İçerik
1 NEDEN TÜRKİYE’DE BİR SOSYAL YATIRIM PROGRAMI GEREKLİ?
1
2 SOSYAL YATIRIM PROGRAMI NELER SUNUYOR?
3
3 KİMLER KATILMALI?
6
4 NELER ÖĞRENİLECEK?
6
5 NASIL DESTEKLEYEBİLİRSİNİZ?
10
6 BİZ KİMİZ?
12
7 EĞİTMENLER KİMLER?
14
8 NASIL KAYIT OLUNUR?
17
9 EĞİTİMLER NEREDE OLACAK?
19
10 DESTEKÇİLERİMİZ KİMLER?
20
1 Neden Türkiye’de bir Sosyal Yatırım Programı
Gerekli?
Türkiye, son yıllarda ekonomide kaydettiği göz ardı edilemeyecek ilerlemelere
rağmen eğitim, cinsiyet eşitliği, istihdam, çevre tahribatı ve toplumsal barış
alanlarında önemli toplumsal ve çevresel sorunlar yaşamaktadır..
Sosyal ve çevresel etkiyi iş modellerinin merkezine yerleştiren girişimciler de söz
konusu sorunlardan bazılarına yenilikçi yöntemlerle cevap aramaya başlamıştır.
Bununla birlikte, daha geniş kitleler arasında bu girişimciler hayır kurumlarıyla
karıştırılmakta ya da yaptıkları işler, geniş kapsamlı kurumsal sosyal sorumluluk
projeleri olarak değerlendirilmektedir. Bu girişimciler, mevcut politik alt yapı,
destek sistemleri ve finansman stratejileri arasında gözden kaçmaktadır..
Figür 1: Sosyal girişim yelpazesi
Öyle ki, 2013 yılında Sabancı Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma
tarafından da doğruladığı gibi, Türkiye'de bulunan sosyal ve yeşil girişimcilerin
üçte birinden fazlası, geleneksel hibe finansmanı ya da bağışın ötesinde bir
finansman arayışı içerisinde olup, yaklaşık % 40'ı ise sosyal yatırım konusunda
1 daha fazla bilgi sahibi olmak istemektedir. 1 Artan bu ilginin, bu girişimcilerin
belli ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal yatırım sermayesi ile desteklendiğini
söylemek henüz mümkün olamamaktadır. Ayrıca, sosyal teşebbüste bulunan pek
çok kişi, mevcut imkanlar çerçevesinde büyüyebilmek ve sosyal etkiye
erişebilmek amacıyla kendilerini besleyecek bir eko-sistem ve ağ arayışı
içerisindedir.
Figür 2: Sosyal yatırım yelpazesi
Özel sektör kuruluşları, finansal kurumlar ve bireyler, kendi iş ve yatırım
stratejileriyle birleştirmek üzere sosyal yatırım alanlarına artan bir ilgi
göstermektedirler.
Türkiye’de, gelişmekte olan sosyal yatırımcılık ve sosyal girişimcilik alanlarında,
toplumda kalıcı bir değişim yaratmak için gereken bilgiye sahip yetenekli
profesyoneller gerektmektedir.
Sabancı Üniversitesi Sosyal Yatırım Programı gelişmekte olan sosyal yatırım
ekosistemini güçlendirmek için şu ihtiyaçları gidermeyi amaçlar:
1 Daha ayrıntılı bilgi ve araştırma sonuçları için: www.socialimpactmarkets.org 2 •
Sosyal girişimlerin kapasitelerini güçlendirip, etkilerini ölçeklendirmek,
organizasyonları bir üst seviyeye çıkartmak, sosyal etki yaratmak ve
ortaklıklar kurmak için finansal olan veya olmayan kaynakların ilgisini
çekmek,
•
Sosyal yatırımcıları ve sosyal etki profesyonellerini (taliplerini) sosyal
yatırım dünyasına tanıtmak ve sermayelerini daha etkili yollarla sosyal
yatırımlara yatırmaları ve sosyal etkilere destek olmaları için eğtimler
vermek
•
Geleneksel sınırların ötesinde, güçlü bir sosyal etki topluluğu kumak ve
dünyada gelişmekte olan bu alanın Türkiye’deki farkındalığına katkı
sağlamak
2 Sosyal Yatırım Programı Neler Sunuyor?
Sosyal Yatırım Programı sosyal girişim hızlandırma, sosyal yatırım eğitimi ve
iletişim ağı oluşturma imkanları sağlar. Katılımcılar, toplumda kalıcı değişiklikler
yapmak üzere gerekli yeteneklerle, destekleyici yapılar ve ağlarla donanmış bir
şekilde programdan ayrılacaklardır.
