UXservices
Uluslararası Ekran Tasarımı ve
Kullanılabilirlik Eğitimi
3 Gün
Eğitim İçeriği
Kullanıcı Odaklı Ekran Tasarımı ve Kullanıcı Deneyiminin Temelleri
‹‹
»» Kullanılabilirlik Nedir?
Low Fidelity Prototyping (Wireframing, Sketching, Screen Mockups,
Storyboards)
»» Kullanıcı Deneyimi Nedir ?
‹‹
Örnek Low Fidelity Prototyping Uygulaması
»» Kullanılabilirlik Problemleri
‹‹
High Fidelity Prototyping
»» Kullanılabilirlik Yatırımının Geri Dönüş Oranı
‹‹
Örnek High Fidelity Prototyping Uygulaması
‹‹
Widgets (Primary / Secondary Windows, Message Boxes, Dialog
Ekran Tasarımı/Kullanıcı Deneyimi Tasarım Süreci
Boxes, Tabs, Menus, Tool Bars, Command Buttons, Option
»» Strateji Katmanı (Strategy Layer)
ìì
Uygulamanın/Web Sitesinin Amacının Belirlenmesi
ìì
Kullanıcı İhtiyaçlarının Belirlenmesi
‹‹
Kullanıcı Profilleme
‹‹
Persona Çalışmaları
‹‹
Mental Model Belirleme
‹‹
Kullanıcı Senaryolarının Tanımlanması
‹‹
Fonksiyonel Gereksinimlerin (Functional Requirements) Belirlenmesi
‹‹
ìì
Use Cases
İçerik Gereksinimlerinin (Content Requirements) Belirlenmesi
»» Yapısal Tasarım Katmanı (Structure Layer)
ìì
İnteraktif Tasarım (Interaction Design)
ìì
Information Architecture (Bilgi Mimarisi)
‹‹
Hypertext Düzenleme
‹‹
Veritabanı Bazlı Düzenleme
‹‹
Hiyerarşik Düzenleme
‹‹
Dar-Derin (Narrow-Deep) vs Geniş Sığ (Broad-Shallow) Düzenleme
»» İskelet Tasarım Katmanı (Skeleton Layer)
ìì
Arayüz Tasarımı
‹‹
‹‹
Uluslararası Tasarım Prensipleri ve Kuralları
Etkileşim Stilleri (Command Lines, Menu Selection, Form-Fill, Direct
Manipulation, Anthropomorphic)
‹‹
ìì
Bağlam Analizi (Context Analysis)
»» Kapsam Katmanı (Scope Layer)
ìì
Buttons, Check Boxes, List Boxes, Text Boxes)
Menü Tasarımı (Card Sorting)
Navigasyon Tasarımı (Navigation Design)
‹‹
Navigasyon
‹‹
Arama
‹‹
Etiketleme
»» Görsel Tasarım
ìì
Psikolojik Prensipler
ìì
Görsel Tasarım Prensipleri
ìì
Görsel Tasarım İlkeleri
»» Kullanılabilirlik Testleri
ìì
ìì
Kullanıcı Gözlemleri (User Observation)
‹‹
Eye Tracking
‹‹
Retrospective Think Aloud
‹‹
Time and Event Logging
Uluslararası Uzman Değerlendirme Kriteri (Heuristic Inspections)
‹‹
Vaka Analizi
‹‹
Harvard Bussiness School Case Study - Örnek Uçtan Uca Ekran
Tasarımı ve Kullanılabilirlik Test Çalışması
+90 212 290 76 64 | [email protected] | www.uxservices.com
UXservices
Eğitime Kimler Katılmalı
»» Kullanılabilirlik (Usability) Uzmanları
Eğitimin Faydaları
»» Ekran Tasarımına ilişkin yetkinlikleri dünya standartlarında, interaktif ve
»» İş Analistleri
uygulamalı yöntemlerle IIBA (International Institute of Business Analysis)
»» Sistem Analistleri
ve UXPA (User Experience Professionals of Association) standartlarında
»» Programcılar
»» Web Tasarımcıları
geliştirme.
»» Eğitim sırasında gerçekleştirilen örnek uygulamalarla IIBA ve UXPA
»» Proje Yöneticileri
standartlarında en son Ekran Tasarımı tekniklerini, metodolojilerini ve
»» Kurumsal Mimari Uzmanları
otomasyon araçlarına yönelik pratik bilgi ve becerileri edinme imkanı.
»» Yazılım Mimarları
»» Test Mühendisler
»» Kullanıcıların kullanılabilirlik, fonksiyonalite ve görsel açıdan dünya
standartlarında kullanıcı ekranları üzerinde yüksek performans ve
motivasyon ile çalışmalarının sağlanması.
+90 212 290 76 64 | [email protected] | www.uxservices.com
Download

eğitim kataloğunu indirmek için tıklayınız - BA