IIBA® CBAP® ve CCBA®
Sertifikasyonları
04 Eylül 2014
Ataşehir / İstanbul
Workshop İçeriği
Bölüm 1: International Institute of Business Analysis (IIBA®)
Bölüm 2: CBAP® ve CCBA® Sertifikasyonları
IIBA® CBAP® ve CCBA® Sertifikasyonları
Bölüm 1:
International Institute of
Business Analysis (IIBA®)
IIBA® Tarihçesi Nedir ?
Amaçları Nedir?
Sertifikasyon Programları Nelerdir?
Sertifikasyon İstatistikleri Nasıl?
International Institute of Business Analysis (IIBA®)
Tarihçe
Tarihçe
•  2003: 29 Ekim 2003 tarihinde Kanada merkezli olarak kurulmuştur.
•  2004: Organizasyonel yapılanma tamamlamıştır.
•  2005: İş Analiz meslek standartlarını içeren “Business Analysis Body of Knowledge™ BABOK® Guide” üzerindeki
çalışılmaya başlanmıştır. İlk versiyon (1.4) taslak olarak yayınlanmıştır.
•  2005: “Business Analysis Body of Knowledge™ BABOK® Guide” ilk versiyonu (1.6) yayınlanmıştır.
•  2006: Certified Business Analysis Professional (CBAP®) sertifikasyon programını yayınlamıştır.
•  2008: Bilgisayar tabanlı CBAP® sertifikasyon sınavına geçilmiştir.
•  2009: “Business Analysis Body of Knowledge™ BABOK® Guide” ikinci versiyonu (2.0) yayınlanmıştır.
•  2009: Certified Business Analysis Professional (CBAP®) sertifikasyon sınavı “Business Analysis Body of Knowledge™
BABOK® Guide” Versiyon 2.0’ye göre revize edilmiştir.
•  2011: Certification of Competency in Business Analysis (CCBA®) sertifikasyon programını yayınlamıştır.
•  2014: “Business Analysis Body of Knowledge™ BABOK® Guide” üçüncü versiyonu (3.0) taslak olarak yayınlanmıştır.
IIBA® CBAP® ve CCBA® Sertifikasyonları
International Institute of Business Analysis (IIBA®)
Amaçları
Amaçları
•  İş Analizi Mesleğinin katkıları ve değeri ile ilgili farkındalık yaratmak,
•  İş Analizi Meslek standartlarının oluşturulması, geliştirilmesi ve olgunlaştırılması için kılavuz
oluşturmak,
•  İş Analizi Mesleğinin gelişimi için bir yol haritası oluşturmak,
•  İş Analiz süreç uygulamalarının gelişimini desteklemek,
•  Sertifikasyon Programları aracılığı ile kaliteli insan gücü yetişmesine katkıda bulunmak,
•  Bilgi birikimi ve tecrübe paylaşımları için platform sunmak.
IIBA® CBAP® ve CCBA® Sertifikasyonları
International Institute of Business Analysis (IIBA®)
Sertifikasyon Programları
CBAP®
Certified Business
Analysis
Professional
CBAP®
3.750 saat
İş Analizi Deneyimi
7.500 saat
İş Analizi Deneyimi
İş Analizi mesleği için gerekli
yetkinlikler ve bilgi birikimi yanında
çeşitli büyüklük ve karmaşıklıktaki
projelerde görev alabilmek için
ihtiyaç duyulan tecrübeye sahip
olunduğunu gösterir.
IIBA® CBAP® ve CCBA® Sertifikasyonları
CCBA®
Certification of
Competency in
Business Analysis
CCBA®
İş Analizi mesleği için gerekli
yetkinliklere ve bilgi birikimine sahip
olunduğunu gösterir.
