ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: Tanses Yasemin GÜLSOY
Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor
Öğrenim Durumu:
Derece
Doktora/S.Yeterlik/
Tıpta Uzmanlık
Bölüm/Program
Çağdaş İşletme Yönetimi
Doktora (İngilizce)
Y. Lisans
Gazetecilik
Lisans
İngiliz Edebiyatı
Üniversite
Yıl
Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü
2006
New York University Yüksek Lisans
Bilim ve Sanat İhtisas Fakültesi / New
York University Graduate School of
Arts and Science (ABD)
Pomona College Üniversitesi (ABD)
1988
1985
Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı :
One More Chance for Troublesome Youth: Community Rehabilitation
Tez Danışmanı: Dr. David Rubin
Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı :
The Advertiser’s Perspective on Advertising Agency-Client Relationships: A Survey of Leading
Advertisers in Turkey
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Sedef Akgüngör
Görevler:
Görev Unvanı
Fellow, New York
University
Yrd. Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Görev Yeri
Yıl
Harry Frank Guggenheim Foundation Vakfı (New York, ABD)
1986-1988
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Beykent Üniversitesi
İletişim Fakültesi Beykent Üniversitesi
2007-2010
2011-
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
(Aşağıda adı geçen iki çalışma yüksek lisans projesidir.)
Evren Örenli, Hastanelerde Ameliyat Sonrası Hemşirelik Bakımının Hasta Memnuniyetine Etkisi
(Yüksek Lisans Projesi), Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi
Anabilim Dalı Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Bilim Dalı, 2009.
Hatice Orman, Çalışan Memnuniyetinin Hizmet Alanın Memnuniyetine Etkisi: Bir Hastane
Uygulaması (Yüksek Lisans Projesi), Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme
Yönetimi Anabilim Dalı Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Bilim Dalı, 2009.
Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :
Projelerde Yaptığı Görevler :
Londra Middlesex Üniversitesi tarafından koordine edilen ‘Marka Kökeni Araştırması’ projesinin
Türkiye kısmını yürütmektedir (2010-).
İdari Görevler :
Görev Ünvanı
İktisadi ve İdari bilimler
Fakültesi Dekan Yardımcılığı
Görev Yeri
Beykent Üniversitesi
Yıl
Ağustos 2009 - Aralık 2010
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :
International Strategic Management Conference Organizasyon Komitesi (2007-)
International Strategic Management Conference Hakem Kurulu Üyeliği (2008-)
International Strategic Management Conference Sekreterya Başkanlığı (2008-)
Journal of Global Strategic Management Hakem Kurulu Üyeliği (2011-)
International Leadership, Technology and Innovation Management Conference Hakem Kurulu Üyeliği
(2011-)
International Leadership, Technology and Innovation Management Conference Organizasyon
Komitesi (2011-)
American Marketing Association Üyeliği (1999-)
Türkiye Araştırmacılar Derneği Üyeliği (2000-)
18. Ulusal Pazarlama Kongresi Hakem Kurulu Üyeliği (2013).
Uluslararası Stratejik Yönetim ve Yöneticiler Derneği Üyeliği (2013-)
Ödüller :
Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ilk doktora derecesi ve şeref derecesi (2006).
Reklam Yaratıcıları Derneği Onur Ödülü (2002).
Harry Frank Guggenheim Foundation Fellowship: New York Üniversitesi tarafından aday gösterilen
yüksek lisans ve doktora öğrencileri arasından Harry Frank Guggenheim Vakfı’nın seçtiği öğrencilere
verilen burs. Yüksek lisans eğitimi boyunca verilmiştir (1986-1988).
Pomona College Honnold Scholarship for Graduate Study: Yüksek lisans eğitiminde yararlanılmak
üzere verilen mezuniyet ödülü (1985).
Pomona College Academic Scholarship: Dünyada her yıl yalnızca dört yabancı öğrenciye verilen
akademik burs (1982-1985).
Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İşletme) Dekan'ın Listesi (1981-1982 Güz
dönemi)
İstanbul Amerikan Robert Lisesi Okul Aile Birliği Üstün Başarı Ödülü: Mezuniyet ödülü (1981).
İstanbul Amerikan Robert Lisesi Mütevelli Heyeti İngilizce Mükemmellik Ödülü: Mezuniyet ödülü
(1981).
Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler
de tabloya ilave edilecektir):
Akade
mik Yıl
Döne
m
Dersin Adı
Pazarlama Yönetimi (Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme
Haftalık
Saati
Teo U
rik
y
g
ul
a
m
a
3
Öğrenci
Sayısı
60
Anabilim Dalı)
Pazarlama Yönetimi (Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme
3
20
Marketing (Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
3
120
Pazarlama (Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi)
3
80
Bütünleşik Pazarlama İletişimi (Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi)
3
30
Management and Organization (Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
3
150
Business Negotiations (Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
2
20
Global Marketing (Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
3
70
Global Business (Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
3
25
Organizational Behavior (Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
3
110
Metin Yazarlığı (Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi)
3
102
Pazarlama Yönetimi (Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme
3
30
3
20
Marketing (Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
3
70
International Brand Management (Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
3
80
3
90
Introduction to Business (Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
3
120
Principles of Logistics Marketing (Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
3
100
Bütünleşik Pazarlama İletişimi (Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi)
3
60
Entrepreneurship and Small Business Management (Beykent Üniversitesi İktisadi
3
90
3
110
Anabilim Dalı)
Güz
20122013
Fakültesi)
İlkbah
ar
Anabilim Dalı)
Pazarlama Yönetimi (Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme
Anabilim Dalı)
Güz
Fakültesi)
Human Resource Management (Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
20112012
Fakültesi)
Fakültesi)
İlkbah
ar
ve İdari Bilimler Fakültesi)
Organizational Behavior (Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1. Gülsoy, Tanses; Özkanlı, Özlem; Lynch, Richard. (2013), “Effective International Expansion
Strategies of Emerging Countries: The Strategies that Helped Arçelik,” Management Research
Review, 36 (1): 4-32 (Scopus).
A2. Gülsoy, Tanses. (2012). “Cultivation of Human Resources for Effective International
Expansion by an Emerging-Market Multinational: Implications for Global Marketing,” Journal of
Global Strategic Management, 6 (2): 23-35 (Cabell’s).
A3. Gülsoy, Tanses; Özkanlı, Özlem ve Lynch, Richard. (2009), “Effective International
Expansion Strategies of Developing Countries: Some Preliminary Evidence from the Turkish
Manufacture and Export of Television Sets,” Journal of Global Strategic Management, 3 (2), 2851.
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
B1. Gülsoy, Tanses. (2013). “Human Resource Practices of an Emerging-Market Multinational:
Implications for Enhancing Organizational Innovation,” İkinci Uluslararası Liderlik, Teknoloji ve
İnovasyon Yönetimi Konferansı, Istanbul, 11-12 Ekim 2012, Procedia Social and Behavioral
Sciences, 75 (2013): 498-507 (ScienceDirect).
B2. Jin, Zhongqi; Lynch, Richard; Attia, Samaa; Chankarsar, Bal; Gülsoy, Tanses; Lapoule Paul;
Liu, Xueyuan; Newburry, William; Nooraini, Mohamad Sheriff; Parente, Ronaldo; Purani,
Keyoor; Ungerer, Marius. (2012). “Antecedents of Home and Foreign Product Country Images in
Developed and Developing Countries: A Comparative Study,” Academy of International
Business, Washington, D.C., ABD, 30 Haziran-3 Temmuz 2012. (Bildiri özetine erişim:
https://aib.msu.edu/events/2012/AIB2012_ConferenceProceedings.pdf, s. 235.)
