KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
2015 YILI ABONE OLUNAN VERİTABANLARI VE İÇERİKLERİ
Sıra
No
1
Veritabanı Adı
Cambrige
Özellikleri
Cambridge Journals Online, 1534 yılında kurulmuş
dünyanın en eski üniversite yayınevi Cambridge
University Press’in e-dergi kaynağıdır. Bilim,
Teknoloji, Tıp, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında
332 tam metin yayını içermektedir. Abone olunan
içeriğe daimi erişim hakkı tanıyan bu veritabanında
1997’den günümüze kadarki içeriğe erişim
mevcuttur.
Cambridge dergileri, Thomson Reuters Journals
Citation Reports (JCR)’de çok yüksek sayıda atıf
almaktadır. 2010 yılında etki faktörleri %16,4 gibi
çok yüksek bir artış göstermiştir.
Elsevier Clinical Key, Elsevier’in tüm tıbbi ve
cerrahi içeriğini – 1100’den fazla kitap, 600’den
fazla en saygın dergi ve 9000’den fazla cerrahi ve
tıbbi müdahale videosu – bir araya getirerek ve
uygulama rehberleri, hastaları eğitici broşürler ve
MEDLINE’ın tamamı gibi diğer değerli içerikle
birleştirerek gerçekleştirmektedir.
2
Clinical Key
Elsevier'in yeni ürünü Clinical Key doktorlarınızın
sorularına daha hızlı yanıt veren daha akıllı bir
arama seçeneği sunan kapsamlı bir veritabanıdır.
Elsevier'e ait Clinical Key veritabanı içinde 35 tıbbi
uzmanlık alanı yer almaktadır.
Doody Core Titles E-Kitap listesi içinde yer alan
Elsevier kitaplarının %95’inden fazlası Elsevier
Clinical Key kapsamı içinde bulunmaktadır. Tıp
uzmanlarının bilgiyi ve cevapları nasıl aradıklarını
anlamak için tasarlanmış ilk akıllı klinik bilgi
motorudur.
3
Ebrary
Ebrary Academic Search Complete 120.000’nin
üzerinde tam metin elektronik kitap içeren
Academic Complete E-kitap veritabanı ile sınırsız,
çoklu kullanıcı erişimi ve anında sınırsız erişimli
dijital kütüphaneye erişim imkanı sağlar. Dünya
genelinde 4.000, ülkemizde ise 120 üniversite
tarafından kullanılmaktadır.
Education Research Complete™, özellikle Eğitim
Fakülteleri için hazırlanmış, eğitim ve ilişkili
alanlardaki araştırmalar için üretilmiş,
konusundaki en güvenilir çevrimiçi danışma
kaynağıdır. Bu büyük çaplı dosya, dünyanın en
büyük ve en eksiksiz tam metin eğitim dergileri
koleksiyonunu içermektedir.
4
Ebsco Education Search
Eğitimin tüm alanları ile ilgili bilimsel araştırma ve
bilgileri kapsayan, bibliyografik kayıt ve tam
metinler içeren bir veritabanıdır. İçinde yer alan
başlıklar arasında, erken çocukluk döneminden
daha ileri eğitime her düzeyden eğitim konusu ile
birden çok dilde eğitim, sağlık eğitimi ve testler gibi
tüm eğitim uzmanlıkları da yer almaktadır.
Ebsco Education Search, aynı zamanda eğitim
programı talimatlarının yani sıra yönetim, politika,
fon ve ilgili sosyal konular gibi alanları da
kapsamaktadır. Veritabanı, 2,400’ün üzerinde dergi
indekslemekte (indeks ve abstract) ve özet ile birlikte
1,400’den fazla eğitim ile ilgili dergiyi tam metin
olarak kullanıma sunmaktadır.
Bu veritabanı aynı zamanda, 550’den fazla kitap ve
monografinin tam metni yanında, eğitim konusunda
sayısız konferans notlarının tam metinlerine de
eriştirir.
5
Hiperkitap
Hiperkitap tam metin e-kitap veritabanında;
bilgisayar, çevre bilimleri, edebiyat, eğitim, ekonomi
ve finans, işletme ve yönetim, müzik, politika ve
uluslararası ilişkiler, astronomi ve uzay, kimya,
fizik, matematik ve istatistik, enerji, hukuk,
psikoloji, güzel sanatlar, kütüphanecilik, medya ve
iletişim, kültürel çalışmalar, mühendislik, sosyoloji,
tarih, tarım, tıp, spor, seyahat ve turizm gibi
konularda 8000 kitabı barındırmaktadır.