International Institute of Business Analysis (IIBA®)
Sertifikasyon İstatistikleri (Dünya)
02 Eylül 2014 itibariyle Dünya Geneli
1200
TR’de 11
adet
CBAP®
1000
4.225 adet
CBAP®
800
TR’de 1
adet
CCBA®
613
CCBA®
600
400
2014’de
TR’de 4
adet Yeni
CBAP®
200
0
2006
2007
2008
2009
2010
CBAP Sayısı
IIBA® CBAP® ve CCBA® Sertifikasyonları
2011
2012
CCBA Sayısı
2013
2014
Her yıl bir
önceki yıla
göre
%100
büyüme
Bölüm 2:
CBAP® ve CCBA®
Sertifikasyonları
CBAP® ve CCBA® Sertifikasyonları
Başvuru Kriterleri
Başvuru Süreçleri
Sınav Süreçleri
Sertifikasyon Yenileme Süreçleri
CBAP® ve CCBA® Sertifikasyonları
Genel Bilgiler
CBAP® ve CCBA® Sertifikasyonları
•  Sertifikası bulunan İş Analistleri, bir organizasyondaki iş ihtiyaçlarını tespit etme ve bu ihtiyaçları
karşılayacak iş çözümü üretme konularında uzman kişilerdir.
•  Sertifikası bulunan İş Analistleri, değişik büyüklük ve karmaşıklığa sahip Projelerdeki İş Analizi
çalışmalarını yerine getirmek veya yönetmek için gerekli yetkinlik ve tecrübeye sahip kişilerdir.
•  Sertifika Programlarıı aşağıda belirtilen süreçlerde görev alan, gerekli bilgi birikimi ve tecrübeye sahip
analistler için tasarlanmıştır:
ü İş Analizi,
ü Sistem Analizi,
ü Gereksinim Analizi veya Gereksinim Yönetimi,
ü Süreç Yönetimi,
ü Danışmanlık.
IIBA® CBAP® ve CCBA® Sertifikasyonları
CBAP® ve CCBA® Sertifikasyonları
Genel Bilgiler
Genel Bilgiler
•  Başvuru süreci, sınava katılabilmek için bir kontrol ve eleme sürecidir. Bu yüzden adaylar başvuru
kriterleri ve başvuru sürecine hakim olmalıdır.
•  CBAP® Sertifikasyon Programı İş Analizi alanında 7.500 saat ve üzeri tecrübesi bulunan İş Analistleri
için hazırlanmıştır.
•  CCBA® Sertifikasyon Programı İş Analizi alanında 3.750 saat ve üzeri tecrübesi bulunan İş Analistleri
için hazırlanmıştır.
•  Sertifikasyon sınavı için dil opsiyonları olarak bugün itibariyle İngilizce, Almanca ve Japonca seçenekleri
söz konusudur. Sınavın Türkçe gerçekleştirilebilmesi için bir çalışma bulunmamaktadır.
•  Sertifikasyon adaylarının IIBA üyesi olması gerekmemektedir. Ancak IIBA üyesi olunması sertifikasyon
sınav ücretlerinde indirim sunmaktadır.
IIBA® CBAP® ve CCBA® Sertifikasyonları
CBAP® ve CCBA® Sertifikasyonları
Genel Bilgiler
Sertifikasyonun Bireysel Faydaları
•  İş Analizi Süreçlerinde, Tekniklerinde ve Uygulamalarında Yetkinlik kazanılması,
•  Yetkinlikleri kanıtlanmış ve kabullenilmiş Profesyonel Meslek Grubuna katılımı sağlar,
•  Meslektaşları ve Yöneticileri tarafından Yetkinliklerinin farkına varılmasını ve kabullenilmesini sağlar,
•  Profesyonel İş Analizi Süreçleri uygulayıcısı olarak Kariyer Gelişim fırsatları sunar,
•  Bireylere İş Analizi kariyerlerinde ulaşacakları bir kilometre taşı ile kişisel başarı duygusu kazandırır,
•  Sertifikasyon iş performansının artmasını destekler, belirsizlikleri ortadan kaldırır ve kariyer fırsatlarını
artırır,
•  Sertifikasyon alınması ve yenilenmesi süreçleri bireylere sürekli gelişim ve bilgileri tazeleme fırsatı sunar,
•  Tecrübeli ve Profesyonel İş Analisti olarak daha fazla gelir elde etme potansiyeli sunar.
•  İş Analizi mesleğini yerine getirmek için gerekli yetkinlikleri sahip olunduğunu kanıtlar.
