ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: Tanses Yasemin GÜLSOY
Doğum Tarihi:
Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Bölüm/Program
İngiliz Edebiyatı
Üniversite
Pomona College Üniversitesi (ABD)
Yıl
1985
Y. Lisans
Gazetecilik
New York Üniversitesi Yüksek Lisans
Bilim ve Sanat İhtisas Fakültesi (New
York University Graduate School of
Arts and Science) (ABD)
1988
Işık Üniversitesi
2006
Doktora/S.Yeterlik/
Tıpta Uzmanlık
Çağdaş İşletme Yönetimi
Doktora (İngilizce)
Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı :
One More Chance for Troublesome Youth: Community Rehabilitation
Tez Danışmanı: Dr. David Rubin
Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı :
The Advertiser’s Perspective on Advertising Agency-Client Relationships: A Survey of Leading
Advertisers in Turkey
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Sedef Akgüngör
Görevler:
Görev Unvanı
Fellow, New
York
University
Yrd. Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Görev Yeri
Yıl
Harry Frank Guggenheim Foundation Vakfı, New York
1986-1988
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Beykent Üniversitesi
İletişim Fakültesi Beykent Üniversitesi
2007-2010
2011-
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :
Projelerde Yaptığı Görevler :
Londra Middlesex Üniversitesi tarafından koordine edilen ‘Marka Kökeni Araştırması’ projesinin
Türkiye kısmını yürütmektedir (2010-).
İdari Görevler :
Görev Ünvanı
İktisadi ve İdari bilimler
Fakültesi Dekan Yardımcılığı
Görev Yeri
Beykent Üniversitesi
Yıl
Ağustos 2009 - Aralık 2010
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :
International Strategic Management Conference Organizasyon Komitesi (2007-)
International Strategic Management Conference Hakem Kurulu Üyeliği (2008-)
International Strategic Management Conference Sekreterya Başkanlığı (2008-)
Journal of Global Strategic Management Hakem Kurulu Üyeliği (2011-)
International Leadership, Technology and Innovation Management Conference Hakem Kurulu Üyeliği
(2011-)
International Leadership, Technology and Innovation Management Conference Organizasyon
Komitesi (2011-)
American Marketing Association Üyeliği (1999-)
Türkiye Araştırmacılar Derneği Üyeliği (2000-)
Uluslararası Stratejik Yönetim ve Yöneticiler Derneği Üyeliği (2013-)
18. Ulusal Pazarlama Kongresi Hakem Kurulu Üyeliği (2013).
Ödüller :
Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ilk doktora derecesi ve şeref derecesi (2006).
Reklam Yaratıcıları Derneği Onur Ödülü (2002).
Harry Frank Guggenheim Foundation Fellowship (Yüksek lisans eğitimi boyunca verilmiştir, 19861988.)
Pomona College Honnold Scholarship for Graduate Study: Yüksek lisans eğitiminde yararlanılmak
üzere verilen mezuniyet ödülü (1985).
Pomona College Academic Scholarship (1982-1985): Dünyada her yıl yalnızca dört yabancı öğrenciye
verilen akademik burs.
Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İşletme) Dekan'ın Listesi (1981-1982 Güz
dönemi)
İstanbul Amerikan Robert Lisesi Okul Aile Birliği Üstün Başarı Ödülü: Mezuniyet ödülü (1981).
İstanbul Amerikan Robert Lisesi Mütevelli Heyeti İngilizce Mükemmellik Ödülü: Mezuniyet ödülü
(1981).
Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler
de tabloya ilave edilecektir):
Akademik
Yıl
Dönem
Haftalık
Saati
Dersin Adı
Te Uygu
ori lama
k
Pazarlama Yönetimi (Beykent Üniversitesi Sosyal 3
Öğre
nci
Sayıs
ı
60
Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı)
Pazarlama Yönetimi (Beykent Üniversitesi Sosyal
3
20
Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı)
Güz
2012-2013
İlkbahar
Marketing
3
90
Pazarlama
3
80
Bütünleşik Pazarlama İletişimi
3
30
Management and Organization
3
120
Business Negotiations
2
20
Global Marketing
3
60
Global Business
3
20
Organizational Behavior
3
111
Metin Yazarlığı
3
102
Pazarlama Yönetimi (Beykent Üniversitesi Sosyal
3
40
3
20
Marketing
3
60
International Brand Management
3
60
Human Resource Management
3
90
Introduction to Business
3
60
Principles of Logistics Marketing
3
80
Entrepreneurship and Small Business
3
80
Organizational Behavior
3
120
Bütünleşik Pazarlama İletişimi
3
80
Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı)
Pazarlama Yönetimi (Beykent Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı)
Güz
2011-2012
İlkbahar
Management
ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1. Gülsoy, Tanses; Özkanlı, Özlem; Lynch, Richard. (2013), “Effective International Expansion
Strategies of Emerging Countries: The Strategies that Helped Arçelik,” Management Research
Review, v. 36 (1): 4-32. (Scopus).
