Akbank B Tipi Şemsiye Fonu’Na Bağlı Özel Sektör Tahvil Ve Bono Alt Fonu (1. Alt Fon)
31.12.2014
Fon, Devlet Tahvillerinin üzerinde bir getiri elde etmeyi hedefleyen yatırımcılara olanak sunar. Ağırlıklı olarak kısa vadeli sabit faizli ve uzun vadeli
değişken faizli özel sektör tahvillerine yatırım yapar. Kısa vadeli ve değişken faizli tahvillerin ağırlığı sayesinde fon düşük miktarda faiz riskine sahiptir.
Ayrıca fon portföyüne alınan özel sektör tahvilleri sektör ve vade yapısı itibariyle varlık çeşitlendirmesi sağlayacak şekilde seçiir. Devlet tahvillerine
kıyasla ek getiri vaad eden özel sektör tahvilleri sayesinde fon orta-uzun vadede enflasyonun üzerinde getiri sağlamayı hedefler.
PORTFÖY YÖNETİCİSİ YORUMU
Fon Kodu
AYR
Risk Grubu
Düşük/Orta Risk - Sabit Getirili
Önerilen Vade
Orta Vade (6 Ay ve Üzeri)
Karşılaştırma Ölçütü
%10 KYD 365 Günlük DİBS Endeksi + %50 KYD
OST Endeksi (Sabit) + %20 KYD OST Endeksi
(Değişken) + %19 KYD ON Brüt Endeksi + %1
KYD 1 Aylık Gösterge TL Mevduat Endeksi
Halka Arz Tarihi
24.09.2012
Kurucu
Akbank TAŞ
Portföy Yönetici
Ak Portföy Yönetimi AŞ
Fon Büyüklüğü TL
611.059.636
Pay Değeri TL
0,011791
Yönetim Ücreti (Yıllık)
2,00%
En Az Alınabilir Pay Adedi
1000
ABD ekonomisinini uzun süredir güçlenen görünümü, verilere de fazlasıyla
yansımış durumda. Tarım dışı istihdam verisi 300 binin üzerinde gelirken ABD 3.Ç
büyümesi son okuması beklentilerin çok üzerinde %5 geldi. Enflasyondaki %1,3’e
gerilemeye rağmen istihdam piyasasındaki sert toparlanma, Fed toplantısında
verilen mesajlarla da birleşince, piyasalarda ilk faiz artırımının Haziran’da geleceği
beklentilerini güçlendirdi. Beklentiler dahilinde ABD kısa vadeli faizleri sert sıçrayış
gösterirken, Dolar endeksi (DXY) son 6 senenin zirvesine yükselmiş durumda.
ABD para politikası normalleşme eğilimini korurken, Avrupa tarafında ise
ekonomik yavaşlama ve dezenflasyonist süreçle mücadele devam ediyor.
ECB’den beklenen devlet tahvil alımı (QE) ve dolayısıyla 1 trilyon euroluk bilanço
genişlemesi, Avrupa faizlerini tarihi diplerine sürüklemeye devam ediyor. Japonya
ve Avrupa merkez bankalarının genişlemeci politikaları, global dezenflasyonist
tema ve dünyanın geneline yayılmış düşük büyüme, global faiz seviyelerini düşük
tutmaya devam ediyor.Aralık ayında özel sektör tahvili ihraçlarında önemli bir artış
görülmezken, banka bonolarının toplam ihraçlar içerisindeki payı yüksek kalmaya
devam etti. AYR fonumuzun portföyünde ağırlıklı olarak değişken faizli özel sektör
tahvillerine yatırım yapılmaktadır. Fon portföyüne önümüzdeki dönemde de
ağırlıklı olarak değişken faizli tahvillere yatırım yapılmaya devam edilecek, vadeli
Takasbank Para Piyasası ve vadeli mevduat yatırımları da değerlendirilecektir.
