İntegral Alma Kuralları Çalışma Kağıdı-2
1. Aşağıda verilen integrallerin sonuçlarını karşılarına yazınız.
a) =
b)  =
c)
2 =

d) 3 =
e)
sin + 1 =
f) 3 + 2 =
g) sin
2
3
 =
h) (4 − 5) =

i) (sin 1 − − cos⁡
(3 − 1)) =
2. Aşağıda verilen integrallerin sonuçlarını karşılarına yazınız.
a)
 =
b)
 =
c)
3 =
d)
cot 2 + 1 =
e)
( 2 + 3 ) =


3. Aşağıda verilen integrallerin sonuçlarını karşılarına yazınız.
a) (1 + 2 ) =
b) (1 + 2 ) =
c) (2 + 2 ) =
d) (3 + 2 ) =
e) 2 =
f) 2 =
Hazırlayan: Kemal Duran, www.buders.com ve www.bumatematikozelders.com
1
g)
(1 + 2 3) =
h) (1 + 2 2) =
i)
(1 + 2 + 1 ) =
j)
 2 =
k)
 2 =
l)
m)
n)
o)
1
 2 
 =
1
 =
 2 
 2 4 =
1
 =
 2 3
4. Aşağıda verilen integrallerin sonuçlarını karşılarına yazınız.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
1
 =
1− 2
2
 =
1− 2
1
1−4 2
1
1−9 2
5
25− 2
2
 =
 =
 =
 =
4− 2
−1
2−2− 2
1
3− 3
 =
 =
5. Aşağıda verilen integrallerin sonuçlarını karşılarına yazınız.
a)
b)
c)
1
1+ 2
4
1+ 2
 =
 =
1
1+4 2
 =
Hazırlayan: Kemal Duran, www.buders.com ve www.bumatematikozelders.com
2
d)
e)
f)
5
25+ 2
1
16+ 2
 =
 =
1
2+2+ 2
 =
6. Aşağıda verilen integrallerin sonuçlarını trigonometrik yarım açı dönüşümlerinden
yararlanarak bulunuz.
a)
(2 2 − 1) =
b)
(22 − 1) =
c)
(1 − 22 3) =
d)
( 2 − 2 ) =
e)
(2 5 − 2 5) =
f)
2. =
g)
. =
h)
23. 3 =
7. Aşağıda verilen integrallerin sonuçlarını trigonometrik yarım açı dönüşümlerinden
yararlanarak bulunuz.
a)
 2 =
b)
2 =
c)
2 3 =
d)
1 + 2 =
e)
1 + 2 =
Hazırlayan: Kemal Duran, www.buders.com ve www.bumatematikozelders.com
3
Download

İntegral Alma Kuralları Çalışma Kağıdı-2