A2. Gülsoy, Tanses. (2012). “Cultivation of Human Resources for Effective International
Expansion by an Emerging-Market Multinational: Implications for Global Marketing.” Journal of
Global Strategic Management, v. 6, no. 2 (December): 23-35. (Cabell’s).
A3. Gülsoy, T.; Özkanlı, Ö. ve Lynch, R. (2009), “Effective International Expansion Strategies of
Developing Countries: Some Preliminary Evidence from the Turkish Manufacture and Export of
Television Sets,” Journal of Global Strategic Management, 3 (2), 28-51.
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
B1. Gülsoy, Tanses. (2012). “Human resource practices of an emerging-market multinational:
Implications for enhancing organizational innovation.” Proceedings, İkinci Uluslararası Liderlik,
Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Konferansı, Istanbul, 11-12 Ekim 2012, s. 498-507.
(ScienceDirect)
B2. Jin, Zhongqi; Lynch, Richard; Attia, Samaa; Chankarsar, Bal; Gülsoy, Tanses; Lapoule Paul;
Liu, Xueyuan; Newburry, William; Nooraini, Mohamad Sheriff; Parente, Ronaldo; Purani,
Keyoor; Ungerer, Marius. (2012). “Antecedents of Home and Foreign Product Country Images in
Developed and Developing Countries: A Comparative Study,” Academy of International
Business, Washington, D.C., USA, 30 Haziran-3 Temmuz 2012. (Bildiri özetine erişim:
https://aib.msu.edu/events/2012/AIB2012_ConferenceProceedings.pdf, s. 235.)
B3. Gülsoy, Tanses; Özkanlı, Özlem; Lynch, Richard. (2011). “The Role of Innovation in the
Effective International Expansion of an Emerging-Country Firm: The Case of Arçelik,”,
International Conference on Leadership, Technology, and Innovation Management, Istanbul, 2-4
Aralık 2011, Procedia Social and Behavioral Sciences, 41 (2012): 116-129 (ScienceDirect).
B4. Gülsoy, T.; Özkanlı, Ö. ve Lynch, R. (Temmuz 2011), “International Branding Strategies of
Developing Countries: The Case of Arçelik,” Procedia Social and Behavioral Sciences, 24
(2011): 1201-1217, Yedinci Uluslararası Stratejik Yönetim Konferansı, Paris, Fransa. (Web of
Science)
B5. Gülsoy, T.; Özkanlı, Ö. ve Lynch, R. (Temmuz 2010), “Effective International Expansion
Strategies of Developing Countries: Turkish Home Appliance Companies and the Global
Recession,” Proceedings, Sixth International Strategic Management Conference, s. 445-464,
St.Petersburg, Rusya.
B6. Gülsoy, Tanses. (2012). “Managing a strategic business relationship in an emerging market:
Advertising agency-client relationships in Turkey.” Proceedings, Eighth International Strategic
Management Conference, Barselona, İspanya, 21-23 Haziran 2012, Procedia Social and
Behavioral Sciences, 58 (2012): 1386-1394. (Web of Science).
Atıf: Yılmaz, R., Taşkıran, N.Ö. (2013). A model for advertising aestheticization: How an ad
is aesthetically created and has an impact on audience-product, advertising mood, and target
audience triangle. International Journal of Research in Business and Social Science, 2 (1): 4046. Göndermenin yer aldığı sayfalar: 42, 45 (Kaynakça).
B7. Pınar, Musa; Girard, Tülay; Trapp, Paul; Gülsoy, Tanses. (2013). “University Brand Equity
Dimensions: Student Perspectives and Perceptions.” 2013 International Academy of Business and
Public Administration Disciplines (IABPAD) Conference, 1-4 Temmuz 2013, Istanbul.
