CİNSEL
İSTİSMAR
CİNSEL İSTİSMAR NEDİR?
 Çocuğun,
bir
erişkinin cinsel
isteklerinin
doyumu için
kullanılması ya da
kullanılmasına göz
yumulmasıdır.
CİNSEL İSTİSMAR NEDİR?
 Cinsel
organlarını okşama,
mastürbasyon, oral-genital
temas, anal ilişki, teşhircilik,
röntgencilik, para karşılığı
çocuğun fuhuşa ve pornografiye
yönlendirilmesi cinsel istismar
olarak ele alınmaktadır.
Ensest nedir?
Kanunen evlenmelerine izin
verilmeyen iki kişi
arasındaki cinsel ilişkiye
verilen addır.
 Ensest; anne babadan
biriyle, üvey baba dahil
olmak üzere bir akraba ile
annenin erkek arkadaşı ya
da ebeveyn rolü üstlenen
birisi ile söz konusu olabilir.

ENSEST VE CİNSEL İSTİSMARA
YÖNELİK YANLIŞ İNANIŞLAR
 MİT:Çocuklukta
cinsel
istismara pek
rastlanmaz.
 GERÇEK:Her dört
kadından biri, her on ya
da yedi erkekten biri; 18
yaşına kadar en az bir
kez cinsel olarak istismar
edilmektedir.
ENSEST VE CİNSEL İSTİSMARA
YÖNELİK YANLIŞ İNANIŞLAR
MİT: çocukların büyük
çoğunluğu bir yabancı
tarafından saldırıya uğrar.
 GERÇEK: istismara uğrayan
çocukların %80 i tanıdıkları
birisi tarafından istismar
edilmektedir.
En sıklıkla görüleni üvey
babadır.

ENSEST VE CİNSEL İSTİSMARA
YÖNELİK YANLIŞ İNANIŞLAR
MİT: Çocuklar bu olayları hayal
güçlerinin zenginliği nedeniyle
uydururlar.
GERÇEK: Çocuklar bu konuda
yalan söylemezler. Çocuğun bu
konuda söylediklerini asla
gözardı etmemek gerekir.
REHBERLİK SERVİSİ
ENSEST VE CİNSEL İSTİSMARA
YÖNELİK YANLIŞ İNANIŞLAR
 MİT:
İstismarcılar genelde
şüpheli görünür.
 GERÇEK: Görünümleri diğer
insanlardan farklı görünmezler.
Genelde iyi gibi görünürler.
ENSEST VE CİNSEL İSTİSMARA
YÖNELİK YANLIŞ İNANIŞLAR
 MİT:
Çocuklar
herşeyi çabuk
unuturlar.
 GERÇEK: Birkez
bile yaşansa cinsel
istismar çocuğun
ruh sağlığını önemli
ölçüde etkiler.
ENSEST VE CİNSEL İSTİSMARA
YÖNELİK YANLIŞ İNANIŞLAR
 MİT:İstismara
genelde
yoksul ailelerin
çocuklarında rastlanır.
 GERÇEK: Her türlü
ailede istismara
rastlanır.
Kimler cinsel istismara uğrar?
•Kız çocukları erkeklere
oranla daha fazla
istismara uğrar.
•Bu durum erkeklerin
bu olayı gizli
tutmasından
kaynaklanabilmektedir.
Kimler cinsel istismara uğrar?
•Kurbanların çoğu
taciz edenden en
az 10 yaş
küçüktür.
•Erkek çocukların
cinsel istismarı
genelde
cezaevlerinde
gerçekleşmektedir.
İSTİSMARCI KİMDİR?
İstismarcı
genelde erkektir ve
çocuğun ailesinden biri ya da
tanıdığı bir kişidir.
Bu kişiler genellikle çekingen,
kendine güveni ve saygısı
olmayan kişilerdir.
İSTİSMARCI KİMDİR?
İstismarcı
aile içinde
ebeveynler, üvey ebeveynler,
kardeşler ya da diğer
akrabalar tarafından; aile
dışında ise arkadaş, komşu,
çocuk bakıcısı, öğretmen ya
da nadiren yabancı biri
tarafından yapılabilir.
İstismar Sürecinin Aşamaları
HAZIRLIK
 Çocuk
ile yalnız kalma,
kandırma, güven sağlama,
çocuktan yardım isteme
çocuğa cinsel ilişkiyi oyun
gibi doğal bir etkinlik
içersinde, sevginin bir
biçimi olarak sunma,
şiddet ya da tehdit
kullanma.
İstismar Sürecinin Aşamaları
CİNSEL ETKİLEŞİM;
......çıplaklığa
maruz
bırakma…………
dokunma………okşama………cin
sel ilişki..
AÇILMA ORTAYA ÇIKMA
 Görülme…..
İhbar
 İstenmeyen Gebelik
 Cinsel ilişki ile bulaşan
hastalıklara yakalanma
gibi nedenlerle istismar
ortaya çıkabilir.
Nasıl anlaşılır
•Çocuğun
YAŞINA
,
UYGUN OLMAYAN bir
biçimde cinsel bilgiye
sahip olması, sorular
sorması veya
davranışlar sergilemesi
Nasıl anlaşılır?
 İnsan
resimlerinde
cinsel organları
çizmesi, sürekli
yaşına uygun
olmayan cinsel
içerikli oyunlar
oynaması.
Nasıl anlaşılır?
Başka hiçbir nedenle açıklanamayan
 parmak emme,
 altını ıslatma gibi gerileme belirtileri,
 uyku bozuklukları(uyuyama, sürekli
kabus görme)