Sosyal Yatırım Programı, sosyal ve çevresel etki yaratmayı hedefleyen sosyal
teşebbüslere yönelik finansal kaynak ve kapasiteleri arttırmayı, sosyal
girişimcilerin iş modelleri ve finansa erişim yeteneklerini geliştirmeyi, Dünya’da
ve Türkiye'de giderek gelişen bu alanda daha fazla kamu bilinci oluşturmayı
hedeflemektedir.
Yerel ve uluslararası fakülteler ile birlikte en modern eğitim müfredatı
Seçkin Türk ve yabancı eğitimci ve uzmanların görevlendirildiği bir fakültede en
modern eğitim müfredatını oluşturmuş bulunuyoruz. Program, sadece sosyal
3 girişimcilere iş modellerini şekillendirme ve finans kaynaklarına erişme
konularında yardımcı olmakla kalmayıp aynı zamanda gerekli beceri ve birikime
sahip hayırseverlerin, yatırımcıların ve destekçilerin sosyal ve çevresel etki
sermayesi oluşturmalarını sağlamaktadır. Katılımcılar, bu alanda hem dinamik
uluslararası gelişmeleri hem de Türkiye'deki yerel koşulları anlama fırsatına da
sahip olacaklardır.
Katılımcılar program sonunda, toplum içerisinde kalıcı bir etki yaratabilmek için
kendilerine ilham verecek beceri, destek ve iş ağları ile donatılacaktır.
İnteraktif ve uygulamalı yaklaşım
Program, teori ile uygulamayı bir arada sunmaktadır. Katılımcılar, küçük gruplar
halinde çalışarak edindikleri yeni bilgileri vaka çalışmaları ve kişiye özel
alıştırmalarla uygulamaya koyma şansına sahip olacaktır. Aynı zamanda kendi
projelerini daha rafine hale getirme, sosyal yatırım stratejileri geliştirme ve
yatırımcılar veya diğer önemli karar mercileri önünde projelerini ikna edici ve
yetkin bir şekilde ifade edebilmeyi öğrenme imkanına kavuşacaklardır.
Birebir rehberlik
Stratejilerini daha da derinleştirmeleri için tüm katılımcılarımıza Türkiye'den
akademi, Sabancı Üniversitesi, PricewaterhouseCoopers Türkiye (PwC), TÜSEV
ve sosyal girişimcilik uzmanlarının yanı sıra, Impact Investing Committee of the
European Business Angel Network, Global Impact Investing Network ve
European Venture Philanthropy Association gibi uluslarası sosyal girişimciler ve
organizasyonlardan da deneyimli rehberlere bire bir erişim sağlıyoruz.
Rehberlerle birlikte katılımcılar sadece teknik tavsiyeler almakla, kendi sosyal
etkilerini yansıtmakla ve daha derin bilgilerle yatırım stratejilerini belirlemekle
4 kalmayacak ayrıca potensiyel yatırımcılarla, şirketlerle ve Türkiye ve uluslarası
sosyal yatırım çevreleriyle de tanışmış olacaklar.
Sunum fırsatı
Ayrıca seçilen sosyal girişimciler, 2014 yılının Kasım ayında İstanbul'da
düzenlenecek olan geleneksel Sosyal Etki Günü'nde sunum yapma şansına sahip
olacak. Söz konusu girişimciler, potansiyel yatırımcıların dikkatini çekme ve 2015
yılında Londra'da düzenlenecek olan Skoll World Forum'a katılmak için burs
ödülü kazanma imkanına da sahip olabilirler.
Sertifika ve Mezunlar Ağı
Programın tüm modüllerini başarılı bir şekilde tamamlayan katılımcılara,
Sabancı Üniversitesi tarafından sertifika takdim edilecektir. Sertifikalı tüm
katılımcılar, mezun olduktan sonra Sosyal Yatırım Programı Mezunlar Ağı'na
katılabilirler.
Sabancı Üniversitesi, eski ve mevcut katılımcılar arasında iletişimi ve ağ
kurulumunu desteklemeye devam edecektir. Tüm mezunlarımız, ileride
düzenlenecek ağ oluşturma etkinliklerinin yanı sıra Sabancı Üniversitesi ve
paydaşları tarafından düzenlenen geleneksel Sosyal Etki Günü'ne de davetlidir.