B8. Trapp, Paul; Girard, Tülay; Pınar, Musa; Gülsoy, Tanses. (2013). “Developing a Scale to
Measure Consumer-Based Brand Equity of Private Label Brands.” 2013 International Academy of
Business and Public Administration Disciplines (IABPAD) Conference, 1-4 Temmuz 2013,
Istanbul.
B9. Gülsoy, Tanses. (2013). “University brand equity dimensions in an emerging market:
Implications for developing sustainable university brands.” Proceedings, Dokuzuncu Uluslararası
Stratejik Yönetim Konferansı, Riga, Letonya, 27-29 Haziran 2013, s. 479-487.
C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D1. Gülsoy, T. (2008), ”Reklamveren Reklam Ajansından Niye Ayrılır? Türkiye’nin En Büyük
Reklamverenleriyle Anket Çalışması,” Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (2), 335353.
Atıf: Bulunmaz, B. (2013). A difficult choice for newspapers: Advertisers or readers? Yeditepe
(): 1-20. Göndermenin yer aldığı sayfalar: 6, 19 (Kaynakça).
D2. Gülsoy, T. (2007), “Do MNCs and Local Companies Differ in Their Relationship with Ad
Agencies?” Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 8 (1), 87-102.
D3. Gülsoy, T. (2007), ”Reklamveren Reklam Ajansını Hangi Nedenlerle Seçer? Türkiye’nin En
Büyük Reklamverenleriyle Anket Çalışması,” Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (2),
335-353.
Atıf: Paşalı Taşoğlu, N. (2009).Pazarlama İletişimi: Bütünleşik Bir Yaklaşım. Ankara: Detay
Yayıncılık. Göndermenin yer aldığı sayfalar: 90, 197 (Kaynakça).
F. Diğer yayınlar :
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler:
F1. Gülsoy, T. (1999). Türkçe-İngilizce dizinli İngilizce-Türkçe Reklam Terimleri ve Kavramları
Sözlüğü / An English-Turkish Dictionary of Advertising with Turkish-English Index (Istanbul:
Adam Yayınları).
Atıflar:
1. Avşar, Z., Elden, M., Çaydere, O., Bakır, U. (2011). Reklam ve Hukuksal
Düzenlemeleri, Geçit Kitabevi, İstanbul. Göndermenin yer aldığı sayfalar: 24, 27 (iki
atıf), 58, 68, 76, 84, 85 (“bilinçaltı reklam” maddesinde Rogers ve Seiler 1994’ten
alıntı), 124, 130, 136, 137,138 (üç atıf), 425 (Kaynakça), 436 (Dizin).
2. Elden, M. Şimdi Reklamlar... Reklamın tanımı, F1’den alınmıştır. Göndermenin yer
aldığı sayfalar:
3. Elden, M. Göndermenin yer aldığı sayfalar:
4. Aslan, E.Ş., Diker, E. (2011). Reklam ajansı çalışanlarının etiğe ilişkin tutumları
üzerine bir araştırma. Fırat Üniversitesi Medya ve Etik Sempozyumu Bildiriler Kitabı,
13-15 Ekim 2011, s. 247-256. Göndermenin yer aldığı sayfalar: 248, 255 (Kaynakça).
5. Aylan, G. (2007). Çevirmenin Önsözü, Çaktırmadan İkna (Vance Packard). İstanbul:
MediaCat Kitapları.
6. Batı, U. (2010). Hedef kitle davranışını etkileyen bir unsur olarak reklamlarda müzik
kullanımı konusundaki yazının incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7
(2): 768-808. Göndermenin yer aldığı sayfalar: 798, 805 (Kaynakça).
7. Çelik, C., Kurtoğlu, S., Mavnacıoğlu, K., Karavelioğlu, İ. (). Bant reklamların maç
sırasında yayınlanmasının izleyici üzerindeki etkileri. İletişim Fakültesi Dergisi, :
253-259. Göndermenin yer aldığı sayfalar: 254, 259 (Kaynakça).
8. Çelik, C., Ulusoy, E., Öymen, G., Gündüz, Ö., Nurluoğlu, U.E. ().Marka
yerleştirmeye ve kullanımına bir örnek: Asmalı Konak. İletişim Fakültesi Dergisi, :
253-259. Göndermenin yer aldığı sayfalar: 254, 259 (Kaynakça).
9. Çakır, V. (). Reklamların beğenilmesinin tüketicilerin marka tutumlarına etkisi. : 663687. Göndermenin yer aldığı sayfalar: 666, 668, 685 (Kaynakça).