yeme bozuklukları,
okul başarısında sebepsiz ani düşme
ya da okulu reddetme,
sosyal etkinliklere katılmada azalma.
Nasıl anlaşılır?
 Suçluluk
ya da davranış
bozuklukları, gizemlilik,
 Olağandışı
saldırganlık,
 İntihar davranışı görülebilir.
Nasıl anlaşılır?
 Cinsellikle
ilgili her şeyden
kaçınma ya da aşırı ilgi
gösterme,
Baştan
çıkarıcı
davranışlarda bulunma
 Depresyon
başlaması.
belirtilerinin
Cinsel İstismara Uğramış Çocuk ve
Genç
Başlarından geçen
deneyimde yalnız
kaldıkları için,
 İstismara ilişkin
konuşmakta güçlük
çektikleri için
YALNIZLIĞA YÖNELİRLER

Cinsel İstismara Uğramış Çocuk ve
Genç
 İstismarcıya,
 Kendilerini
koruyamayan
yetişkinlere,
 Kendilerine
ÖFKE duyarlar.
Cinsel İstismara Uğramış Çocuk ve
Genç

Güvendikleri kişi ya da kişiler
tarafından aldatıldıkları için
ÜZGÜNDÜR.
Cinsel İstismara Uğramış Çocuk ve
Genç
 İstismarı
durduramadıkları
için,
 Böyle bir
deneyime
katıldıkları için,
 Bedenlerinin
verdiği tepki için
SUÇLULUK
DUYARLAR.
Cinsel İstismara Uğramış Çocuk ve
Genç
Her şeye karşın hala istismarcıyı
seviyor olmaktan dolayı,
 Duygularının sürekli değişiyor
olmasından dolayı KARMASIK
DUYGULAR YAŞAR.