Eğitim kaynakları
Katılımcılara, mevcut literatürün yanı sıra içerisinde kapsamlı kurs konularını
barındıran bir ders kitabı da verilecektir. Sosyal girişimcilere, kurs süresince bir iş
modelinin hazırlanmasına destek olmak amacıyla finansal bir model şablonu da
sunulacaktır.
Ortak Yatırım
5 SU SYP boyunca bir sosyal yatırımcı tarafından seçilen mezunlarımıza (hem
girişim hem sosyal yatırım modüllerindeki katılımcılar) 20.000 Amerikan
Doları’na kadar bağış veya yatırım yapılacaktır. Sosyal yatırımcı kendi enstrüman
ve anlaşma kriterlerini seçmekte özgürdür ancak SYP ancak aktif bir sosyal
yatırım veya yatırım-felsefeli-hayırseverlik stratejisiyle yapılan finansmanlara eş
finansman sağlayacaktır. (detaylar için “Nasıl Destek Olurum?” dökümanına göz
atın veya bizimle iletişime geçin).
3 Kimler Katılmalı?
Kurs, çeşitli deneyim ve ilgi alanlarına sahip şu profesyonellere açıktır:
o Kurumlarına seviye atlatma konusunda kararlı, Türkiye içerisinde ve yurt
dışında aktif bir şekilde sosyal yatırımcı arayışı içerisinde olduğunu
gösterebilen kar amacı gütmeyen ve güden sosyal girişimciler
o Sosyal uğraşlarının etkisini artırma amacı güden hayırseverler
o Girişimci hayırsever olarak görünürlüğünü artırmak ve yeni bir bağış
stratejisi geliştirmek isteyen hayır kurumlarının temsilcileri
o Yeni hedef pazarlara açılmak, yeni ürünler ya da sosyal yatırım araçları
geliştirmek arzusunda olan finans ve yatırım profesyonelleri
o Hem sosyal etki hem de finansal getiri adına yatırım yapmak isteyen
melek yatırımcılar
o İş stratejisinin bir sosyal etki yaratmasını ve kurumsal etki yatırımları
hakkında bilgi edinmek isteyen özel sektör şirket yöneticileri ve üst
yönetimi.
o Kalkınma finans kuruluşları, araştırma şirketleri, kurumlar ve devlet
dairelerinde çalışan yöneticiler ile gelişmekte olan bu pazarda pay sahibi
olmak isteyen sektör danışmanları
6 o Sosyal motivasyonlar ile ticari ilkeleri bir araya getirme anlayışını cazip
bulan ve bu alanda kariyerlerine veya ticari bir fikre dair fırsatları
keşfetmek isteyen tüm profesyoneller.
4 Neler Öğrenilecek?
Kurs; Temel Eğitim, iki İleri Düzey Eğitim modülü (Sosyal Girişimcilik Rotası ve
Sosyal Yatırım Rotası) ve isteğe bağlı olarak her iki rotaya yönelik deneme
sunumunun (mock pitch) yanı sıra yine isteğe bağlı olarak Sosyal Yatırım
Günü'ne katılım ve orada tanıtım yapma imkanlarından oluşmaktadır.
Temel Eğitim (2 gün)
Hedef: Sosyal yatırım eko-sistemine giriş, sosyal değişimlere sistemlerin
yaklaşımı, değişim ve etki teorileri
•
I Küresel sosyal yatırım ortamının anlaşılması
o Kavramlara giriş
o Yönelimler ve bakış açıları
o Kilit aktörler, iş modelleri, yatırım stratejileri
•
II Küresel (muhtelif) aktörlerle tanışma
•
III Türkiye'de sosyal yatırım: Daha geniş bir bağlam
o Yasal çerçeve
o Eko-sistem ve aktörler
•
IV Sistem çerçevesi
o Planlı düşünme
o Karmaşık sistemlerle işbirliği
•
IV Etki ölçümü
o Stratejik, izleme, ölçüm araçları
7 o Sosyal yatırımcı, kurum ve yararlanan taraf olarak fark
yaratabileceğimizi nasıl anlarız? Neyi nasıl ölçeriz?
o Türkiye ve dünyadan grup ve vaka çalışma örnekleri
•
V: Grup tartışması: Kar, Getiri ve Etki: Hepsine sahip olunabilir mi yoksa bir tür
al ver durumu söz konusu mudur?