10. Hızal, S. G. (2005). Reklam endüstrisinin topoğrafyası: Türkiye örneği. İletişim
Araştırmaları, 3 (1-2): 105-131. Göndermenin yer aldığı sayfalar: 110, 111, 120, 122,
130 (Kaynakça). Çeşitli kavramların tanımları, F1’den alınmıştır.
11. Özüpek, M. N., Diker, E. (2013). İletişim Fakültesi öğrencilerinin cep telefonu
markalarına yönelik imaj algısı: Nokia ve Samsung örneği. E-Journal of New World
Sciences Academy, 8 (1): 100-120. Göndermenin yer aldığı sayfalar: 103, 119
(Kaynakça).
12. Taşkaya, M. (2009). 1980’lerden 2000’lere Türk sinemasında ürün yerleştirme
uygulamalarında görülen nicel değişim. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim
Kuram ve Araştırma Dergisi, 29 (Güz): 103-132. Göndermenin yer aldığı sayfalar:
116, 130 (Kaynakça).
13. Tiryakioğlu, F., Seçim, M.Ö. (2011). Türkiye’de siyasal reklamcılık ve etik: 22
Temmuz 2007 genel seçimine yönelik bir analiz. Fırat Üniversitesi Medya ve Etik
Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 13-15 Ekim 2011, s. 71-82. Göndermenin yer aldığı
sayfalar: 74, 80 (Kaynakça).
14. Yeygel, S., Temel, A. (2006). İşletmelerin kurumsal imajlarının hedef kitlelere
iletilmesinde bir araç olarak kurum Web siteleri. 2. Ulusal Halkla İlişkiler
Sempozyumu, 27-28 Nisan 2006, Bildiri Kitabı, s. 213-234. Göndermenin yer aldığı
sayfalar: 218, 234 (Kaynakça).
15. Zeybek, I. (). Görsel iletişim ve renklerin aktardıkları. İletişim Fakültesi Dergisi, :
813-826. Göndermenin yer aldığı sayfalar: 815, 825 (Kaynakça).
F2. Gülsoy, T. (2009). Etkileşimli Pazarlama Nedir? Editör: Lemi Baruh ve Müberra Yüksel,
Değişen İletişim Ortamında Etkileşimli Pazarlama (Istanbul: Doğan Kitap / Doğan Egmont
Yayıncılık ve Yapımcılık Tic. A.Ş.), 75-81.
F3. Gülsoy, T. (2009). Etkileşimli Medya ve Pazarlama Terimler Sözlüğü Editör: Lemi Baruh ve
Müberra Yüksel, Değişen İletişim Ortamında Etkileşimli Pazarlama (Istanbul: Doğan Kitap /
Doğan Egmont Yayıncılık ve Yapımcılık Tic. A.Ş.), 223-252.
Atıf: Özkaya, B. (2012). Halkla ilişkiler 2.0 kapsamında kurumların arama motoru
kullanıcılarına yönelik çalışmaları. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dergisi 2012,33(2):355-382
Yazılan ulusal dergilerde makaleler:
F4. Gülsoy, T. ve Akgüngör, S. (2007). “Reklamverenin Gözüyle Reklam Ajansı-Reklamveren
İlişkileri.” Pİ Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi, 6 (2), 50-62.
Diğer:
F5. Gülsoy, T. (1988). Why the Fight over Peace Studies? New York, New York: Harry Frank
Guggenheim Foundation Occasional Papers Series, No. 2.
Atıf: Sponsel, L. E. (1996). “The Natural History of Peace: A Positive View of Human Nature
and Its Potential”. (Thomas Gregor, Ed., A Natural History of Peace, Vanderbilt University
Press, s. 95-125). Göndermenin yer aldığı sayfalar: s. 96, s. 120 (Kaynakça).
Yabancı Dil:
İngilizce: YDS 2013, KPDS 2009.
Almanca: Kleines Deutsches Sprachdiplom verliehen vom Goethe-Institut im Auftrag der LudwigMaximilians-Universität zu München, Februar 2001. (Bestanden mit sehr gutem Erfolg.)
Fransızca: Attestation de Réussite DELF A1, Le Ministre de L’Éducation nationale et Ambassade de
France en Turquie, Mai 2002.
Download

ÖZGEÇMİŞ - Beykent Üniversitesi