Cinsel İstismarın Etkisinin
Derecesi
 İstismarın,
SIKLIĞINA,
SÜREKLİLİĞİNE,
TÜRÜNE ve
İSTİSMARCININ
KURBANA YAKINLIK
DERECESİNE bağlı
olarak
değişmektedir.
CİNSEL İSTİSMARIN ETKİLERİ
NELERDİR?
 Depresyon,
kaygı ve
endişe, suçluluk
duygusu, korku, cinsel
işlev bozukluğu ve
toplumsal geri
çekilme.
CİNSEL İSTİSMARIN ETKİLERİ
NELERDİR?
Birçok
kurban
erişkinlik döneminde
kişiler arası
ilişkilerinde ve cinsel
işlevselliğinde sorunlar
yaşayabilmektedir.
CİNSEL İSTİSMARIN ETKİLERİ
NELERDİR?
Utanç
kurbanlarda
evrensel bir duygudur.
Buradaki utanç
“cinsellikten alınan”
hazdan duyulan
utançtır.
CİNSEL İSTİSMARIN ETKİLERİ
NELERDİR?
Kendi bedeninin kirli
olduğunu hissetme,
cinsel organlarında
bozukluk olduğundan
korkma olabilir.
CİNSEL İSTİSMARIN ETKİLERİ
NELERDİR?
 Erkeklerde
ileriki
yaşlarda suça
yönelme, intihar
girişimi, madde
kullanımı ve cinsel
istismarda bulunma
görülebilir.
CİNSEL İSTİSMARIN ETKİLERİ
NELERDİR?
 İstismara
uğrayan çocukların ileriki
yaşlarda İSTİSMARCI olmasına sık
rastlanmaktadır.
 Bu çocuklar erişkinlikte de tecavüze ya da
fiziksel olarak istismar edici ilişkileri daha
sık yaşamaktadır.
Çocuğunuzun istismara uğradığını
düşünüyorsanız
 Yaşadıklarını
anlatması
konusunda onu
cesaretlendirirken, olmayan
şeyleri anlatmaması
konusunda uyarın.
 Çocuğunuza inanın
 Yanlış bir şey yapmadığı
konusunda ona güvence
verin.
Çocuğunuzun istismara uğradığını
düşünüyorsanız
 Çocuğun
anlatmasını
engelleyecek
duygusal
tepkilerden kaçının.
Olağan davranın
 Çocuğu
suçlamayın,
suçlanacak olan
istismarcıdır.
Çocuğunuzun istismara uğradığını
düşünüyorsanız
 Çocuğunuza
güvende olduğu
duygusu verin.
Artık kimsenin
ona zarar
veremeyeceği ve
onu
koruyacağınız
konusunda
güvence verin.
Çocuğunuzun istismara uğradığını
düşünüyorsanız
•Tecavüz ve darp olasılığına
karşı bir psikolog eşliğinde
tıbbi muayene( jinekolog
olabilir) yapılmasını sağlayın.
Önce bu muayene ile ilgili
bilgi verin, zarar görmemesi
için yapıldığı konusunda
İkna edin.
Çocuğunuzun istismara uğradığını
düşünüyorsanız
•Çocuğun çeşitli kişiler
tarafından tekrar tekrar
sorgulanmasına izin vermeyin.
•Doğru yerden yardım
isteyin;Ruh sağlığı açısından
psikiyatri desteği almanız
gerekebilir.
 İstirmarcı
ile ilgili yapılacak yasal
işlemler v.b. Konuları yanında
tartışmayın.
 Konuyu sürekli çocuğun yanında
konuşup tartışarak gündemde
tutmayın.
İstismar sonrasında;
 Olanları
tamamen
de unutmaya
çalışmayın.Çocuk
konuyla ilgili
konuşmak
istediğinde mutlaka
konuşup onu
rahatlatın.
İstismar sonrasında;
AŞIRI
koruyucu olmayın,
kısıtlamayın. Bu, çocuğa ‘sen
artık farklısın ya da suçlusun’
mesajı verebilir.
İstismar sonrasında;
Tekrar
olmaması için cinsel
istismar konusunda eğitin
Diğer çocuklarınızı da
ihmal etmeyin
Eskisi
gibi sevgi gösterin
Anne ve Babaların Duyguları
 Çaresizlik,yas
ve
aldatılmışlık
 İntikam
 Çocuğa ve diğer
çocuklara karşı
aşırı koruyucu ve
kollayıcı tutumlar
 Utanç
 Olayın inkarı
Anne ve Babaların Duyguları
Kızgınlık
Suçluluk,
öfke
Şok, inanamama
Çocuktan
uzaklaşma
Evlilik sorunları
 Aile
içinde karşılıklı suçlamalar
nedeniyle eşler birbiriyle büyük
sorunlar yaşayabilir. Olaylarda
ebeveynlerden herhangi birinin
ihmali dahi olsa artık yapılacak tek
şey birlikte hareket ederek çözüm
arayışına girmektir.
Çocuğunuz istismar edilen değil de
istismar eden ise ne yapılmalı?
 Durumu
kabullenmek hiçbir anne
baba için kolay değildir. Böyle bir
olayla karşılaşıldığında mutlaka iyi bir
araştırma yapılmalıdır. Tamamen
reddedici bir tutum takınmak ileride
çok daha büyük sorunlara yol
açabilir. Çocuk ( ya da ergen) yaptığı
bir yanlışta ailesinin desteğini
hissederse aynı davranışa devam
edecektir.
Çocuğunuzun bir başkasını istismar
ettiğini kabul ediyorsanız mutlaka
nedenleri araştırılmalıdır.
 Çocuk kendisi de daha önce istismara
uğramış ama söyleyememiş olabilir.
 Çocuğun cinsellikle veya karşı cinsle ilgili
merakı giderilememiş olabilir.
 O güne kadar farkedilmeyen ruhsal bir
rahatsızlığı olabilir.
Böyle durumlarda mutlaka bir
uzmandan (psikiyatrik) destek almak
gerekir.
istismara uğrayan çocuklarda
olabilecek ikincil yaralar
 Yaşanan
olay
sonrasında çocuğun
yaşayacakları
travmanın etkisinin
daha da derin olmasına
sebep olabilir.
İkincil Yaralar
 Damgalanma
 Aile
için
(çocuğa inanmama,
olanlardan dolayı çocuğu
suçlama)
 Bireysel
düzeyde
(Seksüel davranışlar nedeniyle
tekrar istismara uğrama,
dışlanma cezalandırılma)
 İyileştirici
tedavi
olmayan
(profesyonel
olmayanların ya da konuyu
basite indirgeyenlerin
yaklaşımları)
Çocuğu cinsel istismardan
korumak için neler yapılmalı?
Çocuğu cinsel istismardan
korumak
Çocuklara “iyi” ve “kötü”
dokunma arasındaki farkı
öğretin.
Örn.’’Eğer birisi (bu tanıdığın biri
dahi olsa!!!) sana, seni rahatsız
edecek biçimde dokunuyorsa
(özellikle de özel bölgelerine) bu
kötü dokunmadır, buna izin
vermemelisin, hemen oradan
uzaklaşıp bir yetişkinden yardım
istemelisin’

