Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı:
“Supremacy of European Community Law and Turkish Constitution: A Comparative
Analysis”, Danışman: Prof. Stephen Weatherhill, Nottingham Üniversitesi, 1995.
“Paper on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods
(CISG)”, Danışman: Prof. M. G. Bridge, Nottingham Üniversitesi, 1995.
Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve
Danışman(lar)ı:
“Yurt Dışı İşgücü Döviz Transferlerinin Türkiye’nin Büyümesine ve Çeşitli Ekonomik
Değişkenlerine Etkilerinin Analizi”, Danışman: Doç. Dr. Şule Toktaş, Kadir Has Üniversitesi,
2010.
Projelerde Yaptığı Görevler:
“Doğudan Batıya İmgelerin Ortak Anlayışı”, Klişeleri Kırmak Uluslararası ve Disiplinler
arası Konferans, Innsbruck Üniversitesi, İstanbul DEPO, 2009-2011. (Bilim Kurulu Üyesi ve
Proje Yöneticisi)
“Fener, Balat, Cibali ve Ayvansaray Bölgesinin Tanıtımı, Bölgenin İnanç ve Kültür Turizmine
Kazandırılması”, BAP Araştırma Projesi, Kadir Has Üniversitesi, İİBF, Cibali, İstanbul,
2010. (Proje Yöneticisi ve Danışmanı)
“Kültürlerarası Diyalog”, (JCIST) Crossroads Uluslararası Kısa Film Festivali, Junior
Chamber International (JCI), Digital Film Academy (DFA), New York - İstanbul, 2006-2011.
(Proje Yöneticisi, Kurucusu ve Onursal Başkanı)
İdari Görevler:
Kadir Has Üniversitesi Farabi Değişim Programı Koordinasyon Ofisi
Beykent Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
EMAJ Emerging Markets (Hakemli) Journal of Management, ISSN(online): 2158-8708,
ISSN(basılı):2159-242x, Pittsburg Üniversitesi Kütüphanesi, Pittsburgh Üniversitesi
Yayınevi, Pittsburgh-ABD, 2011. (Kurucu üye ve Genel Yayın Yönetmeni)
CINEJ Cinema (Hakemli) Journal, ISSN(online): 2158 - 8724; ISSN (basılı): 2159 – 2411,
Pittsburgh Üniversitesi Kütüphanesi, Pittsburgh Üniversitesi Yayınevi, Pittsburgh-ABD,
2011. (Kurucu üye ve Genel Yayın Yönetmeni)
JCIST JCI Istanbul Crossroads Uluslararası Kısa Film Festivali ve Yarışması, JCI İstanbul,
2006-2011. (Kurucu Üye, Onursal Başkan ve Yönetici)
Ödüller:
2007 Junior Chamber International (JCI) Avrupa Kongresi, “En İyi Yayın Ödülü”,
Maastricht/Belçika
2007 Junior Chamber International (JCI) Dünya Kongresi, “En İyi İletişim Projesi Ödülü”,
Antalya
2008 Yeşilköy Rotary “Meslek Üstün Hizmet Ödülü”, İstanbul
2008 Junior Chamber International (JCI) Türkiye Kongresi “En İyi İletişim Projesi Ödülü”,
İstanbul
ESERLER
A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler: (*Endeksli/Özetli: Ulrichs,
DOAJ, EBSCO, CABELLS- ABD, APA-PsycInfo, JournalsSeek, ABI/INFORM- ABD,
California State University Journals List, RoMEO Journals database†; **ayrıca, ISI, ERIC,
JSTOR, Econlit, ve Scopus ile endekslenme süreci devam ediyor…)
A1. Akman Vedat (2011), “An Empirical Analysis of the Gender and Age Factors Effecting
Ethical Perception of Lawyers in Turkey”, International Journal of Business and Social
Science, ISSN 2219-1933 (Basılı), 2219-6021 (Online), IJBSS** Ağustos 2011, Sayı.2,
Numara.16, ABD.
A2. Akman Vedat (2011), “Globalization: Challenges and Opportunities Facing Migrants”,
International Journal of Business and Social Science, ISSN 2219-1933 (Basılı), 2219-6021
(Online), IJBSS**, Kasım 2011, Sayı.2, Numara.19 (Özel Sayı), ABD.
A3. Akman Vedat (2011), “Empirical Look at the Factors Affecting Perception of Business
Ethics in Turkey”, Emerging Markets Journal, ISSN(Online) 2158-8708, ISSN(Basılı) 2159242X, EMAJ† Eylül 2011, Sayı.1, Numara.1, Pittsburgh Üniversitesi, ABD. ss.29-39.
A4. Akman Vedat (2011), “Ethics in Banking: Employees in Turkey”, Interdisciplinary
Journal of Contemporary Research in Business, ISSN 2073-7122, IJCRB* Haziran 2011,
Sayı.3, Numara.2, İngiltere, ss. 251-259.
A5. Akman Vedat (2011), “A Quantitative Approach to Variables Affecting Production of
Short Films in Turkey”, CINEJ† Cinema Journal, ISSN(Online) 2158-8724, ISSN(Basılı)
2159-2411, CINEJ† Eylül 2011, Sayı.1, Numara.1, Pittsburgh Üniversitesi, ABD.
