgulanması
»» Test Otomasyon Yüzdesi/Kapsamı
»» Çıkarımlar
»» Test Otomasyon Raporlaması
Eğitime Kimler Katılmalı
»» Test Mühendisleri ve Kalite Güvence Uzmanları
»» Test Otomasyon Mühendisleri
»» İş Analistleri
»» Sistem Analistleri
Eğitimin Faydaları
»» Bu eğitimin amacı katılımcıların test ototmasyon stratejilerini etkin bir
biçimde yapabilmelerini sağlamaktır.
»» Eğitim sonucunda katılımcıların test otomasyon araçları ve teknikleri
konusunda teorik ve pratik bilgi kazanmaları hedeflenmektedir.
»» Programcılar
»» Yazılım Uzmanları
»» Proje Yöneticileri
»» Kurumsal Mimari Uzmanları
»» Yazılım Mimarları
+90 212 290 76 60 | [email protected] | www.keytorc.com
Download

Test Otomasyon Stratejisi ve Planlama Eğitimi 1 Gün