Akbank B Tipi Birleşik Emtia Fon Sepeti Fonu
31.12.2014
Fon; portföyünde bir emtia sepetine yer vermek isteyen yatırımcılara imkan sağlar. Ağırlıklı olarak gelişmiş ülke borsalarında işlem gören Borsa Yatırım
Fonları'na yatırım yapar. Dünyaca kabul gören Dow Jones UBS Commodity Index’ini takip ederek yatırımcının emtia piyasalarındaki fiyat
hareketlerinden yararlanmasını sağlar. Fon, kısa vadeli dalgalanmaları ön planda tutmaksızın, uzun vadede getiri ve büyümeyi amaçlar.
PORTFÖY YÖNETİCİSİ YORUMU
Fon Kodu
AES
Risk Grubu
Yüksek Risk - Emtia / Döviz
Önerilen Vade
Uzun Vade (1 Yıl ve Üzeri)
Karşılaştırma Ölçütü
%100 DOW_JONES_UBS_EMTIA
Halka Arz Tarihi
23.05.2011
Kurucu
Akbank TAŞ
Portföy Yönetici
Ak Portföy Yönetimi AŞ
Fon Büyüklüğü TL
2.643.094
Pay Değeri TL
0,009068
Yönetim Ücreti (Yıllık)
1,90%
En Az Alınabilir Pay Adedi
1.000
Petrol fiyatlarında devam eden düşüş emtia ve enerji fiyatlarındaki düşüşü de
beraberinde sürüklemeye devam ediyor. Ham petrol ve akaryakıt stoklarının rekor
seviyelere ulaşması ve OPEC’in yedi ay üst üste kotasından fazla üretim
yapmasının ardından, ABD gösterge petrolü yüzde 46 değer kaybederek 2014’ü 5
yılın en düşük seviyesinde tamamladı. 55 seviyelerinde seyreden petrol fiyatları,
OPEC yetkililerinin arz fazlasıyla ilgili olarak endişe duymadıklarına dair yaptığı
açıklamalar ile birlikte yeni yılda aşağı yönde baskılanmaya devam ediyor.
Bakır, doların 5 yılın zirvesine ulaşmasının ardından ve dünyanın en büyük sanayi
metali tüketicisi Çin’den ayın son haftasında gelecek olan imalat sanayi verisine
dair beklentilerle 4 yılın en düşüğüne yakın seviyeden işlem gördü. Bakır, Aralık
ayının son haftasında Haziran 2010’dan bu yana en düşük seviyeden kapanış
yapmasının ardından yüzde 0.5 kadar geriledi. Güçlenen dolar, dolar ile fiyatlanan
emtianın yatırımcılar için çekiciliğini düşürüyor. Üç ay vadeli bakır kontrato,
Londra Metal Borsası’nda yüzde 0.2 düşerek ton başına 6,280 dolar seviyelerinden
alıcı buldu. Fiyatlar bu yıl %15 geriledi ve 2001’den bu yana ilk kez üst üste yıllık
kayıp gösterdi. Emtia fiyatlarının, 2008’deki küresel finansal krizden bu yana en
büyük yıllık düşüşü kaydetti. Petrolde küresel arz fazlasının tetiklediği gerileme ve
güçlenen doların işlenmemiş materyalin çekiciliğini azaltmasının etkisi ile emtia
fiyatları düşüşü 4. yıla taşıyarak rekor uzun süreli kayıp dönemine
ilerliyor.Petrolden bakıra 22 ürünü takip eden Bloomberg Emtia Endeksi, petrol,
benzin ve ısıtma yağının göstergedeki en büyük düşüşleri göstermesi ile bu yıl
yüzde 16 geriledi. Düşüşün 4. yıla taşınması ile en az 1991’den bu yana en uzun
süreli gerileme dönemi kaydedilmiş olacak.
Dönemsel Getiri
2014
2013
2012
2011
31.12.2013
31.12.2012
30.12.2011
23.05.2011
31.12.2014
31.12.2013
31.12.2012
30.12.2011
-10,74%
9,84%
-9,55%
2,25%
Karşılaştırma Ölçütü
-8,35%
8,38%
-7,28%
4,16%
BIST 30
28,75%
-15,64%
58,40%
-19,99%
BIST 100
26,43%
-13,31%
52,55%
-18,89%
9,12%
6,42%
9,67%
4,60%
KYD 182 GÜN BONO
9,87%
6,10%
11,31%
4,19%
KYD 365 GÜN BONO
11,08%
4,08%
13,56%
3,36%
AES
KYD 91 GÜN BONO
ON Net
8,08%
4,89%
6,76%
3,99%
USD
9,22%
19,85%
-5,89%
18,05%
-3,65%
25,12%
-4,03%
9,07%
EURO
Emtia
100%
Operasyonel Bilgi: Mesai saatlerinde Akbank şubelerinden yada şube dışı kanallarla 24 saat fon pay alım-satım talimatında bulunulabilir. Fon alım-satımlarında ileri fiyatlama yöntemi uygulanmaktadır.
Akbank B Tipi Emtia Fon Sepeti Fonu için İMKB Tahvil ve Bono Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı
üzerinden yerine getirilecek olup, katılma payları yatırımcıların hesabına hesaplamayı takip eden ilk işgünü geçecektir. Katılma payları yatırımcının hesabına geçene dek, bu tutar Akbank B tipi Likit Fon’da nemalandırılır. Akbank
B Tipi Emtia Fon Sepeti Fonu için Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’a kadar verilen katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay
fiyatı üzerinden yerine getirilir. Saat 13:30'a kadar verilen satış talimatları, talimatın verilmesini takip eden 4. işlem gününde, 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise 5. işlem gününde yatırımcılara ödenir.
Vergisel Bilgi: 1 Ekim 2006 tarihinden itibaren fon varlığı içerisinden uygulanan stopaj oranı %0' a indirilmiştir. Vergilendirme (borsa yatırım fonları dahil) diğer menkul kıymetlerdeki gibi, yatırımcının satış yaptığı sırada banka veya
aracı kurumca yatırımcının elde ettiği kazanç üzerinden %10 stopaj uygulanarak yapılacaktır. 18 Mayıs 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3141 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67.
maddesi kapsamında % 0 oranında tevkifata tabi tutulan kazançlara, hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlar dahil edilmiştir. Buna göre hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde
edilen kazançlar üzerinden ilgili banka ve aracı kurumlar tarafından % 0 (sıfır) oranında tevkifat yapılacaktır.
Fonun geçmiş döneme ait getirisi gelecek performansının göstergesi olamaz. Yatırım fonu içtüzüğü www.akportfoy.com.tr adresinden temin edilebilir.
Bu bültendeki bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenmiş olup, üçüncü şahıslar tarafından hiçbir şekilde yatırımlarına garanti beyanı olarak algılanamaz. Hesaplama yöntemlerinden kaynaklanan farklılıklardan,
bültende ve bilgilerin elde edildiği kaynaklardaki hata ve eksikliklerden kurumumuz sorumlu değildir. Bu bilgiler ışığında üçüncü şahıslara alış veya satış yapmaları yolunda herhangi bir teklifte bulunulmamaktadır. Bu bilgiler
ışığında yapılacak ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Akbank TAŞ, Ak Yatırım Menkul Kıymetler AŞ ve Ak Portföy Yönetimi AŞ sorumlu tutulamaz.
“Yatırım Fikirleri” podcastine üye olmak için tıklayın:
Piyasa Fikirleri haftalık strateji raporu için tıklayın:
i
Download

Akbank B Tipi Birleşik Emtia Fon Sepeti Fonu 28.11.2014