İleri Düzey A Odak Grubu Eğitimi: Sosyal girişimler (2,5 gün)
Hedef: İş planlarını şekillendirme, finansmana erişim hazırlığı, sosyal
yatırımcıların yatırım yapması ve tüm paydaşlar ile kazançlı ortaklıkların
kurulması anlamında katılımcıların desteklenmesi
•
I İş ve etki modelinin rafine edilmesi, sosyal girişimcilere yönelik iş planlaması
•
II Pazarlama ve ölçeklendirme stratejileri
•
III Finansman seçenekleri ve finansman planı
o Hibe, borç, öz sermaye, melez, kitle fonları
o Kendi finansman planınızın hazırlanması (xls)
o Bir sosyal Türk girişimci olarak finansman seçenekleri
•
IV Yatırım sürecinin anlaşılması:
o Doğru sosyal yatırımcı nasıl bulunur ve bu yatırımcıya nasıl yaklaşılır?
o Sosyal yatırımcılar ne bekler?
o Müzakere süreci
o Yatırım sonrası yatırımcıyla çalışma
•
V Sonraki adımlara hazırlanma
İleri Düzey B Odak Grubu Eğitimi: Sosyal yatırım (2,5 gün)
Hedef: Sosyal ve çevresel etkiye yönelik sermayenin oluşturulması için
seçeneklerin ve muhtemel araçların anlaşılması ve mevcut sosyal yatırım ve hibe
programlarının etkisini artırmak amacıyla stratejiler geliştirilmesi.
•
I Sosyal bir yatırım stratejisinin geliştirilmesi: Tasarım seçenekleri ve kilit
faktörler
8 •
II Sosyal yatırım araç ve gereçlerinin anlaşılması
o Finansman yenilikleri
o Dünyadan grup ve vaka çalışma örnekleri
•
III Yatırım süreci içerisinde tehlikelerin anlaşılması:
o Tam olgunlaşmamış sosyal yatırım pazarlarında yatırım fırsatlarının
belirlenmesi ve geliştirilmesi
o Sosyal yatırım fırsatlarının taranması ve değerlendirilmesi (durum
tespiti)
o Sosyal yatırımda sermaye ve değerleme maliyeti, şartnamenin
oluşturulması
o Yatırım sonrası: Yatırım yapılan ile yatırımcı/fon sağlayıcı arasındaki
ortaklıklar
o Portföy planlama ve risk-getiri yönetimi
o Sosyal yatırımlarda çıkış stratejileri
•
IV Kendi kişisel plan ve stratejinizin oluşturulması (isteğe bağlı)
İsteğe bağlı deneme sunumu (0,5 gün)
İleri düzey eğitimin tamamlanmasından sonra sözde bir jüri ve akranlarına
tanıtmak üzere tüm katılımcıların, iş planı veya yatırım stratejisi geliştirme,
hazırlama ve sunma olanakları bulunmaktadır.
Deneme sunumuna yönelik hazırlıklara, bire bir seanslarla rehberler tarafından
destek verilecektir.
Sosyal Etki günü (1 gün)
Mezunlar, uluslararası ve yerel etki yatırımcıları, tanıtımcılar ve diğer önemli
aktörlere yönelik bir geleneksel öğrenme ve ağ oluşturma etkinliği olarak
İstanbul'da düzenlenen Sosyal Etki Günü'ne tüm katılımcılar davetlidir. Etkinlik,
2014 yılının Kasım ayında gerçekleştirilecektir.
9 5 Nasıl Destekleyebilirsiniz?
Çeşitli kurum ve bireylerle ortaklık kurma arayışı içerisindeyiz. Siz de çeşitli
şekillerde iştirak edip bize destek olabilirsiniz:
•
Programı Yayın: Bizi twitter’dan takip edin (@SUSosyalYatirim),
facebook sayfamızı beğenin
(www.facebook.com/SUsosyalyatirimprogrami), LinkedIn “Social Impact
Markets & Policies” grubuna kaydolun veya gelişmelerden haberdar
olmak için SYP websitemizden mail listemize kaydolun.
(syp.sabanciuniv.edu). SYP programını web sitenizde paylaşarak, kendi
10 ağınıza ve arkadaşlarınıza yayarak SYP programına kaydolmalarını ve
destek vermelerini sağlayabilrsiniz.
•
Burs: Sosyal girişimcilerin bu programa kayıt olmasına burs vererek
destek olun. (Burslarla beraber girşimciler eğitim ücretlerinin sadece
%25’lik –oldukça makul- kısmını karşılayacaklardır. Bu ücret programın
devamlılığı için alınmaktadır.)