IIBA® CBAP® ve CCBA® Sertifikasyonları
CBAP® ve CCBA® Sertifikasyonları
Genel Bilgiler
Sertifikasyonun Bireysel Faydaları
•  Sertifikası bulunan İş Analizleri
•  Sertifikasyon artık İş İlanlarda aranan
meslektaşlarına göre ortalama %13
bir nitelik. Sertifikasyon rakipler
oranında daha fazla gelir elde etmektedir.
karşısında avantaj yaratmaktadır.
IIBA® CBAP® ve CCBA® Sertifikasyonları
•  İş Analistliği geleceğin
meslekleri arasında 2. sırada !!!
CBAP® ve CCBA® Sertifikasyonları
Genel Bilgiler
Sertifikasyonun Kurumsal Faydaları
•  Personelinize kendisini geliştirme ve kanıtlama fırsatı sunar ve personel motivasyonunu artırır,
•  Müşterilerinize, rakiplerinize, tedarikçilerinize, personelinize ve yatırımcılarınıza İş Analizi sektör
standartlarını kullandığınızı gösterir,
•  İş Ortaklarınıza işinizi verimli bir şekilde yönettiğinizi gösterir,
•  İş Ortaklarınız ile iletişiminizi güçlendirir, müşterilerinizin memnuniyet düzeyini artırır,
•  İş Analizi süreçlerinin olgunlaşmasını destekler,
•  Sektör standardı olan İş Analizi tekniklerini uygulayan İş Analistleri ile Projelerde verimlilik artışı ve
süreklilik sağlanarak daha kaliteli sonuçlar üretilmesini destekler,
•  Başarılı Proje üretmek için kritik bir süreç olan İş Analizi çalışmalarına gereken yatırımları yaptığınızı
gösterir.
IIBA® CBAP® ve CCBA® Sertifikasyonları
CBAP® ve CCBA® Sertifikasyonları
Başvuru Kriterleri
1
2
İş Analizi Tecrübesi.
CBAP® için son 10 yıl içerisinde 7.500 saat ve üzeri,
CCBA® için son 7 yıl içerisinde 3.750 saat ve üzeri İş Analizi tecrübesi
Bilgi Alanı Tecrübesi.
CBAP® için IIBA® BABOK® 6 Bilgi Alanından en az 4'ünde 900 saat ve üzeri tecrübe,
CCBA® için IIBA® BABOK® 6 Bilgi Alanından en az 2’sinde 900 saat ve üzeri tecrübe
veya IIBA® BABOK® 6 Bilgi Alanından en az 4’ünde 500 saat ve üzeri tecrübe
3
Eğitim.
Minimum Lise veya Yüksek Okul Diploması
IIBA® CBAP® ve CCBA® Sertifikasyonları
CBAP® ve CCBA® Sertifikasyonları
Başvuru Kriterleri
4
Profesyonel Gelişim.
5
Referans.
6
İş Analizi alanında son 4 yıl içerisinde minimum 21 saat eğitim almış olmak
2 adet Yönetici, Müşteri veya CBAP® Sertifikalı İş Analisti referansı
Diğer.
İmzalanmış IIBA® İş Analisti Etik Kurallar Sözleşmesi
IIBA® CBAP® ve CCBA® Sertifikasyonları
CBAP® ve CCBA® Sertifikasyonları
Başvuru Kriterleri
İş Analizi Tecrübesi Gereksinimi
•  Başvuru kriteri olarak verilen İş Analizi tecrübesinin, Business Analysis Body of Knowledge (BABOK®)
Guide Versiyon 2.0’de yer alan bilgi alanları ve görevlerinden edinilmiş olması gerekmektedir.
•  Söz konusu tecrübe; görevlerin yerine getirilmesi yanında bu görevleri yerine getiren kişilerin yönetilmesi
veya asiste edilmesi de kabul edilmektedir.