Dönemsel Getiri
Varlık Dağılımı
2014
2013
2012
31.12.2013
31.12.2012
24.09.2012
31.12.2014
31.12.2013
31.12.2012
9,94%
4,78%
2,34%
Karşılaştırma Ölçütü
10,18%
6,77%
2,19%
BİST 30
28,75%
-15,64%
18,50%
BİST 100
26,43%
-13,31%
16,37%
9,12%
6,42%
1,79%
KYD 182 GÜN BONO
9,87%
6,10%
2,06%
KYD 365 GÜN BONO
11,08%
4,08%
2,83%
AYR
KYD 91 GÜN BONO
ON Net
8,08%
4,89%
1,19%
USD
9,22%
19,85%
-0,78%
-3,65%
25,12%
1,33%
EURO
Operasyonel Bilgi: Mesai saatlerinde Akbank şubelerinden yada şube dışı kanallarla 24 saat fon pay alım-satım talimatında bulunulabilir. Fon alım-satımlarında ileri fiyatlama yöntemi uygulanmaktadır.
İş günlerinde 13:30’a kadar iletilen alım talepleri, aynı gün akşam oluşan fiyattan ertesi iş günü fona dahil olmaktadır. 13:30 sonrasında verilen alım ihbarları ise ertesi iş günü akşam oluşan fiyattan, iki iş günü sonra fona dahil
olurlar. Yatırımcı, yatırım tutarını ihbar esnasında peşin olarak yatırır. Katılma payları yatırımcının hesabına geçene dek, bu tutar Akbank B tipi Likit Fon’da nemalandırılır.
İhbarlı fon satım emirlerinde ise işlem saatinden önce verilen emirler aynı gün akşam oluşan fiyatla, işlem saati sonrasında verilen işlemler ise bir sonraki gün akşam oluşan fiyatla gerçekleşir. İşlem saatinden önce verilen ihbarlı
fon satım talimatlarında yatırımcı 1 gün sonra fondan ayrılır.
Vergisel Bilgi: 1 Ekim 2006 tarihinden itibaren fon varlığı içerisinden uygulanan stopaj oranı %0' a indirilmiştir. Vergilendirme (borsa yatırım fonları dahil) diğer menkul kıymetlerdeki gibi, yatırımcının satış yaptığı sırada banka veya
aracı kurumca yatırımcının elde ettiği kazanç üzerinden %10 stopaj uygulanarak yapılacaktır. 18 Mayıs 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3141 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67.
maddesi kapsamında % 0 oranında tevkifata tabi tutulan kazançlara, hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlar dahil edilmiştir. Buna göre hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde
edilen kazançlar üzerinden ilgili banka ve aracı kurumlar tarafından % 0 (sıfır) oranında tevkifat yapılacaktır.
Fonun geçmiş döneme ait getirisi gelecek performansının göstergesi olamaz. Yatırım fonu içtüzüğü www.akportfoy.com.tr adresinden temin edilebilir.
Bu bültendeki bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenmiş olup, üçüncü şahıslar tarafından hiçbir şekilde yatırımlarına garanti beyanı olarak algılanamaz. Hesaplama yöntemlerinden kaynaklanan farklılıklardan,
bültende ve bilgilerin elde edildiği kaynaklardaki hata ve eksikliklerden kurumumuz sorumlu değildir. Bu bilgiler ışığında üçüncü şahıslara alış veya satış yapmaları yolunda herhangi bir teklifte bulunulmamaktadır. Bu bilgiler
ışığında yapılacak ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Akbank TAŞ, Ak Yatırım Menkul Kıymetler AŞ ve Ak Portföy Yönetimi AŞ sorumlu tutulamaz.
“Yatırım Fikirleri” podcastine üye olmak için tıklayın:
Piyasa Fikirleri haftalık strateji raporu için tıklayın:
i
Download

Fon Künye (PDF) - Ak Portföy Yönetimi