•
Diğer etkinliklerimize sponsor olun: Sosyal girişimler ve sosyal
yatırımcılar için önemli materyalleri Türkçe’ye çevirin; eğitim yemeklerine
ve kokteyllerine sponsor olarak sosyal ağınızı geliştirin ve topluluğunuzu
destekleyin; Türkiye’de sosyal yatırım alanındaki yasal gelişmeleri
destekleyin; Sosyal Etki Günü’nde kendi aktivitenizi oluşturun.
•
Mentor Ağımıza Katılın: Özenle seçilmiş mentor ağımıza katılın: Bir veya
birden fazla katılımcımızın (eğitimlerden sonraki 3 ay için 6 saatle sınırlı)
mentoru olun, yenilikçi girişmciler, sosyal yatırımcılar ve digger
mentorlarla ilişkiler kurun
•
Sosyal Etki Günü’nü Destekleyin: 2014 Kasım ayında Girişimcilik Haftası
içerisinde yer alacak Sosyal Etki Günü’ndeki etkinliklere sponsor olun;
uluslararası konuşmacı ve etki yatırımcılarını davet etmemize olanak
sağlayacak olan para ödülü veya seyahat ücretleri gibi masraflara destek
olun. Ayrıca bir veya birden fazla girişime burs vererek 2015’te ki Skoll
World Forum‘da yer almalarını sağlamayı düşünebilirsiniz.
•
Ortak fon ve ortak yatırım: 2014 Kasım ayında düzenlenecek olan Sosyal
Etki Günü’ne katılan Sosyal Girişimlerimci’lere fon sağlamak veya yatırım
yapabilirsiniz. SYP, yatırımcıların aktif bir sosyal yatırım veya yatırımfelsefeli-hayırseverlik stratejisiyle yaptıkarını finansmanlara eşlik etmek
üzere toplam $40,000 bütçe ayırmıştır ve bu rakamı 2-4 arası yatırıma eş
finanman olarak sunacaktır.
11 •
Ayrıca doğrudan SYP fonuna da katkı sağlayıp bizim daha fazla girişimciye
destek olmamızı sağlayabilirsiniz. Bu konuda muhtemel seçenekleri size
bildirmekten büyük mutluluk duyarız.
“SU Sosyal Yatırım Programı: Nasıl Destek Olurum?” dökümanında daha fazla
bilgiye ulaşabilirsiniz.
Destek olmak için başka fikirleriniz mi var? Dinlemekten memnuniyet duyarız.
Lütfen Anja Koenig [email protected] veya Kutlu Kazanci
[email protected] ile iletişime geçin.
6 Biz Kimiz?
Sabancı Üniversitesi
Sosyal Yatırım Programı Sabancı Üniversitesi’nin yeni kurulan Girişimcilik
Komitesi tarafından sunulmaktadır. 1999 yılında kurulan Sabancı Üniversitesi,
Türkiye’de 2003 yılından beri girişimcilik sertifika programı vermektedir.
Üniversite girişimcilik eğitimi veren ilk okullardan biridir. 2013’de Türkiye Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sabancı Üniversitesi’ni Türkiye’nin “En Girişimci ve
Yenilikçi Üniversitesi” seçmiştir. Girişimcilik Konseyi, girişimleri desteklerek
fikirleri ve buluşları başarılı iş modellerine dönüştürür ve üniversitedeki tüm
girişimcilik faaliyetlerini koordine eder.
Sabancı Üniversitesi 2010 yılında Türkiye’de ilk uluslarası Sosyal Girişimcilik
Konferansı’nı düzenlemiştir. 2013’ten bu yana Sosyal Girişimcilik Sertifikası
sunmaktadır. Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi’nde sosyal
girişimcilik ve sosyal yatırım üzerine Social Impact Markets & Policies (Sosyal Etki
Pazarları ve Politikaları) projesi (www.socialimpactmarkets.org) altında geniş bir
araştırma yapılmaktadır.
12 Sabancı Üniversitesi hakkında detaylı bilgiye http://www.sabanciuniv.edu/
Girişimcilik Komitesi hakkında detaylı bilgiye sugk.sabanciuniv.edu
adreslerinden ulaşabilirsiniz.