Çocuğu Cinsel İstismardan Korumak
Onlara
bedeninin özel
bölgelerini ve hiç
kimsenin bedeninin
özel yerlerine
dokunulmaması
gerektiğini öğretin.
ÇOCUĞU CİNSEL İSTİSMARDAN
KORUMAK
Çocuklarınıza
bedenlerinin
kendilerine ait
olduğunu öğretin ki,
kendilerine
dokunulmasını
istemiyorlarsa
rahatlıkla
söyleyebilsinler.
Çocuğu cinsel istismardan
korumak
Çocuklarınıza “hayır” demeyi öğretin.
’’ birisi sana istemediğin şeyler yaptığında
ya da yaptırmaya çalıştığında ona hayır
diyebilirsin. Bu yanlış bir şey değildir’’
 Öncesinde de Çocuklara;
insanları öpmesi, sarılması ya da kendisini
öptürmeye izin vermesi konusunda baskı
yapılmaması gerekir.

Çocuğu cinsel istismardan
korumak
 Çocuğa
rahat konuşabileceği,
güvenilir, koruyucu ve koşulsuz sevgi
sunulan bir ortam sağlayın.
 Soruları cevapsız bırakılmamalıdır.
Çocuğu Cinsel İstismardan Korumak
Onları
soru sormak ya
da kendi deneyimlerini
anlatmak konusunda
cesaretlendirin.
İstismar konusundan
size ya da bir erişkine
söz etmesinin
öneminden bahsedin.
Çocuğu cinsel istismardan korumak
Çocuklara
erişkinlerle
yapılacak her türlü
cinsel davranışın
yanlış olduğundan
söz edin.
Çocuğu cinsel istismardan korumak
Onlara istismar girişimde
bulunan bir erişkine karşı,
çocuğunuzu sonuna kadar
destekleyeceğiniz ve
koruyacağınız konusunda
güvence verin.
 Çünkü istismarcı bu konuyu
kimseye anlatmaması
konusunda tehdit edip çocuğu
susturabilir.