A6. Akman Vedat, Kalyoncu Alper (2011), “Debt Funding in Turkey Via The Selling of
Gold”, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, ISSN 2073-7122,
IJCRB* Temmuz 2011, Sayı.3, Numara.3, .İngiltere, ss.158-166.
A7. Akman Vedat (2011), “Istanbul Crossroads Establishing Mutual Understanding and
Inter-Cultural Dialog through Images”, CINEJ† Cinema Journal, ISSN(Online) 2158-8724,
ISSN(Basılı) 2159-2411, CINEJ† Eylül 2011, Özel sayı:1, Pittsburgh Üniversitesi, ABD.
A8. Çankaya, Serkan, Sudi Apak, Vedat Akman, Sıtkı Sönmezer (2012), “ The Case for Gold
Reviseted: A Safe Haven or a Hedge?”, Emerging Markets Journal, Sayı. 2, Numara. 2, ss.1-8
A9. Sönmezer, Sıtkı, Vedat Akman (2012). “Determinants of Growth in Franchasing
Contracts in Emerging Markets”, Emerging Markets Journal, 2(1), ss.79-89.
doi:10.5195/emaj.2012.23
A10. Akman Vedat (2014), “The Status Of The Turkish Women In The Labor Law:
Examined Together With Turkey’s Regional Culture Pool And Historical Dynamics”,
Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, ISSN 2073-7122, IJCRB,
Ocak 2014, Sayı 5, No 9, İngiltere, ss. 612-631.
A11.Akman Vedat (2014), “Ethics and the Accountants in Turkey”, Interdisciplinary Journal
of Contemporary Research in Business, ISSN 2073-7122, IJCRB, Şubat 2014, Sayı 5, No 10,
İngiltere, ss. 331-338.
A12.Akman Vedat (2014), “Factors Influencing International Student Migration: A Survey
and Evaluation of Turkey’s Case”, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in
Business, ISSN 2073-7122, IJCRB, Mart 2014, Sayı 5, No 11, İngiltere, ss. 390-415.
†The RoMEO Journals database which is supplemented by:
- the British Library's Zetoc service hosted by MIMAS,
- the Directory of Open Access Journals (DOAJ) hosted by Lund University Libraries,
- the Entrez journal list hosted by the NCBI.
RoMEO is currently run by SHERPA Services, at the Centre for Research Communications,
University of Nottingham, UK.
B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings)
Basılan Bildiriler:
B1. “Küreselleşmenin Unsurlarının En Başarılı Uygulaması Olarak AB’nin Kurulması: AB
Bünyesinde Alman-Fransız İşbirliği”, Özgöker U., Çatışma ve İşbirliği Kaynağı olarak
Küreselleşme Uluslararası Sempozyumu, Girne- Amerikan Üniversitesi, Girne, KKTC,
Mayıs, 2008.
B2. “The Knowledge Economy-Opportunities and Challanges to Higher Education: JCI
Istanbul Crossroads Film Project: A Cultural Spectacle”, Özgöker U., Burgas Free
Üniversitesi; Burgaz – Bulgaristan; Haziran, 2008.
B3. “International Migration at the Center of Turkish-EU Relations Given Turkey’s Bid for
EU Membership: A Comparative Analysis of Immigration Law in Turkey and the EU”,
Özgöker, U., ECPR 4th Pan-European Conference on EU Politics, Letonya Üniversitesi, Riga
- Letonya; Eylül, 2008.
B4. “Perspectives on Europe and Migration: Istanbul Crossroads Short Film Festival”,
Aybar S., Songur H., Breaking the Stereotype Rome Symposium, National Institute for the
Promotion of Migrants' Health and the Control of Poverty-Related Diseases (NIHMP), Roma,
İtalya, Şubat 2009.
C. Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler:
C1. “A Journey to Oneness”; BookSurge Yayınları; New York; 2006, ss.1-71.
D. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:
D1. “Uluslararası Finansal Kriz ve Siyasi Sonuçları”; Aybar S.; Özgöker U.; Maliye Finans
Yazıları; Sayı: 83; Nisan; 2009.
D2. "Yalova'daki Aile İşletmelerinde Karşılaşılan Muhasebe-Finansman ve Yönetim
Organizasyon Sorunları", Kızıl, C., Akman, V., Esmer, Ö. (2013), İşletme ve İktisat
Çalışmaları Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, ISSN: 2147-804X, ss.26-43.
http://www.isletmeiktisat.com/index.php/iicd/article/view/5/pdf_2 (18 Kasım 2013)
E. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:
F. Diğer Yayınlar: (2011-2006)
F1. “The Impact of International Labor Migration and Remittances on Turkey's Economic
Growth”, Yakamoz Yayınları, ISBN 978-605-351-1, İstanbul, 2011, ss.1-212.
F2. “Bilimsel Araştırma ve Çalışma Yöntemleri”, Özgöker, U., Derin Yayınları, İstanbul,
2007, ss.1-128.
F3. “Küresel Göç Hikayeleri”, Yakamoz Yayınları, İstanbul, 2007, ss.1-112.
F4. “Mesleki İngilizce Kılavuzu”, Yakamoz Yayınları, İstanbul, 2007, ss.1-277.
F5. “Global Immigrant Stories”, New NY Crossroads LL.C, Koridor Matbaacılık, İstanbul,
2007, ss.1-96.
WEBSİTESİ: www.vedatakman.com
Download

Yrd.Doç.Dr.H.Vedat AKMAN