MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ 2015 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ YAZ STAJI
İLANIDIR
 Staj Kontenjanı 25 Kişiliktir.
 Staj Süresi 25 Mayıs – 19 Haziran 2015 Tarihleri Arasında 20 İş Günüdür.
 Bilişim Teknolojileri Stajı Matematik Bölümü Zorunlu Yaz Stajı Olarak
Sayılacaktır.
BAŞVURU KOŞULLARI
 İ.T.Ü. Matematik Mühendisliği Öğrencisi Olmak.
 BIL 104 E Dersini Almış Olmak. ( VF Hariç)
Bu staja katılmak isteyen İ.T.Ü. Matematik Mühendisliği öğrencileri, 30 Nisan
2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar, ekteki Başvuru Formunu doldurarak
Öğr. Gör. Evren TANRIÖVER’e teslim etmelidir.
Başvuru formunun teslimi için : Matematik Mühendisliği Bölümü, 4.kat 423 numaralı oda
Matematik Bölüm Başkanlığı
İ.T.Ü. MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ 2015
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ YAZ STAJI BAŞVURU FORMU
Ad –Soyad
Öğrenci No
Adres
E-Posta Adresi (aktif
kullandığınız)
Telefon
Sinif (Tamamlanan Kredi Sayısı)
Bil 104 E Dersi Harf Notu
(Dersi Bu Dönem Alıyorsanız Lütfen
Belirtiniz)
Yukarıda yazmış olduğum bilgilerin doğru olduğunu ve başvuru koşullarını
kabul ederim.
Tarih
:
Ad-Soyad:
İmza
:
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ YAZ STAJI HAKKINDA BİLGİ:
Bilişim stajı ile staja katılan öğrencilerimizin aşağıdaki bilgi ve
becerileri kazanmaları hedeflenmektedir:





Sistem Analistliği mesleğini tanımaları, Sistem Analizi ve Tasarımı
hakkında genel bilgi sahibi olmaları ve grup çalışması ile öğrendiklerini
uygulamaları.
Matematik programlama becerilerine sahip olacakları MATLAB,
Mathematica programlarını öğrenmeleri.
C ve Visual Basic (VBA) programlama dilleri temel yapısını öğrenmeleri
ve uygulamalar yapmaları.
Linux İşletim Sistemi kullanımı temel becerilerini kazanmaları.
HTML ve Php programları dilleri v.b. ile web sayfası tasarımı konusunda
temel becerileri kazanmaları ve kullanabilmeleri.
Eğitimler Matematik Mühendisliği Bölümü elemanları tarafından verilecektir.
Ayrıca stajyerlerimiz; staj süresince,İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü’nden
mezun, farklı alanlarda çalışan konuklarımız ile tanışma ve onların
deneyimlerinden yararlanma imkânı bulacaklardır.
Matematik Mühendisliği Bölümü
Dikkatinize ! Program içeriğinde değişmeler olabilir.
Download

ekte