B3. Gülsoy, Tanses; Özkanlı, Özlem; Lynch, Richard. (2012). “The Role of Innovation in the
Effective International Expansion of an Emerging-Country Firm: The Case of Arçelik,” Birinci
Uluslararası Liderlik, Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Konferansı, Istanbul, 2-4 Aralık 2011,
Procedia Social and Behavioral Sciences, 41 (2012): 116-129 (ScienceDirect).
B4. Gülsoy, Tanses; Özkanlı, Özlem; Lynch, Richard. (2011), “International Branding Strategies
of Developing Countries: The Case of Arçelik,” Procedia Social and Behavioral Sciences, 24
(2011): 1201-1217, Yedinci Uluslararası Stratejik Yönetim Konferansı, Paris, Fransa, 30 Haziran2 Temmuz 2011 (ScienceDirect).
B5. Gülsoy, Tanses; Özkanlı, Özlem; Lynch, Richard. (2010), “Effective International Expansion
Strategies of Developing Countries: Turkish Home Appliance Companies and the Global
Recession,” Proceedings, Altıncı Uluslararası Stratejik Yönetim Konferansı, St.Petersburg, Rusya,
8-10 Temmuz 2010, s. 445-464.
B6. Gülsoy, Tanses. (2012). “Managing a Strategic Business Relationship in an Emerging Market:
Advertising Agency-Client Relationships in Turkey,” Proceedings, Sekizinci Uluslararası
Stratejik Yönetim Konferansı, Barselona, İspanya, 21-23 Haziran 2012, Procedia Social and
Behavioral Sciences, 58 (2012): 1386-1394 (ScienceDirect).
Atıf: Yılmaz, Recep; Taşkıran, Nurdan Öncel. (2013). A model for advertising
aestheticization: How an ad is aesthetically created and has an impact on audience-product,
advertising mood, and target audience triangle. International Journal of Research in Business
and Social Science, 2 (1): 40-46. Göndermenin yer aldığı sayfalar: 42.
B7. Pınar, Musa; Girard, Tülay; Trapp, Paul; Gülsoy, Tanses. (2013). “University Brand Equity
Dimensions: Student Perspectives and Perceptions.” 2013 International Academy of Business and
Public Administration Disciplines (IABPAD) Conference, 1-4 Temmuz 2013, Istanbul.
B8. Trapp, Paul; Girard, Tülay; Pınar, Musa; Gülsoy, Tanses. (2013). “Developing a Scale to
Measure Consumer-Based Brand Equity of Private Label Brands.” 2013 International Academy of
Business and Public Administration Disciplines (IABPAD) Conference, 1-4 Temmuz 2013,
Istanbul.
B9. Gülsoy, Tanses. (2013). “University brand equity dimensions in an emerging market:
Implications for developing sustainable university brands.” Proceedings, Dokuzuncu Uluslararası
Stratejik Yönetim Konferansı, Riga, Letonya, 27-29 Haziran 2013, s. 479-487.
C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D1. Gülsoy, Tanses. (2008), ”Reklamveren Reklam Ajansından Niye Ayrılır? Türkiye’nin En
Büyük Reklamverenleriyle Anket Çalışması,” Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8
(2), 103-128.
Atıf: Bulunmaz, Barış. (2012). “A difficult choice for newspapers: Advertisers or
readers?” Yeditepe University Global Media Journal, 2 (4): 1-20. Göndermenin yer
aldığı sayfalar: 6.
D2. Gülsoy, Tanses. (2007), “Do MNCs and Local Companies Differ in Their Relationship with
Ad Agencies?” Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 8 (1), 87-102.
D3. Gülsoy, Tanses. (2007), ”Reklamveren Reklam Ajansını Hangi Nedenlerle Seçer? Türkiye’nin
En Büyük Reklamverenleriyle Anket Çalışması,” Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7
(2), 335-354.
Atıf: Paşalı Taşoğlu, Nihal. (2009). Pazarlama İletişimi: Bütünleşik Bir Yaklaşım.
Ankara: Detay Yayıncılık. Göndermenin yer aldığı sayfalar: 90.