SU Sosyal Yatırım Programı Ekibi
SU Sosyal Yatırım Programı çekirdek ekibi:
Prof. Dilek Çetindamar, Sabancı Üniversitesi Yönetim
Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Sosyal Yatırım Programı
Akademi Direktörü
1999 yılında Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi'nde
göreve başlamadan önce Boğaziçi Üniversitesi, Case Western Reserve
Üniversitesi (ABD), Portland State Üniversitesi (ABD), Chalmers Teknoloji
Üniversitesi’nde (İsveç) çalışmış ve İngiltere'nin Cambridge Üniversitesi'nde 2008
yılında misafir öğretim üyesi olarak görev almıştır. BM ve AB projeleri de dahil
olmak üzere pek çok uluslararası projede yer almıştır. Asıl ilgi alanı ve araştırma
konuları arasında (Sosyal) Girişimcilik, Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi
bulunmakta olup SÜ'de Sosyal Girişimcilik Sertifika kursuna öncülük etmektedir.
Lisans derecesini Endüstri Mühendisliği ve Yüksek Lisans derecesini İktisat
alanında Boğaziçi Üniversitesi'nden, doktorasını ise 1995 yılında İstanbul Teknik
Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden almıştır.
İletişim: [email protected]
13 Anja Koenig, Sabancı Üniversitesi Sosyal Yatırım Programı
Direktörü, Social Impact Markets & Policies Turkey
Kurucusu
Anja König, yaşamını İstanbul'da sürdüren bir iktisat analiz
uzmanı, girişimci ve kalkınma uzmanıdır. Reformconsult adlı kendi kurduğu
yatırım araştırmaları danışmanlık şirketinden önce, Almanya ve Kenya'da
PricewaterhouseCoopers Mali Danışmanlık Hizmetleri'nde, yine Kenya'da GIZ
(Uluslararası Alman İşbirliği Teşkilatı) kurumunda ve muhtelif Orta Doğu, Orta ve
Doğu Avrupa, Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerinde S&W Consultants Londra
adına çalışmıştır.
Mercator-IPC ve Impact Investing Policy Collaborative/Rockefeller Türkiye'de
araştırmacı olarak görev yapmaktadır. Mannheim Üniversitesi (Almanya) İşletme
Bölümü'nden mezun olup Siyaset Bilimi ve İktisat alanında IEP Paris (Fransa)
diplomasına ve Berlin (Almanya) GDI'den Kalkınma Çalışmaları derecesine
sahiptir. Daha ayrıntılı bilgi için: www.socialimpactmarkets.org.
İletişim: [email protected]
Kutlu Kazancı, Sabancı Üniversitesi Girişimcilik Kurulu
Direktörü
Sayın Kazancı, 2005 yılına kadar New York'ta JPMorgan ve BCP
Securities firmalarında yatırım bankacılığı alanlarında
çalışmıştır. Dünya Bankası Cakarta şubesinde bir yıl süren araştırma analiz
uzmanlığı görevinin ardından Türkiye'ye dönerek 2006 ile 2008 yılları arasında
Endeavor Türkiye'nin kurucu ekibine katılmıştır. Endogen adlı kendi danışmanlık
şirketi aracılığıyla yalın dönüşüm hizmetleri vermektedir ve grup inovasyon ile
karar verme platformları sunan Danimarka-Türkiye ortaklı WeDecide firmasının
kurucularından olup Founder Institute Türkiye'yi hayata geçirmiştir.
14 Optimist Dergisi'nde aylık makaleler, veinovasyontr.com adresinde ise blog
yazıları yazmaktadır. Aynı zamanda, Robert Koleji Yönetim Kurulu üyesidir. Kutlu
Kazancı, lisans derecesini 2000 yılında Stanford Üniversitesi Endüstri
Mühendisliği bölümünden almıştır.
İletişim: [email protected]
7 Eğitmenler Kimler?
SU Sosyal Yatırım Programı takımından Anja Koenig (temel eğitim, küresel
trendler ve oyuncular, ileri düzey sosyal yatırım) ve Kutlu Kazancı (ileri düzey –
sosyal girişimcilik) eğitimler de vereceklerdir (yukarıda profillerini görebilirsiniz).
İlk eğitim dönemi için dışarıdan gelen eğitmenler Jeremy Nicholls (temel eğitim,
etki analizi), Serra Titiz (temel eğitim, etki analizi), Oltac Unsal (ileri düzey –
sosyal girişimcilik), Rodney Schwartz (ileri düzey – sosyal yatırım) ‘dan
oluşmaktadır. Eğitmenlerimiz:
Sevda Kılıçalp Iaconantonio TÜSEV (Türkiye Üçüncü Sektör
Vakfı) ‘de Sosyal Yatırım Programları Direktörü olarak
çalışmaktadır. Sosyal Girişimcilik Projelerini ve Hayırseverlik
Kapasite Geliştirme Projeleri’nin yönetmektedir.
