ABONE
VERİTABANLARI
VERİTABANI
İÇERİK BİLGİLERİ
1
Beck-Online
Beck-Online Die Datenbank, Alman Hukukunda yer alan yasalara, şerhlere,
hukuksal olaylara ve makalelere tam metin erişim sağlayan Almanca bir
veritabanıdır.
2
Cambridge Journals
Cambridge University Press tarafından yayınlanan Fen bilimleri, mühendislik,
mimarlık, sosyal ve beşeri bilimler, ekonomi, siyaset, tıp, eczacılık, din, müzik,
vb. konularda 175 adet dergiye tam metin erişim sağlamaktadır.
3
CIAO (Columbia International Affairs Online)
Uluslararası ilişkiler konusunda, araştırma merkezlerinde bulunan uzman
grupların çalışmalarını tarama imkanı sağlar. Katkıda bulunan 115 enstitüden,
kitaplar, politika özetleri, konferans bildirileri ve çalışma raporlarının tam
metinlerine erişim vardır.
4
Communication and Mass Media Complete
İletişim, medya ve kitle iletişim araçlarına ilişkin bir veritabanıdır. 700’ün
üzerinde yayın içerir. 1915’den günümüze 400 derginin tam metin erişimi
vardır.
5
Ebrary
95.000’in üzerinde elektronik tam metin kitap içeren Ebrary Academic
Complete E-Kitap veritabanı, Ebrary firmasına ait 16 akademik koleksiyonu
kapsamaktadır.
EbscoHost
Değişik konularda 20 veri tabanı içermektedir. Bunlar; 1. Academic Search
Complete, 2. Book Index with Reviews, 3. Business Source Complete, 4. ERIC,
5. Computers & Applied Science Complete, 6. Dynamed, 7. Environment
Complete, 8. Health Source: Nursing / Academic Edition, 9. History Reference
Center, 10. Humanities International Complete, 11. Legal Collection, 12.
Library, Information Science & Technology Abstracts, 13. MasterFILE Premier,
14. MEDLINE, 15. Newspaper Source, 16. Professional Development
Collection, 17. Psychology & Behavioral Sciences Collection, 18. Regional
Business News, 19. Religion and Philosophy, 20. Serials Directory. Söz konusu
veri tabanları yaklaşık 6500 akademik dergi içerir.
Emerald
Muhasebe, maliye ve yasalar, eğitim, sağlık yönetimi, insan kaynakları
yönetimi, endüstri sektörleri ve inovasyon, bilgi yönetimi, uluslararası işletme,
kütüphane yönetimi ve kütüphanecilik, yönetim bilimleri, ekonomi ve sosyal
politika, kalite yönetimi, pazarlama, faaliyet yönetimi, emlak ve mülkiyet,
strateji ve genel yönetim alanında 120 dergiye tam metin erişim sağlar.
8
Endnote
EndNote bibliyografik bilgileri (örneğin kitaplar, dergiler, kataloglar, görsel
veriler vb.) saklamak, yönetmek ve verileri bulmak için kullanılan özel bir
veritabanı uygulamasıdır. Bu yazılım sayesinde makale, tez vb. çalışmaların
yazımı aşamasında, metin içi atıf ve referans listeleri belirlenecek formatlarda
oluşturulabilir.
9
Find Open Access Dissertations and Theses
6
7
Sosyal ve Beşeri Bilimler, Fen Bilimleri ve Mühendislik gibi 160’nın üzerinde
akademik disipline ait yüksek lisans ve doktora tezlerine tam metin erişim
olanağı vardır.
HeinOnline veritabanı, genellikle Amerikan hukuk sistemine ait 1800'den fazla
dergide yer alan makalelere tam metin erişim sağlar. Ayrıca, Amerika dışında
10
Hein Online
Kanada, İngiltere, Avustralya ve Yeni Zelanda'da basılan dergiler de yer alır. Bu
veritabanında yer alan temel koleksiyonlar Hukuk Dergileri Koleksiyonu,
Federal Mahkeme Kayıtları, Uluslararası Anlaşmalar ve Sözleşmeler, Yüksek
11
Hukuk TÜrk
Mahkeme Kararları.
HukukTürk veritabanı, Yargıtay Kararları, Danıştay Kararları, Anayasa
Mahkemesi Kararları, AİHM Kararları, T.C. Mevzuatı, T.C. Mevzuatı,Grupları,
Hukuk Bibliyografyasi, Resmi Gazete, Kanun Tasarılarını içeren kapsamlı bir
veritabanıdır.