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
F. Diğer yayınlar :
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler:
F1. Gülsoy, Tanses. (1999). Türkçe-İngilizce Dizinli İngilizce-Türkçe Reklam Terimleri ve
Kavramları Sözlüğü / An English-Turkish Dictionary of Advertising with Turkish-English Index
(İstanbul: Adam Yayınları), 768 sayfa.
Atıf:
1. Avşar, Zakir; Elden, Müge; Çaydere, Osman; Bakır, Uğur. (2011). Reklam ve
Hukuksal Düzenlemeleri, Geçit Kitabevi, İstanbul. Göndermenin yer aldığı
sayfalar: 24, 27, 58, 68, 76, 84, 85, 124, 130, 136, 137,138.
2. Elden, Müge. (2009). Reklam ve Reklamcılık, Say Yayınları, İstanbul.
Göndermenin yer aldığı sayfalar: 65, 137, 159, 166, 254, 330-331, 332-333,
356, 358-362, 470, 472, 474, 476, 485, 486, 553, 587, 589, 590.
3. Elden, Müge; Ulukök, Özkan; Yeygel, Sinem. (2007) Şimdi Reklamlar, İletişim
Yayınları, İstanbul. Göndermenin yer aldığı sayfalar: 41-42, 65.
4. Elden, Müge; Yeygel, Sinem. (2006). Kurumsal Reklamın Anlattıkları, Beta
Basım Yayım Dağıtım AŞ, İstanbul. Göndermenin yer aldığı sayfalar: 3, 64,
119, 184, 286.
5. Aslan, Emre Ş., Diker, Ersin. (2011). “Reklam ajansı çalışanlarının etiğe ilişkin
tutumları üzerine bir araştırma.” Fırat Üniversitesi Medya ve Etik Sempozyumu
Bildiriler Kitabı, 13-15 Ekim 2011, s. 247-256. Göndermenin yer aldığı
sayfalar: 248.
6. Batı, Uğur. (2010). “Hedef kitle davranışını etkileyen bir unsur olarak
reklamlarda müzik kullanımı konusundaki yazının incelenmesi.” Uluslararası
İnsan Bilimleri Dergisi, 7 (2): 778-808. Göndermenin yer aldığı sayfalar: 798.
7. Bilgin, O. (2006). “Turkish lexicography.” Elsevier: 169-171. Göndermenin yer
aldığı sayfalar: 171.
8. Çakır, Vesile. (2006). “Reklamların beğenilmesinin tüketicilerin marka
tutumlarına etkisi.” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2006
(15): 663-687. Göndermenin yer aldığı sayfalar: 666, 668.
9. Çelik, Candan; Kurtoğlu, Sergün; Mavnacıoğlu, Korhan; Karavelioğlu,
İbrahim. (2004). “Bant reklamların maç sırasında yayınlanmasının izleyici
üzerindeki etkileri.” İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2004 (20):
253-259. Göndermenin yer aldığı sayfalar: 254.
10. Çelik, Candan; Ulusoy, Ebru; Öymen, Gözde; Gündüz, Özlem; Nurluoğlu,
Ulviye Ebru. (2004). ”Marka yerleştirmeye ve kullanımına bir örnek: Asmalı
Konak.” İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2004 (19): 379-400.
Göndermenin yer aldığı sayfalar: 381, 382.
11. Hızal, S. G. (2005). “Reklam endüstrisinin topoğrafyası: Türkiye örneği.”
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Araştırmaları Dergisi, 3 (1-2):
105-131. Göndermenin yer aldığı sayfalar: 110, 111, 120, 122.
12. Özkaya, Betül. (2010). “Reklam aracı olarak advergaming.” Marmara
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 29 (2): 455-478.
Göndermenin yer aldığı sayfalar: 463.
13. Özüpek, M. Nejat; Diker, Ersin. (2013). “İletişim Fakültesi öğrencilerinin cep
telefonu markalarına yönelik imaj algısı: Nokia ve Samsung örneği.” E-Journal
of New World Sciences Academy, 8 (1): 100-120. Göndermenin yer aldığı
sayfalar: 103.