•  Business Analysis Body of Knowledge (BABOK®) Guide Versiyon 2.0’de yer alan 6 bilgi alanı;
•  İş Analizi Faaliyetlerini Planlama ve İzleme,
•  Gereksinim Toplama,
•  Gereksinim Analizi,
•  Gereksinim Yönetimi ve İletişimi
•  İşletme (Girişim) Analizi
•  Çözüm Değerlendirme ve Onay
IIBA® CBAP® ve CCBA® Sertifikasyonları
CBAP® ve CCBA® Sertifikasyonları
Başvuru Kriterleri
İş Analizi Tecrübesi Olarak Kabul Edilmeyen Faaliyetler
•  IIBA® tarafından İş Analizi kapsamına alınmayan faaliyetler ile ilgili örnekler;
•  Danışmanlık içermeyen İş Analizi faaliyetlerinin yönetimi
(Örneğin : Kaynak Yönetimi, Statü Raporlaması, Performans Yönetimi v.b.)
•  İş Analizi eğitimleri verilmesi,
•  Gereksinim Yönetimi Araçları / Uygulamaları satılması
•  Proje Yönetimi
•  Test
(Örneğin : Test scriptlerinin yazılması ve koşulması, test statü raporlaması, test planı ve stratejisi
oluşturulması v.b.)
•  Programlama
IIBA® CBAP® ve CCBA® Sertifikasyonları
CBAP® ve CCBA® Sertifikasyonları
Başvuru Süreci
Başvuru Süreci / Genel Bilgiler
•  Başvuru işlemleri iiba.org web sitesinden online olarak
yapılabilmektedir.
•  Başvuru formunun doldurulabilmesi için siteye üye olunması
gerekmektedir. Siteye üyelik ücrete tabi değildir.
•  IIBA® derneğine üye olunması $125 ücrete tabidir. Bu üyelik IIBA®
derneğinin yayın ve kaynaklarına ulaşım sağlamaktadır. Aynı
zamanda bu üyelik sınav ücretlerinde aynı tutarda indirim
sağlamaktadır. Bu nedenle başvuru formu süreci tamamlanmadan
önce derneğe üye olunması önerilir.
•  Başvuru formunda Kişisel Bilgiler, Eğitim, İş Deneyimi, Profesyonel
Gelişim ve Referans bölümleri bulunmaktadır.
•  Başvuru formunun doldurulması zaman ve hazırlık gerektirmektedir.
Sürece öncelikle başvuru formunun doldurulabilmesi için gerekli
bilgilerin toplanması ile başlanması önerilir.
•  Başvuru bilgilerinin doldurulmasına Referans bölümü ile
başlanılmasını, referansların kendilerinden istenilen bilgileri
doldurmalarının süre alması nedeniyle önerilir.
IIBA® CBAP® ve CCBA® Sertifikasyonları
CBAP® ve CCBA® Sertifikasyonları
Başvuru Süreci
Başvuru Süreci / Referanslar
•  Referansların adayları minimum 6 aydır tanıyor olması
gerekmektedir.
•  Proje Yöneticileri aynı zamanda adayın fonksiyonel
yöneticisi değil ise referans olarak kabul edilmemektedir.
•  Sınava başvuran aday ile ilgili olarak Referanslardan
aşağıda belirtilen konularda bilgi talep edilmektedir.
•  Aday ile Referans arasındaki ilişkinin kökeni
•  Referansın adayı tanıma süresi
•  Adayın İş Analizi görevlerini yerine getirme becerisinin
değerlendirilmesi
•  Adayın Temel Yetkinliklerinin değerlendirilmesi
•  Adayın BABOK® bilgi alanları yetkinliklerinin değerlendirilmesi
IIBA® CBAP® ve CCBA® Sertifikasyonları
Referans Değerlendirme Formu
Document
CBAP® ve CCBA® Sertifikasyonları
Başvuru Süreci
Başvuru Süreci / İş Deneyimi
•  İş Deneyimleri ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerin verilmesi gerekmektedir;
• 
• 
• 
• 
Proje Bilgileri
Proje İletişim Bilgileri
Organizasyon Bilgileri
Görev Bilgileri
•  Tüm başvuru bilgileri gibi İş Deneyimi bilgileri de beyana tabidir. Sadece başvurunun denetim
kapsamına alınması durumunda, bilgilerin doğruluğunun belgelenmesi (kanıtlanması) zorunluluğu
vardır.