ÇOCUĞU CİNSEL İSTİSMARDAN
KORUMAK
Çocuklarınızın
arkadaşlarını ve
ailelerini iyi tanıyın.
İzniniz olmadan
kimsenin arabasına
binmemesi
gerektiğini öğretin.
10
dakika
ara…
REHBERLİK SERVİSİ
Çocuklukta cinsel eğitimin önemi
 Cinsel
kimlik
oluşumu, aynı
cinse ya da karşı
cinse duyulan
erotik ilgiler,
cinsel saplantılar,
cinsel korkular
çocuklukta
oluşmaktadır.
 Çocukluk
döneminde cinsellikle ilgili
yaşanılan olumsuz olaylar ileriki
dönemde sorunlara yol açabilir.
 Bu nedenle çocuğa zamanı geldiğinde
cinsel eğitim vermek, sorularını
cevaplandırmak, merakını gidermek,
normal cinsel gelişim davranışlarına
doğru tepki vermek çok önemlidir.
Çocuklukta cinsel eğitim
Cinsel eğitimin esas amacı ;
 Çocuğa “cinsellik yemek yemek, su içmek kadar
doğal bir olaydır” mesajını iletmektir.
 Elbette sınırları da çizmek gerektiği
unutulmamalıdır.
NORMAL Cinsel Gelişim Davranışları
 0-4
yaş; ara sıra cinsel organlarına
eller, cinsel organlarını gösterir,
cinsel organlar arasındaki farkı
keşfetme /ilgilenmeye başlar, evcilik
ve doktorculuk oynama (taklit ve
model alma)
NORMAL Cinsel Gelişim Davranışları
 5-8yaş;
kendine
dokunma, cinsel
içerikli şakalar
yapma, diğer
çocuklarla
oynarken
kendisinin doktor
rolünü oynamayı
isteme, öpme,
cinsel sözcükler
içeren mektupler
yazmak,
NORMAL Cinsel Gelişim Davranışları
 9-12yaş;
Kendisinin cinsel
organına dokunma, öpme/
sevgilisinin olduğunu söyleme
,kendi cinsinden olanlarla
cinselliği konuşma, cinsel
organların ve işlevleriyle
ilgilenme, kitap ve magazinlere
ilgi duyma, cinsel içerikli şiirler,
mektuplar yazma
Bu
davranışlarından
dolayı onu
azarlamak,
hırpalamak ya
da sert bir
biçimde
cezalandırmak
yanlıştır.
OKUL ÇAĞI ÖNCESİ YANLIŞ
CİNSEL EĞİTİM VE SONUÇLARI
SUSMAK,
ÇOCUĞA
CEVAP
VERMEMEK
BÖYLE BİR
DURUMDAÇOCUK BU
ALANDA BİR GİZLİLİK
OLDUĞUNU SEZER
VE GENELLİKLE
BUNU ÇÖZMEYE
ÇALIŞIR.
OKUL ÇAĞI ÖNCESİ YANLIŞ
CİNSEL EĞİTİM VE SONUÇLARI
 ÇOCUĞU
HEM
DOĞRU BİLGİ
EDİNEMEYECEK
HEM DE
YANLIŞ YAPTIĞINI
SANIP SUÇLULUK
HİSSEDECEKTİR.
AZARLAYIP
SUSTURMAK
YADA
ANLAYAMACAĞI
KARIŞIK
CEVAPLAR
VERMEK.
OKUL ÇAĞI ÖNCESİ YANLIŞ
CİNSEL EĞİTİM VE SONUÇLARI
ÇOCUĞA
YALAN
YANLIŞ
BİLGİ
VERMEK.
BU
YANLIŞ
BİLGİLER İLERİKİ
ZAMANLARDA DAHA
DA BÜYÜK
KARIŞIKLIKLARA
SEBEP OLABİLİR.
 Yapılacak
en iyi şey ilgisini başka bir
yöne çekmek, boş kalmasını
engellemektir.
 Soruları mutlaka doğru ve yaşına
uygun biçimde cevaplandırılmalıdır.
 Sorduğundan fazlasını anlatmaya
gerek yoktur.
2.
yaştan
itibaren
cinsiyet
farkıyla ilgili
sorular
gelmeye
başlar.
 Üç-
dört
yaşından sonra
çocuklar
bebeklerin nasıl
dünyaya
geldiğini
sormaya
başlar.