6
IOP Science
IOP Science extra, Institute of Physics’in (Fizik
Derneği) sahibi olduğu kar amacı gütmeyen bir
kuruluş olan IOP Publishing yayınevinin e-dergi
kaynağıdır. 1867'ye kadar uzanan arşiv paketi ile
birlikte tüm IOP Publishing başlıklarını içerir.
Toplam 69 dergi bulunmaktadır.
Fizik, Astronomi, Astrofizik, Biyoloji Fiziği, Kimya,
Mühendislik, Çevre, Matematik ve Tıp Fiziği
alanlarında içerik barındıran bu kaynakta tüm
içerik günümüze kadar tam metin olarak açıktır.
Fizik Dünyası arşivi ve ProQuest tezlerinden de
makaleler kapsayan bir entegre arama fonksiyonu
sunar. 400.000’den fazla makale barındıran
içerikteki çalışmalar yalnızca Amerika değil, tüm
dünyadan yazarların katkısıyla oluşturulmaktadır.
JSTOR’un arşiv dergi koleksiyonları Beşeri
Bilimler, Sosyal Bilimler ve Bilim alanında
2,000’den fazla dergi içerir. Mustafa Kemal
Üniversitesi abone olduğu Arts and Sciences I-II-IIIIV, Health and General Sciences ve Ecology and
Botany arşiv koleksiyonları kapsamında şu anda
toplam 919 dergiye erişim sağlamaktadır.
7
8
JSTORE
MathScinet
JSTOR 50’den fazla akademik disiplini kapsayan
hem çok disiplinli hem de disipline özel dergi
koleksiyonu sunar. Sanat, İşletme, Finans, Tarih,
Hukuk, Tıp, Matematik, Eğitim bunlardan
bazılarıdır. JSTOR’daki koleksiyonlar her derginin
tüm arşiv içeriğini içerir. Kapsam yılı yayınlandığı
ilk cilt ve sayısından son 3 ila 5 yıl öncesine kadar
uzanır. Bunlardan birçoğunun en güncel sayıları da
içeriğinde bulunmaktadır.
1940 yılından günümüze matematikle ilgili yayınlara
ait eleştiri, atıf ve bibliyografik bilgi veren web
tabanlı veritabanıdır.
Oxford Journals Online, 1907’den beri önemli
bilimsel araştırmaları temsil Oxford University
Press’in e-dergi kaynağıdır.
9
Oxford University Press
Ekonomi, Beşeri Bilimler, Sosyal Bilimler, Tıp,
Hukuk, Yaşam Bilimleri, Matematik ve Fizik
Bilimleri gibi disiplinleri kapsayan toplam 217 tam
metin dergiden oluşmaktadır. Abone olunan içeriğe
daimi erişim hakkı tanıyan bu veritabanında
1996’dan günümüze kadarki içeriğe erişim
mevcuttur. COUNTER uyumlu kullanım
istatistikleri edinilebilir. CLOCKSS, LOCKSS, ve
Portico ile dijital koruma anlaşmaları mevcuttur.
Dünyanın en kapsamlı tez ve bitirme ödevi
koleksiyonudur. Kongre Kütüphanesi'nin resmi
dijital tez arşivi ve lisans araştırmaları için bir kayıt
veritabanıdır.
10
ProQuest Dissertations &
Theses Global
PQDT — Full Text, dünyanın her tarafından
1861'den bugüne milyonlarca aranabilir tez
bibliyografik künyesi yanında PDF biçiminde
indirilebilen 1.5 milyondan fazla tam metin tez ve
bitirme ödevi içerir. Toplamda ise 3 milyona yakın
Doktora ve Master Tezi içermektedir.
Tezler dünya genelinde 700 araştırma enstitüsü ve
1.500’ün üzerinde anlaşmalı Üniversiteden, ayrıca
bireysel araştırmacıların başvurularından elde
edilmektedir.
Basılı kopya olarak satın alınabilecek 2,1 milyondan
fazla yayın bulunmaktadır. Veritabanı 1997'den bu
yana eklenen tezlerin çoğunun tam metnini ve daha
eski lisans çalışmaları ile ilgili güçlü bir geriye
dönük tam metin kapsamı sunmaktadır.