12
13
14
15
IEEE Xplore
IEEE Xplore veritabani; IEEE'nin kurum içi raporlarına, bilimsel dergilere,
magazinlere, konferans tutanaklarına (1988 yılından itibaren tüm arşivine,
1950'ye kadar geriye dönük seçilmiş içeriklerine) ve bütün güncel IEEE
standartlarına tam metin erişim sağlar.
İktisat işletme ve Finans
Aylık yayınlanan, iktisat, işletme ve finans alanlarında makaleler sunan
uluslararası, hakemli akademik dergi Social Sciences Citation Index'te (SSCI),
AEA (Amerikan Ekonomi Kurumu) tarafından yayınlanan JEL ve EconLit'de,
CABELL Publishing'e ait "Economics and Finance Directory"de, T.C. Merkez
Bankası veritabanında endekslenmekte ve izlenmektedir.
Jstor
Antropoloji, Amerika ve Asya etüdleri, ekoloji, ekonomi, eğitim, maliye, fen,
tarih, edebiyat, matematik, felsefe, siyasal bilimler, nüfus etüdleri, sosyoloji ve
istatistik vb. pek çok konuda farklı yayınevleri tarafından yayınlanan, dergilerin
ilk sayılarından itibaren arşivlerine erişim sağlar. Dergilerin güncel sayılarını
içermez fakat günümüzden 2-5 yıl öncesine kadarki dergilerin bütün sayılarını
kapsar.
Kazancı Mevzuat Bilgi Bankası, T.C. kanun, KHK, tüzük ve yönetmeliklerinin
yanı sıra uluslararası antlaşmalar, Bakanlar Kurulu Kararları, tebliğ, genelge,
sirküler ve iç borçlanma senetlerini kapsar. Kazancı Mevzuat Bilgi Bankası aynı
zamanda dilekçe örnekleri, resmi gazete fihristi, hukuk sözlüğü, döviz kurları
Kazancı Hukuk Veri Tabanları : Mevzuat - İçtihat Bilgi Bankası Arama Motoru
ve yürürlükten kaldırılmış olan mevzuatı da içerir.
Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay,
Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay ve Avrupa İnsan Hakları
LexisNexis; hukuk, işletme, finans, ekonomi ve tıp alanlarında; hukuki, finansal
16
LexisNexis Academic
ve tıbbi kaynakları online ortamda kullanıma sunmaktadır. Kendi alanında lider
konumda
olan
bu
veritabanını
dünyada
1600'den
fazla
üniversite
kullanmaktadır.
17
LexisNexis Juris Classeur
18
Masters of Architecture
19
MathSciNet
20
Oxford University Press
21
Project Muse
LexisNexis Juris Classeur, Fransa’nın en geniş, en kapsamlı ve en doğru büyük
hukuk veritabanıdır. 400 ciltten fazla 98 ansiklopedi, 32 gazete,150 yi aşkın
kitap ile; sivil, ceza, vergi, adli, iş, şirket, uluslararası, halk ve miras hukuku
konularında hizmet vermektedir.
Mimarlık ve tasarım alanında önde gelen isimlere ait yaklaşık 7000 görüntü
içermektedir.
Mathematical Reviews adlı yayının elektronik şeklidir. Matematik ve
matematiğin uygulama alanları olan mühendislik, fizik, bilgisayar vb. konularda
tüm dünyada yayınlanan makale eleştirilerine ait bibliyografik bilgileri içeren
veritabanıdır. 1940 yılından günümüze kadar erişilebilir.
Arkeoloji, Biyoloji, Tarih, Dil, Hukuk ve Tıp konularında 150'nin üzerinde
dergiye tam metin erişim sağlar.
Edebiyat, Tarih, Politika, Siyaset Bilimleri, Ekonomi, Eğitim, Sinema, Din ve
Kadın Çalışmaları, İnsani Bilimler, Sanat ve Sosyal Bilimler alanında yayınlanmış
389 dergiye tam metin erişim sağlamaktadır.
Safari, profesyonel teknik IT kitaplarini kapsayan IT Tech Books Online kitaplari
ve isletme - yonetim bilimleri alaninda yayinlanan Business Books online
kitaplarini kapsayan ve surekli genislemeye devam eden elektronik bir
veritabanidir. Hizla buyuyen Safari Elektronik Kitaplar koleksiyonundaki kitap
22
Safari E-books
sayisi toplamda 12.737’ye ulasmistir.
