IIBA CBAP Uluslararası İş Analisti
Eğitimi
3 Gün
Eğitim İçeriği
»» Modül 1: Dünyada İş Analistliğine İlişkin Gelişmeler
»» Modül 2: Gereksinimlerin Belirlenmesi ve Yönetiminde Yaşanan
»» Modül 12: İş Analizi Teknikleri - Veri Modelleri
ìì
Öge-İlişki Diyagramları (Entity Relationship Diagrams), v.b.
Zorluklar
»» Modül 3: Gereksinim Yönetimi ile Proje Yönetimi Arasındaki
İlişkiler
»» Modül 4: İş Analistleri için Müzakere Yönetimi
»» Modül 5: İş Analistleri için İletişim Teknikleri
»» Modül 6: İş Analizi Süreçleri / Gereksinim Döngüsü
»» Modül 7: Kurumsal Analiz / İş Modelleme Teknikleri
»» Modül 8: Gereksinim Planlaması ve Yönetimi
İş Kuralları (Business Rules), Sınıf Diyagramları (Class Diagrams) ve
»» Modül 13: İş Analizi Teknikleri - İş / Süreç Akış Modelleri
ìì
Veri Akış Diyagramları (Data Flow Diagrams), Aktivite Diyagramları
(Activity Diagrams), Durum Diyagramları (State Diagrams), Akış
Şemaları (Flowcharts) vb.
»» Modül 14: Test ve Doğrulama Teknikleri -Test Süreç, Teknik ve
Otomasyon Araçları
»» Modül 15: Kullanıcı Kabul Testleri
»» Modül 16: Örnek CBAP® Sınav Çalışması
»» Modül 9: Gereksinimleri Belirleme Yöntemleri
»» Modül 10: Gereksinim Analiz ve Dokümantasyon Teknikleri
»» Modül 11: İş Analizi Teknikleri - Davranış Modelleri ve UML
ìì
Fonksiyonel İş Senaryo Dokümanları (Functional Use Cases), Sistem Iş
Senaryosu Dokümanları (System Use Case) ve UML (Unified Modeling
Language) Diyagramları.
Eğitime Kimler Katılmalı
»» İş Analistleri
»» Sistem Analistleri
»» Programcılar
»» Yazılım Uzmanları
Eğitimin Faydaları
»» International Institute of Business Analysis (IIBA - www.iiba.org)
standartlarında dünyadaki en son iş analizi metodolojileri, teknikleri ve
otomasyon araçları konusunda uzmanlaşın.
»» Uluslararası iş analistliği alanındaki en önemli sertifikasyon programları
»» Proje Yöneticileri
olan IIBA Certified Business Analysis Professional (CBAP®) ve IIBA
»» Kurumsal Mimari Uzmanları
Certification of Competency in Business Analysis (CCBA®) sertifikasyon
»» Yazılım Mimarları
»» Test Mühendisleri ve Kalite Güvence Uzmanları
sınavlarına hazırlanın.
»» Projelerin başarıya ulaşması için analiz aşamasında kullanılması
gereken dünyadaki en iyi uygulamaları ve uluslararası yetkinlikleri pratik
uygulamalarla edinin.
+90 212 290 76 61 | [email protected] | www.ba-works.com
Download

eğitim kataloğunu indirmek için tıklayınız - BA