Sevda’nın geçmişinde bağışçı birleştirme, hayırseverlik
danışmanlığı, proje yönetimi, hibe yönetimi, kar amacı gütmeyen kuruluşlar için
teknik destek, örgütsel kapasite değerlendirme, strateji geliştirme, birlik kurma
ve eylem odaklı araştırmalar vardır. Sevda Türkiye'deki uygulayıcıları için bir dizi
yazı yayınladı ve filantropi günlüğü (filantropi.org) adlı bir blog yazıyor. Bu
yazılarla Türkiye'de kar amacı gütmeyenler için uzmanlık ve kaynaklar
sunmaktadır.
15 Sevda lisans derecesini 2004’te Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler ve
Uluslarası İlişkiler bölümünde, yüksek lisans derecesini 2009’da Bologna
Üniversitesi’nde Hayırseverlik ve Sosyal Girişimcilik bölümünde almıştır. Halen
University Lilly Hayırseverlik Okulu’nda doktora çalışmalarını sürdürmektedir.
Jeremy Nicholls kişiler, organizasyonlar ve şirketlerin üye
olduğu, sosyal ve çevresel değerlerin hesaplanmasına yönelik
prensip ve standartları destekleyen Social Return on Investment
(SROI) Network'ün başkanıdır.
FRC Group (Liverpool'da bir sosyal işletme)'un direktörü, Social
Impact Analysts Association’ın başkanı, IRIS danışma kurulu üyesi ve the Social
Stock Exchange üyesidir.
Oxford Üniversitesi, Hult Üniversitesi ve Batı Avusturalya üniversitelerinde ders
vermektedir. Sosyal girişim and sosyal yatırımlardan getiriler konularıda
yayınları bulunmaktadır. PricewaterhouseCoopers’da sertifikalı bir muhasebeci
olarak çalışmıştır. Tecrübesi bir çok değişik Afrika ülkelerini de içerir.
Serra Titiz Mikado Sürdürülebilir Gelişim Danışmanlık
CEO’su ve gençlerin kendi hayatlarını, eğitimlerini ve
kariyerlerini kendilerinin belirlediği birer birey olmasını
destekleyen “Gelecek Daha Net”’in kurucusudur.
INSEAD Sosyal Girişimcilik Programı mezunudur ve küresel
yönlendirme komitesinde aktiftir. Katkıları sebeiyle 2012’de Eisenhower Fellow,
2013’de Ashoka fellow olarak seçilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji mezunudur ve Aston University’de İşletme Mastırı
bulunmaktadır.
16 Oltac Unsal deneyimli bir melek yatırımcı, girişimci ve kalkınma
finansmanı uygulayıcısıdır. Küresel düzeyde girişimciler, fon
kaynakları, müşteriler ve ortaklar arasında bir köprü niteliğinde
Dünya Bankası’nın Infodev Programı’na danışmanlık
yapmaktadır.
Aynı zamanda deLaski Family Foundation tarafından yürütülen Education
Design Lab’de danışmanlık yapar. Oltac ABD’de ve tüm dünyada melek
yatırımcılık konularını incelemiştir. Girişimcilik tecrübesi vardır ve Türkiye’nin ilk
fikri mülkiyet ticarileştirme firmasına danışmanlık desteği vermiştir. Dünya
Bankası’na katılmadan önce Microsoft, Cisco Systems, Goldman Sachs ve Credit
Suisse’de farklı yöneticilik pozisyonları aldı.
Oltaç Stanford Universtiy’den MBA, Whitman College’da Ekonomi, Siyaset ve
Felsefe lisans derecesine sahiptir. UW Hukuk Departmanı’nda ve entellektüel
sermaye konuşunda eğitimine devam etmektedir.
Rodney Schwartz bir sosyal yatırım danışmanlık ve
araştırma firması olan ClearlySo’nun CEO’sudur.
Rodney’nin hisse senedi araştırma, yatırım bankacılığı ve
girişim sermayelerindeki geçmişi onu sosyal girişim
sektöründe sıradışı ama yetkili bir şampiyon yaptı. 1980’de
Wall Street’e katıldı, PaineWebber ‘de bir numaralı finansal servisler analistliğine
kadar yükseldi. Lehman Brothers ve Paribas’ta üst düzey yönetim
pozisyonlarında bulundu, sonrasında 1997’de sektörden ayrılıp kendi girişim
sermayesi (venture capital) firması Catalyst’i kurdu.