11
Summon
Summon, abone olunan bütün veritabanları ile
kütüphane kataloğunu tek bir noktadan tarafsız ve
hızlıca tarayabilen bir araçtır. Araç araştırmacının
veritabanı ismi bilme ve direk ona gitme veya
PubMed, Medline, Agricola, EconLit gibi indeks
servislerini tarayıp sadece orada indeksli olan
makalelere ulaşması sorununu da ortadan
kaldırmaktadır. Bulunan makale ve bilimsel
materyallerin Web of Science ve Scopus atıf bilgileri
de otomatik olarak gösterilmektedir.
Araç kataloğunuzda yer alan kitap ve basılı
dokümanların, ödünçte/rafta bilgisini de canlı
olarak araştırmacıya göstermektedir.
12
Türkiye Atıf Dizini
Araştırmacıların, Türkiye kaynaklı sağlık bilimleri
dergilerinde son yıllarda yayımlanmış güncel
makalelere kolay ve tek bir merkezden ulaşmalarını
sağlayarak, dergilerin atıf sayılarının arttırılmasıdır.
Türkiye Atıf Dizini‘ne kayıtlı, Türkiye kaynaklı
sağlık bilimleri dergilerinde son yıllarda
yayımlanmış güncel makalelerin tam metin ve
özetleridir.
Türkiye Atıf Dizini veritabanına kayıtlı dergiler
arasında hesaplanan ve dergilerin aldığı atıf oranını
belirleyen bir ölçektir.
Sağlık bilimleri alanında yayımlanan, ilgili yıldaki
veri tabanına kabul kriterlerine uyan ve sahibinin
tam metinlerine dizin üzerinden erişim izni verdiği
dergiler bulunmaktadır.
13
Wiley Blackwell
Ticaret, maliye, yönetim, kimya, bilgisayar bilimi,
yerbilim, eğitim, mühendislik, hukuk, yaşam
bilimleri, tıp, matematik, istatistik, fizik, psikoloji
alanlarında bilirkişilerce denetlenen 1500’ün
üzerinde dergi ve 4 milyon makale, internet
üzerindeki kitap ve kitap, serilerin çok ciltli başvuru
kaynakları, ansiklopediler, el kitapları ve sözlükleri;
The Cochrane Library ve eEROS’ da dahil,
kapsamlı kimya ve kanıta dayalı tıp veritabanları
seçkin Current Protocols serisinden binlerce
laboratuvar protokolü içerir.
14
UpToDate
UpToDate veritabanı, 22 Uzmanlık alanında,
5700’den fazla uzman doktor tarafından hazırlanan
10.000’den fazla konu içeriğine erişim sunmakta
olan kanıta dayalı bir klinik karar destek sistemidir.
UpToDate; sürekli güncellenen, kanıta dayalı klinik
bilgilerle donatılmış ve kullanımı kolay arayüzü ile
dünyanın en çok kullanılan klinik bilgi kaynakları
arasında yer almaktadır. Doktorlar tarafından
hastalık teşhisinde bulunulması, tedavi planı
hazırlanması ve klinik bilgilerin hızlı ve etkin şekilde
paylaşılmasına olanak verecek şekilde
tasarlanmıştır.
UpToDate dünyanın en çok kullanılan Klinik Karar
Destekleme araçlarından birisidir, dünya çapında
158 ülkede 25 .000’den fazla hastanede, 850 .000’den
fazla doktor tarafından yılda 20 milyon defadan
fazla erişilen bu kaynak daha iyi teşhis ve tedavi
kararları almalarına yardımcı olmaktadır. Dünya
çapında yapılan birbirinden bağımsız 30 ayrı
çalışmada UpToDate’in; hastane kalitesinin
arttırılması, hasta yatış sürelerinin, ölüm
oranlarının ve hastane harcamaların azaltılmasına
yaptığı olumlu etkiler gösterilmektedir.
KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞINA
EKUAL (ELEKTRONİK KAYNAKLAR ULUSAL AKADEMİK LİSANSI)
TARAFINDAN SAĞLANAN VERİTABANLARI
Sıra
No
Veritabanı Adı
1
CAB Abstracts
2
EBSCOhost
3
IEEE
4
iThenticate
5
OVID LWW
6
ScienceDirect
Özellikleri
Tarım, Orman, Veterinerlik, Su Ürünleri
Fakülteleri ile Tarım Bilimleri, Deniz Bilimleri
alanında eğitim veren üniversiteler ile Tarım
Bakanlığı Araştırma Merkezleri ve TÜBİTAK
kullanmaktadır. Bu veritabanı, dergiler, seri
yayınlar, konferans tutanakları, kitaplar, tezler,
yıllık raporlar, patentler ve standartlar için
bibliyografik bilgiler ile bazı kaynaklar için tam
metin bilgi sağlamaktadır. Bibliyografik / tam
metin bir veritabanıdır.
Üniversiteler, Harp Okulları, Polis Akademisi, SB
Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ve TÜBİTAK
kullanmaktadır.
1. Dynamed (Tıp, hemşirelik, kanıta dayalı tıp),
2. MEDLINE Full Text (Tıp),
3.GreenFILE.
Söz konusu veri tabanları yaklaşık 1433 akademik
dergi içerir.
Bütün üniversiteler, askeri okullar, polis akademisi
ve TÜBİTAK kullanmaktadır. IEEE/IEL
Veritabanı, elektrik mühendisliği, bilgisayar bilimi
ve elektronik alanlarında dünyanın en yüksek
kalitedeki 202'si aktif olmak üzere toplam 460
IEEE/IET ve IBM dergi ve magazine, yıllık
1.200'den fazla IEEE / 20'den fazla IET
konferansına ve 2.500'den fazla kabul edilmiş IEEE
standardı olmak üzere toplam 3.8 milyondan fazla
tam metin dokümana erişim sağlamaktadır.
EKUAL üyesidir. Tüm üniversiteler ve TÜBİTAK
kullanmaktadır. Üniversiteler tarafından akademik
düzeyde üretilecek makalelerdeki kopyacılık
(intihal) oranının otomatik olarak tespiti için
kullanılmaktadır. Her kullanıcı şifre ile
ulaşmaktadır.
Tıp fakültesi, Sağlık Meslek Yüksek Okulu bulunan
üniversiteler ve TÜBİTAK kullanmaktadır. Tıp
bilimleri alanında yayımlanan 346 dergi akademik
dergiyi içerir.
Devlet, Vakıf, KKTC Üniversiteleri, Harp Okulları,
Harp Akademisi ve Polis Akademisi
kullanmaktadır. Freedom Collection paketinde yer
alan 2235 elektronik dergiye 1995 yılı ve sonrası
7
Scopus
8
SpringerLink
9
Taylor&Francis
10
Web of Science
olarak erişim sağlanmaktadır. Koleksiyon
disiplinlerarasıdır.
Devlet, Vakıf, KKTC Üniversiteleri, Harp Okulları,
Harp Akademisi, Polis Akademisi, TÜBİTAK ve
bağlı enstitüler kullanmaktadır. Atıf veritabanı
olup, 49 milyon kayıt, 5.000 ayrı yayıncıdan
sağlanan 20.500'un üzerinde hakemli dergi ve
bilimsel yayın, 5.3 milyon konferans bildirisi, 340
kitap serisi, Medline'in %100'ünü kapsamaktadır.
Bibliyografik bir veritabanıdır.
2015 yılında 12 e-veritabanı için ulusal lisans
anlaşması yapıldı, toplam 245 kurumun hizmetine
sunuldu. E-veritabanlarından lisans öğrencileri
dahil olmak üzere yaklaşık 2.3 Milyon araştırmacı
faydalanıyor. TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL;
Araştırmacı ve akademisyenlerin en çok tercih
ettiği veritabanlarından biri olan SpringerLink’i
2015 yılında EKUAL içeriğine dâhil ederek
alanında otorite veritabanlarına bir yenisini daha
eklendi. SpringerLink Ulusal Lisans antlaşması ile
üniversite kütüphanelerine çok önemli bir katkı
daha sağlandı.
Bütün üniversiteler, askeri okullar ,polis akademisi
ve TÜBİTAK kullanmakatadır. Çok disiplinli tam
metin bir veritabanıdır ve yaklaşık 1611 dergi
içerir.
Bütün üniversiteler (üniversitelere göre erişim
yılları değişiklik gösterebilir) ve TÜBİTAK
kullanmakatadır. Konu ve atıf taraması yapılabilen
bu platformda, SCI-SSCI-AHCI- SPCI-SSPCI
veritabanları taranmaktadır.
Download

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2015