IIBA® CBAP® ve CCBA® Sertifikasyonları
CBAP® ve CCBA® Sertifikasyonları
Başvuru Süreci
Başvuru Süreci / İş Deneyimi
IIBA® CBAP® ve CCBA® Sertifikasyonları
CBAP® ve CCBA® Sertifikasyonları
Başvuru Süreci
Başvuru Süreci / İş Deneyimi
IIBA® CBAP® ve CCBA® Sertifikasyonları
CBAP® ve CCBA® Sertifikasyonları
Başvuru Süreci
Başvuru Süreci / Gönderim
•  Başvuru bilgilerinin doldurulması tamamlandıktan
sonra sürecin devamı olarak başvuru gönderiminin
yapılması gerekmektedir.
•  Başvuru formunun değerlendirmeye tabi
tutulabilmesi için “Başvuru Ücreti” ($125) kredi kartı,
para transferi, paypal gibi ödeme seçeneklerinden
biri ile ödenmelidir.
•  Başvurular ödemenin gerçekleşmesinin ardından 10
iş günü içerisinde değerlendirilmekte ve adaya sonuç
email olarak iletilmektedir.
•  Başvurunun kabul edilmesi durumunda sınav süreci,
denetime alınması durumunda denetim süreci
başlamaktadır. Başvuru red durumunda yeni
başvuruda bulunulması gerekmektedir.
IIBA® CBAP® ve CCBA® Sertifikasyonları
CBAP® ve CCBA® Sertifikasyonları
Sınav Süreci
Sınav Süreci / Kayıt
•  Başvurunun onaylanmasının ardından “Sınav
Ücreti” ($325 IIBA üyesi adaylar için) kredi kartı, para
transferi, paypal gibi ödeme seçeneklerinden biri ile
ödenmelidir.
•  Sınav ücretinin ödenmesinin ardından online sınav
için Prometric (http://www.prometric.com) test
merkezinden randevu alınmaktadır..
•  Test merkezinin müsaitlik durumuna göre aday
dilediği tarihi seçebilmektedir.
•  Sınav tarihinin sınava hazırlanma süresi göz önünde
bulundurularak seçilmesi önerilir.
•  Sınav tarihine 30 gün kalana kadar sınav tarihinin
ücretsiz olarak değiştirilmesi mümküdür. 5-29 kala
yapılan değişiklikler $50 ücrete tabidir. 5 günden
daha az sürelerde yapılan değişikliklerde sınav ücreti
yanmaktadır.
IIBA® CBAP® ve CCBA® Sertifikasyonları
CBAP® ve CCBA® Sertifikasyonları
Sınav Süreci
Sınav Süreci / Sınav
•  Sınav süresi 3,5 saat olup, sınav 150
çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır.
•  Sınavda başarılı sayılmak için soruların
en az %70’ine yani 105 soruya doğru
cevap verilmesi gerekmektedir.
•  Sınavın ardından sınav online olarak
değerlendirme ve sınavın bitimi ile
birlikte sınav sonucu açıklanmaktadır.
IIBA® CBAP® ve CCBA® Sertifikasyonları
CBAP® ve CCBA® Sertifikasyonları
Sertifikasyon Yenileme
Sertifikasyon Yenileme
•  IIBA® tarafından verilen sertifikanın geçerliliğinin
devam edebilmesi için sertifika sahibi bireylerin
meslek gelişimlerini devam ettirmesi
gerekmektedir.
•  Bu kapsamda sertifikanın alınması tarihinden
itibaren her 3 yıllık dönemde 60 CDU’ya karşılık
gelen puan toplanması gerekmektedir.
•  Aynı zamanda sertifika yenileme bedeli olarak
IIBA üyesi olan bireylerin $85 (üye olmayanların
$125) ödeme yapması gerekmektedir.
IIBA® CBAP® ve CCBA® Sertifikasyonları
[email protected]
www.thebasolutions.com
Download

IIBA® CBAP® ve CCBA® Sertifikasyonları