SAFARI Technical Books Online:
Toplam erisilecek Kitap Sayisi: 10.469
SAFARI Business Books Online:
Toplam erisilecek Kitap Sayisi: 2268
Sage
SAGE Journals Online, işletme, sosyal bilimler,beşeri bilimler, fen bilimleri,
teknoloji ve tıp alanında yayınlanmış 500'den fazla SAGE dergisine tam metin
erişim sağlamaktadır.
24
Science Direct
Tarım, biyoloji bilimleri, sanat, beşeri bilimler, biyokimya, genetik ve moleküler
biyoloji, ticaret, yönetim ve finans, kimya mühendisliği, kimya, inşaat
mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, yer bilimleri, ekonomi, ekonometri ve
finans, mühendislik ve teknoloji, çevre bilimleri, immünoloji ve mikrobiyoloji,
malzeme bilimi, matematik, tıp, ilaç bilimi, zehirbilim, eczacılık, fizik ve
astronomi, psikoloji, sosyal bilimler, enerji. 1997 yılından günümüze kadar
erişilebilir.
25
Scopus
16.000'den fazla hakemli dergi ve bazı seçilmiş web kaynaklarını içeren künye
ve atıf araştırma veritabanı.
26
Swislex
Swisslex veritabanı, İsviçre hukukuyla ilgili yargı kararlarına ve bilimsel
yayınlara tam metin erişim sağlamaktadır.
Taylor & Francis
Taylor and Francis Online Journals, Taylor and Francis Yayınevinin 1,200'den
fazla dergisine 1997 yılından günümüze, tam metin erişim imkanı sağlayan bir
veritabanıdır. Sağlık bilimleri, yaşam ve tabiat bilimleri, teknoloji, tıp, sanat ve
insani bilimler, sosyal bilimler, işletme ve eğitim konularını kapsamaktadır.
Turnitin
Turnitin, intihal tespit hizmeti veren bir veritabanıdır. Öğretim üyeleri,
öğrencilerinin ödevlerini Turnitin web sitesine aktararak; daha önce Turnitin'e
aktarılmış olan milyonlarca ödevden, internette arşiv veya güncel olan web
sayfalarından, ticari elektronik veritabanlarında yer alan dergi makalelerinden
ve elektronik kitaplardan karşılaştırma yapabilirler.
29
Ulakbim Veritabanları
Bu veritabanı; tıp, veterinerlik, biyoloji bilimleri, tarım, mühendislik ve sosyal
bilimler konularındaki Türkçe dergilerin bibliyografik kayıtlarına erişim sağlar.
Ayrıca; TÜBİTAK Destekli Projeler Veritabanını da içerir.
• Yaşam Bilimleri Veri Tabanı [1992-]
• Türk Tıp Veritabanı[1996-]
• Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı [1992-]
• Sosyal Bilimler Veritabanı [2002-]
30
Ulrichs
Dünya çapında yayınlanmış süreli yayınlar hakkında bilgi sağlayan bibliyografik
bir veritabanıdır.
23
27
28
Social Sciences Citation Index (1980-günümüze): Sosyal bilimler alanındaki
çalışma raporları ile makalelerin özet ve referans bilgilerini içerir. Ayrıca bu
veritabanı yazar ve makale atıf sayılarını da verir. (Bir makaleye kaç defa atıf
yapıldı, makaleye nerede atıf yapıldı, makaleye kimler atıf yaptı vb.)
31
Web of Science - WOS
Science Citation Index (1980-günümüze): Fen bilimleri alanındaki çalışma
raporları ile makalelerin özet ve referans bilgilerini içerir. Ayrıca bu veritabanı
yazar ve makale atıf sayılarını da verir. (Bir makaleye kaç defa atıf yapıldı,
makaleye nerede atıf yapıldı, makaleye kimler atıf yaptı vb.)
Arts and Humanities Citation Index (1980-günümüze): Güzel sanatlar ve
insani bilimler alanındaki çalışma raporları ile makalelerin özet ve referans
bilgilerini içerir. Ayrıca bu veritabanı yazar ve makale atıf sayılarını da verir.
(Bir makaleye kaç defa atıf yapıldı, makaleye nerede atıf yapıldı, makaleye
kimler atıf yaptı vb.)
Download

ABONE VERİTABANLARI VERİTABANI İÇERİK BİLGİLERİ Beck