14. Taşkaya, Merih. (2009). “1980’lerden 2000’lere Türk sinemasında ürün
yerleştirme uygulamalarında görülen nicel değişim.” Gazi Üniversitesi İletişim
Fakültesi İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 29 (Güz): 103-132.
Göndermenin yer aldığı sayfalar: 107.
15. Tiryakioğlu, Filiz; Seçim, Mustafa Özgür. (2011). “Türkiye’de siyasal
reklamcılık ve etik: 22 Temmuz 2007 genel seçimine yönelik bir analiz.” Fırat
Üniversitesi Medya ve Etik Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 13-15 Ekim 2011, s.
71-82. Göndermenin yer aldığı sayfalar: 74.
16. Yeygel, Sinem; Temel, Ayşen. (2006). “İşletmelerin kurumsal imajlarının hedef
kitlelere iletilmesinde bir araç olarak kurum Web siteleri.” İkinci Ulusal Halkla
İlişkiler Sempozyumu, 27-28 Nisan 2006, Bildiri Kitabı, s. 213-234.
Göndermenin yer aldığı sayfalar: 218.
17. Zeybek, Işıl. (2002). “Görsel iletişim ve renklerin aktardıkları.” İstanbul
Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2 (12): 813-826. Göndermenin yer
aldığı sayfalar: 815.
F2. Gülsoy, Tanses. (2009). Etkileşimli Pazarlama Nedir? Editör: Lemi Baruh ve Müberra
Yüksel, Değişen İletişim Ortamında Etkileşimli Pazarlama (İstanbul: Doğan Kitap / Doğan
Egmont Yayıncılık ve Yapımcılık Tic. A.Ş.), 75-81.
F3. Gülsoy, Tanses. (2009). Etkileşimli Medya ve Pazarlama Terimler Sözlüğü Editör: Lemi
Baruh ve Müberra Yüksel, Değişen İletişim Ortamında Etkileşimli Pazarlama (İstanbul: Doğan
Kitap / Doğan Egmont Yayıncılık ve Yapımcılık Tic. A.Ş.), 223-252. Katkıda bulunanlar: Tanses
Gülsoy, Lemi Baruh, Melis Türkmen, Elif Tözge, Fikret Şahin.
Atıf: Özkaya, Betül. (2012). “Halkla ilişkiler 2.0 kapsamında kurumların arama
motoru kullanıcılarına yönelik çalışmaları.” Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Dergisi, 33 (2): 355-382. Göndermenin yer aldığı sayfalar: 368.
Yazılan ulusal dergilerde makaleler:
F4. Gülsoy, Tanses ve Akgüngör, Sedef. (2007). “Reklamverenin Gözüyle Reklam AjansıReklamveren İlişkileri.” Pİ Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi, 6 (2), 50-62.
Diğer:
F5. Gülsoy, Tanses. (1988). Why the Fight over Peace Studies? New York, New York: Harry
Frank Guggenheim Foundation Occasional Papers Series, No. 2.
Atıf: Sponsel, Leslie. E. (1996). “The Natural History of Peace: A Positive View of
Human Nature and Its Potential”. (Thomas Gregor, Ed., A Natural History of Peace,
Vanderbilt University Press, Nashville, Tennessee, s. 95-125). Göndermenin yer aldığı
sayfalar: s. 96.
Yabancı Dil:
İngilizce: YDS 2013 (A), KPDS 2009 (A).
Almanca: Kleines Deutsches Sprachdiplom verliehen vom Goethe-Institut im Auftrag der LudwigMaximilians-Universität zu München, Februar 2001. (Bestanden mit sehr gutem Erfolg.)
Fransızca: Attestation de Réussite DELF A1, Le Ministre de L’Éducation nationale et Ambassade de
France en Turquie, Mai 2002.
Download

Yrd.Doç.Dr. Tanses Yasemin GÜLSOY