2008’de ise sosyal girişimciler için yatırım toplayan ClearlySo’yu kurdu.
Rodney ayrıca Said Business School (Oxford) ve diğer Avrupa üniversitelerinde
sosyal finansman dersleri vermekte ve bir sektör yorumcusudur. Şu anda The
17 Green Thing ve Spacehive Former, önceden de Shelter ve JustGiving Yönetim
kurulunda görev yapmıştır. MBA ve lisans derecelerini University of
Rochester’dan almıştır.
8 Nasıl Kayıt Olunur?
Ücret
Kurs ücreti, Temel Eğitim için 200 TL, İleri Düzey A Odak Grubu Kursu: Sosyal
girişimcilik için 200 TL, İleri Düzey B Odak Grubu Kursu: Sosyal Yatırım için ise 500
TL’dir.
Ücretlere eğitim, eğitim materyalleri, içecek, öğle yemeği ile temel ve ileri düzey
eğitim süresince bir akşam yemeği daveti de dahildir.
Burs
Tam kurs ücretini karşılayamayan sosyal girişimciler, sivil toplum kuruluşları ve
diğer profesyonellere yönelik sınırlı sayıda burs imkanı bulunmaktadır. Burs
komitesi, kurs başlamadan 6 hafta önce ve ek sponsorlukların ortaya çıkması
durumunda periyodik olarak burs için yeterlilik incelemesinde bulunmak üzere
bir araya gelecektir.
Başvurular
Temel eğitim kursu, 25 katılımcıyla sınırlı olup her iki ileri düzey kursa en fazla
15'er katılımcı iştirak edebilir.
Sosyal Yatırım Programı Sosyal İşletme Rotası ile, en az bir yıl süreyle her
anlamda faaliyet göstermiş ve ürünleri ile hizmetlerini sunmuş olan sosyal
işletmeler hedeflenmektedir. Ölçülebilir bir sosyal ve/veya çevresel etki yaratan
veya yaratma niyetinde olan, yenilikçi ve girişimcilik çerçevesinde mali olarak
sürdürülebilir bir şekilde faaliyet gösteren girişimciler aramaktayız.
18 Yatırıma hazır olma ile ilgili ileri düzey program çerçevesinde, daha önce sosyal
bir girişimcilik eğitimi, hızlandırılmış bir programı başarıyla tamamlamış ve/veya
bir yarışmaya katılmış (örneğin; Koç Üniversitesi Küresel Sosyal Girişimcilik
Yarışması seçilmiş veya Bilgi Üniversitesi Genç Sosyal Girişimcilik Ödülleri) ya da
kısa listeye adını yazdırmayı başarmış girişimcilerden gelecek başvurular teşvik
edilmektedir.
Finansman, yatırım, ticari temel prensipler ve/veya hibe program yönetimi
tecrübesi bulunan adaylar tercih sebebi olsa da diğer katılımcılar için herhangi
bir ön bilgi ya da hazırlığa gerek bulunmamaktadır. Sosyal bir yatırım ürünü
arayışında veya geliştirme sürecinde olan, burs başvurularına yönelik olarak
sosyal bir yatırım stratejisi üzerinde çalışan ya da tasarlayan kişilere özellikle
teşviklerde bulunmaktayız.
Adaylar, tüm kurs modüllerine yönelik başvurularını internet üzerinden
gerçekleştirebilirler.
İletişim
Daha ayrıntılı biilgi ve sorularınız için [email protected] ‘ya mail atabilir ve
web sitemiz http://syp.sabanciuniv.edu/ ‘yu ziyaret edebilirsiniz.
19 9 Eğitimler Nerede Olacak?
Eğitim, İstanbul'da yer alan Sabancı Üniversitesi Karaköy Kampüsü'nde
verilecektir (Bankalar Cad. No:2 Minerva Han, Karaköy, İstanbul).
20 10 Destekçilerimiz Kimler?
Ana Destekçi
Destekçilerimiz
21 Sosyal Yatırım Programı (SIP/SYP)
Sabancı Üniversitesi Girişimcilik Komitesi
Orta Mahalle, Üniversite Caddesi No: 27
34956 Tuzla İstanbul
Website: http://syp.sabanciuniv.edu
Email: [email protected]
Download

10 Destekçilerimiz Kimler? - SYP