Açıklama için notlara başvurabilirsiniz.
Kız çocukları ‘anne benim neden pipim
yok?’ gibi bir soruyla aslında ‘ben eksik
miyim’ endişesini dile getirmektedir.
Çocuğa bütün kadınları böyle olduğu,
vücutlarının eksiksiz ve tam olduğu
söylenmelidir.
 2-3 yaş için sadece her iki cinsin
organlarının farklı olduğunu söylemek
yeterlidir.
 Kızlar ……. böyledir.
 Erkekler ……… böyledir gibi..



YAS GURUPLARINA GÖRE SORULAR VE CEVAPLAR:
7 Yas öncesi:
-Neden annemin memeleri var, babamin
yok?
Annen bir kadin, baban bir erkek. Erkeklerin
memeleri yoktur. Kadinlar ise çocuk sahibi
olabildikleri için memeleri vardir. Çocuk
dogduktan sonra annelerin memelerinden gelen
sütle bebekler beslenir.
-Bebekler annelerin karnina nasil giriyor?
Anne ve babalarin vücutlari birbirine çok
uygundur ve birbirleri ile çok yakinlastiklarinda
bir bebek olusabilir. Bu bebek annelerin karninda
büyür.

7 Yas sonrasi:
-O küçük delikten bebekler nasil
çikiyor?
Bebegin çiktigi delik çok esnek birseydir
ve dogum olacagi zaman bebegin içinden
çikabilecegi kadar büyüyebilir.
-Eger bebek yapmak istemiyorsaniz
neden beraber yatiyorsunuz?
Çünkü büyükler birbirlerini çok
sevdiklerinde bazen sadece birbirini
sevmek yada öpmek yeterli olmaz. O
zaman birbirine gerçekten çok yakin
olmak isterler.

Ergenlik :
-Orgazm ne demektir?
Yetiskin bir kadin ve erkegin ancak cinsel iliskide
bulundugunda yasayabilecegi çok özel bir
duygudur.
-Regl ne demektir?
Yetiskin kadinlar ayda bir kez vajinalarindan
kanarlar. Buna Regl yada aybasi denir. Bunun
sebebi kadinlarin yumurtaliklarindan her ay 1
yumurtanin döllenmek üzere hazirlanmasidir.
Eger döllenme yani bebegin olusumu
gerçeklesmezse bu yumurta bir miktar kan ile
vücuttan atilir ve ertesi ay yeni bir yumurta
olusur. Her genç kiz 12-15 yaslari arasinda ilk kez
regl olur.
Kalabalik bir ortamda çocugumuz bizi
utandiracak sorular sordugunda nasil
davranabiliriz?

1-Zaman kazanmaya çalisabiliriz: ?Evet, bu
iyi bir soru? türünde bir yanit size düsünme firsati
yaratir.
2-Kismi cevaplandirma: konu ile ilgili akliniza
gelen ilk yaniti verin ama ilk firsatta bu konu
üzerine düsünüp bir dahaki sefere daha açiklayici
olun.
3-Erteleme: ?bu soru çok özel bir soru ve bunu
seninle daha sonra ikimiz basbasa iken konusmak
isterim.
4-Gözlerini kapatin ve bu isi bitirin: Eger
yeterince özgüvenli iseniz ve cinsellikle ilgili açik
bir tutumunuz varsa söyle bir cevap verebilirsiniz
?Bu bir prezervatif. Annenle baban simdilik baska
bir bebek istemedikleri için bunu kullaniyorlar.
Download

CİNSEL İSTİSMAR